ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Platforma - ePSPP

Wszystkie zajęcia oraz egzamin końcowy prowadzone są za pomocą platformy do zdalnego nauczania e-campus http://moodle.uni.lodz.pl 

Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik otrzymuje Przewodnik do poruszania się na platformie.

Elastyczny czas i miejsce nauki. Z wyjątkiem egzaminu końcowego, który odbywa się w tym samym terminie dla wszystkich uczestników, można brać udział w zajęciach i przystępować do różnych form aktywności w dowolnym czasie i miejscu, w ramach comiesięcznych sekcji

Uczestnik dostosowuje tempo oraz intensywność nauki do swoich możliwości oraz aktualnego poziomu wiedzy

Konieczny jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą „JavaScript" oraz „ciasteczek", program do przeglądania plików PDF.