CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

O studiach - PSPP

O studiach


 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

 

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, opartej na solidnych podstawach teoretycznych oraz wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania praktycznych problemów podatkowych i rachunkowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających duże doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Z uwagi na dużą dynamikę zmian w obszarze prawa podatkowego wykładowcy zwracają szczególną uwagę na najnowsze rozwiązania prawne i tendencje orzecznicze w ramach poszczególnych przedstawianych w toku studiów zagadnień podatkowych, analizując problemy ważne z praktycznego punktu widzenia.

W roku akademickim 2020/2021 mamy przyjemność zaprosić na 26 edycję studiów, która z uwagi na obecną sytuację epidemiczną prowadzona będzie zależnie od sytuacji z wykorzystaniem wideokonferencji Ms Teams albo w formie tradycyjnych spotkań w sali wykładowej.

 

Tematyka

Zagadnienia ogólne prawa podatkowego: wprowadzenie do prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe

Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych , opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy

Pozostałe podatki: opodatkowanie nieruchomości w Polsce, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek od gier

Międzynarodowe prawo podatkowe: wprowadzenie do międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, międzynarodowe prawo podatkowe, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

Postępowania podatkowe i procedury kontrolne w obszarze prawa podatkowego: postępowanie podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, doradca przed sądem administracyjnym, kontrola podatkowa i celno-skarbowa, egzekucja zobowiązań podatkowych, prawo i postępowanie podatkowe – warsztaty

Prawo karne skarbowe

Rachunkowość

Szczegóły, w tym liczba godzin i opis poszczególnych wykładów, w zakładce Program .

 

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w tym posiadający doświadczenie w praktyce podatkowej jako adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, konsultanci podatkowi, sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji skarbowej, a także praktycy spoza Uniwersytetu Łódzkiego.

sędzia Adam Bącal

prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski

prof. Jan de Goede

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

dr Katarzyna Koperkiewicz-Mordel

prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

dr Aleksandra Krajewska

dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ

dr Ireneusz Mirek

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

dr Małgorzata Sęk

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

prof. dr hab. Ewa Walińska

dr Zbigniew Wardak

dr Michał Wilk

 

Adresaci

Osoby mierzące się w praktyce zawodowej z problemami z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości: obecni i przyszli doradcy podatkowi, w tym osoby zamierzające przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, radcowie prawni, adwokaci, konsultanci podatkowi, doradcy prawni, pracownicy administracji skarbowej i samorządowej, pracownicy kancelarii doradztwa podatkowego, biur rachunkowych i księgowych oraz działów finansowo-księgowych, oraz przedsiębiorcy, którzy w codziennej praktyce stykają się z koniecznością rozwiązywania problemów podatkowych.

 

Czas trwania i forma

1 rok (dwa semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8.30 - 15.30 (w tym 2 przerwy 15 min. i 1 przerwa 30 min.).

W roku akademickim 2020/2021, zależnie od sytuacji epidemicznej, zajęcia będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem wideokonferencji Ms Teams albo w sali wykładowej. 


Egzamin kończący studia

Test i praca pisemna (polegająca na rozwiązaniu określonego problemu podatkowego).

 

Warunki przyjęcia

Złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

Liczba miejsc 50

 

Koszt uczestnictwa

3900,00 zł płatne jednorazowo w terminie do 31 października 2020 r.

lub semestralnie

• w terminie do 31 października 2020 r. w wysokości 1950,00 zł

• w terminie do 28 lutego 2021 r. w wysokości 1950,00 zł

 

Materiały

Uczestniczy studiów otrzymują materiały do zajęć w formie elektronicznej. Ponadto uczestnicy otrzymują książki o tematyce podatkowej.

 

Sekretariat studiów

Małgorzata Stankiewicz

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, IV piętro, pok. 4.85

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

tel. 42 665 58 54

Uwaga: do odwołania możliwy tylko kontakt przez e-mail!

 

Opinie uczestników

„Studia prowadzone przez zaangażowanych specjalistów."

„Wykłady prowadzone w przystępny sposób, wiedza wykładowców przekazywana z pasją do wykonywanego zawodu."

„Bardzo ciekawe, profesjonalnie prowadzone zajęcia."

„Zajęcia były zorganizowane w sposób przystępny dla słuchaczy, nie miałam kłopotów ze zrozumieniem tematów."

„Wykłady prowadzone na bardzo wysokim poziomie, wierzę, że wiedza zdobyta podczas zajęć zaowocuje."