CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Konferencje i szkolenia

Konferencje i seminaria ogólnopolskie

W trakcie roku akademickiego Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowy regularnie (co miesiąc) organizuje ogólnopolskie seminaria i konferencje podatkowe.

Seminaria i konferencje są przeznaczone dla praktyków (sędziów sądów administracyjnych, urzędników administracji podatkowej, doradców podatkowych), przedstawicieli nauki prawa podatkowego oraz studentów zainteresowanych prawem podatkowym.

Tematy są ustalane zgodnie z zainteresowaniami uczestników i najczęściej dotyczą zagadnień podatkowych, które w danym czasie skupiają uwagę przedstawicieli nauki i praktyków.
Do tej pory Centrum zorganizowało ponad 150 seminariów i konferencji.

Konferencje międzynarodowe

 

    Szkolenia

    Szkolenia prowadzi Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podyplomowych.