145. Konferencja Podatkowa

KONFERENCJA PRZENIESIONA

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

Ordynacja podatkowa

 

 

12:00
12:10

 

Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki

12:10
12:40

 

Zasada zaufania jako instrument ochrony praw podatnika

dr Michał Wilk, Katedra Prawa Podatkowego WPiA UŁ, partner w Wilk Latkowski Łokaj Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

12:40
13:10

Nadużycie prawa przez organy podatkowe
dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ, Katedra Prawa Podatkowego WPiA UŁ, adwokat, doradca podatkowy

13:10

13:40

 

 

Zakaz pogarszania sytuacji podatnika w postępowaniu po uchyleniu decyzji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny
Ireneusz Krawczyk, radca prawny

 

13:40

14:00

Dyskusja

14:00

14:40

Lunch

 

14:40

15:10

Odpowiedzialność podatnika i płatnika a zmiana interpretacji podatkowej

dr Stefan Babiarz, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny

15:10
15:40

Przedawnienie zobowiązania podatkowego a decyzja reformatoryjna organu odwoławczego

Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

15:40

16:10

 

Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe

Alicja Sarna, doradca podatkowy, Szef Zespołu Postępowań Podatkowych w MDDP

 

16:10
16:40

 

Nowoczesne instrumenty kontroli podatnika w świetle standardów konstytucyjnych

Iwona Biernat-Baran, doradca podatkowy, członek zarządu w Prus & Biernat-Baran Kancelaria Doradców Podatkowych

 

16:40

17:00

Dyskusja

 

17:00

 

Zakończenie konferencji

 


   

Formularz zgłoszeniowy

 

 

  144. KONFERENCJA PODATKOWA

 

17 LUTY  2020 r.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ
ŁÓDŹ, UL. KOPCIŃSKIEGO 8/12
SALA RADY WYDZIAŁU (0.14)

 

 

Podatki dochodowe

 

 

12:00
12:15

 

Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki

12:15
12:45

 

Niedopuszczalność wykorzystania art. 15 u.p.d.o.p. jako klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki

12:45
13:25

 

Podatek u źródła - suma wszystkich błędów
dr Michał Wilk, Katedra Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki, Partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

dr Katarzyna Knawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

13:25

13:55

 

 

Nieujawnione źródła przychodu na przykładzie spraw rozpatrywanych przez organy podatkowe województwa łódzkiego
Artur Zajączkowski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

 

13:55

14:10

Dyskusja

14:10

14:50

Lunch

 

14:50

15:20

 

Procedura wzajemnego porozumiewania się - implementacja Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852

dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ, Katedra Prawa Podatkowego WPiA, Uniwersytet Łódzki, Zastępca Kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 

15:20
15:50

 

orzecznictwo w sprawach podatków dochodowych

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia, Naczelny Sąd Administracyjny

 

15:50

16:20

 

 

Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzedaży mieszkania w orzecznictwie sądowym.

Jan Rudowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezes Izby Finansowej

 

 

16:20
16:40

Dyskusja

 

16:40

 

Zakończenie konferencji