THE CENTRE OF TAX DOCUMENTATION AND STUDIES
 

EN - Breadcrumbs

MAIN ACTIVITIES OF THE CENTRE

Publications of CDiSP

Kwartal new

Kwartalnik prawa podatkowego

Rada Programowa:
Hanna Litwińczuk,
Jerzy Małecki,
Włodzimierz Nykiel
Redakcja:
Bogumił Brzeziński - Redaktor Naczelny
Agnieszka Olesińska - Z-ca Redaktora Naczelnego
Wojciech Morawski - Sekretarz Redakcji
Wydawca:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Cena:
18,- PLN za nr 1 - 3-4/1999
20,- PLN za nr 1/2000 - 4/2002
25,- PLN za 1/2003 - 2/2005
30,- PLN za 3/2005 - 3-4/2009
40,- PLN za 1/2010 i nstępne

STRESZCZENIA
SPIS TREŚCI
Do nabycia w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

ordynacjaOrdynacja podatkowa - studia
pod redakcją prof. B. Brzezińskiego i prof. C. Kosikowskiego
(CDiSP we współpracy z TNOiK 1999)

SPIS TREŚCI
Do nabycia w księgarniach.

 

Biblioteka Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
tax1

Tom 1:
Europejskie Prawo Podatkowe w świetle orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

autorstwa Bogumiła Brzezińskiego i Marka Kalinowskiego
(ODDiK 2001)
SPIS TREŚCI
Do nabycia w księgarniach.

taxTom 2:
Zapłata podatku

autorstwa Olgierda Łunarskiego.
(ODDiK 2002)

SPIS TREŚCI

Do nabycia w księgarniach.

tom3 Tom 3 :
Ulgi i zwolnienia w Prawie Podatkowym
autorstwa Wojciecha Morawskiego
(ODDiK 2003)

SPIS TREŚCI

Do nabycia w księgarniach.
tom4 Tom 4:
Opodatkowanie umowy forfaitingu

autorstwa Ireneusza Korczyńskiego
(ODDiK 2003)

SPIS TREŚCI

Do nabycia w księgarniach.
tom5 Tom 5:
Opodatkowanie umowy factoringu

autorstwa Ireneusza Korczyńskiego
(ODDiK 2003)

SPIS TREŚCI

Do nabycia w księgarniach.
tom6 Tom 6:
Opodatkowanie umowy leasingu

autorstwa Ireneusza Korczyńskiego
(ODDiK 2003)

SPIS TREŚCI

Do nabycia w księgarniach.
tom7 Tom 7:
Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe

autorstwa Adama Mariańskiego
(ODDiK 2004)

SPIS TREŚCI

Do nabycia w księgarniach.
tom8

Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego

współautorzy: Włodzimierz Nykiel, Adam Mariański, Dariusz Strzelec, Ewa Walińska, Witold Bojanowski, Agnieszka Wencel
(ODDK, 2007)

tom9

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

pod redakcją prof. Włodzimierza Nykiela i dr Adama Mariańskiego
współautorzy: Monika Bogucka, Tomasz Kardach, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Hubert Kryszczak, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Włodzimierz Nykiel
ODDK, 2007 (wyd. II)

tom10Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
Jarosław Grabarczyk (ABC 2009)


SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl

tom11Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe
Dariusz Strzelec
(Wolters Kluwer Polska 2009)

SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl

tom12Protection of Taxpayer's Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective
Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
(Wolters Kluwer Polska 2009)

SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl

tom13Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
Stefan Babiarz, Adam Mariański, Włodzimierz Nykiel
( Wolters Kluwer Polska - ABC, 2010)

SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl

tom14Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
Adam Mariański (red.)
( Wolters Kluwer Polska - ABC, 2010)

SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl

tom15Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego
Adam Mariański
( Wolters Kluwer Polska - ABC, 2010)

SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl

tom16Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych
Brzeziński Bogumił, Tarno Jan Paweł
(Wolters Kluwer Polska - LEX)

SPIS TREŚCI
www.profinfo.pl