CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

 

head

 

W dniach 9-10 października 2015 r. odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja The Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries.

Celem konferencji było zidentyfikowanie aspektów prawnych transformacji systemów podatkowych państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw BRICS (Brazylia, Indie, Rosja, Chiny i Republika Południowej Afryki) w okresie transformacji ich systemów podatkowych w obszarach materialnego, proceduralnego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, a także oceny skutków ich polityki podatkowej w tym okresie. Ponadto celem konferencji jest zidentyfikowanie przyszłych wyzwań, jakie staną przed wewnętrznym jak i międzynarodowym prawem podatkowym w tych państwach w przyszłości.

Konferencję otworzył Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych prof. Włodzimierz Nykiel. Następnie głos zabrali: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Polskiego Oddziału International Fiscal Association (IFA) Andrzej Puncewicz oraz Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Cezary Krysiak. W dalszej kolejności prof. Frans Vanistendael przedstawił referat dotyczący transformacji systemów podatkowych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2015, zaś prof. Jan de Goede omówił problematykę transformacji międzynarodowego prawa podatkowego w ostatnich 25 latach i w dalszej perspektywie.

Kolejna część konferencji została podzielona na cztery części. Pierwsza sesja dotyczyła aspektów transformacji systemów podatkowych państw CEE i BRICS z punktu widzenia ogólnej polityki prawnej i podatkowej. W ramach drugiej i trzeciej sesji omówiono tematykę materialnego prawa podatkowego i procedury podatkowej w okresie transformacji. Z kolei ostatnia sesja poświęcona była międzynarodowemu prawu podatkowemu. Problematyka ta została przedstawiona dzięki przygotowanym przed konferencją raportom krajowym, opartym na ujednoliconym kwestionariuszu oraz raportowi generalnemu. Zamiast przedstawiać raporty w całości, sprawozdawcy krajowi wypowiedzieli się podczas wyżej wskazanych sesji tematycznych. Każdą sesję otworzyło wprowadzenie prawno-porównawcze sprawozdawcy generalnego (dr Ziemowit Kukulski), a zamknęła dyskusja i podsumowanie przewodniczącego sesji (odpowiednio: prof. Radu Bufan z Rumunii, Dikshit P. Sengupta z Indii, prof. Jennifer Roeleveld z Republiki Południowej Afryki oraz dr Svetislav Kostic z Serbii). W czasie konferencji odbyła się także prezentacja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zaproszenie organizatorów do przygotowania i przedstawienia raportów krajowych przyjęli z państw Europy Środkowo-Wschodniej: prof. Michal Radvan i prof. Petr Mrkyvka (Czechy), Teona Diasamidze (Gruzja), prof. Daniel Deak i dr Gregely Czobloy (Węgry), dr Diana Criclivaia (Mołdawia), Aneta Nowak-Piechota i Aleksandra Krajewska (Polska), prof. Radu Bufan i dr Natalia Svidchi (Rumunia), dr Svetislav Kostic (Serbia). Państwa BRICS reprezentowali: Anapaula Trinidade Marinho (Brazylia), Dikshit P. Sengupta (Indie), dr Nataly Soloveva (Rosja) oraz prof. Jennifer Roeleveld (Republika Południowej Afryki).

Konferencję zamknął prof. Włodzimierz Nykiel, który podziękował referentom i sprawozdawcom, a także pozostałym uczestnikom konferencji za przybycie oraz podsumował przebieg wydarzenia.

 


pdfAgenda

 

 

footer www.ibfd.org www.ifa.nl www.pwc.pl www.sse.lodz.pl www.skanska.pl www.wolterskluwer.pl pgegiek.pl www.oirplodz.pl