CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH
 

PL - Breadcrumbs

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Artykuły

156. Konferencja Podatkowa

20 Października 2022

Forma zdalna, MS Teams

 

NOTARIAT A PRAWO PODATKOWE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 

Panel I

09:00

09:15

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel; dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ – Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

09:15

09:35

Notariusz jako podmiot rozliczający cudzy podatek od czynności cywilnoprawnych

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, radca prawny, członek SKO w Lublinie

09:35

09:55

Podatek od towarów i usług a podatek od czynności cywilnoprawnych 

dr Piotr Stanisławiszyn – adiunkt, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Finansowego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, sędzia Sądu Rejonowego w Opolu

09:55

10:15

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży przedsiębiorstwa

dr Łukasz Pajor – adiunkt, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, adwokat

10:15

10:35

Notariusz jako podatnik VAT – wybrane zagadnienia 

dr Małgorzata Sęk – adiunkt, Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

10:35

10:55

Moderowana dyskusja

Panel II

10:55

11:15

Sprzedaż gruntu po jego nabyciu a prawo do zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

dr Dariusz Gibasiewicz – adiunkt, Katedra Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, radca prawny, doradca podatkowy

11:15

11:35

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową a podatek od czynności cywilnoprawnych

dr Jarosław Olesiak – adiunkt, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, adwokat

11:35

11:55

Znaczenie cywilistycznego pojęcia „gospodarstwa rolnego” dla potrzeb zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowizn – zagadnienia wybrane

dr Joanna Mikołajczyk – adiunkt, Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, adwokat

dr Ireneusz Nowak – adiunkt, Katedra Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

11:55

12:15

Obowiązki notariusza jako płatnika podatku z tytułu sporządzenia umowy darowizny na rzecz osoby pozostającej w związku małżeńskim

dr Magdalena Budziarek – adiunkt, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

12:15

12:35

Dyskusja

12:15

13:00

Przerwa

Panel III

13:00

13:20

Zachowanie przez notariusza należytej staranności przy realizacji obowiązków publicznoprawnych płatnika a jego odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego 

dr Ewa Prejs – adiunkt, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny

13:20

13:40

Odpowiedzialność karnoskarbowa notariuszy 

dr Andrzej Tatara – adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, adwokat

13:40

14:00

Zwolnienie notariusza z tajemnicy w postępowaniu karno-skarbowym 

dr Sebastian Kowalski – adiunkt, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

14:00

14:20

Informowanie o skutkach podatkowoprawnych czynności dokonywanych przed notariuszem. Współpraca na linii notariusz – klient – organ podatkowy 

Marzena Malinowska – Kierownik Referatu Podatków Majątkowych i Sektorowych, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

14:20

14:40

Dyskusja

14:40

Zakończenie konferencji

  

  

Do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 20 października 2022 r. odbędzie się 156. konferencja podatkowa organizowana przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, w formie zdalnej, za pomocą programu/aplikacji Microsoft Teams.

*W przypadku przesłania formularzy zgłoszeniowych oraz dokumentów potwierdzających wpłatę do 18 października 2022 r. koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 150,00 PLN

 

*W przypadku przesłania formularzy zgłoszeniowych oraz dokumentów potwierdzających wpłatę od 19 do 20 października 2022 r. koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 250,00 PLN

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę na  adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 

dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie wpłaty na nowe konto Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ PEKAO SA II O/ŁÓDŹ 26 1240 3028 1111 0010 7232 2353

 

 

 

 

Kontrola podatkowa i kontrola celno–skarbowa w sprawach, w których może mieć zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania