CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Konkursy

 Zrzut ekranu_2021-10-18_o_12.53.20

Jednym z zadań Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych jest promowanie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Realizując te cele Centrum organizuje:

 • Konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego. W 2013 r. odbyła się się pierwsza edycja tego konkursu. Konkurs obejmował rozprawy obronione w okresie pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2010 r. czytaj więcej>>

  Nagrodę I stopnia w wysokości 5000 zł oraz licencję jednostanowiskową programu Lex Sigma on Line na okres 12 miesięcy wraz z prawem publikacji nagrodzonej pracy doktorskiej w formie książkowej otrzymała dr Małgorzata Berling-Galwas, autorka rozprawy pt. „Krajowe unormowania proinwestycyjne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych a prawo unijne". Nagrody II stopnia w wysokości 2000 zł oraz licencje jednostanowiskowe programu Lex Gamma on Line na okres 12 miesięcy wraz z prawem publikacji rozprawy doktorskiej w formie książkowej otrzymali dr Dariusz Strzelec, autor pracy pt. „Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe" oraz dr Paweł Majka za rozprawę pt. „Sankcje w prawie podatkowym". Konkurs pod honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Macieja H. Grabowskiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, Hanny Zdanowskiej obejmował rozprawy obronione w okresie pomiędzy 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2010 r. Sponsorami konkursu byli Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska S.A.
 • Konkurs dla studentów na opracowanie z zakresu prawa podatkowego. W ramach konkursu odbywa się konferencja studencka, podczas której studenci z wielu krajowych ośrodków akademickich prezentują główne tezy swoich prac. Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i książkowe. Dotychczas odbyły się 22 edycje konferencji (konkursów).

 

icon word Regulamin konkursu studenckiego

 

Dotychczas odbyły się następujące konferencje studenckie:

 

 

 • XXIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 15.12.2020 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych

 • XXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 25.11.2019 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa - 11.12.2018 r. pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 12.12.2017 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XIX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 19.12.2016 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 8.12.2015 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych"
 • XVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 9.12.2014 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XVI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 10.12.2013 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 11.12.2012 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 13.12.2011 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 14.12.2010 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 15.12.2009 r. pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”
 • XI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 9.12.2008 r. pt. „Prawo podatkowe a rozwój gospodarki”
 • X Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 11.12.2007 r. pt. "Stan prawa podatkowego w Polsce i jego perspektywy"
 • IX Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 5.12.2006 r. pt. „Tworzenie i wykładania prawa podatkowego w Polsce”
 • VIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 6.12.2005 r. pt. „Tworzenie i wykładania prawa podatkowego w Polsce”
 • VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 7.12.2004 r. pt. „ Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce”
 • VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 9.12.2003 r. pt. „Tworzenie i wykładania prawa podatkowego w Polsce”
 • V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 10.12.2002 r. pt. „Podatki – prawo podatkowe – gospodarka”
 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 11.12.2001 r. pt. „ Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe”
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 5.12.2000 r. pt. „Podatki pośrednie – kierunek przeobrażeń”
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 14.12.1999 r. pt. „Reforma podatków bezpośrednich”
 • I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa – 15.12.1998 r. pt. „Ordynacja podatkowa – oczekiwania i rzeczywistość”