ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

O studiach - ePSPP

 

Podyplomowe studia prawa podatkowego e-learning są kontynuacją Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning, prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w latach 2011-2014 w ramach projektu w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ"

Kierownik Studiów

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Koordynator studiów

dr Teresa Augustyniak-Górna

Tematyka

Polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja zobowiązań podatkowych, elementy prawa karnego skarbowego, elementy prawa cywilnego i handlowego, elementy rachunkowości

Adresaci

Pracownicy organów podatkowych, działów podatkowych przedsiębiorstw i innych jednostek, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, doradcy podatkowi, kandydaci na doradców podatkowych, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane problematyką podatkową

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (tytułem magistra lub licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku studiów oraz umiejętnością obsługi komputera na poziomie średnio zaawansowanym

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

 Łącznie 203 h zajęć dydaktycznych i komunikacji uczestników przez Internet z prowadzącymi zajęcia oraz    1 h na egzamin końcowy

Egzamin kończący studia

Egzamin końcowy przeprowadzony online w formie testu, układanego indywidualnie dla każdego uczestnika przez komputer.

Kadra dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Łódzkiego, głównie Wydziału Prawa i Administracji, w tym praktycy zajmujący się na problematyką podatkową

 Warunki przyjęcia

Złożenie wymaganych dokumentów. Szczegółowe  informacje w zakładce Rekrutacja

Koszt studiów:

4500,00 zł płatne jednorazowo w terminie do dnia 31 października,

lub semestralnie

  • w terminie do 31 października  w wysokości 2250,00 zł
  • w terminie do  28 lutego w wysokości 2250,00 zł

 

Dodatkowa opłata 30,00 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
płatna w późniejszym terminie na nr rachunku: 

42 1240 3028 1111 0010 2943 5358)