ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

 

top en_web

 

Z okazji 15-lecia Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 10 – 12 października 2013 r. odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja TAX LEGISLATION: LEGAL STANDARDS, TRENDS, CHALLENGES.

Celem konferencji było zidentyfikowanie prawnych standardów, trendów i wyzwań na etapie tworzenia projektów aktów prawnych, stanowienia prawa podatkowego i oceny obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego. Celem konferencji było także stworzenie „obrazu" ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w rożnych państwach. Uczestnicy dyskusji panelowej zastanawiali się również, czy harmonizacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej jest potrzebna i możliwa.

Konferencję otworzył Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych prof. Włodzimierz Nykiel. Przywitał zgromadzonych gości i wyraził zadowolenie, że w ramach tak ważnego naukowego wydarzenia obchodzona jest piętnasta rocznica utworzenia CDiSP. Następnie głos zabrała Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, która podkreśliła jak istotne znaczenie dla promocji Miasta i Regionu ma organizacja międzynarodowych konferencji naukowych.

Podczas pierwszej części konferencji wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa podatkowego z ponad dziesięciu państw zaprezentowali referaty dotyczące prawnych standardów, trendów i wyzwań legislacji podatkowej. Głos zabrali: prof. Philip Baker, prof. Manfred Mössner, Franz Tomasek, prof. Jan de Goede, Theo Keijzer, prof. Frans Vanistendael, dr Adam Zalasiński, prof. Pasquale Pistone, prof. Bertil Wiman, prof. Daniel Deak, dr Natalia Soloveva, Zbigniew Liptak.

W ramach kolejnej części konferencji przedstawiono obraz ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w różnych państwach. Został on stworzony dzięki trzynastu raportom krajowym opartym na ujednoliconym kwestionariuszu. Zamiast przedstawiać raporty w całości, sprawozdawcy krajowi wypowiedzieli się podczas czterech sesji tematycznych (dwie pierwsze sesje odbyły się drugiego dnia konferencji, pozostałe dwie zaś trzeciego dnia). Każdą sesję otworzyło wprowadzenie prawno-porównawcze sprawozdawcy generalnego (Małgorzata Sęk), a zamknęła dyskusja oraz podsumowanie przewodniczącego sesji (prof. Pasquale Pistone oraz prof. Jan de Goede). Zaproszenie organizatorów do przygotowania i przedstawienia raportów krajowych przyjęli: Nikolaus Neubauer (Austria), prof. Guang Ping Yang (Chiny), Anapaula Trindade Marinho (Francja), prof. Steffen Lampert (Niemcy), Gabriella Erdos (Węgry), prof. Antonio Uricchio (Włochy), dr Aistė Medelienė (Litwa), dr Krzysztof Lasiński-Sulecki (Polska), prof. Radu Bufan (Rumunia), Svetislav Kostić (Serbia), prof. Pedro Herrera (Hiszpania), Tonie Perssonn (Szwecja), prof. Stafford Smiley (USA).

Program konferencji przewidział również dyskusję na temat potrzeby i możliwości harmonizacji polityki podatkowej w Unii Europejskiej, w której wzięli udział dr Maciej Grabowski (Ministerstwo Finansów), dr Jarosław Pietras (Rada Unii Europejskiej), prof. Dariusz Rosati (Sejmowa Komisja Finansów Publicznych). Dyskusję poprzedziło wystąpienie dr Anzheli Yevgenyevej.

W czasie konferencji odbyła się także prezentacja Województwa Łódzkiego, Miasta Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w podczas których zaprezentowano region i miasto jako miejsce atrakcyjne i przyjazne do inwestowania.

Konferencję zamknął prof. Włodzimierz Nykiel.

W konferencji brało udział ponad 90 uczestników z 19 krajów. Z pewnością należy zaliczyć ją do najważniejszych wydarzeń podatkowych, jakie odbyły się w tym roku w Polsce. Konferencja przyczyniła się do promocji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Miasta i Regionu.

 

Sprawozdanie z udziału w konferencji Prof. GuangPing Younga z Nankai University ukazało się na stronie North-East Asia Finance and Tax Research Center w języku chińskim: http://www.asia-taxlaw.com/activity%20date/2013%2010%2013%20Lodz%20University%20international%20conference.html

 

icon pps Prezentacja Przegląd Podatkowy

 

footer pl web