ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

3rd International Tax Seminar on Special Tax Zones

head web

12 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się trzecie międzynarodowe seminarium podatkowe na temat specjalnych stref podatkowych (ekonomicznych) – 3rd Interantional Tax Seminar on Special Tax Zones – organizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ. Jego celem jest przedstawienie końcowych wyników badań prawno-porównawczych prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „Special Tax Zones" podczas konferencji naukowej podsumowującej jego rezultaty.

„Special Tax Zones" to międzynarodowy projekt naukowy realizowany od 2015 r. przez Międzynarodowe Biuro Dokumentacji Podatkowej w Amsterdamie (IBFD) we współpracy z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz dziesięcioma innymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym m.in. Uniwersytetem Erazma w Rotterdamie (Holandia), Uniwersytetem w Vigo (Hiszpania), Uralskim Uniwersytetem Federalnym (Rosja), Uniwersytetem Koç (Turcja), Uniwersytetem Fudan (Chiny), Uniwersytetem Kapsztadzkim (Republika Południowej Afryki), Uniwersytetem w Michigan (Stany Zjednoczone), Uniwersytetem w Sao Paulo (Brazylia), Brazylijskim Instytutem Prawa Podatkowego (Instituto Brasileiro de Direito Tributário, IBDT), Uniwersytetem Republiki (Urugwaj) i Kolumbijskim Instytutem Prawa Podatkowego (Colombian Institute of Tax Law (ICDT).

Projekt obejmuje wieloletnie badania nad występującymi w poszczególnych państwach specjalnymi strefami podatkowymi (ekonomicznymi), czyli obszarami, na których obowiązują zasady opodatkowania bardziej korzystne niż ogólnie obowiązujące w danej jurysdykcji. W ramach projektu prof. UŁ Ziemowit Kukulski i dr Aneta Nowak-Piechota z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego przygotowali raport krajowy i wzięli udział w dwóch międzynarodowych seminariach podatkowych jako referenci i uczestnicy dyskusji panelowych (Uniwersytet w Vigo, Hiszpania oraz Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, Holandia).

Trzecie międzynarodowe seminarium podatkowe nt. specjalnych stref podatkowych/ ekonomicznych skierowane jest do naukowców, doktorantów, studentów, przedstawicieli praktyki prawa podatkowego, ale także do przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w funkcjonujących w Polsce specjalnych strefach ekonomicznych. Seminarium będzie też doskonałą okazją do umocnienia międzynarodowej pozycji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego wśród ośrodków nauki i edukacji uniwersyteckiej międzynarodowego prawa podatkowego.

 

Program Seminarium