CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

AKTUALNOŚCI

 

 

We wtorek 26 marca 2019 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Karta Praw Podatnika”, podczas której przedstawiciele świata nauki i praktyki prawa podatkowego oraz przedstawiciele świata polityki dyskutowali o potrzebie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego Karty Praw Podatnika, jako nowego instrumentu ochrony praw podatnika i innych podmiotów, których prawa i obowiązki są regulowane przepisami prawa podatkowego.

Podczas konferencji zaprezentowano instytucję Karty Praw Podatnika w świetle doświadczeń zagranicznych (wystąpienie dr Małgorzaty Sęk) oraz wyjaśniono jej rolę w realiach polskiego systemu podatkowego (wystąpienie dr Michała Wilka). Przedstawiono też projekt ustawy Karta Praw Podatnika wraz z uzasadnieniem przygotowany przez posła na Sejm RP prof. Włodzimierza Nykiela i dr Małgorzatę Sęk (wystąpienie prof. Włodzimierza Nykiela). Projekt został pozytywnie oceniony przez recenzenta - prof. Andrzeja Gomułowicza, a także przez uczestników konferencji, którzy zgłosili też kilka pomysłów na udoskonalenie Karty. Sugestie te zostaną uwzględnione w toku dalszych prac nad projektem. Ideę wprowadzenia Karty w proponowanym kształcie poparł też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Karta Praw Podatnika (dalej: „Karta”) to tekst normatywny lub deklaratywny, w którym w zwięzły sposób określone są podstawowe prawa podatników, którym odpowiadają obowiązki organów podatkowych. Kartę wprowadza się, by wzmocnić ochronę prawa podatnika przez ich skonsolidowanie w jednym dokumencie, usystematyzowanie i wyrażenie w sposób możliwie zrozumiały. Już samo zwiększenie świadomości praw podatnika wśród podatników oraz administracji podatkowej może podnieść poziom praktycznej ochrony praw podatnika.

Liczne i częste zmiany w polskim prawie podatkowym, niekiedy godzące w prawa podatnika oraz niestety nadal występujące naruszenia praw podatnika w procesie stosowania prawa, powodują, że wprowadzenie Karty jako nowego instrumentu wzmacniającego ochronę tych praw, zarówno na etapie tworzenia, jak i stosowania prawa podatkowego, jest obecnie konieczne. Karta jest międzynarodowym standardem i jej brak oznacza też, że Polska nie podąża za najlepszymi światowymi trendami.

fot Malgorzata_Sek

 

Z przyjemnością informujemy, iż członek naszego zespołu Prof. UŁ dr hab. Adam Mariański został uznany za najlepszego w Polsce doradcę podatkowego w kategorii podatku dochodowym od osób prawnych – 13. edycja Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego "Rzeczpospolitej".

 

Mamy Przyjemność poinformować, że dr Michał Wilk został nominowany w konkursie Rising Stars - Prawnicy - liderzy jutra 2018 organizowanym przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną.

 

 

                                                                           

 

 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

oraz Katedra Prawa Podatkowego

 

zapraszają studentów prawa, administracji i prawa podatkowego i rachunkowości

zainteresowanych prawem podatkowym i dobrze znających język angielski

 

do udziału w prestiżowym międzynarodowym projekcie

Eucotax Wintercourse 2019:

Sustainable Taxation and “Developing Countries”

 

http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/fit/program/

W ramach projektu studenci z 13 państw przygotowują referaty lub prace dyplomowe na jeden z 6 tematów szczegółowych, mieszczących się w temacie przewodnim danej edycji, odpowiadając na zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczące uregulowań i praktyki w państwie macierzystym studenta.

 

Prace stanowią podstawę raportu prawnoporównawczego opracowywanego przez międzynarodowe grupy studenckie podczas tygodniowego seminarium,

które odbędzie się w Amsterdamie w dniach 4 – 11 kwietnia 2019 r.

Tematy szczegółowe:

  1. 1)Permanent establishments and ‘developing countries’
  2. 2)Domestic and tax treaty anti-abuse provisions and ‘developing countries’

 

 

Miło nam poinformować, iż współpracownik CDISP Dariusz Strzelec – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat został powołany w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego VII Kadencji.

 

Uprzejmie informujemy, że Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego 11 grudnia 2018 roku roku wraz z firmą Crido Taxand organizuje XXI Ogólnopolską Konferencję Naukową dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych". Podczas konferencji prezentowane będą opracowania studentów, które powinny przybrać formę glosy do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE zapadłego w latach 2017-2018.

 

Miło nam poinformować, iż pracownik Katedry Prawa Podatkowego WPIA UŁ oraz współpracownik CDISP dr Aneta Nowak-Piechota otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. "Podatek od wyjścia".

 

W sierpniu 2018 r. czytelnia CDiSP jest nieczynna.

 

W dniach 6-8 marca 2018 r. czytelnia CDiSP będzie nieczynna.

 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 12-14.01.2017 r. podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został Adam Mariański z Łodzi – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy z dwudziestoletnim stażem, partner zarządzający w Mariański Group, a przede wszystkim członek zespołu CDiSP.