CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Międzynarodowe seminarium podatkowe Eucotax Wintercourse 2012

 

Global international taxation - from national tax systems towards global tax systems, Łódź, 12-19 kwietnia 2012 r.

W dniach 12-19 kwietnia 2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się międzynarodowe seminarium podatkowe Eucotax Wintercourse 2012:Global international taxation - from national tax systems towards global tax systems(Kurs Zimowy Eucotax 2012: Globalne międzynarodowe opodatkowanie – od krajowych systemów podatkowych do globalnego systemu podatkowego). Seminarium stanowi część międzynarodowego projektu edukacyjnego z zakresu prawa podatkowego - Eucotax Wintercourse, który cieszy się dużą renomą i z sukcesem jest organizowany od dziewiętnastu lat. W Łodzi odbyło się dwudzieste - jubileuszowe – seminarium.

EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) jest wspólną inicjatywą kilkunastu europejskich uniwersytetów oraz jednego uniwersytetu amerykańskiego, utworzoną na podstawie „umowy dżentelmeńskiej” profesorów prawa podatkowego i mającą na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz badań naukowych w zakresie międzynarodowych, europejskich i porównawczych aspektów prawa podatkowego. W ramach Kursu Zimowego Eucotax (EucotaxWintercourse) studenci z różnych krajów przygotowują prace dyplomowe na jeden z sześciu tematów szczegółowych mieszczących się w ramach tematu przewodniego danej edycji (w 2012 r.:Global international taxation - from national tax systems towards global tax systems), koncentrując się na uregulowaniach obowiązujących w kraju macierzystym. Prace dyplomowe studentów stanowią podstawę do sformułowania wniosków prawnoporównawczych (oceny, czy rozwiązania obowiązujące w poszczególnych państwach są podobne, czy różne oraz, które rozwiązania krajowe wydają się lepsze). Wnioski prawnoporównawcze są formułowane w trakcie warsztatów stanowiących najważniejszy element seminarium wyjazdowego, w którym uczestniczą studenci z wszystkich uniwersytetów współpracujących w ramach programu Eucotax. W 2012 r. seminarium odbyło się w Łodzi.

Częścią seminarium wyjazdowego była też konferencja o charakterze otwartym - skierowana również do uczestników spoza programu Eucotax. Zgodnie z tradycją Eucotax do udziału w tej otwartej konferencji w charakterze referentów i panelistów zapraszani są prawnicy i ekonomiści, którzy w swoich wystąpieniach poruszają aktualne problemy z pogranicza ekonomii, finansów i prawa podatkowego. W tym roku tematyka konferencji to: System bankowy – aktualne problemy na styku gospodarki, finansów i podatków (Banking System – Current Issues at the Interface of  Economy, Finance and Taxation). W konferencji udział wziął m.in. prof. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego.

 

Udział w tym międzynarodowym programie istotnie umacnia międzynarodową pozycję Wydziału Prawa i Administracji, całego Uniwersytetu Łódzkiego, a pośrednio - również Łodzi, wśród ośrodków nauki i edukacji uniwersyteckiej prawa podatkowego. Dla studentów Wydziału oznacza zapoznanie z najwyższymi europejskimi standardami edukacyjnymi w zakresie prawa podatkowego, udział w zajęciach prowadzonych przez najbardziej uznanych wykładowców międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego oraz możliwość wymiany poglądów ze studentami z innych krajów. Udział w programie Eucotax i  zorganizowanie w Łodzi seminarium wyjazdowego to promocja Łodzi akademickiej wśród przedstawicieli uznanych ośrodków naukowych z Europy i Stanów Zjednoczonych, która może zaowocować kolejnymi wspólnymi projektami edukacyjnymi, ale również naukowymi.

Możliwość zorganizowania w Łodzi seminarium wyjazdowego była też okazją do promocji Miasta i Regionu. W programie Eucotax uczestniczyli najlepsi studenci prawa podatkowego z wielu krajów europejskich i  Stanów Zjednoczonych – przyszli doradcy podatkowi i prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym. Studentom towarzyszyli przedstawiciele kadry naukowej (profesorowie z asystentami), którzy niejednokrotnie są też wysoko cenionymi doradcami podatkowymi, czy adwokatami doradzającymi potencjalnym inwestorom. Dlatego w programie seminarium znalazł się czas na prezentację Miasta Łodzi, zarówno pod względem jego potencjału gospodarczego i społecznego, jak również turystycznego. W dniu 15 kwietnia 2012 r. w godzinach przedpołudniowych zostało zorganizowane spotkanie pod hasłem Investing in Lodz (Inwestowanie w Łodzi), w ramach którego Urząd Miasta Łodzi przedstawił warunki i zalety inwestowania w Łodzi, a Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – warunki prowadzenia inwestycji w Strefie.

Seminarium Eucotax Wintercourse zostało zorganizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych we współpracy z Katedrą Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacją Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz Uniwersytetem w Tilburgu (Holandia), który jest generalnym koordynatorem całego programu Eucotax. Seminarium zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Partnerami seminarium byli Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sponsorami były firmy o zasięgu globalnym: PricewaterhouseCoopers, BWM oraz Henkel.


 eucotax loga

 

icon pdf Szczegółowy program konferencji

Galeria zdięć >>>