ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Archiwum konferencji

 

131. Konferencja Podatkowa

 

 

Podatek od towarów i usług w 2017 i 2018 roku

 

 

6 LISTOPADA 2017 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

 

12:00
12:05

Otwarcie konferencji

 12:05
12:35

Najnowsze orzecznictwo w poszukiwaniu kryteriów dobrej wiary
dr Małgorzata Sęk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

12:35
13:05

Jednolity Plik Kontrolny
Artur Zajączkowski, Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

13:05
13:35

 

Proponowany definitywny model opodatkowania wewnątrzwspólnotowych transakcji towarowych
Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner, Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

 

13:35
14:00

Dyskusja

14:00
14:50

Lunch

14:50
15:20


Mechanizm podzielonej płatności w ustawie o podatku od towarów i usług
dr Aneta Nowak-Piechota, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

 

15:20
15:50


Zasada proporcjonalności w podatku od towarów i usług
dr hab. Artur Mudrecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

15:50
16:20


Wznowienie postępowania sądowego po wyroku TSUE. Efektywność prawa unijnego
Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

16:20
16:50

Dyskusja

 

 

 

 

icon pdf

Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

39 Seminarium Podatkowe

 

39. Seminarium Podatkowe Polityka podatkowa i podatki w 2004 roku, 15.12.2003 r.

 

Strategia podatkowa
dr Jarosław Neneman, doradca Min. Fin.

Podstawowe kierunki polityki podatkowej
Elżbieta Mucha, Podsekretarz Stanu w Min. Fin.

Podatki dochodowe w 2004r.
Dariusz Niestrzębski

Konferencja Podatkowa Podstawowe problemy prawa finansowego, 17.11.2003 r.
Prawo finansowe w XXI w. - problemy i perspektywy
prof. dr hab. Cezary Kosikowski

Seminarium naukowe Ekonomiczne i prawne ujęcie instrumentów finansowych, 12.05.2003 r.

Seminarium naukowe Koszty uzyskania przychodów, 07.04.2003 r.

Seminarium naukowe Ordynacja podatkowa w 2003 r., 27.03.2003 r.

40 Seminarium Podatkowe

40. Seminarium Podatkowe 19.01.2004 r.

Podatek od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich w Ministerstwie Finansów

41 Seminarium Podatkowe

 

41. Seminarium Podatkowe, 23.02.2004 r.

Wybrane zagadnienia polskiego podatku od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Tomasz Olkiewicz, Ernst & Young

42 Seminarium Podatkowe

 

42. Seminarium Podatkowe 29.03.2004 r.

Główne założenia Sądownictwa Administracyjnego

prof. dr hab. Roman Hauser, prezes NSA

Postępowanie mediacyjne, uproszczone postanowienia w toku postępowania, wstrzymanie zaskarżonego aktu

Włodzimierz Rymarz, sędzia, wiceprezes NSA

Postępowanie przed sądem I instancji

Bogusław Dauter, sędzia, prezes WSA w Warszawie

43 Seminarium Podatkowe

 

43. Seminarium Podatkowe, 26.04.2004 r.

Podatek od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Ministerstwo Finansów

44 Seminarium Podatkowe

44. Seminarium Podatkowe Aktualne problemy postępowania podatkowego, 6.12.2004r.

 

Polityka finansowa – nowe koncepcje

dr Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu dowodowym

dr Marian Masternak, WPiA UMK Toruń

Zagadnienie ciężaru dowodu – wybrane aspekty

dr Adam Mariański, adwokat

Dowód w postępowaniu podatkowym

prof. dr hab. Antoni Hanusz, WPiA UMCS

45 Seminarium Podatkowe

 

45. Seminarium Podatkowe Wiążące interpretacje przepisów prawa podatkowego, 10.01.2005 r.

Wiążące interpretacje – rozwiązania zagraniczne

Józef Banach, PricewaterhouseCoopers

Wiążące interpretacje prawa podatkowego – stosowanie nowych przepisów (problemy proceduralne)

dr Marian Masternak, WPiA UMK Toruń

Wiążące interpretacje – nowa koncepcja

Włodzimierz Gurba, z-ca dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów

46 Seminarium Podatkowe

 

46. Seminarium Podatkowe Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach podatkowych, 21.02.2005 r.

Orzecznictwo ETS na tle dyrektyw dotyczących podatków bezpośrednich

mgr Ewa Preis, WPiA UMK Toruń

Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od wartości dodanej w świetle orzecznictwa ETS

prof. dr hab. Marek Kalinowski, WPiA UMK Toruń

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony w orzecznictwie ETS

Adam Bącal, sędzia NSA

47 Seminarium Podatkowe

 

47. Seminarium Podatkowe Skarga kasacyjna, 21.03.2005 r.

Skarga kasacyjna po roku – dwugłos

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, WPiA UŁ, sędzia NSA

Grzegorz Borkowski, sędzia NSA

Odrzucenie skargi kasacyjnej

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, WPiA UŁ, sędzia NSA

48 Seminarium Podatkowe

 

48. Seminarium Podatkowe Podatek od towarów i usług w 2005r., 25.04.2005r.

Podatek od towarów i usług w 2005r.

Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Ministerstwo Finansów

VI Dyrektywa i orzecznictwo ETS w interpretacjach władz skarbowych

Krzysztof Sachs, partner, Ernst & Young

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług transakcji finansowych w podmiotach niefinansowych

Grażyna Młynarczyk, manager w zespole VAT, Ernst & Young

49 Seminarium Podatkowe

 

49. Seminarium Podatkowe Wiążące interpretacje podatkowe – pierwsze doświadczenia, 7.11.2005r.

 

Wiążące interpretacje podatkowe po 10 miesiącach

Włodzimierz Gurba, Departament Prawny, Ministerstwo Finansów

Proceduralne problemy wiążących interpretacji

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak, WPiA UŁ, sędzia NSA

Wiążące interpretacje – doświadczenia podatników i doradców podatkowych

Filip Świtała, Ernst & Young

50 Seminarium Podatkowe

 

50. Seminarium Podatkowe Ochrona praw podatnika w polskim prawie podatkowym, 5.12.2005 r.

 

Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Równowaga między uprawnieniami i obowiązkami podatnika i organów podatkowych

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Prawa podatnika w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

prof. dr hab. Teresa Dębowska – Romanowska

Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym – ich ochrona i nadużycie

prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

Ochrona praw podatnika w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

dr Adam Zalasiński

Polskie prawo podatkowe i jego stosowanie a potrzeba ochrony praw podatnika

dr Adam Mariański

51 Seminarium Podatkowe

 

51 Seminarium Podatkowe, 23.01.2006r.

 

Kierunki polityki podatkowej

Mirosław Barszcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ustawa o podatku od towarów i usług a prawo wspólnotowe

Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

52 Seminarium Podatkowe

 

52. Seminarium Podatkowe Koszty uzyskania przychodu w prawie podatkowym i bilansowym, 27.02.2006r.

 

Urząd skarbowy w Płońsku – urząd przyjazny dla podatnika

 

Koszty w prawie bilansowym

mgr Ewa Wencel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Koszty poniesione a koszty uznane w prawie bilansowym

dr hab. Ewa Walińska, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Koszty poniesione a koszty uznane w prawie podatkowym

Dr Adam Mariański, Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci

53 Seminarium Podatkowe

 

53. Seminarium Podatkowe Najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach podatkowych, 27.03.2006 r.

 

Charakter prawny orzeczeń ETS

prof. dr hab. Anna Wyrozumska, WPiA UŁ

 

Wybrane zagadnienia podatku od wartości dodanej w świetle najnowszego orzecznictwa ETS

prof. dr hab. Marek Kalinowski, WPiA UMK Toruń

Opodatkowanie holdingów wielonarodowych a wolności traktatowe rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej

dr Adam Zalasiński, WPiA UMK Toruń

Wykładnia ścisła, rozszerzająca i zawężająca europejskiego prawa podatkowego w orzecznictwie ETS

mgr Izabela Andrzejewska – Czernek, WPiA UMK Toruń

54 Seminarium Podatkowe

 

54. Seminarium Podatkowe Kierunki polityki podatkowej. Przestępstwa
i wykroczenia skarbowe a czynności doradztwa podatkowego
, 24.04.2006 r.

 

Kierunki polityki podatkowej

Mirosław Barszcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Zasady prowadzenia ksiąg przez doradcę podatkowego – obowiązki, odpowiedzialność

dr Adam Mariański, adwokat, Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

Odpowiedzialność doradcy podatkowego za wykroczenia i przestępstwa skarbowe związane
z prowadzeniem ksiąg

Stanisław Kubiak, adwokat

Unormowania KKS a odpowiedzialność karna doradcy podatkowego

prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, sędzia Sądu Najwyższego

55 Konferencja Podatkowa

 

55. Konferencja Podatkowa Podatek od towarów i usług a unormowania prawa europejskiego, 6.11.2006 r.

 

Nadużycie prawa podatkowego – koncepcja wykładni prawa

Adam Bącal, sędzia NSA

Podatki w 2007 roku

Dr Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

 

Podatek od towarów i usług w 2007 roku

Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Ministerstwo Finansów

Nabycie przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i VI Dyrektywy

prof. dr hab. Marek Kalinowski, WPiA, UMK Toruń

Nadużycie prawa wspólnotowego w zakresie podatku od wartości dodanej

mgr Ewa Preis, WPiA, UMK Toruń

Podatek akcyzowy w orzecznictwie ETS

dr Ireneusz Mirek, WPiA UŁ

56 Konferencja Podatkowa

 

56. Konferencja Podatkowa Różnice kursowe, 4.12.2006 r.

 

Podatki w 2007 roku

Dr Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym dotyczące różnic kursowych

Hanna Kowalewska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

Różnice kursowe w podatku dochodowym od osób prawnych – pojęcie ekonomiczne czy podatkowe?

Sylwia Migdał, manager w zespole, Ernst & Young

Różnice kursowe – dlaczego zmiany były konieczne?

Piotr Bartuzi, Prezes Zarządu Sp. z o.o. Bankowe Doradztwo Podatkowe

Różnice kursowe w podatku VAT – fikcja czy rzeczywistość?

Roman Namysłowski, manager w zespole VAT, Ernst & Young

57 Konferencja Podatkowa

57. Konferencja Podatkowa Zmiany w ordynacji podatkowej, 8.01.2007 r.

 

Interpretacje   prawa podatkowego dokonywane przez ministra finansów

mgr Dariusz Strzelec, WPiA UŁ

Odpowiedzialność płatnika na gruncie Ordynacji Podatkowej i innych ustaw

dr Adam Mariański, adwokat

Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika

dr Agnieszka Olesińska, WPiA UMK

Rozprawa w postępowaniu podatkowym

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak, sędzia NSA

58 Konferencja Podatkowa

 

58. Konferencja Podatkowa Egzekucja i zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, 12.02.2007 r.

 

Egzekucja zobowiązań podatkowych – wybrane zagadnienia praktyczne

dr Marian Masternak, WPiA UMK Toruń

Nowe formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych

dr Wojciech Morawski, WPiA UMK Toruń

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

dr Katarzyna Defecińska – Tomczak, WPiA UŁ

59 Konferencja Podatkowa

59. Konferencja Podatkowa Transparentna kontrola skarbowa , 12.03.2007 r.

Założenia strategii dla kontroli skarbowej

Paweł Banaś, Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Ministerstwo. Finansów

Ujawnienie tajemnicy skarbowej w zmienionej dn. 11 listopada 2006 r. ustawie o kontroli skarbowej        

Janusz Kobeszko, b. Dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej, Ministerstwo. Finansów

Zasada przekonywania w postępowaniu kontrolnym: korekta deklaracji podatkowej w trakcie postępowania kontrolnego. rozprawa, inne możliwości zachęty do dobrowolnego wykonania obowiązków wynikających z decyzji (odsetki); postępowanie karne skarbowe a postępowanie kontrolne – wzajemne relacje

Radosław Teresiak, z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej, Ministerstwo. Finansów

Kontrola podatkowa jako zachęta do dobrowolnego wykonania obowiązków podatkowych

Włodzimierz Gurba, Naczelnik Departamentu Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów

Kontrola skarbowa – praktyczne problemy podatników

dr Irena Ożóg, mec. Ireneusz Krawczyk, Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.

60 Konferencja Podatkowa

 

60. Konferencja Podatkowa Przychody nieznajdujące pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych
, 16 kwietnia 2007 r.

 

Wybrane zagadnienia z orzecznictwa administracyjno – sądowego w zakresie opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych

Teresa Skibińska, Ministerstwo Finansów

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł i nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach przychodów – uwagi de lege ferenda

dr Piotr Pietrasz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku

Problemy dowodowe w postępowaniu podatkowym w sprawie opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych

Dr Adam Mariański, Kancelaria Adwokacka Brzezińska Narolski Mariański

Postępowanie w sprawach opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodów

Stefan Babiarz, sędzia NSA

61 Konferencja Podatkowa

61. Konferencja Podatkowa Podatek od towarów i usług w 2008 roku, orzecznictwo ETS i NSA, 5.11.2008 r.

 

Przyjęte oraz planowane zmiany w podatku od towarów i usług w 2008 roku

Krzysztof Sachs, Partner, Ernst & Young

Najnowsze orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie podatku VAT

Roman Namysłowski, Menadżer w zespole VAT, Ernst & Young

Orzecznictwo ETS oraz NSA w zakresie podatku VAT

Adam Bącal, sędzia NSA

63 Konferencja Podatkowa

63. Konferencja Podatkowa Ordynacja podatkowa - wybrane zagadnienia, 14.01.2008 r.

Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym

Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, WPiA UŁ

 

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontroli podatkowej

dr Adam Mariański, kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci

 

Unormowania Ordynacji podatkowej odnoszące się do dowodów – wątpliwości interpretacyjne. Materiały zgromadzone w innych postępowaniach, jako dowody
w postępowaniu podatkowym

mgr Dariusz Strzelec, WPiA UŁ

Uchylenie odpowiedzialności podatnika za zaliczki niepobrane przez płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26a)

dr Agnieszka Olesińska, WPiA UMK Toruń

Przedawnienie w orzecznictwie

dr Wojciech Morawski, WPiA UMK Toruń

Konferencja z okazji dziesięciolecia Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Stan prawa podatkowego w Polsce i jego perspektywy, 10.12.2007 r.

 

Polityka podatkowa – dyskusja panelowa

Jarosław Neneman, Irena Ożóg, Jan Rudowski

 

Orzecznictwo – dyskusja panelowa

Adam Bącal, Grzegorz Borkowski, Zbigniew Kmieciak

 

Nauka prawa podatkowego – dyskusja panelowa

Leonard Etel, Antoni Hanusz, Hanna Litwińczuk

64. Konferencja Podatkowa

Nieodpłatne świadczenia

18 LUTEGO 2008 r.

 • Nieodpłatne świadczenia na gruncie prawa cywilnego
  Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, WPiA UŁ
 • Nieodpłatne świadczenia w prawie podatkowym – podstawowe zagadnienia
  Jarosław Grabarczyk, doktorant, WPiA UŁ, kierownik Działu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą, Urząd Skarbowy Łódź-Widzew
 • Nieodpłatne świadczenia w praktyce organów podatkowych
  Dariusz Niestrzębski, Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów
 • Nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie
  dr Adam Mariański, kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci

Galeria

65 Konferencja Podatkowa

 

65. Konferencja Podatkowa Podatki i opłaty samorządowe – problemy praktyczne,
10.03.2008 r.

Kontrowersje dotyczące opodatkowania budynków i budowli podatkiem od
nieruchomości
Prof. dr hab. Leonard Etel, Dziekan Wydziału Prawa UwB

Opodatkowanie gruntów – wybrane problemy
dr Mariusz Popławski, Wydział Prawa UwB

Problemy z realizacją podatku od środków transportowych

mgr Rafał Dowgier, Wydział Prawa UwB

Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych
- wątpliwości interpretacyjne
Dr Grzegorz Liszewski, Wydział Prawa UwB

66 Konferencja Podatkowa

 

66. Konferencja Podatkowa Podatek od towarów i usług, 14.04.2008 r.


Podatki w 2008 r. i zamierzenia legislacyjne na przyszłość

prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów


Planowane i oczekiwane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Roman Namysłowski, menadżer w zespole VAT firmy Ernst & Young

Rola klasyfikacji statystycznych w podatku od towarów i usług

Radosław Krupa, menadżer w zespole VAT firmy Ernst & Young

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Andrzej Kapczuk, menadżer w zespole VAT firmy Ernst & Young

Opodatkowanie działalności marketingowej podatkiem VAT

Ewelina Stamblewska, menadżer w zespole VAT firmy Ernst & Young

67 Konferencja Podatkowa

 

67. Konferencja Podatkowa Zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, 3.11.2009 r.

Założenia i główne kierunki zmian ustawy o podatku od towarów i usług

Hanna Majszczyk, dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Ministerstwo Finansów

Nowelizacja ustawy o Podatku od towarów i usług - rozwiązania upraszczające przepływy finansowe u podatników
Dorota Pokrop, menadżer w zespole VAT, Ernst& Young

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - zmiany dotyczące rozliczeń krajowych

Roman Namysłowski, starszy menadżer w zespole VAT, Ernst & Young

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług - zmiany wynikające z konieczności
dostosowania polskich przepisów do prawa wspólnotowego
Radosław Krupa, menadżer w zespole VAT, Ernst & Young

Orzecznictwo ETS i polskich sądów administracyjnych w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług
Adam Bącal, sędzia NSA

68 Konferencja Podatkowa

68. Konferencja Podatkowa zorganizowana przy współpracy z TPA Horwath Opodatkowanie zagranicznych dochodów polskich rezydentów, 8.12.2008 r.

Polityka podatkowa w 2009 r.

Ludwik Kotecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dochody osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Marcin Grześkowiak, starszy konsultant, TPA Horwath

Dochody podmiotów gospodarczych

Katarzyna Klimkiewicz, starszy menadżer, TPA Horwath

Zyski osiągane przez zagraniczny zakład

Wojciech Sztuba, Partner, TPA Horwath

Ważniejsze unormowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ewa Adamiak, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

69 Konferencja Podatkowa

 

69. Konferencja Podatkowa Ordynacja podatkowa – wybrane zagadnienia, 19.01.2009 r.


Zmiany Ordynacji podatkowej

dr Agnieszka Olesińska, WPiA UMK Toruń

dr Adam Mariański, Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański adwokaci

Rola zasad ogólnych w wykładni przepisów normujących postępowanie podatkowe

mgr Dariusz Strzelec, WPiA UŁ

Orzecznictwo w zakresie postępowania podatkowego – wybrane zagadnienia

prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, WPiA UŁ, sędzia NSA

70 Konferencja Podatkowa

 

70. Konferencja Podatkowa zorganizowana przy współpracy z MDDP Podatkowe aspekty restrukturyzacji przedsiębiorców, 23.02.2009 r.

Sukcesja podatkowa – podstawy i zakres
dr Adam Mariański, wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
w Łodzi

Zagadnienia podatkowe jako czynniki sprawcze przekształceń. Dokonanie restrukturyzacji podatkowej z przyczyn podatkowych - granice dopuszczalności
Paweł Mazurkiewicz, partner - MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy w Warszawie

Przekształcenia i reorganizacje spółek kapitałowych oraz osobowych.
Aspekty transgraniczne reorganizacji społek
Paweł Mazurkiewicz, partner - MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy w Warszawie
Justyna Bauta, doradca podatkowy - MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy w Warszawie

71 Konferencja Podatkowa

71. Konferencja Podatkowa zorganizowana przy współpracy z Accreo Taxand Polskie regulacje w obszarze podatków bezpośrednich w świetle prawa wspólnotowego, 23.03.2009 r.

Zbliżanie systemów podatkowych w UE


Dyrektywa Parent-Subsidiary w Polsce Dyrektywa Rady 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich)

Maciej Grzymała, starszy Menedżer; Piotr Kwaśny, Menedżer, Accreo Taxand

Dyrektywa Interest-Royalties w polskim porządku prawnym (Dyrektywa Rady 2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich)
Maciej Grzymała, starszy Menedżer; Piotr Kwaśny, Menedżer, Accreo Taxand

Sposób implementacji Dyrektywy o fuzjach w polskim prawie krajowym (Dyrektywa Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzieleń, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy Państwami Członkowskimi)

Hanna Filipczyk, Menedżer, Accreo Taxand

Dyrektywa o oszczędnościach – cele i praktyka (Dyrektywa Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności wypłacanych w formie odsetek)
Aleksandra Kosonowska, Starszy Konsultant, Accreo Taxand

Harmonizacja czy konkurencja? Przyszłość regulacji wspólnotowej w obszarze podatków bezpośrednich (dyskusja panelowa poprzedzona prezentacją Dariusza Zasady z Ministerstwa Finansów „Kwestia CCCTB w świetle stanowiska rządu RP” )

Dyskutanci (m.in.) Dariusz Zasada, Ministerstwo Finansów; Andrzej Puncewicz, Partner, Accreo Taxand

72 Konferencja Podatkowa

 

72. Konferencja Podatkowa Postępowanie egzekucyjne w administracji, 27.04.2009 r.

Ochrona zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

dr Katarzyna Defecińska –Tomczak, adiunkt, Katedra Polskiego Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Gwarancje procesowe służące zobowiązanemu w egzekucji administracyjnej
prof. dr hab. Jan Paweł Tarno, kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym - zagadnienia praktyczne
Małgorzata Lewandowska, p.o. Naczelnika Wydziału Orzecznictwa Egzekucyjnego
i Pozaegzekucyjnego, Izba Skarbowa w Łodzi

Aspekty teoretyczne i praktyczne zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
Przedstawiciel Ministerstwa Finansów

73 Konferencja Podatkowa

73. Konferencja Podatkowa Podatek od towarów i usług w 2009 roku, 18.05.2009 r.

Aktualne problemy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów

Rozwiązania opcjonalne w Dyrektywie 112 VAT hi ustawie o VAT

Tomasz Olkiewicz, MDDP

Istotne problemy praktyki stosowania przepisów o VAT

Wiktoria Cieślikowska, Janina Fornalik, Tomasz Olkiewicz, MDDP


Niezgodność rozwiązań krajowych z regulacjami unijnymi – aspekty praktyczne

Janina Fornalik, MDDP

Orzecznictwo Sadów Administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

Adam Bącal, sędzia NSA

Konferencja Podatkowa Wyrok ETS z 12 lutego 2009r. (C-475/07)
w sprawie opodatkowania energii elektrycznej w Polsce, 5.05.2009 r.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (ze zmianami)
dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyrok ETS z 12 lutego 2009r. (C-475/07) w sprawie Komisja przeciwko Polsce
dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Orzecznictwo krajowe i ETS oraz Ordynacja podatkowa
dr Wojciech Morawski, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opodatkowanie energii elektrycznej w Polsce przed 1 marca 2009r. oraz na gruncie nowej ustawy o podatku akcyzowym – aspekty praktyczne
Wojciech Bronicki, Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Ministerstwo Finansów

74 Konferencja Podatkowa

 

74. Konferencja Podatkowa Wyrok ETS i co dalej ? Konsekwencje wyroków ETS w sprawach podatkowych, 9.11.2009 r.

Orzecznictwo sądów polskich po wyrokach ETS

Dagmara Dominik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Zwrot podatku pobranego wbrew prawu wspólnotowemu w świetle orzecznictwa ETS

dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zwrot podatku pobranego wbrew prawu wspólnotowemu – aspekt krajowy

dr Wojciech Morawski, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasada proporcjonalności a koncepcja nadużycia prawa

Adam Bącal, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

75 Konferencja Podatkowa

 

75. Konferencja Podatkowa Podatek od towarów i usług w 2010 roku, 14.12.2009 r.

Podatki w 2010 roku

Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Podatek od towarów u usług w 2010

Hanna Majszczyk, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług,Ministerstwo Finansów

Najistotniejsze zmiany ustawy o VAT wchodzące w życie od 1 stycznia 2010 - aspekty praktyczne
Tomasz Michalik, doradca podatkowy, Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, Warszawa

Orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych w sprawach podatku VAT – najnowsze rozstrzygnięcia
Marta Szafarowska, adwokat, Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy, Warszawa

76 Konferencja Podatkowa

 

76. Konferencja Podatkowa Ordynacja podatkowa w 2010 roku, 11.01.2010 r.

Wybrane problemy opodatkowania spadkobierców na gruncie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn
Stefan Babiarz, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

dr Dariusz Strzelec, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej w 2010 roku

Włodzimierz Gurba, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej. Pełnomocnictwa ogólne przed organami podatkowymi
dr Adam Mariański, Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

77 Konferencja Podatkowa

 

77. Konferencja Podatkowa Opodatkowanie spółek osobowych, 8.02.2010 r.

Spółki osobowe – podstawowe problemy prawa cywilnego i handlowego

dr Anna Rzetelska, Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Podatkowe aspekty przystępowania i występowania ze spółek osobowych

dr Adam Mariański, Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

Podatkowe aspekty przystępowania i występowania ze spółek osobowych – koncepcje rozwiązań

Maria Kalinowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

Status spółki osobowej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

dr Marcin Jamroży, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Kapitał własny w spółkach osobowych - aspekty bilansowe

dr Agnieszka Tłaczała, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

78 Konferencja Podatkowa

 

78. Konferencja Podatkowa Podatek od nieruchomości, 15.03.2010 r.

Gdzie jest definicja budowli w podatku od nieruchomości?
dr Wojciech Morawski, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pojęcie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

dr Rafał Dowgier, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego, Wydział Prawa, Uniwersytet
w Białymstoku, redaktor naczelny „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Opodatkowanie garaży podziemnych
dr Grzegorz Liszewski, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białymstoku

Sieci techniczne i sieci uzbrojenia terenu w podatku od nieruchomości jako przedmiot podatku od nieruchomości
dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Znaczenie fiskalne wpływów z opodatkowania budowli

dr Marzena Majewicz, radca ministra w Departamencie Podatków Lokalnych, Ministerstwo Finansów

79 Konferencja Podatkowa

 

79. Konferencja Podatkowa Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, 26.04.2010 r.

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych a przedawnienie zobowiązania podatkowego
w podatku dochodowym od osób fizycznych
dr Piotr Pietrasz, sędzia WSA w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Prawa administracyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

Kontrola podatkowa w zakresie nieujawnoinych źródeł przychodów. Oświadczenia majątkowe.

dr Adam Mariański, adwokat, partner w Kancelarii Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

Ustalenia dotyczące wydatków oraz mienia, z którego zostały sfinansowane – wątpliwości praktyczne

dr Dariusz Strzelec, adiunkt w Katedrze materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Łódzki, adwokat

Studium przypadku
Dagmara Dominik, sędzia WSA we Wrocławiu

80 Konferencja Podatkowa

 

80. Konferencja Podatkowa Prawo karne skarbowe, 17.05.2010 r.

Przebieg postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organy finansowe

dr Dariusz Świecki, adiunkt, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, sędzia Sądu Najwyższego

Przestępstwa i wykroczenia w prawie karnym skarbowym
prof. dr hab. Zygfryd Siwik, kierownik Katedry Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, członek Rady Legislacyjnej

Pozycja procesowa stron w postępowaniu karnym skarbowym
dr Radosław Olszewski, adiunkt, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Zaniechanie ukarania sprawcy
mec. Stanisław Kubiak, adwokat

81 Konferencja Podatkowa

 

81. Konferencja Podatkowa Podatek od towarów i usług, 15.11.2010 r.

Zmiany w zakresie konstrukcji zwolnień od podatku
Tomasz Michalik. doradca podatkowy, MDDP Doradztwo Podatkowe, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Nowe stawki VAT. Ograniczenie prawa podatników do odliczenia VAT z tytułu użytkowania samochodów.
Marta Szafarowska, doradca podatkowy, MDDP Doradztwo Podatkowe

Opodatkowanie zaliczek podatkiem od towarów i usług, z uwzględnieniem problematyki
art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług
Małgorzata Militz, doradca podatkowy, MMR Consulting Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Prezentacja orzecznictwa
i rozwiązań systemowych w tym zakresie
Dagmara Dominik, sędzia, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Najważniejsze, projektowane od 1 stycznia 2011r., zmiany w podatku od towarów i usług
dr Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów

82 Konferencja Podatkowa

 

82. Konferencja Podatkowa Podatki dochodowe w 2011r., 13.12.2010 r.

Polityka podatkowa, planowane zmiany w podatkach
Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Opodatkowanie przystępowania i występowania wspólników ze spółek osobowych od 1.01.2011r.
dr hab. Adam Mariański, adwokat, partner Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

Unikanie podwójnego opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych (podatki
u źródła) - zmiany
dr Ziemowit Kukulski, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany w zakresie rozliczeń rocznych, ulg oraz zwolnień podatkowych
dr Adam Bartosiewicz, wspólnik, Eol Kancelaria Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. Sp.k.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT dotyczące skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osoba prawną, wystąpienia z takiej spółki lub jej likwidacji
Ryszard Michalski, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

Zmiany w ustawie o CIT w kontekście dostosowania do przepisów prawa UE
Dariusz Zasada, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

83 Konferencja Podatkowa

 

83. Konferencja Podatkowa Ordynacja podatkowa, 10.01.2011 r.

Polityka podatkowa, planowane zmiany w podatkach
Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Czynności dowodowe w trakcie kontroli skarbowej oraz kontroli podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem wezwań (art. 155 OP)
dr hab. Adam Mariański, adwokat, partner Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

Stosowanie przepisów proceduralnych a przedawnienie zobowiązania podatkowego lub prawa do wymiaru – wybrane problemy
dr Dariusz Strzelec, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Interpretacje podatkowe w orzecznictwie sądów – wybrane problemy
Dagmara Dominik, sędzia, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Nadpłata w podatkach konsumpcyjnych
dr Krzysztof Lasiński-Sulecki, adiunkt, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wykonanie decyzji
Andrzej Adamiak, główny specjalista, Departament Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów

84 Konferencja Podatkowa

 

84. Konferencja Podatkowa Koszty bilansowe i podatkowe – wybrane zagadnienia, 14.02.2011 r.

Rozliczanie kosztów w czasie w prawie bilansowym
prof. dr hab. Ewa Walińska, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Rozliczanie kosztów w czasie w prawie podatkowym
dr hab. Adam Mariański, Kancelaria Brzezińska, Narolski, Mariański Adwokaci w Łodzi

Rozliczanie kosztów adaptacji i modernizacji lokali użytkowych przeznaczanych na wynajem – aspekty bilansowe
prof. dr hab. Ewa Walińska, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Rozliczanie kosztów adaptacji i modernizacji lokali użytkowych przeznaczanych na wynajem – aspekty podatkowe
Michał Wilk, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Rezerwy i odpisy aktualizacyjne w prawie bilansowym
Halina Sobieska, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

Konferencja Podatkowa Oświadczenia paliwowe – nieunikniona droga donikąd, 17.01.2011 r.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym w odniesieniu do oświadczeń paliwowych
Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów, Szef Służby Celnej

Instytucja oświadczeń nabywców oleju opałowego – realne zagrożenie dla prowadzenia działalności gospodarczej
Mirosław Skorupa, MKA Skorupa s.j., członek Komitetu Koordynacyjnego przy Polskiej Izbie Paliw Płynnych

Oświadczenia nabywców oleju na cele opałowe – czy skuteczne przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania jest możliwe?
Dr Krzysztof Lasiński –Sulecki, adiunkt, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulacje podatkowe odnośnie oświadczeń paliwowych. Argumentacja organów podatkowych w zakresie kwestionowania oświadczeń paliwowych
Katarzyna Klimkiewicz, partner, TPA Horwath

Ocena funkcjonowania oświadczeń w świetle ustaleń organów kontroli skarbowej
Iwona Radomska, główny specjalista, Departament Kontroli Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Sądowa kontrola decyzji związanych z oświadczeniami paliwowymi
Tomasz Kolasiński, sędzia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Konstytucyjność przepisów przewidujących oświadczenia paliwowe
prof. dr hab. Marek Kalinowski, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dla praktyki sadowej i organów podatkowych w kontekście wykładni na zgodność z Konstytucją RP
Paweł Bębenek, doradca podatkowy, manager, Zespół Podatku Akcyzowego, Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o.

Pytanie prawne postawione przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I FSK 792/07 (sygn. Akt TK: P 5/08) a pytanie prawne rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku
z dnia 7 września 2010 r. (P 94/08)
Zbigniew Liptak, starszy manager, Ernst & Young Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Sankcje podatkowe w obrocie olejem opałowym - wybrane zagadnienia
Piotr Lewczyk, adwokat, Kancelaria Adwokacka Lege Artis, Warszawa

Kontrole Służby Celnej w świetle zmian przepisów o podatku akcyzowym
Grzegorz Bysławski, Zastępca Dyrektora, Departament Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier, Ministerstwo Finansów

85 Konferencja Podatkowa

 

85. Konferencja Podatkowa Podatki majątkowe – wybrane zagadnienia, 14.03.2011 r.

 

Polityka podatkowa, planowane zmiany w podatkach

dr Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Odnowienie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Stefan Babiarz, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny

Sankcyjna stawka 20% w podatku od czynności cywilnoprawnych

dr Dariusz Strzelec, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa
i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Opodatkowanie pożyczek na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych – wybrane zagadnienia

Michał Wilk, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Zwolnienie z art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn – problemy praktyczne

Monika Derejko-Kotowska, Zastępca Dyrektora departamentu Podatków Lokalnych, Ministerstwo Finansów

92 Konferencja Podatkowa

92. Konferencja podatkowa Transakcje między podmiotami powiązanymi - wybrane zagadnienia, 12.03.2012

Podatki 2012
dr Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

Kontrola i postępowanie dotyczące cen transferowych - wybrane problemy w orzecznictwie
dr Dariusz Strzelec, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Proces ustalania ceny transakcyjnej
Paulina Gromadzka, lider Zespołu Cen Transferowych, Accreo Taxand

Ważniejsze zagadnienia z zakresu stosunków pomiędzy podmiotami powiązanymi. Doświadczenia z zakresu procedur uprzednich porozumień cenowych oraz międzynarodowych procedur dotyczących rozwiązywania sporów w zakresie podwójnego ekonomicznego opodatkowania podmiotów powiązanych
Monika Laskowska, Zastępca Dyrektora, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

Ceny transferowe - wybrane problemy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
dr Ziemowit Kukulski, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Podatkowa grupa kapitałowa a możliwość określenia obrotu w VAT na podstawie wartości rynkowej
Małgorzata Sęk, asystent, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

93 Konferencja Podatkowa

93. Konferencja podatkowa, Egzekucja administracyjna, 16.04.2012 r.

Doradca podatkowy jako pełnomocnik procesowy
prof. dr hab. J. P. Tarno, Zakład Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Doradca podatkowy w postępowaniu zabezpieczającym
dr Magdalena Sieniuć, Zakład Sądownictwa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

Doradca podatkowy w toku udzielania pomocy obcemu państwu w egzekucji administracyjnej
dr Ewa Cisowska-Sakrajda, sędzia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Czynności podejmowane wobec podatnika w procesie poboru i egzekucji administracyjnej
Grzegorz Mróz, Zastępca Dyrektora, Departament Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów

94 Konferencja Podatkowa

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

14 MAJA 2012 r.

Zorganizowana we wspópracy z Katedrą Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zespołem Eksperckim ds. lokalnego prawa podatkowego
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ul. Władysława Bojarskiego 3 (dawniej: ul. Gagarina 11), Audytorium A

 

12.00 - 12.15

Otwarcie konferencji

12.15 - 13.15

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011r. (P 33/09) – geneza, ocena, skutki

 1. Opodatkowanie wyrobisk górniczych - źródła problemu
  Krzysztof Winiarski, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011r. – próba oceny
  prof. dr hab. Leonard Etel
  , Uniwersytet w Białymstoku, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Wojciech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 3. Czy Trybunał Konstytucyjny powiedział ostatnie słowo w podatku od nieruchomości?
  Andrzej Ladziński, GWW TAX
13.15 - 14.15

Przegląd orzecznictwa w zakresie podatku od nieruchomości

 1. Przemysł i górnictwo
  Agnieszka Walter, Łukasz Kuryło-Gołoś
  , Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
 2. Telekomunikacja i inne "obiekty sieciowe"
  dr Tomasz Nowak
  , Zakład zobowiązań i Procedur Podatkowych, Katedra Prawa Finansowego, Uniwersytet Łódzki
 3. Transport, usługi, handel
  Tomasz Rolewicz
  , Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.

14.15 - 14.45

Przerwa kawowa

14.45 - 15.15

Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od nieruchomości

prof. dr hab. Marek Kalinowski, Katedra Prawa Finansów Publicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.15 - 15.30

Budynki w złym stanie technicznym a podatek od nieruchomości

Paweł Banasik, MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego

15.30 - 15.45

Preferencje w zakresie podatku od nieruchomości udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą

dr Rafał Dowgier, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet w Białymstoku

15.45 - 16.00

Zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej

dr Paweł Majka, Uniwersytet Rzeszowski, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

16.00 - 16.15

Opodatkowanie nieruchomości w posiadaniu innych, niż przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

dr Mariusz Popławski, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet w Białymstoku

16.15 - 16.30

Budynki w złym stanie technicznym a podatek od nieruchomości

Paweł Banasik, MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego

16.30 - 18.00 Dyskusja

18.00

Kolacja

 

icon word Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


 

Terminy konferencji na rok 2011/2012

14
listopada 2011r.
12
grudnia 2011r.
16
stycznia 2012r.
13
lutego 2012r.
12
marca 2012r.
16
kwietnia 2012r.
14
maja 2012r.
5
listopada 2012r.

10-11

grudnia 2012r.

95. Konferencja Podatkowa

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

5 LISTOPADA 2012 r.

Miejsce: CENTRUM KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12.00 - 13.00

KLUCZOWE ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z ROZLICZENIAMI VAT W GMINIACH - NA PODSTAWIE NAJNOWSZYCH ORZECZEŃ SĄDOWYCH I INTERPRETACJI PODATKOWYCH MINISTERSTWA FINANSÓW

KRZYSZTOF SACHS, PARTNER, ERNST & YOUNG

13.00 - 14.00 NAJWIĘKSZA NOWELIZACJA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

DOROTA POKROP, SENIOR MANAGER, ERNST & YOUNG

14.00 - 14.30 PRZERWA KAWOWA

14.30 - 15.30

NAJCIEKAWSZE ORZECZENIA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W ZAKRESIE PODATKU OD WARTOSCI DODANEJ

ROMAN NAMYSŁOWSKI, SENIOR MANAGER, ERNST & YOUNG

15.30 - 16.15 OMÓWIENIE NIEKTÓRYCH PROPOZYCJI ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PLANOWANYCH OD 2013 I 2014 ROKU

TOMASZ TRATKIEWICZ, DYREKTOR DEPARTAMENTU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, MINISTERSTWO FINANSÓW

16.15 - 17.30 DYSKUSJA
17.30 KOLACJA

 

icon word Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


 

Terminy konferencji na rok 2011/2012

14
listopada 2011r.
12
grudnia 2011r.
16
stycznia 2012r.
13
lutego 2012r.
12
marca 2012r.
16
kwietnia 2012r.
14
maja 2012r.
5
listopada 2012r.

10-11

grudnia 2012r.

96. Konferencja Podatkowa

UMOWY W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA – WYBRANE ASPEKTY

10 GRUDNIA 2012 r.

Miejsce: CENTRUM KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12.00 - 13.00 UMOWY W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA – AKTUALNA POLSKA PRAKTYKA TRAKTATOWA

CEZARY KRYSIAK, DYREKTOR DEPARTAMENTU POLITYKI PODATKOWEJ, MINISTERSTWO FINANSÓW

13.00 - 13.40 MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY OPODATKOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ - UWAGI DO ZAŁOŻEŃ REFORMY PRZEPISÓW O PODATKACH DOCHODOWYCH

PROF. NADZW. DR HAB. ADAM MARIAŃSKI, DORADCA PODATKOWY, ADWOKAT, KANCELARIA BRZEZIŃSKA NAROLSKI MARIAŃSKI ADWOKACI I DORADCY PODATKOWI SP. PARTNERSKA

MICHAŁ WILK, ASYSTENT, KATEDRA MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

13.40 - 14.00 WPŁYW POWIĄZANIA PODMIOTÓW NA PODSTAWĘ WYMIARU PODATKU DOCHODOWEGO I VAT – ART. 9 MODELOWEJ KONWENCJI OECD ORAZ WARTOŚĆ WOLNORYNKOWA W DYREKTYWIE VAT

DR KRZYSZTOF LASIŃSKI-SULECKI, ADIUNKT, KATEDRA PRAWA FINANSÓW PUBLICZNYCH, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

14.00 - 14.30

PRZERWA KAWOWA
14.30 - 15.10 ELIMINACJA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA DYWIDEND NA GUNCIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA PODATKOWEGO ORAZ PRAWA PODATKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ

DR ZIEMOWIT KUKULSKI, ADIUNKT, KATEDRA MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

15.10 - 15.50 KLAUZULA NIERUCHOMOŚCIOWA W PRZYPADKU ZBYCIA UDZIAŁÓW – PRAKTYCZNE PROBLEMY Z ZASTOSOWANIEM

KAMILA SZYDŁOWSKA, SENIOR MANAGER W ZESPOLE PODATKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, ERNST&YOUNG

15.50 - 17.15 DYSKUSJA
17.15 KOLACJA

 

icon word Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


 

Terminy konferencji na rok 2011/2012

14
listopada 2011r.
12
grudnia 2011r.
16
stycznia 2012r.
13
lutego 2012r.
12
marca 2012r.
16
kwietnia 2012r.
14
maja 2012r.
5
listopada 2012r.

10-11

grudnia 2012r.

97. Konferencja Podatkowa

Ordynacja podatkowa

14 STYCZNIA 2013 r.

Miejsce: CENTRUM KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12.00 - 12.40 Podatki w 2013 roku
Maciej H. Grabowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
12.40 - 13.20

E-postępowanie podatkowe – wybrane zagadnienia
dr Piotr Pietrasz, adiunkt, Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet w Białymstoku, Sędzia WSA w Białymstoku

13.20 - 14.00

Wątpliwości dotyczące stanu faktycznego i prawnego w postepowaniu w sprawie wydania interpretacji podatkowej
Prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański, doradca podatkowy, adwokat, Kancelaria Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci i Doradcy podatkowi Sp. Partnerska, profesor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

14.00 - 14.30

PRZERWA KAWOWA
14.30 - 15.10

Kolejny aspekt pojęcia strony w postępowaniu podatkowym
Dagmara Dominik-Ogińska, Sędzia WSA we Wrocławiu

15.10 - 15.50 Uprawdopodobnienie w sprawach podatkowych
dr Dariusz Strzelec, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki
15.50 - 16.30 System interpretacji prawa podatkowego – praktyka i kierunki rozwoju
Włodzimierz Gurba, zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów
16.30-17.30 DYSKUSJA
17.30 KOLACJA

 

icon word Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


 

Terminy konferencji na rok 2011/2012

14
listopada 2011r.
12
grudnia 2011r.
16
stycznia 2012r.
13
lutego 2012r.
12
marca 2012r.
16
kwietnia 2012r.
14
maja 2012r.
5
listopada 2012r.

10-11

grudnia 2012r.

98. Konferencja Podatkowa

ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO - GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI NABYWCY ZA SPRZECZNE Z PRAWEM DZIAŁANIA ZBYWCY

11 LUTEGO 2013 r.

Miejsce: CENTRUM KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

GWW tax logo
Partner Merytoryczny Konferencji

 

12.00 - 12.20

ELEMENTY MENTALNE W PRAWIE PODATKOWYM. ŚWIADOMOŚĆ? INTENCJE? EMOCJE?

PROF. DR HAB. BOGUMIŁ BRZEZIŃSKI (WPIA, UMK W TORUNIU)

12.20 - 12.50 PRZESŁANKI ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO JAKO MECHANIZMY ZAPOBIEGAJĄCE NADUŻYCIOM

MGR MAŁGORZATA SĘK (WPIA, UŁ)

12.50 - 13.20

DOCHOWANIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI JAKO PRZESŁANKA UCHYLAJĄCA WYŁĄCZENIE ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO - ANALIZA ORZECZNICTWA ETS

JERZY MARTINI (DORADCA PODATKOWY, MARTINI I WSPÓLNICY)

13.20 - 13.50

ZASADY WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW Z POSTĘPOWANIA KARNEGO W SPRAWACH PODATKOWYCH

ALEKSANDRA WRZESIŃSKA-NOWACKA (SĘDZIA NSA)

13.50 - 14.30 PRZERWA KAWOWA
14.30 - 15.00 CHARAKTER PRAWNY DECYZJI W SPRAWIE TZW. PUSTEJ FAKTURY (ART. 108 USTAWY O VAT) I JEJ MOC DOWODOWA W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO Z TAKIEJ FAKTURY

DR ARTUR MUDRECKI (SĘDZIA NSA)

15.00 - 15.30 FIRMANCTWO I JEGO KONSEKWENCJE PRAWNE NA GRUNCIE PRAWA KARNEGO SKARBOWEGO

DR IWONA SEPIOŁO (WPIA, UAM W POZNANIU)

15.30-16.00 FIRMOWANIE CUDZEJ DZIAŁALNOŚCI – POJĘCIE I KONSEKWENCJE W PRAWIE PODATKOWYM

JACEK SKONIECZNY (ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU KONTROLI SKARBOWEJ, MINISTERSTWO FINANSÓW)

16.00-16.30 OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO (ART. 88 UST. 3A USTAWY O VAT) - CO, KTO, KOMU I JAK MA UDOWODNIĆ

DR WOJCIECH MORAWSKI (WPIA, UMK W TORUNIU)

16.30-17.30 DYSKUSJA
17.30 KOLACJA

 

icon word Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


 


 


Elementy mentalne w prawie podatkowym. Świadomość? Intencje? Emocje?
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (WPiA, UMK w Toruniu)
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

99. Konferencja Podatkowa

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2013 ROKU

11 MARCA 2013 r.

Miejsce: CENTRUM KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

 

12.00 - 12.45

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2013 ROKU – ULGA NA ZŁE DŁUGI
JANINA FORNALIK
, DORADCA PODATKOWY, STARSZY MANAGER, MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY

12.45 - 13.30 ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2013 ROKU - FAKTUROWANIE

JANINA FORNALIK, DORADCA PODATKOWY, STARSZY MANAGER, MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY

13.30 - 14.00 PRZERWA KAWOWA

14.00 - 14.45

ŚWIADCZENIA ZŁOŻONE – ISTOTA I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TSUE I SĄDÓW POLSKICH

MARTA SZAFAROWSKA, DORADCA PODATKOWY, PARTNER, MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY

14.45 - 15.30

ORZECZNICTWO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
ADAM BĄCAL
, SĘDZIA, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

15.30 - 16.30 DYSKUSJA
16.30 KOLACJA

 

icon word Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona


 


 


Elementy mentalne w prawie podatkowym. Świadomość? Intencje? Emocje?
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (WPiA, UMK w Toruniu)
Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

100. Konferencja Podatkowa

100. KONFERENCJA PODATKOWA

15 KWIETNIA 2013 r.

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

10:00
10:30

Wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa podatkowego

10:30
11:30

I panel dyskusyjny: Ordynacja podatkowa – potrzeba zmian

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński (WPiA, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu)

dr Dagmara Dominik – Ogińska (sędzia WSA we Wrocławiu)

Włodzimierz Gurba (zastępca dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów)

Agnieszka Tałasiewicz (partner Ernst & Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.)

11:30
11:45

Dyskusja

11:45
12:15

Przerwa kawowa

12:15
13:15

II panel dyskusyjny: Interpretacje podatkowe

prof. nadzw. dr hab. Adam Mariański (doradca podatkowy, Mariański Group Eksperci Podatkowi, CDiSP UŁ, EWSPiA w Warszawie)

Jacek Brolik (sędzia NSA)

Cezary Krysiak (dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów)

Dariusz Wasylkowski (przewodniczący Zarządu Polskiego Oddziału IFA, doradca podatkowy, Wardyński i Wspólnicy)

13:15

13:30

Dyskusja

13:30

14:30

III panel dyskusyjny: Podatek od towarów i usług – implementacja prawa unijnego

prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (WPiA, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)

Adam Bącal (sędzia NSA)

Tomasz Tratkiewicz (dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, Ministerstwo Finansów)

Tomasz Michalik (przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, doradca podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)

14:30

14:45

Dyskusja

15:00

Obiad

 

 

 

 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy

 


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

101. Konferencja Podatkowa

AUTOMATYZM A WOLA I ŚWIADOMOŚĆ PODATNIKA W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI I SĄDÓW POLSKICH

6 MAJA 2013

WPIA UMK  TORUŃ

PROGRAM KONFRENCJI

 

 

 

 

 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy

 


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

 

12:15
13:45

 

Podatek od towarów i usług
Nieodpłatne świadczenie usług w VAT – wybrane problemy
Beata Rogowska - Rajda, Tomasz Tratkiewicz, Ministerstwo Finansów


Kiedy świadczenie w VAT może być traktowane jako nieodpłatne – rozważania na tle  wyroku TSUE
w sprawach połączonych „Loyalty Management UK i Baxi Group Ltd
Małgorzata Militz, MMR Consulting Sp. z o.o.

 

13:45
14:45

 

Lunch

14:45

16:15

 

Podatki dochodowe
Zrzeczenie się wierzytelności a podatek dochodowy od osób fizycznych
prof. dr hab. Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Gwarancje, poręczenia, pożyczki, umowy toolingowe, rabaty… - wpływ powiązań między stronami a ustalanie  przychodu z tzw.  nieodpłatnych świadczeń
dr Jowita Pustuł, Uniwersytet Jagielloński

 

Nieodpłatne świadczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych – praktyczne konsekwencje teoretycznych rozważań na przykładzie opodatkowania świadczeń pracowniczych
Andrzej Taudul, Kancelaria Paczuski Taudul

16:15

16:45

Podatki majątkowe
Świadczenia nieodpłatne a podatki majątkowe
dr hab. Wojciech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16:45

17:00

 

Podsumowanie
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

17:00

Dyskusja

102. Konferencja Podatkowa

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

4 LISTOPADA 2013
CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

 

 

12:00

12:45

„Orzecznictwo NSA i TSWE w zakresie podatku od towarów i usług”

Adam Bącal, sędzia NSA

12:45

13:30

„Konstrukcja świadczenia złożonego w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE i sądów

administracyjnych”

Marta Szafarowska, Tomasz Michalik, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

13:30

14:00

Przerwa kawowa

14:00

14:45

„Nowe regulacje dotyczące obowiązku podatkowego i zasad wystawiania faktur z uwzględnieniem

zmian zasad odliczania podatku naliczonego”

Marta Szafarowska, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

14:45

15:30

„Konstrukcja odpowiedzialności solidarnej w ustawie o VAT”

Tomasz Michalik, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

15:30

16:30

Dyskusja

16:30 Kolacja

 

 

 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy

 


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

 

12:15
13:45

 

Podatek od towarów i usług
Nieodpłatne świadczenie usług w VAT – wybrane problemy
Beata Rogowska - Rajda, Tomasz Tratkiewicz, Ministerstwo Finansów


Kiedy świadczenie w VAT może być traktowane jako nieodpłatne – rozważania na tle  wyroku TSUE
w sprawach połączonych „Loyalty Management UK i Baxi Group Ltd
Małgorzata Militz, MMR Consulting Sp. z o.o.

 

13:45
14:45

 

Lunch

14:45

16:15

 

Podatki dochodowe
Zrzeczenie się wierzytelności a podatek dochodowy od osób fizycznych
prof. dr hab. Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Gwarancje, poręczenia, pożyczki, umowy toolingowe, rabaty… - wpływ powiązań między stronami a ustalanie  przychodu z tzw.  nieodpłatnych świadczeń
dr Jowita Pustuł, Uniwersytet Jagielloński

 

Nieodpłatne świadczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych – praktyczne konsekwencje teoretycznych rozważań na przykładzie opodatkowania świadczeń pracowniczych
Andrzej Taudul, Kancelaria Paczuski Taudul

16:15

16:45

Podatki majątkowe
Świadczenia nieodpłatne a podatki majątkowe
dr hab. Wojciech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16:45

17:00

 

Podsumowanie
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

17:00

Dyskusja

103. Konferencja Podatkowa

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

9 GRUDNIA 2013 r., godzina 12:00

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

 

 

 

12:15
12:30

UN Model in Practice 1997-2013 / Konwencja Modelowa ONZ w praktyce traktatowej państw
w latach 1997-2013 jako przykład naukowej współpracy miedzy IBFD a CDiSP
prof. Jan de Goede, Uniwersytet Łódzki, International Bureau of Fiscal Documentation (Holandia), dr Ziemowit Kukulski, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

 

12:30
13:00

Orzeczenie TK dotyczące art. 20 ust. 3 u.p.d.f – regulacje odnoszące się do dochodów nieujawnionych na tle stanowienia i stosowania prawa
dr Dariusz Strzelec, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

13:00
13:30

 

Wydatki na nabycie udziałów, papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa jako koszty uzyskania przychodów – czy zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są konieczne?
Michał Wilk, asystent, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

13:30
14:00

Przerwa kawowa

14:00
14:30

Niedostateczna kapitalizacja - zmiany
dr Ziemowit Kukulski, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

14:30
15:00

Orzecznictwo w zakresie podatków dochodowych
dr Stefan Babiarz, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny

15:00
15:30

Opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych
Ryszard Michalski, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów
Katarzyna Gortat-Kopacka, Departament Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

15:30
16:30

Dyskusja

16.30

Kolacja

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

104. Konferencja Podatkowa

ORDYNACJA PODATKOWA

13 STYCZNIA 2014 r., godzina 12:00

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12:00
12:10

Otwarcie konferencji

 

12:10
12:45

 

Ordynacja podatkowa a praktyka stosowania prawa podatkowego – czas na nową Ordynację podatkową?
Prof. dr hab. Adam Mariański, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, doradca podatkowy, Mariański Group Eksperci Podatkowi

 

12:45
13:20

 

Problemy obejścia prawa przez organy podatkowe.
Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu

13:20

14:00

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – potrzeba zmian zasad kontroli podatników.
Radosław Teresiak, doradca podatkowy, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy w Warszawie

14:00

14:45

Lunch

14:45

15:20

 

Zasady postępowania dowodowego – uwagi o stosowaniu przepisów przez organy podatkowe.
Dr Dariusz Strzelec, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, adwokat, doradca podatkowy

15:20
16:00

Wykorzystywanie materiałów z innych postepowań a zasada zapewnienia czynnego udziału strony.
Dr Dagmara Dominik - Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu

16:00

16:40

Projektowane zmiany w Ordynacji podatkowej.
Włodzimierz Gurba, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej , Ministerstwo Finansów

16:40

17:30

 

Dyskusja

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

105. Konferencja Podatkowa

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

10 LUTEGO 2014 r., godzina 12:00

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12:20
12:30


Otwarcie konferencji

 

12:30
13:15

 


Zasady odliczania podatku naliczonego – pułapki i udogodnienia
Roman Namysłowski, doradca podatkowy, EY

 

13:15
14:00

 

Jeśli nie data faktury to co – kiedy płacić VAT?
Dorota Pokrop, Dyrektor w Zespole Podatków Pośrednich, EY

14:00

14:45

 

Nowe netto i nowe faktury – rewolucja czy ewolucja?
Tomasz Wagner, Manager w Zespole Podatków Pośrednich, EY

14:45

15:30

Lunch

15:30

16:15

 

Samochody – nowe zasady odliczania VAT.
Tomasz Tratkiewicz, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług

16:15
17:00

Orzecznictwo dotyczące VAT
Adam Bącal, sędzia NSA

16:40

17:30

 

Dyskusja

 

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

106. Konferencja Podatkowa

ADMINISTRACJA PODATKOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA

10 MARCA 2014 r., godzina 12:30

Miejsce: CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

 

12:30
12:40

Otwarcie konferencji

 

12:40
13:20

Kierunki rozwoju administracji podatkowej w Polsce.
Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

 

 

13:20
13:25

Dyskusja

 

13:25
14:05

Program e-Podatki. Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez urząd skarbowy.
Janusz Janowski, Dyrektor Departamentu Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów

 

14:05
14:10

Dyskusja

 

14:10
14:50

Projekt e-Deklaracje2. Portal podatkowy.
Maria Błaszczak, Z-ca Naczelnika, Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

 

14:50
14:55

Dyskusja

14:55
15:40

Lunch

 

15:40
16:20

Krajowa Informacja Podatkowa – rozwój usług dla podatników.
Sławomir Ćwiek, Wicedyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, Kierujący Biurem Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

 

16:20
16:25

Dyskusja

 

16:25
17:05

Administracja podatkowa w Polsce. Diagnoza problemów w obecnej strukturze
dr Konrad Walczyk, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa

 

 

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

107. Konferencja Podatkowa

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

 

 

14 KWIETNIA 2014

 

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ

 

ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

 

 

 

12:00
12:10

Otwarcie konferencji

 

12:10
12:50

 

Czynności podejmowane wobec podatnika w procesie poboru i egzekucji administracyjnej
Grzegorz Mróz, Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej, Ministerstwo Finansów

 

12:50
13:30

 

Zmiany w środkach zaskarżenia w postepowaniu egzekucyjnym w administracji
prof. dr hab. Jan. P. Tarno, Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego, Uniwersytet Łódzki

13:30

14:10

 

Środki zaskarżenia przysługujące zobowiązanemu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Janusz Łyszczyński, Kierownik Oddziału Drugiego Egzekucji i Spraw Ogólnopodatkowych, Izba Skarbowa w Łodzi

14:10

14:50

Lunch

14:50

15:30

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Renata Adamczyk, Kierownik Oddziału Pierwszego Egzekucji i Spraw Ogólnopodatkowych, Izba Skarbowa w Łodzi

15:30
16:10

Zwolnienie spod egzekucji i prawa osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym
Ewa Wiśniewska-Jasitczak, Naczelnik Wydziału Egzekucji, Izba Celna w Łodzi

16:10

17:00

 

Dyskusja

 

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

108. Konferencja Podatkowa

DARMOWY LUNCH W PRAWIE PODATKOWYM

 

12 MAJA 2014

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

 

TORUŃ, UL. BOJARSKIEGO 3
AUDYTORIUM D

 

 

 

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

 

12:15
13:45

 

Podatek od towarów i usług
Nieodpłatne świadczenie usług w VAT – wybrane problemy
Beata Rogowska - Rajda, Tomasz Tratkiewicz, Ministerstwo Finansów


Kiedy świadczenie w VAT może być traktowane jako nieodpłatne – rozważania na tle  wyroku TSUE
w sprawach połączonych „Loyalty Management UK i Baxi Group Ltd
Małgorzata Militz, MMR Consulting Sp. z o.o.

 

13:45
14:45

 

Lunch

14:45

16:15

 

Podatki dochodowe
Zrzeczenie się wierzytelności a podatek dochodowy od osób fizycznych
prof. dr hab. Marek Kalinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Gwarancje, poręczenia, pożyczki, umowy toolingowe, rabaty… - wpływ powiązań między stronami a ustalanie  przychodu z tzw.  nieodpłatnych świadczeń
dr Jowita Pustuł, Uniwersytet Jagielloński

 

Nieodpłatne świadczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych – praktyczne konsekwencje teoretycznych rozważań na przykładzie opodatkowania świadczeń pracowniczych
Andrzej Taudul, Kancelaria Paczuski Taudul

16:15

16:45

Podatki majątkowe
Świadczenia nieodpłatne a podatki majątkowe
dr hab. Wojciech Morawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

16:45

17:00

 

Podsumowanie
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

17:00

Dyskusja

 

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

109. Konferencja Podatkowa

 

PGE

 AKTUALNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA
PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
XV-LECIE KWARTALNIKA PRAWA PODATKOWEGO

3 listopada 2014 r., godzina 12:00

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ, ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

 

12:15
12:45

 

XV-lecie Kwartalnika Prawa Podatkowego

 

12:45
13:30

 

Projektowane zmiany w VAT
dr Tomasz Tratkiewicz, Ministerstwo Finansów

 

13:30

14:15

 

Zmiana zasad opodatkowania usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych od 1 stycznia 2015 i konstrukcja rejestracji na VAT w jednym państwie członkowskim
Marta Szafarowska, doradca podatkowy, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

 

 

14:15

14:45

 

Wskazanie jako siedziby adresu wirtualnego biura w procesie rejestracji działalności gospodarczej
(VAT, NIP)
Artur Zajączkowski, Izba Skarbowa w Łodzi14:45

15:30

 

Lunch

 

 

15:30

16:00

 

Świadczenia złożone
Małgorzata Sęk, Uniwersytet Łódzki

 

 

16:00
16:45

Dobra wiara
Adam Bącal, Naczelny Sąd Administracyjny

 

 

16:45

17:30

Dyskusja

 

 
 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

110. Konferencja Podatkowa

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH

17 listopada 2014 r., godzina 12:00

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

12:00
12:15


Otwarcie konferencji

 

12:15
13:00

 

Zmiany regulacji dotyczących restrukturyzacji spółek prawa handlowego.
prof. dr hab. Adam Mariański, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP
doradca podatkowy, Mariański Group Eksperci Podatkowi

 

13:00
13:30

 

Konstrukcja polskich unormowań w zakresie CFC.
Jarosław Szatański, radca Ministra, Ministerstwo Finansów


13:30
14:00

 

Polskie unormowania CFC w świetle międzynarodowego prawa podatkowego – ocena zgodności
 z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Błażej Kuźniacki, doktorant, Uniwersytet w Oslo, współpracownik Mariański Group Eksperci Podatkowi

 

14:00
14:15

 

Dyskusja

14:15
15:00

 

Lunch

 

15:00
15:30

 


Zmiany unormowań w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
dr Ziemowit Kukulski, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP

 

15:30
16:15

 

Planowane zmiany w zakresie dochodów nieujawnionych.
dr Dariusz Strzelec, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP, adwokat

 

16:15
16:45


Certyfikat rezydencji: nowe regulacje – stare problemy.
dr Michał Wilk, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP, doradca podatkowy,
 współpracownik Mariański Group Eksperci Podatkowi

 

16:45
17:15

Dyskusja

 

 

 

 


 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

111. Konferencja Podatkowa

 

10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ – ASPEKTY PODATKOWOPRAWNE

8 grudnia 2014 r., godzina 12:00

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18
12:00
12:15

Otwarcie konferencji

12:15
13:00

Harmonizacja podatków dochodowych w Unii Europejskiej – sukces czy porażka?
Cezary Krysiak, Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów

13:00
13:45

Trendy w polskiej praktyce traktatowej po akcesji  Polski do Unii Europejskiej.
dr Ziemowit Kukulski, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

13:45
14:15

Orzecznictwo TS UE a polskie prawo podatkowe.
prof. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Katedry Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

14:15
15:00

Lunch

15:00
15:45

Niezgodności polskiej ustawy o VAT z dyrektywą: rodzaje, działania polskiego prawodawcy, rozstrzygnięcia sądowe.
Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Sp. Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.

15:45
16:30

Rozliczanie VAT od transakcji z kontrahentami unijnymi – czy jest łatwiej?
Małgorzata Sęk, asystent, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

16:30
17:15

Podatek akcyzowy z perspektywy dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
dr Ireneusz Mirek, adiunkt, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki

17:15
17:45

Dyskusja

 

111 konf loga

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

112. Konferencja Podatkowa

 

 

NOWELIZACJE ORDYNACJI PODATKOWEJ

12 stycznia 2015 r., godzina 12:00

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

 

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

12:15
12:45

Polityka podatkowa w 2015 roku.
dr Janusz Cichoń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów

12:45
13:15

Cele i założenia rządowego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.
Włodzimierz Gurba, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej, Ministerstwo Finansów

13:15
13:45

Planowane zmiany przepisów dotyczących interpretacji podatkowych.
Aneta Nowak-Piechota, doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP, prawnik
w Mariański Group Eksperci Podatkowi

13:45
14:30

Wybrane zmiany dotyczące kontroli czynności sprawdzających oraz postepowania.
dr Dariusz Strzelec, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP, adwokat

14:30
15:15

Lunch

15:15
16:00

Weryfikacja podatnika w zakresie zwrotu VAT w toku postępowania kontrolnego.
dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu

16:00
16:45

Klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania (w projekcie zmian Ordynacji podatkowej).
dr Piotr Karwat, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, Uniwersytet Warszawski, radca prawny
w Kancelarii Chadbourne & Parke LLP

16:45
17:30

Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji  podatkowej a projekty rządowe.
prof. dr hab. Adam Mariański, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego UŁ, CDiSP UŁ,
partner w Mariański Group Eksperci Podatkowi

17:30
18:00
Dyskusja
 

 

  

 

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU

113. Konferencja Podatkowa


  PODATKI DOCHODOWE

16 lutego 2015 r., godzina 12:00

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18

12:00
12:15

Otwarcie konferencji

12:15
12:55

Aspekty podatkowe wybranych zdarzeń restrukturyzacyjnych i świadczeń spółki na rzecz wspólników
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, Kierownik Katedry Prawa Finansowego, Uniwersytet Warszawski

12:55
13:35

Nowe regulacje w zakresie niedostatecznej kapitalizacji
Dariusz Zasada, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów

13:35
14:15

Nieujawnione źródła przychodów – rewolucyjne zmiany od 2016 roku
prof. dr hab. Adam Mariański, Katedra Materialnego Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, CDiSP UŁ, partner w Mariański Group Eksperci Podatkowi

14:15
15:00

Lunch

15:00
15:40

Nieodpłatne świadczenia w 2015 roku
dr Jarosław Grabarczyk, Uniwersytet Łódzki

15:40
16:20

Ceny transferowe
Rafał Gorgoń, Kierownik Referatu Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, Izba Skarbowa w Łodzi

16:20
17:00

Sukcesja podatkowa spadkobierców w świetle uchwały NSA z 17.11.2014 (II FPS 3/14)
dr Stefan Babiarz, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny

17:00
17:30

Dyskusja

 

logo izba

icon pdf Formularz zgłoszeniowy


Koszt uczestnictwa w konferencji*:

200,00 PLN (dla zgłoszeń grupowych powyżej 10 uczestników rabat 20%).

* koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztów noclegu. Liczba miejsc ograniczona

PODATKI DOCHODOWE W 2014 ROKU