ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Międzynarodowa konferencja: Tax Aspects of Research and Development - Towards More Sustainable Development in the EU

W dniu 16 grudnia 2011 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „Tax Aspects of Research and Development - Towards More Sustainable Development in the EU" (Podatkowe aspekty badań i rozwoju – w stronę bardziej zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej), zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Fundację Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Międzynarodowym Biurem Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (IBFD). Konferencję umieszczono na liście wydarzeń towarzyszących polskiej Prezydencji, a patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów. Sponsorami konferencji byli: Baker & McKenzie, Ernst&Young oraz Accreo Taxand.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia prof. dr. hab. Włodzimierza Nykiela, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi oraz Manuela E. Trona, Prezydenta IFA. We wszystkich przemówieniach podkreślono jak istotna jest problematyka opodatkowania badań i rozwoju technologicznego dla państw Unii Europejskiej. Część merytoryczną konferencji otworzyły dwa wystąpienia programowe - prof. dr. Fransa Vanistendaela pt. „Czy Polska powinna przystąpić do Eurolandu?" oraz dr. Onno Rudinga nt. podatku dochodowego od osób prawnych w Unii Europejskiej.

Konferencja została podzielona na trzy sesje poświęcone:

1.Podatkowym aspektom reguł pomocy publicznej udzielanej na badania i rozwój (także w ujęciu komparatystycznym) (R&D Incentives – State Aid and Comparative Aspects),

2.Regułom Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz podatkowym dyrektywom Rady, które mają na celu urzeczywistnienie swobody przepływu technologii pomiędzy państwami członkowskimi (R&D Mobility and the Fundamental Freedoms) oraz

3.Prawodawstwu regulującemu ceny transferowe oraz transgraniczną restrukturyzację biznesu (Transfer-pricing Aspects of Transfers of Intellectual Property and Business Restructuring).

W ramach pierwszej sesji głos zabrali: Ewa Bieńkowska, prof. dr hab. Dominik Mączyński, prof. dr hab. Ryszard Sowiński, dr Anna Nykiel-Mateo i prof. dr Raymond Luja. W drugim panelu referaty wygłosili: dr Adam Zalasiński, prof. dr Frans Vanistendael, prof. dr Philip Baker oraz Mauritz von Einem. Podczas trzeciej sesji z kolei wypowiedzieli się: Anuschka Bakker, Caroline Silberztein, Aneta Błażejewska-Gaczyńska, dr Giammarco Cottani i Monika Laskowska.

Każda z sesji zakończona była ożywioną dyskusją, z udziałem zgromadzonej publiczności. Konferencję zamknął dr Onno Ruding.

W konferencji uczestniczyło ponad 90 osób, z 9 krajów. Konferencję zaliczyć należy do najważniejszych międzynarodowych wydarzeń podatkowych zorganizowanych w ubiegłym roku w Polsce.

 

logo konferencja tax aspects