CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

AKTUALNOŚCI

 

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesie seminarzystów Profesora Ziemowita Kukulskiego w IV edycji konkursu Global Tax Treaties Commentaries (GTTC) zorganizowanego przez IBFD w Amsterdamie nt. Tax Treaty Policy and Developing Countries. Pani Aleksandra Maniecka, Pan Mateusz Wiśniewski, Pan Michał Mieleszkiewicz i Pan Szymon Gawlikowski, zajęli III miejsce a Ich zadanie polegało na przygotowaniu w języku angielskim 40 stronicowego eseju nt. Polskiej praktyki traktatowej z państwami rozwijającymi się.

 

 SOLIDARNOŚĆ EUROPEJSKA WYMAGA UNIJNYCH PODATKÓW          


Tuż przed Wielkanocą ministrowie finansów Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie pakietu 540 miliardów euro na walkę z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa. Pokonanie przez Unię tego kolejnego kryzysu nie było powodem do radości czy zadowolenia.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że biblioteka CDiSP będzie czynna w sobotę 07.03.2020 w godzinach 14:00 do 16:00.


 

 

Z przyjemnością informujemy, że poszukujemy chętnych osób do uczestnictwa w Kole Naukowym Prawa Podatkowego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, bardzo prosimy o przysłanie wiadomości o zamiarze uczestnictwa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ serdecznie zaprasza na konferencję IFA, której jest partnerem.

 

https://ifa2019warsaw.com/

 

 

 

We wtorek 26 marca 2019 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Karta Praw Podatnika”, podczas której przedstawiciele świata nauki i praktyki prawa podatkowego oraz przedstawiciele świata polityki dyskutowali o potrzebie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego Karty Praw Podatnika, jako nowego instrumentu ochrony praw podatnika i innych podmiotów, których prawa i obowiązki są regulowane przepisami prawa podatkowego.

Podczas konferencji zaprezentowano instytucję Karty Praw Podatnika w świetle doświadczeń zagranicznych (wystąpienie dr Małgorzaty Sęk) oraz wyjaśniono jej rolę w realiach polskiego systemu podatkowego (wystąpienie dr Michała Wilka). Przedstawiono też projekt ustawy Karta Praw Podatnika wraz z uzasadnieniem przygotowany przez posła na Sejm RP prof. Włodzimierza Nykiela i dr Małgorzatę Sęk (wystąpienie prof. Włodzimierza Nykiela). Projekt został pozytywnie oceniony przez recenzenta - prof. Andrzeja Gomułowicza, a także przez uczestników konferencji, którzy zgłosili też kilka pomysłów na udoskonalenie Karty. Sugestie te zostaną uwzględnione w toku dalszych prac nad projektem. Ideę wprowadzenia Karty w proponowanym kształcie poparł też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Karta Praw Podatnika (dalej: „Karta”) to tekst normatywny lub deklaratywny, w którym w zwięzły sposób określone są podstawowe prawa podatników, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych. Kartę wprowadza się, by wzmocnić ochronę prawa podatnika przez ich skonsolidowanie w jednym dokumencie, usystematyzowanie i wyrażenie w sposób możliwie zrozumiały. Już samo zwiększenie świadomości praw podatnika wśród podatników oraz administracji podatkowej może podnieść poziom praktycznej ochrony praw podatnika.

Liczne i częste zmiany w polskim prawie podatkowym, niekiedy godzące w prawa podatnika oraz niestety nadal występujące naruszenia praw podatnika w procesie stosowania prawa, powodują, że wprowadzenie Karty jako nowego instrumentu wzmacniającego ochronę tych praw, zarówno na etapie tworzenia, jak i stosowania prawa podatkowego, jest obecnie konieczne. Karta jest międzynarodowym standardem i jej brak oznacza też, że Polska nie podąża za najlepszymi światowymi trendami.

fot Malgorzata_Sek

 

Z przyjemnością informujemy, iż członek naszego zespołu Prof. UŁ dr hab. Adam Mariański został uznany za najlepszego w Polsce doradcę podatkowego w kategorii podatku dochodowym od osób prawnych – 13. edycja Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego "Rzeczpospolitej".

 

Mamy Przyjemność poinformować, że dr Michał Wilk został nominowany w konkursie Rising Stars - Prawnicy - liderzy jutra 2018 organizowanym przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

 

 

                                                                           

 

 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

oraz Katedra Prawa Podatkowego

 

zapraszają studentów prawa, administracji i prawa podatkowego i rachunkowości

zainteresowanych prawem podatkowym i dobrze znających język angielski

 

do udziału w prestiżowym międzynarodowym projekcie

Eucotax Wintercourse 2019:

Sustainable Taxation and “Developing Countries”

 

http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/fit/program/

W ramach projektu studenci z 13 państw przygotowują referaty lub prace dyplomowe na jeden z 6 tematów szczegółowych, mieszczących się w temacie przewodnim danej edycji, odpowiadając na zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczące uregulowań i praktyki w państwie macierzystym studenta.

 

Prace stanowią podstawę raportu prawnoporównawczego opracowywanego przez międzynarodowe grupy studenckie podczas tygodniowego seminarium,

które odbędzie się w Amsterdamie w dniach 4 – 11 kwietnia 2019 r.

Tematy szczegółowe:

  1. 1)Permanent establishments and ‘developing countries’
  2. 2)Domestic and tax treaty anti-abuse provisions and ‘developing countries’

 

 

Miło nam poinformować, iż współpracownik CDISP Dariusz Strzelec – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat został powołany w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego VII Kadencji.