CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Artykuły

O studiach - PSPP

O studiach

 

 

 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, opartej na solidnych podstawach teoretycznych oraz wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania praktycznych problemów podatkowych i rachunkowych.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających duże doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Z uwagi na dużą dynamikę zmian w obszarze prawa podatkowego wykładowcy zwracają szczególną uwagę na najnowsze rozwiązania prawne i tendencje orzecznicze w ramach poszczególnych przedstawianych w toku studiów zagadnień podatkowych, analizując problemy ważne z praktycznego punktu widzenia.

W roku akademickim 2022/2023 mamy przyjemność zaprosić na 28 edycję studiów, zajęcia prowadzona będą zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Ms Teams.

 

Tematyka

 

Zagadnienia ogólne prawa podatkowego: wprowadzenie do prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe

Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych , opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy

Pozostałe podatki: opodatkowanie nieruchomości w Polsce, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek od gier

Międzynarodowe prawo podatkowe: wprowadzenie do międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, międzynarodowe prawo podatkowe, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

Postępowania podatkowe i procedury kontrolne w obszarze prawa podatkowego: postępowanie podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, doradca przed sądem administracyjnym, kontrola podatkowa i celno-skarbowa, egzekucja zobowiązań podatkowych, prawo i postępowanie podatkowe – warsztaty

Prawo karne skarbowe

Rachunkowość

Szczegóły, w tym liczba godzin i opis poszczególnych wykładów, w zakładce Program .

 

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w tym posiadający doświadczenie w praktyce podatkowej jako adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, konsultanci podatkowi, sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji skarbowej, a także praktycy spoza Uniwersytetu Łódzkiego.

sędzia Adam Bącal

prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski

prof. Jan de Goede

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ

prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

dr Aleksandra Krajewska

dr Ireneusz Mirek

dr Aneta Nowak-Piechota

dr hab. Tomasz Nowak, prof. UŁ

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

dr Małgorzata Sęk

dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

prof. dr hab. Ewa Walińska

dr Zbigniew Wardak

dr hab. Joanna Wegner, prof. UŁ

dr Michał Wilk

 Adresaci  

Osoby mierzące się w praktyce zawodowej z problemami z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości: obecni i przyszli doradcy podatkowi, w tym osoby zamierzające przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, radcowie prawni, adwokaci, konsultanci podatkowi, doradcy prawni, pracownicy administracji skarbowej i samorządowej, pracownicy kancelarii doradztwa podatkowego, biur rachunkowych i księgowych oraz działów finansowo-księgowych, oraz przedsiębiorcy, którzy w codziennej praktyce stykają się z koniecznością rozwiązywania problemów podatkowych.

Czas trwania i forma

1 rok (dwa semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8.30 - 15.30 (w tym 2 przerwy 15 min. i 1 przerwa 30 min.).

W roku akademickim 2022/2023  zajęcia będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Ms Teams. 

 

Egzamin kończący studia

 

Planowany egzamin w formie tradycyjnej na terenie WPiA UŁ.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • test jednokrotnego wyboru, 60 pytań (1 godz.);
  • przygotowanie opracowania polegającego na rozwiązaniu problemu podatkowego z wykorzystaniem dostępnej literatury i orzecznictwa (2 godz.).


Świadectwo ukończenia studiów


Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego

 

 

Warunki przyjęcia

Złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja.

Liczba miejsc 50

Koszt uczestnictwa

3900,00 zł płatne jednorazowo w terminie do 31 października 2022 r.

lub semestralnie

• w terminie do 31 października 2022 r. w wysokości 1950,00 zł

• w terminie do 28 lutego 2023 r. w wysokości 1950,00 zł

Materiały

Uczestniczy studiów otrzymują materiały do zajęć w formie elektronicznej. Ponadto uczestnicy otrzymują książki o tematyce podatkowej.

Sekretariat studiów                                                                                                                                                    

mgr Małgorzata Stankiewicz

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ                                                                                              ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, IV piętro, pok. 4.85


Uwaga: do odwołania kontakt wyłącznie przez e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 

 

Dokumenty do zapoznania się:

 

 

Opinie uczestników

„Studia prowadzone przez zaangażowanych specjalistów."

„Wykłady prowadzone w przystępny sposób, wiedza wykładowców przekazywana z pasją do wykonywanego zawodu."

„Bardzo ciekawe, profesjonalnie prowadzone zajęcia."

„Zajęcia były zorganizowane w sposób przystępny dla słuchaczy, nie miałam kłopotów ze zrozumieniem tematów."

„Wykłady prowadzone na bardzo wysokim poziomie, wierzę, że wiedza zdobyta podczas zajęć zaowocuje."

Świadectwo ukończenia studiów

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują świadectwo  Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego.