ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

O studiach - PSPP

Kierownik studiów

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Tematyka

I. Prawo podatkowe - zagadnienia ogólne

II. Podatki dochodowe

III. Podatki pośrednie

IV. Pozostałe podatki

V. Międzynarodowe prawo podatkowe

VI Postępowanie podatkowe

VII Rachunkowość

Adresaci

Doradcy podatkowi, pracownicy administracji podatkowej, inni zainteresowani

Czas trwania

1 rok (dwa semestry) . Zajęcia odbywają się w soboty, w godz. 8.30 - 15.30 (w tym 2 przerwy 15 min. i 1 przerwa 30 min.)

 

Egzamin kończący studia

Test i praca pisemna (opinia, odwołanie, skarga)

 

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową, sędziowie NSA.

Warunki przyjęcia

Złożenie wymaganych dokumentów.  Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja

 Liczba miejsc 50

 

Koszt uczestnictwa

4500,00 zł płatne jednorazowo w terminie do 31 października,

lub semestralnie

  • w terminie do 31 października w wysokości 2250,00 zł
  • w terminie do 28 lutegio wysokości 2250,00 zł


Dodatkowa opłata 30,00 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (płatna w późniejszym terminie na nr rachunku:
42 1240 3028 1111 0010 2943 5358)

Materiały

Uczestniczy studiów otrzymują materiały do zajęć w formie elektronicznej albo wydrukowanej. Ponadto uczestnicy otrzymują książki o tematyce podatkowej.