ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Archiwum konferencji

 

134. Konferencja Podatkowa

KIDP logo

pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

19 LUTEGO  2018 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika

 

 

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

 

 

12:15
12:45

 

Odpowiedzialność karna za podanie w fakturze nieprawdy
dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ
, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki

12:45
13:30

 

Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność przedstawiciela podatnika w postępowaniu karnym, karnym skarbowym i dyscyplinarnym
dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ
, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Zakład Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki

 

13:30

14:15

 

Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika za rzekome utrudnianie pracy urzędników na gruncie KKS, Ordynacji podatkowej, oraz projektu nowej Ordynacji podatkowej
Bartosz Rodak
, doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group w Łodzi

 

 

14:15

14:30

Dyskusja

14:30

15:30


Lunch

15:30

16:15

 


Zbieg rzeczywisty i pozorny przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za oszustwo
dr Michał Kurowski, adiunkt
, Zakład Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego
i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki, prokurator Prokuratury Krajowej

 

16:15
17:00


Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa w związku z nieprawidłowym wystawianiem faktur
Stanisław Kubiak
, adwokat

 

17:00
17:20


Dyskusja

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

136. Konferencja Podatkowa

KIDP logo

 

 KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

 

 

 logo UWr

136. KONFERENCJA PODATKOWA

pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

28 MAJA 2018

WYDZIAŁ PRAWA,  ADMINISTRACJI I EKONOMII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
UL. UNIWERSYTECKA 22/26

BUDYNEK D
SALA 2D

 

Nowoczesne trendy w zarządzaniu Kancelariami Doradztwa Podatkowego.

Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia

 

 I panel:    Nowoczesne trendy w zarządzaniu Kancelariami Doradztwa Podatkowego

 

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Katedry Praw Finansowego
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

 

12:15
12:45

Kapitał relacyjny w zarządzaniu Kancelariami Doradztwa Podatkowego
dr hab. Iwona Chomiak – Orsa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12:45
13:15

Model biznesu Kancelarii Doradztwa Podatkowego oparty na współtworzeniu wartości dla klienta
Waldemar Szewc, doradca podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.F.O.

13:15
13:45

Efektywna komunikacja w kancelarii prawnej oraz doradztwa podatkowego
dr Aleksander Binsztok, Binsztok i Partnerzy

13:45
14:00

Dyskusja

14:00
15:00


Przerwa kawowa

 

     II panel:  Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia

 

 

15:00
15:30

Kontrowersje wokół tzw. uszczelniania systemu podatkowego w kontekście ostatnich zmian odnoszących się do podatku od towarów i usług
dr hab. Katarzyna Kopyściańska, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Wrocławski

15:30
16:00

Rola operatywnych definicji pojęć prawnych a tzw. proces uszczelniania systemu poboru podatku od towarów i usług
Artur Halasz, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Wrocławski

16:00
16:30

Mechanizmy uszczelniające system poboru VAT w praktyce orzeczniczej
dr Dagmara Dominik – Ogińska, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

16:30 17:00

Dyskusja

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

135. Konferencja Podatkowa

KIDP logo

pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

19 MARCA 2018 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia

 

 

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

12:15
12:45

Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego – zwiększenie efektywności administracji a iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych? Wątpliwości na styku procedur.
dr hab. Dariusz Strzelec, adwokat, doradca podatkowy, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

12:45
13:45

STIR – nowe narzędzie do przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym
Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

13:45
14:15

Kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe – doświadczenia po roku funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej
Tomasz Szymański, doradca podatkowy w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

14:15
14:30


Dyskusja

14:30
15:30


Lunch

15:30
16:00

Utrwalona praktyka interpretacyjna jako instrument ochrony praw podatnika
dr Michał Wilk, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, radca prawny, doradca podatkowy w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi Radcowie Prawni

16:00
16:30

Zagadnienia procesowe wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych po wejściu w życie przepisów klauzuli ogólnej przeciw unikaniu opodatkowania
Jan Rudowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

16:30
17:00


Zwrot nadpłaty w VAT po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uwagi na tle wyroku TSUE w sprawie C-500/16 Caterpillar
Alicja Sarna, doradca podatkowy, Partner, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

17:00
17:20

Dyskusja

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

133. Konferencja Podatkowa

 

 

 

Podatki dochodowe w 2018 roku

 

 

22 STYCZNIA 2018

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

 

12:15
12:45

Implementacja BEPS i ATAD w polskim systemie opodatkowania przedsiębiorstw
dr Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Polska, doradca podatkowy

12:45
13:15

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i opłat licencyjnych - nowe instrumenty przeciwko unikaniu opodatkowania
dr Michał Wilk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, radca prawny, doradca podatkowy w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi Radcowie Prawni

13:15
13:35

 

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych – nowy podatek dochodowy?
dr Aneta Nowak – Piechota, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, Tax Supervisor w KPMG w Polsce

13:35
14:00

Dyskusja

14:00
14:50

Lunch

14:50
15:20


Koszty finansowania dłużnego w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o CIT
Adam Bąkiewicz, Kierownik Działu Podatków Dochodowych i Nadzoru nad Orzecznictwem, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

15:20
15:50


Wielostronny Instrument - nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych
dr hab. prof. nadzw. UŁ Ziemowit Kukulski, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

15:50
16:20


Orzecznictwo sądów administracyjnych jako wskazówka dla ustawodawcy – na przykładzie ustaw o podatkach dochodowych
Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

16:20
16:50

Dyskusja

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

132. Konferencja Podatkowa

 

 

 

Prawo i doradztwo podatkowe – doświadczenia i perspektywy

 

11 GRUDNIA 2017

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)


20-lecie Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi

Konferencja Prawo i doradztwo podatkowe – doświadczenia i perspektywy (Łódź, 11 grudnia 2017 r.)

W dniu 11 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja Prawo i doradztwo podatkowe – doświadczenia i perspektywy, zorganizowana z okazji 20-lecia Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. W konferencji wzięło udział około 80 osób.

Konferencję otworzyły wystąpienia przedstawicieli władz akademickich i lokalnych: prof. Antoniego Różalskiego, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Zbigniewa Raua, Wojewody Łódzkiego i Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi. Podkreślono dużą rolę, jaką Centrum odgrywa w budowaniu pozycji Uniwersytetu, Miasta i Województwa jako ważnego ośrodka nauki prawa podatkowego. Zwrócono uwagę na duże społeczno-gospodarcze odziaływanie zagadnień podatkowych i związaną z tym istotność działalności badawczej i edukacyjnej w tym zakresie.

Profesor Nykiel przedstawił obszary działalności Centrum i najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, odsyłając do jubileuszowego informatora.

Następnie członkom zespołu Centrum wręczono listy gratulacyjne wystosowane przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Różalskiego oraz kierownika Centrum, prof. Nykiela.

Na część merytoryczną konferencji złożyły się 3 panele tematyczne: 1) przyszłość doradztwa podatkowego w Polsce; 2) Ordynacja podatkowa; 3) podatek od towarów i usług. Wprowadzenie do tematyki prezentował moderator, po czym odbywała się dyskusja z udziałem teoretyków i praktyków zaproszonych do panelu oraz dyskusja z udziałem publiczności.

O przyszłości doradztwa podatkowego dyskutowali: moderator - prof. Adam Mariański (Uniwersytet Łódzki, doradca podatkowy, adwokat, partner, Mariański Group Eksperci Podatkowi) oraz: prof. Jan Paweł Tarno (Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego), Tomasz Michalik (doradca podatkowy, partner, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy), dr Wojciech Sztuba (doradca podatkowy, partner zarządzający, TPA Polska), Ewa Grzejszczyk (doradca podatkowy, partner, Deloitte), Waldemar Szewc (doradca podatkowy, Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.F.O.). Mówiono m.in. o wpływie deregulacji, cyfryzacji i globalizacji na realia funkcjonowania doradców podatkowych, perspektywach rozszerzenia zakresu czynności doradców podatkowych oraz zagrożeniach dla tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego związanych z planowanym wprowadzeniem obowiązku raportowania schematów optymalizacji podatkowej.

Na temat Ordynacji podatkowej, a w szczególności niektórych rozwiązaniach zawartych w projekcie nowej Ordynacji podatkowej Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, wypowiedzieli się: moderator - prof. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz: prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Stefan Babiarz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego), dr hab. Dariusz Strzelec (Uniwersytet Łódzki, adwokat, doradca podatkowy). Rozważano zagadnienia takie jak bezpieczeństwo prawne podatnika, zasady ogólne prawa podatkowego, pewność stosowania prawa podatkowego.

Podczas panelu dotyczącego podatku od towarów i usług głos zabrali: moderator – prof. Jan Rudowski (Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) oraz Tomasz Michalik (doradca podatkowy, partner, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy), Roman Namysłowski (doradca podatkowy, partner, Crido Taxand), Adam Bącal (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego), dr Małgorzata Sęk (Uniwersytet Łódzki) i Tomasz Pabiański (doradca podatkowy, dyrektor, PWC). Moderator przedstawił wybór orzeczeń sądowoadministracyjnych z zakresu VAT. Następnie dyskutowano o perspektywach i instrumentach uszczelniania systemu VAT, przyszłości wspólnego systemu VAT Unii Europejskiej oraz o ochronie praw podatnika w zakresie VAT, w tym w szczególności o wadach i zaletach koncepcji dobrej wiary i należytej staranności oraz o problematyce zwrotów VAT.

 

Galeria zdjęć

 

 

 

12:00
12:30

 

 

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki

Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

 

12:30
13:30

 

 

I panel dyskusyjny: Przyszłość doradztwa podatkowego w Polsce

Prof. dr hab. Adam Mariański, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki, partner w Mariański Group Eksperci Podatkowi, doradca podatkowy, adwokat

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, Uniwersytet Łódzki

Tomasz Michalik, partner, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, doradca podatkowy

Dr Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Polska, doradca podatkowy

Ewa Grzejszczyk, partner, Deloitte, doradca podatkowy

Waldemar Szewc, Kancelaria Doradztwa Podatkowego A.F.O., doradca podatkowy

13:30
13:45

Dyskusja

 

13:45
14:45

II panel dyskusyjny: Ordynacja podatkowa

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Stefan Babiarz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dr hab. Dariusz Strzelec, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki, adwokat, doradca podatkowy

14:45
15:00

Dyskusja

15:00
16:00

 

Obiad

16:00

17:00


III panel dyskusyjny: Podatek od towarów i usług

Jan Rudowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Tomasz Michalik, partner, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, doradca podatkowy

Roman Namysłowski, Partner, Crido Taxand, doradca podatkowy

Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dr Małgorzata Sęk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki

17:00
17:30


Dyskusja

 

Nagranie z I panelu: http://www.lodzki.kidp.pl/aktualnosciall.php/5/5129

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

131. Konferencja Podatkowa

 

 

Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku

 

 

6 LISTOPADA 2017 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

12:00
12:05

Otwarcie konferencji

 12:05
12:35

Najnowsze orzecznictwo w poszukiwaniu kryteriów dobrej wiary
dr Małgorzata Sęk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

12:35
13:05

Jednolity Plik Kontrolny
Artur Zajączkowski, Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

13:05
13:35

 

Proponowany definitywny model opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner, Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

 

13:35
14:00

Dyskusja

14:00
14:50

Lunch

14:50
15:20


Mechanizm podzielonej płatności w ustawie o podatku od towarów i usług
dr Aneta Nowak-Piechota, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

 

15:20
15:50


Zasada proporcjonalności w podatku od towarów i usług
dr hab. Artur Mudrecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

15:50
16:20


Wznowienie postępowania sądowego po wyroku TSUE. Efektywność prawa unijnego
Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

16:20
16:50

Dyskusja

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

130. Konferencja Podatkowa

 

 

 

Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika

 

 

 

 

 

10 KWIETNIA 2017 r.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

 

 

 

12:00
12:10

Otwarcie konferencji

 

12:10
12:55

 

Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika po zmianach kodeksu karnego
dr hab. prof. nadzw, UŁ Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki

12:55
13:40

 

Rozpoznawanie kwestii odpowiedzialności karnej skarbowej w świetle zmian normatywnych
dr hab. prof. nadzw. UŁ Radosław Olszewski, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Zakład Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki

13:40

14:25

 

 

Zakres tajemnicy doradcy podatkowego a możliwość gromadzenia dowodów
dr Michał Kurowski, adiunkt, Zakład Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego
i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki, prokurator Prokuratury Krajowej

 

 

14:25

14:50

 

Dyskusja

 

14:50

15:35

 


Lunch

15:35

16:20

 


Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa pełnomocnika
Stanisław Kubiak, adwokat

 

16:20
17:05


Postępowanie podatkowe a postępowanie karne skarbowe – wątpliwości na styku dwóch procedur
dr Dariusz Strzelec, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, adwokat, doradca podatkowy

 

17:05
17:30

 

Dyskusja

 

 

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

129. Konferencja Podatkowa

 

Przyszłość VAT. Plany Komisji Europejskiej. VAT a nowe technologie

 

 

 

6 MARCA 2017 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

12:00
12:10

Otwarcie konferencji

12:10
12:55

Unijny plan działania w sprawie VAT i jego realizacja – ostatnie propozycje Komisji
dr Anna Nykiel-Mateo, Komisja Europejska

12:55
13:40

Podatki w czasach pełnej transparentności – globalne i lokalne trendy w podejściu regulatorów (BEPS, klauzula obejścia prawa podatkowego)
Michał Antoniak, manager, Dział Prawno-Podatkowy PwC

13:40

14:25

VAT – nowa gospodarka, nowe wyzwania. Czy klasyczne pojęcia i definicje zachowują aktualność?Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

14:25
14:50

Dyskusja

14:50
15:35

Lunch

15:35

16:20

Quo VATis? – praktyczne oblicze transformacji obowiązków podatników VAT w kontekście technologicznym
Dominik Arędzki, doradca podatkowy, starszy manager w Dziale Podatkowym Infosys BPO Poland Sp z o.o.
Krystian Stasiak, specjalista w Dziale Podatkowym Infosys BPO Poland Sp. z o.o.

16:20
17:05

Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze zagadnienia
Marzena Kabacińska, starszy komisarz skarbowy kierujący Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Portalu Podatkowego, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

17:05
17:50

Technologia w podatkach – jak Jednolity Plik Kontrolny zmienia kontrolę podatkową w zakresie rozliczeń podatku VAT
Krzysztof Ugolik, manager, Dział Prawno-Podatkowy, PwC

17:50
18:10

Dyskusja

 

 

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


128. Konferencja Podatkowa

 

 

 CDIDO

 

 

 

 

Ceny transferowe w praktyce

 

 

 

 

6 LUTEGO 2017 r.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

12:00
12:10

Otwarcie konferencji

 

12:10
12:50

 

Nowe przepisy o cenach transferowych – wątpliwości praktyczne
Ewelina Stamblewska-Urbaniak, szef Zespołu Cen Transferowych Crido Taxand, doradca podatkowy, członek ACCA

12:50
13:30

 

Analiza danych porównawczych – jak to się robi w praktyce?
Michał Janowicz, starszy konsultant w Zespole Cen Transferowych Crido Taxand, specjalizacja w zakresie baz danych

13:30

14:00

 

 

Dyskusja

 

14:00

14:40

 

Lunch

14:40

15:20

 


Wartości niematerialne i prawne w cenach transferowych – dlaczego to takie ważne?
Michał Szwed, starszy menadżer w Zespole Cen Transferowych Crido Taxand, specjalizacja w zakresie własności intelektualnej

15:20

16:00

 


Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie cen transferowych
dr Stefan Babiarz, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

16:00
16:30

Rodzaje powiązań a szacowanie dochodów
Mateusz Latkowski, doradca podatkowy w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi Radcowie Prawni

 

16:30
17:00


Ceny transferowe – praktyka administracji
Gerard Dubiel, p.o. kierującego Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Centralnej Standaryzacji  Zadań w zakresie Cen Transferowych (CKCT), Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

 

17:00
17:30


Dyskusja

 

 

 

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

127. Konferencja Podatkowa

 

 

 

 

 

Procedury podatkowe – aktualne problemy

 

 

 

9 STYCZNIA 2017 r.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

 

12:00
12:05

Otwarcie konferencji

 

12:05
12:50

 

Wybrane problemy postępowania podatkowego w praktyce
Andrzej Puncewicz, Partner, Crido Taxand

12:50
13:35

Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017 roku
dr Dariusz Strzelec, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, adwokat, doradca podatkowy

13:35

14:00

 

Dyskusja
 

14:00

14:40

Lunch

 

14:40

15:25


Zwrot VAT
dr Małgorzata Sęk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

15:25

16:10


Decyzja kasacyjna – skutki procesowe i materialne
Aleksandra Wrzesińska – Nowacka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

16:10
16:55


Krajowa Administracja Skarbowa
Artur Zajączkowski, wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

16:55
17:30


Dyskusja

 

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

126. Konferencja Podatkowa

Uszczelnianie systemu podatkowego

 

12 GRUDNIA  2016

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12

SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)


12:00
12:05

Otwarcie konferencji

12:05
12:50

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a pewność prawa
prof. dr hab. Adam Mariański, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki partner w Mariański Group Eksperci Podatkowi,

12:50
13:35

Uszczelnianie podatku od towarów i usług
Małgorzata Sęk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

13:35

14:05


Uszczelnianie podatków dochodowych
dr Michał Wilk, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki,  radca prawny, doradca podatkowy w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi Radcowie Prawni

14:05

14:30

Dyskusja

14:30

15:20


Lunch

15:20

15:55


Klauzule ograniczające korzyści w polskiej praktyce traktatowej
dr hab. Ziemowit Kukulski, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

15:55
16:30


Przepisy o CFC: Konieczność reformy
Błażej Kuźniacki, Department of Public and International  Law, University of Oslo, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, associate w PATH law firm

16:30
17:15


Wykładnia gospodarcza w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
dr hab. Artur Mudrecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

17:15
17:40


Dyskusja

Wojewoda logo

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

125. Konferencja Podatkowa

 

 

 

 

Podatek od towarów i usług – aktualne problemy

 

 

7 LISTOPADA 2016

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ

ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12

SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)