CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

 

head treaties

 

W dniu 10 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się międzynarodowa konferencja „Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden". Konferencja została zorganizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego i Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych we współpracy z Polskim Oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association). Konferencja sponsorowana była przez Skanska S.A. oraz Mariański Group.

Celem konferencji było zidentyfikowanie węzłowych problemów stosowania umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Norwegią, Polską i Szwecją i wypracowanie możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Konferencję otworzył Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel. Konferencja została podzielona na trzy panele. W ramach pierwszego z nich, poświęconego opodatkowaniu zysków przedsiębiorstw Błażej Kuźniacki (Uniwersytet w Oslo) przedstawił dwa kazusy podatkowe ilustrujące wątpliwości prawne w zakresie interpretacji odpowiednich postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w tym zakresie, skomentowane następnie w ramach dyskusji panelowej przez Cezarego Krysiaka (Ministerstwo Finansów, Polska) oraz Stiga Sollunda (Ministerstwo Finansów, Norwegia).

Druga sesja dotyczyła opodatkowania dochodów z pracy najemnej. Panel ten rozpoczął się wystąpieniem programowym prof. dr. Frederika Zimmera (Uniwersytet w Oslo). Następnie Michał Wilk (Uniwersytet Łódzki) zaprezentował dwa kazusy poświęcone problematyce liczenia terminu 183 dni na gruncie art. 15 ust. 2 umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zagadnieniu międzynarodowego wynajmu siły roboczej. Sesja ta została zwieńczona dyskusją panelową, w której, obok Michała Wilka, uczestniczyli prof. dr Frederik Zimmer, Cezary Krysiak, Stig Sollund.

Trzecia sesja, której przedmiotem była problematyka opodatkowania dochodów kapitałowych, rozpoczęła się wystąpieniem programowym Elżbiety Żuchaj (Bank Pekao S.A.). Studium przypadku przedstawił dr Ziemowit Kukulski (Uniwersytet Łódzki), a w dyskusji panelowej, kończącej tę sesję udział wzięli także Elżbieta Żuchaj, Cezary Krysiak, oraz Stig Sollund.

Konferencja zakończyła się uroczystą kolacją w Pałacu Biedermanna.

Uczestnicy konferencji, przedstawiciele administracji podatkowej, doradców podatkowych oraz nauki z Polski oraz państw skandynawskich podkreślili wysoki poziom obrad. Z pewnością należy ją zaliczyć do jednego z ważniejszych, międzynarodowych wydarzeń podatkowych, jakie odbyły się w tym roku w Polsce.

 

footer treaties