• Drukuj

Prof. Jan de Goede otrzymał ten zaszczyt za liczne zasługi dla społeczeństwa położone w trakcie Jego znakomitej kariery zawodowej. 

Profesor Jan de Goede jest uznanym na całym świecie ekspertem z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawdziwym ambasadorem Naszego Uniwersytetu w Europie i na świecie. 

Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Centrum Wiedzy (Director of Knowledge Centre) w Międzynarodowym Biurze Podatkowym w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD). Jest także członkiem Podkomitetu ONZ ds. Unikania Sporów i Rozstrzygania Sporów (UN Subcommittee on Dispute Avoidance and Settlement) oraz Podkomitetu ONZ ds. Opodatkowania Przemysłów Wydobywczych (UN Subcommittee on the Taxation of Extractive Industries). Oprócz wykładów na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, prof. Jan de Goede prowadzi także wykłady dla studentów Uniwersytetu Renmin w Pekinie (Chiny), Uniwersytetu Finansów Rządu Federacji Rosyjskiej w Moskwie (Rosja), Uniwersytetu w Leiden (Holandia), Uniwersytetu w Sao Paulo (Brazylia) oraz Uniwersytetu w Amsterdamie (Holandia).