ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

O studiach - ePSPP

 

Podyplomowe studia prawa podatkowego e-learning są kontynuacją Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego e-learning, prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w latach 2011-2014 w ramach projektu w ramach projektu „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ"

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Tematyka:

Polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, egzekucja zobowiązań podatkowych, elementy prawa karnego skarbowego, elementy prawa cywilnego i handlowego, elementy rachunkowości

Adresaci:

Pracownicy organów podatkowych, działów podatkowych przedsiębiorstw i innych jednostek, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, doradcy podatkowi, kandydaci na doradców podatkowych, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane problematyką podatkową

Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (tytułem magistra lub licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku studiów oraz umiejętnością obsługi komputera na poziomie średnio zaawansowanym

Egzamin kończący studia:

Egzamin końcowy przeprowadzony online w formie testu, układanego indywidualnie dla każdego uczestnika przez komputer.

Kadra dydaktyczna:

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Łódzkiego, głównie Wydziału Prawa i Administracji, w tym praktycy zajmujący się na problematyką podatkową

Czas trwania:

1 rok (2 semestry)

Łącznie 203 h zajęć dydaktycznych i komunikacji uczestników przez Internet z prowadzącymi zajęcia oraz 1 h na egzamin końcowy

Koszt studiów:

4500,00 zł płatne jednorazowo w terminie do dnia 31 października.

Na wniosek uczestnika Kierownik studiów może wyrazić zgodę na dokonanie płatności semestralnie:

• w terminie do dnia 31 października  w wysokości 2250,00 zł,

• w terminie do dnia 28 lutego w wysokości 2250,00 zł.

 

Dodatkowa opłata 30,00 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
(płatna w późniejszym terminie na nr rachunku:  42 1240 3028 1111 0010 2943 5358)