CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

135. Konferencja Podatkowa

Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia

19 MARCA 2018 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJIUŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALARADY WYDZIAŁU (0.14)

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

12:15
12:45

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego – zwiększenie efektywności administracji a iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych? Wątpliwości na styku procedur.
dr hab. Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

12:45
13:45

STIR – nowe narzędzie do przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym
Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

13:45
14:15

Kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe – doświadczenia po roku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
Tomasz Szymański, doradca podatkowy w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

14:15
14:30

Dyskusja

14:30
15:30


Lunch

15:30
16:00

Utrwalona praktyka interpretacyjna jako instrument ochrony praw podatnika
dr Michał Wilk, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, radca prawny, doradca podatkowy w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi Radcowie Prawni

16:00
16:30

Zagadnienia procesowe wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych po wejściu w życie przepisów klauzuli ogólnej przeciw unikaniu opodatkowania
Jan Rudowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

16:30
17:00


Zwrot nadpłaty w VAT po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie C-500/16 Caterpillar
Alicja Sarna, doradca podatkowy, Partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

17:00
17:20

Dyskusja

 

pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona