CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

O studiach - PwB

 

Kierownik Studium:

prof. nadzw. UŁ dr hab. Adam Mariański

Studia podyplomowe „Podatki w biznesie" to pierwsze studia dla praktyków. Studia pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Oferują możliwość połączenia i pogłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, wraz z doskonaleniem umiejętności praktycznych zarządzania wiedzą w tym obszarze. Kierunek stworzony został we współdziałaniu z wiodącymi kancelariami prawno-podatkowymi, działającymi na polskim rynku. Pozwala na zdobycie i pogłębienie umiejętności praktycznych, pozwalających absolwentowi w jego dalszej karierze zawodowej na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w sposób. Ma na celu maksymalnie efektywną identyfikację obszarów ryzyka podatkowego i gospodarczego w przedsiębiorstwie oraz ich skuteczną eliminację.

Bloki tematyczne:

• Zagadnienia ogólne prawa podatkowego i rachunkowości

• Prowadzenie działalności gospodarczej

• Rozliczenia wewnętrzne w przedsiębiorstwie

• Czynności transgraniczne

• Planowanie

• Procedura

• Odpowiedzialność

Adresaci:

„Podatki w biznesie" dedykowane są osobom stosującym przepisy prawa podatkowego oraz rachunkowości w pracy, w szczególności prawników, wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego, czy doradcy podatkowego, a także księgowych, których praca zawodowa polega na świadczeniu usług doradztwa na rzecz przedsiębiorców. Kierunek skierowany jest również do osób pełniących obowiązki dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie lub podobne.

Absolwent studiów podyplomowych „Podatki w biznesie" nabędzie specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości, w aspekcie krajowym i transgranicznym. Będzie potrafił identyfikować obszary ww. ryzyk, dokonywać samodzielnej oceny i interpretacji zdarzeń gospodarczych, kreując i wprowadzając nowatorskie rozwiązania.

Wykładowcy:

Nauczyciele akademiccy oraz praktycy z bogatym doświadczeniem w doradztwie na szczeblu przedsiębiorstw – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Sędziowie sądów administracyjnych. Dyrektorzy podatkowi czy finansowych w podmiotach międzynarodowych.

Wykładowcy akademiccy:

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (WPiA UŁ)

prof. dr hab. Ewa Walińska (WZ UŁ)

prof. nadzw. UŁ dr hab. Adam Mariański (WPiA UŁ)

prof. nadzw. UŁ dr hab. Ziemowit Kukulski (WPiA UŁ)

dr Michał Wilk (WPiA UŁ)

dr Małgorzata Sęk (WPiA UŁ)

dr Maciej Frendzel (WZ UŁ)

dr Agnieszka Wencel (WZ UŁ)

oraz praktycy, m.in.:

Tomasz Michalik (MDDP)

Anna Misiak (MDDP)

Joanna Prokurat (Wardyński i Wspólnicy)

Marek Gadacz (Crido)

Elżbieta Żuchaj

Ewelina Stamblewska-Urbaniak (Crido)

Roman Namysłowski (Crido)

Wojciech Sztuba (TPA Poland)

Małgorzata Dankowska (TPA Poland)

Krzysztof Wiśniewski (Mariański Group)

Paulina Nawrat (TPA Poland)

Dariusz Wasylkowski (Wardyński i Wspólnicy)

Alicja Sarna (MDDP)

Anna Pęczyk-Tofel (Crido)

Cezary Krysiak (PatLaw)

Egzamin kończący studia:

Weryfikacja osiągnięcia wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia następuje w formie pisemnego egzaminu końcowego.

Egzamin ma formę pytań testowych sprawdzających nabytą wiedzę oraz kazusu służącego weryfikacji zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego.

Czas trwania:

1 rok (dwa semestry)

Zajęcia odbywają się w soboty

Planowane terminy zjazdów:

Dokładne daty zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie

Warunki przyjęcia:

Złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

Liczba miejsc: min. 25 uczestników

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do 30 września (każdego roku).

Koszt uczestnictwa:

6000,00 zł płatne jednorazowo w terminie do 31 października

lub semestralnie

• w terminie do 31 października w wysokości 3000,00 zł

• w terminie do 28 lutego wysokości 3000,00 zł

Adres organizatora studiów podyplomowych:

Katedra Prawa Podatkowego WPIA UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12, 90 – 232 Łódź

pok. 4.66

Sekretariat studiów podyplomowych „Podatki w biznesie"

mgr Alicja Michalak

tel: 604 266 188

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.