CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

 

Pracownicy CDiSP UŁ prof. Włodzimierz Nykiel i dr Małgorzata Sęk 28 czerwca 2022 r.  wzięli udział w seminaryjnym posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poświęconym opracowanemu przez nich projektowi ustawy Karta Praw Podatnika. 

Przedstawili koncepcję, podstawowe założenia i poszczególne postanowienia projektu ustawy. Zaprezentowali również swoją książkę pt. Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/karta-praw-podatnika/) 


PHOTO-2022-06-29-08-13-28

PHOTO-2022-06-29-08-13-44