Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów rozpraw doktorskich, na podstawie których nadano im stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Konkurs obejmuje rozprawy obronione w okresie pomiędzy
1 stycznia 2007r. a 31 grudnia 2010r.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
z dopiskiem „konkurs na pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego” w terminie do 15 marca 2012r.