CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

140. Konferencja Podatkowa

25 MARCA  2019 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

Procedury podatkowe

12:00
12:15

Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

12:15
12:45

Zasada dwuinstancyjności, Ordynacja podatkowa a Kodeks Postępowania Administracyjnego
prof. dr hab. Jan P. Tarno, Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego, Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

12:45
13:15

Stosowanie w kontroli celno-skarbowej przepisów o.p. - problemy wybrane
dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ,  Katedra Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat, doradca podatkowy, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

13:15

13:45

Problemy praktyczne braku dewolutywności postępowania podatkowego
Andrzej Nikończyk, wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, doradca podatkowy, prawnik, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

13:45

14:15

 Brak dewolutywności postępowania a ochrona praw podatnika

Marcin Łoboda, Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

14:15

14:30

Dyskusja

14:30
15:10

Lunch

15:10
15:40

Kontrola sądowa postanowień dotyczących przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego (STIR)
sędzia Elżbieta Olechniewicz, Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

15:40

16:10

Nowa odsłona sporu w przedmiocie przedłużenia zwrotu VAT?
dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

16:10

16:40

(informacje o tytule referatu podamy na stronie CDiSP UŁ, www.cdisp.uni.lodz.pl)
Anna Pęczyk - Tofel, Senior Manager, Crido

16:40

17:10

Postępowanie podatkowe – wybrane zagadnienia

Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

17:10

17:40

Nadużycie prawa do sądu na przykładzie skarg kasacyjnych organów podatkowych
dr Adam Bartosiewicz, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego

17:40

18:00

Dyskusja

18:00

Zamknięcie konferencji

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU