ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Aktualności - PSPP

 

REKRUTACJA  W ROKU AKAD. 2018/2019

 Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa:

  1. odpis albo poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki bądź notariusza kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  2. podanie o przyjęcie,
  3. kwestionariusz osobowy,
  4. 1 fotografię o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego.

 

W lipcu i sierpniu 2018 r.  dokumenty można przesłać pocztą poleconą na adres:

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Od września dokumenty można składać osobiście w poniedziałki, wtorki i piątki w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, WPiA UŁ, ul. Kpcińskiego 8/12, budynek C, IV piętro, pok. 4.85 w godz. 9.30 - 15.30