CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

EATLP 2017 Congress

Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego 2017: Rezydencja podatkowa i mobilność osób prawnych (EATLP 2017 Congress: Corporate Tax Residence and Mobility), Łódź, 1 – 3 czerwca 2017 r.

W dniach 1-3 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP 2017 Congress: Corporate Tax Residence and Mobility), zorganizowany przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Coroczne kongresy EATLP są najbardziej prestiżowymi cyklicznymi wydarzeniami w świecie nauki prawa podatkowego, stwarzającymi możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami badawczymi przede wszystkim w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Łódzki kongres był niewątpliwie najważniejszym naukowym wydarzeniem podatkowym w Europie w 2017 r. i największym międzynarodowym wydarzeniem podatkowym dotychczas zorganizowanym w Polsce.

W Kongresie wzięło udział ponad 170 uczestników, w tym 134 z zagranicznych ośrodków naukowych. Goście reprezentowali przede wszystkim uniwersytety europejskie, a spoza Europy gościliśmy osoby z Brazylii, Chin, Izraela, Japonii, Kanady, Singapuru i USA. Wśród referentów przedstawicielem polskiej nauki prawa podatkowego była dr Małgorzata Sęk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Właściwą część Kongresu poprzedziła Sesja Biblioteczna, poświęconą 20-leciu współpracy pomiędzy bibliotekami Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi i Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie.

W czwartek odbyło się Zgromadzenie Ogólne EATLP oraz ceremonia otwarcia, którą swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz akademickich: prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i prof. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz władze województwa i miasta: prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki i Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi. Wszystkich zgromadzonych gości powitali prof. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz prof. Wolfgang Schön, Przewodniczący Zarządu EATLP. Częścią ceremonii otwarcia był również wykład dr hab. Jacka Pietrzaka (Uniwersytet Łódzki) poświęcony Łodzi jako miastu o wielonarodowościowej historii, który spotkał się z dużym zainteresowaniem gości zagranicznych.

W piątek odbyły się sesje merytoryczne dotyczące bardzo ważnego obecnie zagadnienia rezydencji i mobilności podatkowej osób prawnych. Obradom przewodniczył prof. Peter Essers (Uniwersytet w Tilburgu, Holandia), Przewodniczący Komitetu Naukowego EATLP. Funkcję sprawozdawcy generalnego pełnił prof. Edoardo Traversa (Katolicki Uniwersytet w Louvain, Belgia). Odbyły się 4 sesje, poświęcone: pojęciu rezydencji podatkowej osób prawnych, z referatami prof. Rolanda Ismera (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Niemcy) i dr Małgorzaty Sęk (Uniwersytet Łódzki), przeniesieniu i zmianie rezydencji podatkowej osób prawnych, z referatami dr Bori Kolozs, dr Carli de Pietro (Uniwersytet w Tilburgu, Holandia) i prof. Guglielmo Maisto (Katolicki Uniwersytet w Piacenza, Włochy), rezydencji podatkowej przedsiębiorstw wielonarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektu BEPS, z referatami prof. Irene Burgers (Uniwersytet Groningen, Holandia), dr. Maartena de Wilde (Erasmus University Rotterdam, Holandia) i prof. Wolfganga Schöna (Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance, Niemcy) oraz przyszłości rezydencji podatkowej, z referatami prof. Tsilly Dagan (Bar Ilan University, Izreal), prof. Rity de la Feria (Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania) i prof. Daniela Shaviro (New York University, USA). Szerokie grono uczestników Kongresu zabrało też głos podczas otwartych dyskusji, zadając pytania referentom i dzieląc się bardzo interesującymi spostrzeżeniami.

W sobotę odbyła się prezentacja zwycięzcy Europejskiej Nagrody za Podatkową Rozprawę Naukową (European Academic Tax Thesis Award – EATTA), przyznawaną wspólnie przez EATLP i Komisję Europejską. Następnie odbyły się sesje dotyczące zagadnień bardzo istotnych w pracy naukowej: procedury recenzowania publikacji naukowych (peer review) oraz otwartego dostępu do publikacji naukowych (open access). Wprowadzenia do tematyki dokonali prof. Pasquale Pistone (Uniwersytet Ekonomiczny w Wiedniu, Austria i IBFD w Amsterdamie, Holandia) oraz prof. Ana Paula Dourado (Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia).

Sponsorem Kongresu była firma PWC. Wsparcia finansowego udzielili również Rektor Uniwersytetu Łódzkiego i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

 

stopka

 

 

Galeria zdjęć