CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Zespół

wnykiel

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

- profesor nauk prawnych, w latach 2008-2016 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autor czterech książek i współautor bądź redaktor piętnastu innych. Napisał ponad sto dwadzieścia artykułów, glos i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours - jako professeur invité (Francja), a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria). Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007), członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) w Amsterdamie. Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego "Kwartalnika Prawa Podatkowego". Zasiada w radach programowych "Przeglądu Podatkowego", "Prawa i Podatków" oraz Advisory Board „EC Tax Review". Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W 2016 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

zkukulski

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

– doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; od 2011 r. zastępca kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; notariusz. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w latach 2018-2020; sekretarz Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych; członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego; członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors, EATLP). Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, publikacji i komentarzy w zakresie krajowego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, w tym publikacji anglojęzycznych. Prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach na Luarasi University w Tiranie (Albania), Pontifical Catholic University of Minas Gerais w Belo Horizonte (Brazylia), Fudan University (Chiny), Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (Chiny), Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy), Caucasus Interational University w Tbilisi (Gruzja), Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania), Uniwersytecie w Edynburgu (Wielka Brytania) oraz Uniwersytecie w Segedynie (Węgry).

jneneman

dr Jarosław Neneman

- doktor nauk ekonomicznych, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatki lokalne oraz rynek gier i zakładów. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Wykładał mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową na Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytecie Łódzkim, były doradca Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz były społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu. W latach 2004-2005 oraz 2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową, a wcześniej w 2004 szef gabinetu Ministra Finansów.

dstrzelec

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

- doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat specializujacy się w prawie podatkowym; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA); członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe oraz opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych. Jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.http://dariuszstrzelec.pl

inowak

dr Ireneusz Nowak

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Od roku akademickiego 2008/2009 adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ. Bierze udział w organizacji prowadzonych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ oraz Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ konferencji naukowych, w tym. m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla Studentów. Był także sekretarzem naukowym we współorganizowanych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ IV Letnich Warsztatach Doktoranckich (Łódź 2011). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, postępowania podatkowego oraz szeroko pojętej ochrony praw podatnika.

msek

dr Małgorzata Sęk

- Doktor prawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2004). W latach 2004 – 2007 pracownik administracji podatkowej (orzecznictwo oraz interpretacje indywidualne w zakresie podatku od towarów i usług). Od października 2007 r. asystent w Katedrze Prawa Podatkowego oraz specjalista Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od maja 2011 r. wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. W roku akademickim 2008/2009 odbyła staż naukowy w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (w ramach MONDI Packaging Research Fellowship). Autorka i współautorka publikacji oraz ekspertyz z dziedziny prawa podatkowego, w tym publikacji anglojęzycznych. Prelegentka i uczestniczka licznych konferencji i seminariów podatkowych w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte międzynarodowe i unijne prawo podatkowe (w szczególności w zakresie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej), podatek od towarów i usług, a także wybrane zagadnienia części ogólnej materialnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego.

mwilk

dr Michał Wilk

- doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, radca prawny, doradca podatkowy. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, założyciel bloga podatkifirmowe.pl, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jeden z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w 2021 roku w kategorii podatek dochodowy od osób prawnych według 15. Rankingu firm doradztwa podatkowego “Rzeczpospolitej”

 

apiechota

dr Aneta Nowak-Piechota

– doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP, doradca podatkowy, radca prawny, Tax Supervisor w KPMG w Polsce. Autorka oraz współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustaw podatkowych, monografii, podręcznika akademickiego, artykułów oraz glos. W 2011 r. uczestniczka Eucotax Wintercourse w Rzymie, laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce.
 mstank

mgr Małgorzata Stankiewicz

- w latach 1993 - 1998 administracyjna obsługa biura programu TEMPUS na Wydziale Prawa i Administracji UŁ (realizacja dwóch projektów: JEP 4180 "LEGIS" oraz JEP 8036 COMMUNICATION"). W latach 1998 – 2003 kierownik dziekanatu WPiA UŁ, od listopada 2003 r. starszy specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ.

 

 

 

 

starszy specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Aleksandra Krajewska

dr Aleksandra Krajewska

- doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDISP, Senior Tax Consultant w KPMG Tax M.Michna Sp. k., radca prawny. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Autorka i współautorka publikacji i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego (w tym monografii, komentarzy do ustaw, artykułów, opinii i podręcznika akademickiego). Uczestniczka licznych konferencji podatkowych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, uczestniczka Eucotax Wintercourse w Osnabrück (2013). Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. opodatkowanie przemysłu wydobywczego.

 MJ

Mateusz Jaranowski

- absolwent kierunku administracja I stopnia, obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Współpracownik Fundacji CDiSP. Sekretarz redakcji Kwartalnika Prawa Podatkowego. Uczestnik CEE Vienna International Tax Law Summer School 2019.

1024x768 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

- profesor nauk prawnych, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Jest założycielem (1997) i kierownikiem Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Autor czterech książek i współautor bądź redaktor dziewięciu innych. Napisał ponad sto artykułów, glos i innych opracowań. Prowadził wykłady na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours - jako professeur invité (Francja), a także na Wirtschafts Universität w Wiedniu (Austria). Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001),  Przewodniczącym Państwowej komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007),  członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego, jest członkiem Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Od 2002 r. należy do International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu (Executive Committee) tej organizacji. Jest także członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Zasiada w radach programowych "Przeglądu Podatkowego", "Kwartalnika Prawa Podatkowego", "Prawa i Podatków" oraz Advisory Board „EC Tax Review”.