CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Prof. Jan de Goede otrzymał ten zaszczyt za liczne zasługi dla społeczeństwa położone w trakcie Jego znakomitej kariery zawodowej. 

Profesor Jan de Goede jest uznanym na całym świecie ekspertem z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawdziwym ambasadorem Naszego Uniwersytetu w Europie i na świecie. 

Od wielu lat pełni funkcję Dyrektora Centrum Wiedzy (Director of Knowledge Centre) w Międzynarodowym Biurze Podatkowym w Amsterdamie (International Bureau of Fiscal Documentation, IBFD). Jest także członkiem Podkomitetu ONZ ds. Unikania Sporów i Rozstrzygania Sporów (UN Subcommittee on Dispute Avoidance and Settlement) oraz Podkomitetu ONZ ds. Opodatkowania Przemysłów Wydobywczych (UN Subcommittee on the Taxation of Extractive Industries). Oprócz wykładów na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego, prof. Jan de Goede prowadzi także wykłady dla studentów Uniwersytetu Renmin w Pekinie (Chiny), Uniwersytetu Finansów Rządu Federacji Rosyjskiej w Moskwie (Rosja), Uniwersytetu w Leiden (Holandia), Uniwersytetu w Sao Paulo (Brazylia) oraz Uniwersytetu w Amsterdamie (Holandia). 

 •   Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych  oraz Katedra Prawa Podatkowego   zapraszają studentów prawa, administracji oraz prawa podatkowego i rachunkowości zainteresowanych prawem podatkowym i dobrze znających język angielski   do udziału w prestiżowym międzynarodowym projekcie Eucotax Wintercourse 2022:  TAXPAYERS’ RIGHTS IN THE...

  Czytaj więcej...

 •   Z przyjemnością zawiadamiamy, że pracownik Katedry Prawa Podatkowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Przewodniczący Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych prof. Jan de Goede został odznaczony przez JK Mość Króla Niderlandów Wilhelma Aleksandra orderem kawalerskim Zakonu Oranje Nassau.

  Czytaj więcej...

 •     Z przyjemnością informujemy, że członek zespołu Centrum dr Michał Wilk został uznany za jednego z dwóch najlepszych w Polsce doradców podatkowych w kategorii podatku dochodowego od osób prawnych w 15. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego "Rzeczpospolitej".   

  Czytaj więcej...

 •   Z przyjemnością informujemy o sukcesie seminarzystów Profesora Ziemowita Kukulskiego w IV edycji konkursu Global Tax Treaties Commentaries (GTTC) zorganizowanego przez IBFD w Amsterdamie nt. Tax Treaty Policy and Developing Countries. Pani Aleksandra Maniecka, Pan Mateusz Wiśniewski, Pan Michał Mieleszkiewicz i Pan Szymon...

  Czytaj więcej...