ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Program - PSPP

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

1

Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne

34

3,5

 

Wprowadzenie do prawa podatkowego

6

 

 

Wykładnia prawa podatkowego

4

 

 

Zobowiązania podatkowe

24

 

2

Podatki dochodowe

32

3

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

14

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych  

14

 

 

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych

4

 

3

Podatki pośrednie

24

2,5

 

Podatek od towarów i usług  

20

 

 

Podatek akcyzowy

4

 

4

Pozostałe podatki

12

1

 

Opodatkowanie nieruchomości w Polsce 

5

 

 

Podatek od niektórych instytucji finansowych

1

 

 

Podatek od spadków i darowizn.

2

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3

 

 

Podatek od wydobycia niektórych kopalin; Specjalny podatek węglowodorowy; Podatek od gier

1

 

5

Międzynarodowe prawo podatkowe

22

2

 

Wprowadzenie do międzynarodowego
i europejskiego prawa podatkowego

2

 

 

Międzynarodowe prawo podatkowe

14

 

 

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

6

 

6

Postępowanie podatkowe

56

5,5

 

Postępowanie podatkowe

12

 

 

Postępowanie sądowoadministracyjne

4

 

 

Doradca przed sądem administracyjnym

2

 

 

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

8

 

 

Egzekucja zobowiązań podatkowych

8

 

 

Prawo karne skarbowe

8

 

 

Prawo i postępowanie podatkowe – warsztaty

14

 

7

Rachunkowość

24

2,5

8

Egzamin

0

10

 

RAZEM


204

 

30