ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Katalog On-line

 

SZUKAJ W KATALOGU:
 

 

syg.
Autor
Tytuł
Wydaw.
Rok
1Serwacki J.Kryczko P.Nita A.Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
1998
2Zieliński A. (red.)Warszawski zbiór pism. Postępowanie cywilne tom IIa + instr. obsługi + dyskietka tom IIb + instr. obsługi + dyskietka
C.H.Beck
1998
3Chromicki J. (red.)Prawo celne w orzecznictwie sądowym
C.H.Beck
4Nowicki M.Europejska Konwencja Praw Człowiekawybór orzecznictwa
C.H.Beck
1998
5Wójtowicz W. (red.)Prawo finansowe
C.H.Beck
1997
6Polskie ustawy gospodarcze. Teksty jednolite w tłumaczeniu niemieckim
C.H.Beck
1998
7Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, tom I i II
C.H.Beck
1997
8Czarnecki M.Bagińska L.Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
C.H.Beck
1998
9Sołtysiński S.Szajkowski A.Szwaja J.Kodeks handlowy. Komentarz, tom II
C.H.Beck
1998
10Bojarski M.Radecki W.Kodeks wykroczeń. Komentarz
C.H.Beck
1998
11Gawlas C.Mikulski R.Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz
C.H.Beck
1997
12Sobolewski L.Ustawa o obligacjach. Komentarz
C.H.Beck
1997
13Skocka M.Szczepański J.Prawo łowieckie. Komentarz
C.H.Beck
1998
14Wolanin M.Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
C.H.Beck
1998
15Brzeziński B.Kalinowski M.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
C.H.Beck
1997
16Kamiński J.Maruchin W.Ustawa o VAT. Komentarz
C.H.Beck
1997
17Kamiński J.Maruchin W.Ustawa o VAT. Komentarz
C.H.Beck
1998
18Gach J.Gomułowicz A.Małecki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
C.H.Beck
1998
19Wajszczuk A.Marczak A.Podatek dochodowy od osób fizycznych 1997-98
20Podatek od spadków i darowizn. Opłata skarbowa. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1998
21Zobowiązania podatkowe. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1997
22Prawo mieszkaniowe. Teksty ustaw Becka
INFOR
1998
23Ubezpieczenia gospodarcze. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1997
24Podatki 1997. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1997
25VAT. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1997
26Podatki dochodowe. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1997
27Kodeks pracy. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1998
28Kodeks postępowania karnego. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1998
29Kodeks postępowania cywilnego. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1998
30Kodeks cywilny. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1998
31Gospodarka nieruchomościami. Teksty ustaw Becka
C.H.Beck
1998
32Florek L.Zieliński T.Prawo pracy
C.H.Beck
1997
33Mastalski R.Prawo podatkowe II. Cz. szcz.
34Leoński Z.Samorząd terytorialny w RP
C.H.Beck
1998
35Iwulski J.Rozwiązanie stosunku pracy
C.H.Beck
1998
36Niemirka B.Statut fundacji
C.H.Beck
1998
37Turyna J.Rachunkowość finansowa
C.H.Beck
1997
38Barzycka-Banaszczyk M.Wronke E.Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami
C.H.Beck
1998
39Gil J.Gil P.Kazusy z prawa podatkowego z rozwiązaniami
C.H.Beck
1998
40Sługocki L.Wnoszenie kasacji karnej
C.H.Beck
1998
41Barszcz M.Sobońska M.Jak zaoszczędzić na VAT
C.H.Beck
1998
42Michalczyk K.Optymalizacja opodatkowania
C.H.Beck
1998
43Brzeszczyńska S.Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1997
44Jaślan W.Zamówienia publiczne
C.H.Beck
1998
45Kodeks pracy. Stan prawny 05/1998
C.H.Beck
1998
46Kodeks celny. Stan prawny 1997
C.H.Beck
1997
47Kodeks celny. Stan prawny 1998
C.H.Beck
1998
48Kamiński J.Maruchin W.VAT. Akcyza i banderolowanie wyrobów akcyzowych
C.H.Beck
1997
49Kamiński J.Maruchin W.VAT. Akcyza i banderolowanie wyrobów akcyzowych
C.H.Beck
1998
50Stejblis M.Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
1998
51Bielińska I.Lipka K.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
1998
52Brzeszczyńska S.Kaźmierski A.Podatki samorządowe
53Kaźmierski A.Ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne
C.H.Beck
1998
54Jaroszewski M.Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
C.H.Beck
1998
55Łućko R.Senda T.Prawo celne
C.H.Beck
1998
56Dmowska J.Postępowanie egzekucyjne w administracji
C.H.Beck
1998
57Sachnowski Z.Administracja finansowa i kontrola skarbowa
C.H.Beck
1998
58Kulicki J.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
Warszawa
1996
59Segregator 1 i 6Zbiór praw. Tom I - Prawo gospodarcze. Tom VI - Prawo podatkowe
ABC
1998
60Nuszkiewicz W.Kontrola skarbowa
C.H.Beck
1997
61Hall R.Rabushka A.Podatek liniowy
ABC
1998
62Jurkowski R.Zarządzanie personelem
ABC
1998
63Świątkowski A.Kodeks pracy. Przepisy wykonawcze. Orzecznictwo
ABC
1997
64Lenaerts K.Nuffel P.Podstawy prawa europejskiego
ABC
1998
65Kmieciak Z.Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich
ABC
1997
66Napierała J.Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania
ABC
1997
67Pyziak-Szafnicka M.Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalnośći dłużnika
ABC
1995
68Katner W.Stahl M.Nykiel W.Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym
ABC
1996
69Sibrecht-Ośka E.Trzaska P.Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym
ABC
1997
70Głuchowski J.Oazy podatkowe
ABC
1996
71Woroniecki M.Spółka cywilna w obrocie gospodarczym
ABC
1997
72Guide to Japanese Taxes 1993-94
Japonia
1993
73Praca zbiorowaAustralian Tax Handbook 1997
ATP
1997
74British Master Tax Guide 1994-95
W. Brytania
1994
75Comptable 1993
Francja
1992
76SkoroszytIntegrated Text of the 6th Directive
IBFD
1997
77Daumke M.Grundriss des deutschen Steuerrechts
Berlin
1993
78Arndt H.Grundzuge des Allgemeinen Stenerrechts
Monachium
1988
79An outline of Japanese Taxes 1989
Tokyo
1989
80Individual Taxes. A Worldwide Summary Information Guide 1995 edit.
USA
1995
81SkoroszytIntercompany Transfer Pricing Regulation under US section 482
OECD
1993
82Minne B.International Battle of Giants
IBFD
1997
83Waechter K.Kommunalrecht
Munchen
1993
84Blankart C.Offentliche Finanzen in der Demokratie
Munchen
1991
85Wesołowska M.Prawo dewizowe
Verte
1997
86Praca zbiorowaPrawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjne
WP
1996
87Komosa T.Opalski W.Prawo wekslowe. Prawo czekowe
WP
1997
88Norek E.Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu gospodarczego
WP
1997
89Restrictive Bussiness Practices of Multinational Enterprisses
OECD
1977
90Norek E.Spółki cywilne i handlowe
WP
1997
91Taxation of International Executives
IBFD
1990
92The use Hy Financial Instruments in Cross-Border Transactionsrid
93Unsere Steuern von A-Z
Bonn
1977
94Kidyba A.Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach
WP
1997
95Ruśkowski E.Stankiewicz J.Ustawa o kontroli skarbowej
WP
1997
96Pyziak-Szafnicka M.Uznanie długu
WP
1996
97Szumański A.Wkłady pieniężne do spółek kapitałowych
WP
1997
98Gomułowicz A.Małecki J.Ordynacja podatkowa
Poznań
1998
99Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
Ars Boni
1998
100Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
Ars Boni
1996
101Kodeks karny
C.H.Beck
1998
102Taxation of Corporations
103Etel L.Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce
1998
104Nowicki M.Europejska Konwencja Praw Człowiekawybór orzecznictwa
C.H.Beck
1998
105Nuszkiewicz W.Kontrola skarbowa
106Szczepański K.Ordynacja podatkowa. Zobowiązania podatkowe z komentarzem
INFOR
1998
107Zawadzka MVAT w wyjaśnieniach MF, tom II
C.H.Beck
1998
108Kostrzewski J.Wyjaśnienie MF. Podatek dochodowy od osób prawnych, tom I
C.H.Beck
1997
109Banach J.Sibrecht-Ośka E.Źródła i wykładnia prawa. Doradztwo podatkowe
C.H.Beck
1998
110Arndt H.Europarecht
C.F.Muller
1995
111Łuczaj B.-oprac.Prawo celne. Komentarz
Bielsko-Biała
1995
112Hogg P.Magee J.Principles of Canadian Income Tax Law
113Hogg P.Magee J.The Practitioner's Income Tax Act 1997
Kanada
1997
114Huot R.Understanding Income tax 1997-1998
Kanada
1997
115Czernecki J.Zembaczyńska-Swat D.Opodatkowanie przychodów lekarzy
Consilium
1998
116Ordynacja podatkowa. Kodeks podatnika
Consilium
1998
117Praca zbiorowaRozliczenie pracowników
Consilium
1998
118Borkiewicz-Liszka M.Ryczałt
Consilium
1998
119Borkiewicz-Liszka M.Ryczałt z podatkiem VAT
120Legionowicz D.Ulgi podatkowe
Consilium
1998
121Ustawa o rachunkowości
Consilium
1998
122Legionowicz D.Wójcik A.Czernecki J.Wzory umów do kserowania
Consilium
1998
123Kaczmarczyk J.Czernecki J.Zasady opodatkowania przychodów z wynajmu
Consilium
1998
124Hyjek B.Czernecki J.Zasady podatku VAT w praktyce
Consilium
1998
125Dudzic R.Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Consilium
1998
126Czernecki J.Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Consilium
127Steuerreformgesetz 1999
Datev
1997
128Umwandlugsrecht 1998
Datev
1998
129Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Postępowanie podatkowe
Difin
1998
130Gos W.Zarządzanie wynikiem finansowym i dochodem
Difin
1998
131Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Zobowiązania podatkowe
Difin
1998
132Gołoś A.Wantuch A.Kodeks celny. Komentarz
Difin
1998
133Szymański K.Rachunkowość i podatki
Difin
1998
134Bień W.Rynek papierów wartościowych
Difin
1998
135Ożóg I.Amortyzacja podatkowa
Difin
1998
136Baczyński A.Kontrola podatkowa i skarbowa
Difin
1998
137Białobrzeski J.Międzynarodowe prawo podatkowe. Komentarz
Difin
1998
138Szczawińska J.Podatek VAT. Rozstrzygnięcia sądowe, tom III
Difin
1998
139Kozłowska J.Napiórkowska H.Radziewicz B.Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 1998 r.
Difin
1998
140Kozłowska J.Napiórkowska H.Radziewicz B.Ryczałt przychodów ewidencjonowanych w 1998 r.
Difin
1998
141Dąbrowska U.Ulgi inwestycyjne w 1998 r.
Difin
1998
142Izydorczyk B.Żyznowski T.Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1998 r.
Difin
1998
143Olchowicz I.Podstawy rachunkowości, tom I i II
Difin
1998
144Paczuła C.Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą
Difin
1998
145Paczuła C.Elementy bilansoznawstwa, tom I i II
Difin
1998
146Gmytrasiewicz M.Karmańska A.Olchowicz I.Paszula M.Rachunkowość finansowa, tom I i II
Difin
1998
147Maruchin W.VAT. Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem UE
Difin
1998
148Bień W.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Difin
1998
149Grece juridique fiscal
Francja
1994
150Chirelstein M.Federal Income Taxation
USA
1994
151Annual Report 1993
IBFD
1994
152Annual Report 1995-1996
IBFD
1996
153Annual Report 1996-1997
IBFD
1997
154Segregator 1995-2009Biuletin for International Fiscal Documentation
IBFD
1995
155Central & East European Tax Directory 1994
IBFD
1994
156Segregator 1-5EC Corporate Tax Law
IBFD
157European Tax Handbook 1995
IBFD
1995
158European Tax Handbook 1996
IBFD
1996
159European Tax Handbook 1997
IBFD
1997
160European Tax Handbook 1998
IBFD
1998
161Segregator 1995-2009European Taxation
IBFD
162Bont G.Essers P.Kemmeren E.Fiscal Versus Commercial Profit Accounting in the Netherlands, France and Germany
IBFD
1996
163Lyons S.International Tax Glossary
IBFD
1992
164Lyons S.International Tax Glossary
IBFD
1996
165Segregator 1997-2006International Transfer Pricing Journal
IBFD
166Segregator 1996-2009International VAT Monitor
IBFD
167Segregator 1-2Investment Funds
IBFD
168Haccius Ch.Ireland in International Tax Planning
IBFD
1995
169Warner P.Luxembourg in International Tax Planning
IBFD
1997
170Plasschaert S.Schedular. Global and Dualistic Patterns of Income Taxation
IBFD
1988
171Soos P.Selected Bibliography on Income Tax
IBFD
1989
172South-East Asian Tax Handbook 1996
IBFD
1996
173Survey of the Implementation of the EC Corporate Tax Directives
IBFD
1995
174Oberson X.Hull H.Switzerland in International Tax Law
IBFD
1996
175Cooper G.Tax Avoidance and the Rule of Law
IBFD
1997
176Azzara T.Tax Havens of the World 1989-1990
USA
1989
177Segregator 1995-2009Tax News Service
IBFD
178Messere K.Tax Policy in OECD Countries
IBFD
1998
179Segregator 1-4Taxation & Investment in Central & East European Countries
IBFD
180Burgers I.Taxation and Supervisions of Branches of International Banks
IBFD
1991
181Taxation of Companies in Europe-Guides to ET
IBFD
182Segregator 1-3The International Guide to Mergers & Acquisitions
IBFD
183The Tax Treatment of International Capital Markets Transaction
184Segregator 1-3The Taxation of Permanent Establishments
IBFD
185Segregator 1-8Transfer Pricing
IBFD
186Pagan J.Wilkie J.Transfer Pricing Strategy in a Global Economy
IBFD
1993
187Williams D.Trends in International Taxation
IBFD
1991
188Vogel K.Double Taxation Conventions
Kluwer
1991
189Alpert H.Raad K.Essays in International Taxation
Kluwer
1993
190International Aspects of thin Capitalization
Kluwer
1996
191Arnold B.McIntyre M.International Tax Primer
Kluwer
1995
192Raad C.Nondiscrimination in International Tax Law
Kluwer
1986
193Skaar A.Permanent Establishment. Erosion of a Tax Treaty Principle, vol. 13
Kluwer
1991
194Gassner W. Lang M.Lechner E.Tax Treaties and EC Law, vol. 16
Kluwer
1997
195Praca zbiorowaTax Treatment of Financial Instruments a Survey to France, Germany, the Netherlads and the United Kingdom
196Teixeira G.Taxing Corporate Profits in the EU, vol. 17
Kluwer
1997
197Doernerg R.Raad K.The 1996 United States Model Income Tax Convention. Analysis. Comentary and comparison
Kluwer
1997
198Weeghel S.The Improper use of Tax Treaties, vol. 19
Kluwer
1998
199Pires M.International iuridical Double Taxation of Income, vol. 11
Kluwer
1989
200Tax Treatment of Research and Development Expenses
Amsterdam
1990
201Hybrid Financing
IBFD
1996
202The Merger Directive. Practical Tax Issues
IBFD
1993
203The Parent. Subsidiary Directive & International Tax Planning
IBFD
1992
204VAT. The 1993 Experience
IBFD
1994
205McIntyre M.The International Income Tax Rules of the United States
USA
1992
206Cnossen S.Comparative Tax Studies
1983
207Cnossen S.Bird R.The Personal Income Tax
1990
208SegregatorModel Tax Convention on Income and on Capital
OECD
1992
209Arndt H.Rechtsfragen einer deutschen CO2-/ Einergiesteuer entwickelt am Beispiel des DIW-Vorschlages
Frankfurt
1995
210Kulicki J.Krawczyk A.Sokół P.Leksykon podatkowy
PWE
1998
211Praca zbiorowaBiblioteka podatkowa, tom I-IV
PWN
1997
212Majchrzycka-Guzowska A.Finanse i prawo finansowe
PWN
1997
213Kosikowski C.Polskie publiczne prawo gospodarcze
PWN
1998
214Kruczalak K.Prawo handlowe. Zarys wykładu
PWN
1997
215Pazdan M.Prawo prywatne międzynarodowe
PWN
1996
216Praca zbiorowaPrawo spółek. Zarys
PWN
1997
217Grabowski J.Publiczny obrót papierami wartościowymi
PWN
1996
218Kruczalak K.Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym
PWN
1996
219Praca zbiorowaUstawa Kodeks celny
PWN
1997
220Nykiel W.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz
PWN
1997
221Huchla A.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
PWN
1998
222Majszczyk H.Stolarek M.Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Komentarz
PWN
1997
223Bogusz M.Zaskarżenie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
PWN
1997
224Kulicki J.Auto w biznesie
Warszawa
1998
225Kulicki J.Orzecznictwo NSA, tom I, III i V
Warszawa
1996
226Kulicki J.Kontrola skarbowa. Komentarz do ustawy
Warszawa
1997
227Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych 1998
Warszawa
1998
228Kulicki J.Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek
Warszawa
1998
229Kulicki J.Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Warszawa
1998
230Kulicki J.Zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
Warszawa
1998
231Etel L.Ruśkowski E.Komentarz do ustawy o podatku i opłatach lokalnych
ABC
1994
232Cudowski B.Spory zbiorowe w polskim prawie pracy
Białystok
1998
233Nowicki Z.Alarm o przestępstwie
TNOiK
1997
234Stecki L.Consulting, tom I-II
TNOiK
1997
235Czerwiński W.Cudzoziemcy. Podstawowe przepisy prawne
TNOiK
1998
236Stecki L.Darowizna
TNOiK
1998
237Stecki L.Factoring w praktyce bankowej
TNOiK
1995
238Adamiak J.Borodo A.Finanse komunalne w Polsce
TNOiK
1994
239Stecki L.Forfaiting
TNOiK
1997
240Stecki L.Franchising
TNOiK
1997
241Stecki L.Fundacja, tom I-III
TNOiK
1996
242Tyburski W.Wachowiak A.Wiśniewski R.Historia filozofii i etyki
TNOiK
1997
243Łaszewski R.Salmonowicz S.Historia ustroju Polski
TNOiK
1997
244Stecki L.Holding
TNOiK
1995
245Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Kodeks podatkowy 1997 + suplement
TNOiK
1997
246Kalinowski M.Morawski W.Olesińska A.Kodeks podatkowy 1998
TNOiK
1998
247Stecki L.Konsorcjum
TNOiK
1997
248Borodo A.Kontrola i nadzór nad działalnością finansową gminy
TNOiK
1995
249Wójcik J.Kryminalistyczne problemy zapobiegania oszustwom zaliczkowym (nigeryjskim)
TNOiK
1996
250Księga pamiątkowa ku czci prof. L. Steckiego
Toruń
1997
251Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KosteckiegoStudia z dziedziny prawa podatkowego
TNOiK
1998
252Korczyński I.Leasing w prawie podatkowym
TNOiK
1998
253Kupiński R.Bryk J.Materialne i procesowe prawo wykroczeń
TNOiK
1996
254Jasudowicz T. (red.)Międzynarodowe prawo humanitarne
TNOiK
1997
255Haak H.Obowiązek alimentacyjny. Komentarz
TNOiK
1995
256Nestorowicz M.Rembieliński A.Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego
TNOiK
1995
257Olesińska A.Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika
TNOiK
1996
258Brzeziński B. (red.)Kosikowski C. (red.)Ordynacja podatkowa. Studia
TNOiK
1999
259Orzeczenia sądów w sprawach podatkowych 1996, tom I-II
TNOiK
1996
260Brzeziński B.Kalinowski M.Orzeczenia sądów w sprawach podatkowych 1997
TNOiK
1997
261Brzeziński B.Kalinowski M.Orzeczenia sądów w sprawach podatkowych 1994
TNOiK
1994
262Brzeziński B.Kalinowski M.Orzeczenia sądów w sprawach podatkowych 1998
TNOiK
1998
263Orzecznictwo NSA 1995, tom I, III-IV
TNOiK
1995
264Orzecznictwo NSA 1996, tom I-IV
TNOiK
1996
265Orzecznictwo NSA 1997, tom I-IV
TNOiK
1997
266Jasudowicz T. (red.)Orzecznictwo Strasburskie, tom I i II
TNOiK
1998
267Haak H.Pochodzenie dziecka. Komentarz
TNOiK
1997
268Brzeziński B.Kalinowski M.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
TNOiK
1996
269Brzeziński B.Podatek rolny
PWN
1988
270Piątkowski J.Podstawowe zasady prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy
TNOiK
1996
271Marek A.Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
TNOiK
1997
272Sojak S. (red.)Stankiewicz J. (red.)Podstawy rachunkowości
TNOiK
1996
273Mik C. (red.)Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe
TNOiK
1997
274Czerwiński W.Policja. Podstawowe przepisy prawne
TNOiK
1996
275Głuchowski J.Polskie prawo podatkowe
PWN
1996
276Zedler F.Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, tom I-IV
TNOiK
1995
277Wójcik J.Pranie pieniędzy
TNOiK
1997
278Jasudowicz T. (red.)Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
TNOiK
1997
279Ochendowski E.Prawo administracyjne. Cz. ogólna
TNOiK
1996
280Marek A.Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach
TNOiK
1996
281Górniok O.Prawo karne gospodarcze. Komentarz
TNOiK
1997
282Nowicka I.Bryk J.Enerlich M.Prawo karne materialne. Cz. szcz.
TNOiK
1997
283Nowicka I.Enerlich M.Prawo karne materialne. Cz. ogólna
TNOiK
1996
284Marek A.Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach
TNOiK
1998
285Witkowski Z. (red.)Prawo konstytucyjne
TNOiK
1998
286Albiniak M.Czajkowska A.Prawo o aktach stanu cywilnego
287Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
1999
288Brzeziński B.Prawo podatkowe. Zarys wykładu
TNOiK
1996
289Kolasiński K.Prawo pracy znowelizowane
TNOiK
1996
290Bojarski W.Prawo rzymskie
TNOiK
1994
291Zedler F.Prawo upadłościowe i układowe
TNOiK
1997
292Koziński M.Prawo wekslowe
TNOiK
1997
293Plaskacz S.Procenty składane
TNOiK
1997
294Praca zbiorowaPrzebieg procesu karnego
TNOiK
1996
295Zimmermann J.Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe
TNOiK
1998
296Nykiel W.Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych
1993
297Nykiel W.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz
PWN
1998
298Piekara A. (red.)Niewiadomski Z. (red.)Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne
WP
1998
299Księga pamiątkowa ku czci docenta E. DrgasaStudia z zakresu Ordynacji podatkowej
TNOiK
1998
300Albiniak M.Czajkowska A.Przepisy o obywatelstwie polskim w latach 1919-1995
TNOiK
1996
301Haak H.Przysposobienie. Komentarz
TNOiK
1996
302Sojak S.Rachunkowość podatkowa w warunkach inflacji
TNOiK
1996
303Sitkowska K.Służba cywilna w nowym ustawodawstwie
TNOiK
1998
304Stecki L.Sponsorzy
TNOiK
1998
305Kłopotowski A.Teoria prawdopodobieństwa, tom I
TNOiK
1996
306Stecki L.Umowa factoringu
TNOiK
1996
307Poczobut J.Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym
WP
1996
308Pyzioł W.Umowa rachunku bankowego
WP
1997
309Kalinowski M.Współczesne systemy podatkowe
TNOiK
1996
310Justyński J.Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych
TNOiK
1994
311Biliński K.Żmuda M.Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych
TNOiK
1994
312Głuchowski J.Zarys finansów publicznych
TNOiK
1995
313Brzeziński B.Zarys prawa finansów publicznych
TNOiK
1997
314Lasok D.Zarys prawa Unii Europejskiej
TNOiK
1995
315Jasiakiewicz M.Zawarcie umowy w obrocie handlowym
TNOiK
1995
316Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Zobowiązania podatkowe. Komentarz do ustawy
TNOiK
1996
317Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Zobowiązania podatkowe. Komentarz do ustawy
TNOiK
1997
318Bos D.Cnossen S.Fiscal Implications of an Aging Population
Berlin
1992
319Arndt H.Piltz D.Grundzuge des Besonderen Steuerrechts
Monachium
1996
320Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zbiór przepisów
Verte
1997
321Podatek dochodowy od osób prawnych. Zbiór przepisów
Verte
1997
322VAT 1997. Zbiór przepisów
Verte
1997
323Pietrzak E.Markowicz G.VAT 1998. Zbiór przepisów
Verte
1998
324Goldstein G.Index to Federal Tax Articles
USA
325Sellers-Smith R.West's Tax Law Dictionary
USA
1995
326Donnelly A.GST. The Winners and the Losers
Australia
1998
327Rapports Polonais
1998
328Skaar A.Taxation Issues Relating to Captive Insurance Companies
IBFD
1998
329Wersalski M.(red.)System instytucji prawno-finansowych PRL, tom II i V
Ossolineum
1990
330Ciulkin L.Piszczek P.Ustawa karna skarbowa. Ewolucja. Tekst. Orzecznictwo
Warszawa
1996
331Gomułowicz A.Postępowanie w sprawach zobowiązań podatkowych
Warszawa
1991
332Smoktunowicz E.Orzecznictwo Sądu Najwyższego i NSAKodeks postępowania administracyjnego
Warszawa
1994
333Głuchowski J. (red.)Studia podatkowe
Toruń
1991
334Prusak F.Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem
WP
1996
335Działocha KPawela S.Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 1986-1993, tom I-II
Warszawa
1996
336Brzeszczyńska S.Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1999
337Praca zbiorowaPodatki i rachunkowość w biurze
C.H.Beck
1999
338Kubacki R.Ofiarski Z.Analiza podatkowa. System podatkowy
C.H.Beck
1999
339Kamiński J.Maruchin W.VAT. Akcyza i banderolowanie wyrobów akcyzowych
C.H.Beck
1998
340Haas-Symotiuk M.Kiziukiewicz T.Rachunkowość i księgi podatkowe
C.H.Beck
1999
341Teksty ustaw Becka. Podatki 1999
C.H.Beck
1999
342Teksty ustaw Becka. Ustawa karna skarbowa
C.H.Beck
1999
343SegregatorPrawo celne. Komentarz
C.H.Beck
344Wójtowicz W.Podatki. Cz.szcz.
C.H.Beck
1999
345Kubacki R.Ofiarski Z.Postępowanie podatkowe
C.H.Beck
1998
346Pietrzykowski K. (red.)Kodeks cywilny. Komentarz, tom I-II
C.H.Beck
1999
347Kurczalak K. (red.)Kodeks handlowy. Komentarz
Wyd.Prawn.
1998
348Sołtysński S.Szajkowski A.Szwaja J.Kodeks handlowy, tom I
C.H.Beck
1997
349Gęsicki M.Kodeks pracy z komentarzem
Sigma
1999
350Stefaniak A.Kodeks pracy. Komentarz
Warszawa
1999
351Gajda J.Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
C.H.Beck
1999
352Zubrzycki J.Leksykon VAT 1999
Unimex
1999
353Mały słownik języka polskiego
PWN
1997
354Praca zbiorowaNieruchomości 1999
C.H.Beck
1999
355Nowy leksykon PWN
PWN
1998
356Sitkowska K.Stefański R.Stępień T.Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Warszawa
1996
357Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
1999
358Szczepaniak J.Ordynacja podatkowa. Komentarz porównawczy
Zakamycze
1999
359Stanisławski J.Szercha M.Chociłowska Z.Podręczny słownik angielsko-polski
Warszawa
360Stanisławski J.Szercha M.Podręczny słownik polsko-angielski
Warszawa
1998
361Kupisz K.Kielski B.Podręczny słownik francusko-polski
Warszawa
1998
362Kupisz K.Kielski B.Podręczny słownik polsko-francuski
Warszawa
1998
363Podręczny słownik niemiecko-polski
Warszawa
1998
364Podręczny słownik polsko-niemiecki
Warszawa
1997
365Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne
Zielona Góra
1999
366Słownik poprawnej polszczyzny
PWN
1998
367Zubrzycki J.Grzybowska M.Wieczorek-Fronia M.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 1999
Unimex
1999
368Hys D.VAT 1999. Komentarz
INFOR
1999
369Litwińczuk H.Przekształcenia i fuzje podmiotów gospodarczych
INFOR
1994
370Kozłowska J.Zwierzyńska J.Opodatkowanie dochodów członków i pracowników spółdzielniVademecum Podatnika 127
Difin
1999
371Bień W.Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie
Difin
1999
372Arndt H.Fischer K.Europarecht
C.F.Muller
1996
373Segregator 1999-2009Derivatives & Financial Instrument
IBFD
1998
374Gołoś A.Wantuch A.Nowy kodeks celny
Difin
1998
375Kozłowska J.Łukasiewicz A.Karta podatkowa w 1998 r.Vademecum Podatnika 97
Difin
1998
376Grapperhaus F.Tax Tales from the Second Millennium
IBFD
1998
377Thuronyi V.Tax Law Design and Drafting, tom I
USA
1996
378Fachworter fur die Steuerberatung Deutsch-Tschechisch
Datev
1998
379Tax Auditing Handbook
Amsterdam
1996
380Leasing Taxation
IBFD
1989
381Annual Report 1997-1998
IBFD
1998
382Annual Report 1998-1999
IBFD
1999
383Chustecka K.Podatek od spadków i darowizn
Warszawa
1995
384Izdebski H.Fundacje i stowarzyszenia
Transit
1997
385Kruczalak K.Leasing i jego gospodarcze zastosowanie
LEX
1993
386Zubrzycki J.Leksykon VAT 1997
Unimex
1997
387Zubrzycki J.Leksykon VAT 1996
Unimex
1996
388Zubrzycki J.Leksykon VAT 1995
Unimex
1995
389Praca zbiorowaWstępna ocena nieewidencjonowanej działalności
1993
390Betten R.Income Tax Aspects of Emigration and Immigration of Individuals
IBFD
1998
391Central & East European Tax Directory 1998 i 1999
IBFD
392SkoroszytL'application du droit prive en matiere fiscale
Paryż
1987
393Marchessou P. SkoroszytLinterpretation des Textes Fiscaus
Paryż
1980
394Amico J. SkoroszytIntroduction to the US Income Tax System
Kluwer
1993
395French Bussiness Law Guide
CCH Europe
1983
396German Tax & Business Law Guide
CCH Europe
1992
397SegregatorTaxation of Patent, Royalties, Dividends Interest in Europe
IBFD
398SegregatorTaxation of Private Instruments Income
399Segregator 1-2The International Guide to Partnerships,tom I-II
IBFD
400Segregator 1-3The International Guide to Advanced Rulings, tom I-III
IBFD
401Segregator 1-3Taxation of Individuals in Europe, tom I-II
IBFD
402SegregatorThe International Guide to the Taxation of Trust
IBFD
403Terra B. Kajus J.Segregator 1-6A Guide to the European VAT Directives, tom I-VI
IBFD
404Terra B. Kajus J.Segregator 1-5Value Added Taxation in Europe
IBFD
405International Tax Glossary
IBFD
1998
406Brachet B.Le Systeme Fiscal Francais
Francja
1997
407Grosclaude J.Marchessou P.Droit fiscal general
Francja
1997
408Trotabas LCotteret J.Droit fiscal
Francja
1997
409Montain-Domerach J.Droit des collectivites territoriales
Francja
1997
410Ronsset M.Droit administratif, tom I-II
Francja
411Leroy P.Les rigimes politiques du monde conerporain, tom I-IV
Francja
412Prawo w przedsiębiorstwie. Wzory umów i pism, tom I-II
WEKA
1999
413Segregator 1-3The International Guide to Taxation of Real Estate
IBFD
414Wirschaftsgesetze fur Steuerberater 1999, tom I-III
Datev
1999
415Scope and Definition
1999
416Alink M.Kommer V.The Dutch Case
1998
417Controling. Kierowanie przedsiębiorstwem za pomocą liczb
WEKA
1999
418Skoroszyt27th Annual Meeting of the USA Branch of the International Fiscal Association
IBFD
1999
419Intercompany Transfer Pricing: Analysis of Final Regulations under Section 482 and Temporary Regulations under Section 6662
420European Tax Handbook 2000
IBFD
2000
421Eden L.Transfer Pricing & Corporate Income Taxation in North America
Kanada
1998
422Tokaj-Knewska A.Franchising-strategia rozwoju małych firm w Polsce
Difin
1999
423Gołda M.Leasing-zagadnienia prawne
Difin
1999
424Suska A.Podatek od towarów i usług
Difin
1999
425Sobolewski L. (red.)Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
C.H.Beck
1999
426Kulicki J.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
ODDK
1999
427Rościszewski P.Podatek od towarów i usług w wyjaśnieniach MF
ODDK
1999
428Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
1999
429Majszczyk H.Stolarek M.Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
WP
1999
430Łętowska E.Prawo umów konsumenckich
C.H.Beck
1999
431Borkowski J.Moja sprawa w urzędzie
ZCO
1998
432Borkowski J.Decyzja administracyjna
ZCO
1998
433Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 1997, tom II
C.H.Beck
1996
434Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 1998
C.H.Beck
1999
435Dauses M.Prawo gospodarcze Unii Europejskiej
C.H.Beck
1999
436Popowska B.Podmioty zagraniczne w polskim prawie gospodarczym
ZCO
1999
437Stępień T.Stępień K.Kodeks karny skarbowy z komentarzem
Studio Sto
1999
437Stępień T.Stępień K.Kodeks karny skarbowy z komentarzem
Studio Sto
1999
438Fojcik-Mastalska E. (red.)Prawo bankowe. Komentarz
Wyd.Prawn.
1999
439Rutkowski B.Dowody w postępowaniu podatkowym
ABC
1999
440Wójtowicz W.Smoleń P.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Prorodzinny czy neutralny ?
ABC
1999
441Ochendowski E.Prawo administracyjne. Cz. Ogólna
TNOiK
1999
442Tegler E.Zarys prawa finansowego
Szczecin
1999
443Etel L.Presnarowicz S.Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz
Municipium
1999
444Wzory umów w obrocie krajowym z komentarzem
Gdańsk
1999
445Jaślan W.Umowy w działalności gospodarczej
INFOR
1999
446Wyszomirska-Łapczyńska M.Zaskarżenie decyzji podatkowej
C.H.Beck
1999
447Brzeszczyńska S.Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1999
448Praca zbiorowaNieruchomości 1999
C.H.Beck
1999
449Świątkiewicz J.Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy
PiPG
1999
450Polski kodeks handlowy. Wersja polsko-angielska i ang.-polski
ABC
1999
451Nowacki J.Tabor Z.Wstęp do prawoznawstwa
Naukowa Ofic. Wyd.
1999
452Bieniasz D.Szałek A.System ubezpieczeń społecznych
Difin
1999
453Gołat M.Wszystko o najmie
Warszawa
1999
454Zedler F.Prawo upadłościowe i układowe
TNOiK
1999
455Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
1998
456Kidyba A.Spółka z o.o. Komentarz
C.H.Beck
1999
457Michalski M.Sobolewski L.Prawo o funduszach inwestycyjnych
C.H.Beck
1999
458Piasecki K. - red.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, tom I-II
C.H.Beck
1997
459Banaszak B.Prawo konstytucyjne
C.H.Beck
1999
460Kortan J. (red.)Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem
C.H.Beck
1997
461Rudnicki S. (red.)Prawo obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1999
462Kalina-Prasznic U. (red.)Encyklopedia prawa
C.H.Beck
1999
463Romanowski M.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz +CD
C.H.Beck
1999
464Stawecki T.Winczorek P.Wstęp do prawoznawstwa
C.H.Beck
1999
465Jaślan W.Zamówienia publiczne
C.H.Beck
1999
466Kappes A.Spółka komandytowa
C.H.Beck
1999
467Wojciechowska H.Amortyzacja podatkowa
C.H.Beck
1999
468Mastalski R.Prawo podatkowe I. Cz. ogólna
C.H.Beck
1999
469Mastalski R.Prawo podatkowe II. Cz. szcz.
C.H.Beck
1999
470Adamiak B.Borkowski J.Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
C.H.Beck
1999
471Wolter A.Ignatowicz J.Stefaniuk K.Prawo cywilne. Zarys cz. ogólnej
PWN
1999
472Góralczyk W.Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
PWN
1999
473Salwa Z.Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
PWN
1998
474Pazdan M.Prawo prywatne międzynarodowe
PWN
1998
475Jakubecki A.Kidyba A.Mojak J.Skubisz P.Prawo spółek. Zarys
PWN
1999
476Siegel J.Shim J.Hartman S.Przewodnik po finansach
PWN
1999
477Ziembiński Z.Logika praktyczna
PWN
1999
478Emmert F.Morawiecki M.Prawo europejskie
PWN
1999
479Czachórski W.Zobowiązania. Zarys wykładu
PWN
1994
480Encyklopedia PWN, tom I-III
PWN
1999
481Borodo A.Finanse publiczne
LEX
1999
482Koźma Z.Ożóg M.Kodeks cywilny z orzecznictwem, tom I-II
LEX
1997
483Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowiązania podatkowe
TNOiK
1999
484Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
1999
485Stecki L.Holding
TNOiK
1999
486Stecki L.Leasing
TNOiK
1999
487Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wyd.Prawn.
1999
488Huchla A.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Wyd.Prawn.
1999
489Knosala E.Zacharko L.Matan A.Nauka administracji
Zakamycze
1999
490Boć J. (red.)Prawo administracyjne
Wrocław
2000
491Konstytucja RP. Wybór źródeł
Lublin
1999
492Penc J.Słownik angielsko-polskiLeksykon biznesu
Warszawa
1997
493Załupka D.Żyniewicz M.Leasing ABC oraz D
Unimex
1999
494Copeland T.Koller T.Murrin J.Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy
Warszawa
1997
495Lavine A.Wszystko o funduszach powierniczych
Warszawa
1996
496Ruśkowski E. (red.)Polskie prawo finansowe
KiK
1998
497Liwanowska E.Nowak R.Tarwid J.Podatek dochodowy od osób fizycznych
Warszawa
1999
498Arnold M.Liwanowska E.Trawid J.Nowe zasady zapłaty, zabezpiaczenia i egzkucji zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych w świetle ordynacji podatkowej
Warszawa
1999
499Nowakowski J.Problemy podatkowe zakładów pracy chronionej
Warszawa
1999
500Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii GajlKonstytucja. Ustrój. System finansowy państwa
Warszawa
1999
501Garlicki R.Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
502Heropolitańska I.Kruglak J.Jagodzińska-Serafin E.Ryżewska S.Kredyty. Pożyczki i gwarancje bankowe
Twigger
1999
503Mały Rocznik Statystyczny 1999
GUS
1999
504Matuszewicz J. Matuszewicz P.Rachunkowość od podstaw. Podręcznik
505Matuszewicz J.Matuszewicz P.Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań
Warszawa
1999
506Matuszewicz J.Matuszewicz P.Rachunkowość od podstaw. Rozwiązania zadań
Warszawa
1999
507Gilas J.Prawo międzynarodowe
Toruń
1999
508Kosikowski C.Publiczne prawo bankowe
Pol. Wyd. Ek.
1999
509Ludwiczak W.Międzynarodowe prawo prywatne
Poznań
1996
510Allerhand M.Kurzępa B.Prawo upadłościowe. Komentarz. Orzecznictwo
Studio Sto
1999
511Żyniewicz M.Załupka D.Luki podatkowe
NetNet
1999
512Załupka D.Żyniewicz M.Zanim podpiszesz umowę leasingu
Wrocław
1998
513Chmaj M.Żmigrodzki M.Wprowadzenie do teorii polityki
Wyd. UMC-S
1998
514Jaworski W.Krzyżkiewicz Z.Kosciński B.Banki. Rynek. Operacje. Polityka
Warszawa
1998
515Helin A.Zorde K.Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
Warszawa
1998
516Ault H.Comparative Income Taxation. Structural Analysis
Kluwer
1997
517Taxpayer Protection in the European Union
Kluwer
1998
518Essers P.Bont G.Kemmeren E.The Compatibility of Anti-Abuse Provisions in Tax Treaties with EC Law
Kluwer
1998
519Success Factors for the Administration of the Tax System
CIAT
1994
520Problems in the Struggle Against Corruption in the Tax Administration
CIAT
1995
521Grundy M.The OFC Report 1999
Campden
1999
522Mirek I.Daniny publiczne w prawie niemieckim
PiPG
1999
523Smoktunowicz E.Mieszkowski J.Źródła i wykładnia prawa podatkowego
524Kodeks postępowania administracyjnego
PiPG
1999
525Świątkiewicz J.Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy
PiPG
1999
526Smoktunowicz E.Kijowski D.Mieszkowski J.Postępowanie administracyjne. Podatkowe i administracyjnosądowe
PiPG
1998
527Mens H.Tax Planning and Corporate Responsibilities of Boardmembers
Kluwer
1995
528Albregtse D.Kogels H.Selected Issues in European Tax Law
Kluwer
1999
529Vogel K.Influence of Tax Differentials on International Competitiveness
Kluwer
1990
530Calderon J.Advance Pricing Agreements
Kluwer
1998
531Presumptive Income Taxation, vol. 22d
Kluwer
1998
532The OECD Model Convention 1997 and Beyond. Current Problems of the Permanent Establishment Definition,vol. 22a
Kluwer
1999
533The Influence of Corporate Law and Accounting Principles in Determining Taxable Income vol. 21b
Kluwer
1997
534Dividend Access Shares, vol. 20a
Kluwer
1996
535Taxation of Non-Resident Entertainers, vol. 20d
Kluwer
1996
536Interpretation of Double Taxation Conventions,vol. LXXVIIIa
Kluwer
1993
537Pemanent establishments of banks, insurance companies & other finacial instrumentions vol. LXXXIa
Kluwer
1996
538International Aspects of thin Capitalization, vol. LXXXIb
Kluwer
1996
539The Taxation of Investment Funds, vol. LXXXIIb
Kluwer
1997
540Tax treatment of corporate losses, vol. LXXXIIIa
Kluwer
1998
541Practical Inssues in the application of double tax conventions, vol. LXXXIIIb
Kluwer
1998
542Taxation of non-profit organizationsvol. LXXXIVa
Kluwer
1999
543Advance Rulings vol. LXXXIVb
Kluwer
1999
544Praca zbiorowaMultilateral Tax Treaties, vol. 18
Kluwer
1998
545International Studies in Taxation:Law and Economics, vol. 21
Kluwer
1999
546Vogel K.Interpretation of Tax Law and Treaties and Transfer Pricing in Japan and Germany, vol. 20
Kluwer
1998
547Jimenez A.Towards Corporate Tax Harmonization in the European Community vol. 22
Kluwer
1999
548Jeffery R.The Impact of State Sovereignty on Global Trade and International Taxation, vol. 23
Kluwer
1999
549Easson A.Taxation of Foreign Direct Investment vol. 24
Kluwer
1999
550Carreau D.Shaw M.The External Debt
USA
1995
551Abrams H.Doernberg R.Essentionals of Unite & States Taxation
Kluwer
1999
552McDaniel P.Ault H.Introduction to the United States International Taxation
Kluwer
1998
553Campbell D.International Tax Planning
Kluwer
1995
554Slemrod J.The Taxation of Multinational Corporations
Kluwer
1996
555Glennie G.Bouter C.Luke R.Securitization
Kluwer
1998
556Sandler D.Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation
Kluwer
1998
557Terra B.The Place of Supply in European VAT
Kluwer
1998
558Mohamed S.European Community Law on the Free Movement of Capital and the EMN
Kluwer
1999
559Vogel K.Double Taxation Conventions
Kluwer
1999
560Doernberg R.Hinnekens L.Electronic Commerce and International Taxation, vol. 19c
Kluwer
1999
561How Domestic Anti-Avordance Rules Affect Taxation Conventions
Kluwer
562Praca zbiorowaTax Treatment of Financial Instruments, vol. 14
Kluwer
1996
563Swan E.Derivative Instruments
Londyn
1994
564The Taxation of Income Derived from the Supply of Technology, vol. LXXXIIa
Kluwer
1997
565Terra B, Kajus J.European Vat Directives 2008, tom I-II
IBFD
2008
566European Tax Handbook
IBFD
2003
567Terra B.Wattel P.European Tax Law
Kluwer
1997
568Czapliński W.Wyrozumska A.Prawo międzynarodowe publiczne
C.H.Beck
1999
569Bouvier M.Finanse lokalne we Francji
KiK
1999
570Grzybczyk M.Ziemba P.Emisja kwitów depozytowych i euroobligacji
C.H.Beck
2000
571Włodyka S.Strategiczne umowy przedsiębiorców
C.H.Beck
2000
572Brzeziński B.Kalinowski M.Masternak M.Ordynacja podatkowa. Postępowanie. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
573Brzeziński B.Kalinowski M.Masternak M.Ordynacja podatkowa. Zobowiązania. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
574System podatkowy. Stan. Kierunki reformy. Wpływ na wzrost gospodarczy
Warszawa
1999
575Dolata S.Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym
Opole
1999
576Nita A.Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązania podatkowe
Zakamycze
1999
577Kurowski L.Ruśkowski E.Sochacka-Krysiak H.Kontrola finansowa w sektorze publicznym
578Tratkiewicz T.Zwrot VAT dla turystów zagranicznych
Difin
1999
579Suska A.Podatek od towarów i usług
Difin
1999
580Grzegorczyk T.-wprow.Kodeks karny skarbowy. Nowa kodyfikacja
PiPG
1999
581Wielka encyklopedia prawa
PiPG
2000
582Mohamed S.European Community Law on the Free Movement of Capital and the EMN
Kluwer
1999
583Meldman R.Schadewald M.A Practical Guide to U.S. Taxation of International Transactions
Kluwer
1997
584Model Tax Convention on Income and Capital Condensed Version 1998
OECD
1998
585Segregator 1-2Model Tax Convention on Income and on Capital, tom I i II
OECD
1997
586Model Tax Convention on Income and on Capital Condensed, Version 1992
OECD
1993
587Grapperhaus F.Opowieści podatkowe Drugiego Millenium
TNOiK
2000
588Brzeziński B.Kalinowski M.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
C.H.Beck
1997
589Kulicki J.Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Zobowiązania podatkowe
Warszawa
1996
590Kulicki J.Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
Warszawa
1996
591Kulicki J.Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Postępowanie egzekucyjne
Warszawa
1995
592Kulicki J.Orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Procedury: podatkowa i kontrolna
Warszawa
1996
593Głuchowski J. (red.)Studia podatkowe
Toruń
1991
594Kryczko P.Prawnofinasowy status podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego
Kraków
1994
595Adaszkiewicz G.Środki dowodowe w polskim postępowaniu podatkowym
TNOiK
1997
596Mastalski R.Prawo podatkowe II. Cz. szcz.
C.H.Beck
1996
597Kalinowski M.Współczesne systemy podatkowe
TNOiK
1996
598Olesińska A.Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika
TNOiK
1996
599Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
Toruń
1996
600Ciulkin L.Piszczek P.Ustawa karna skarbowa. Ewolucja. Tekst. Orzecznictwo
Warszawa
1996
601Sachnowski Z.Administracja finansowa i kontrola skarbowa
C.H.Beck
1998
602Drwiłło A.Gliniecka J.Finanse gmin
Gdańsk
1997
603Brzeziński B.Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta w prawie podatkowym
TNOiK
1993
604European Tax Handbook 1999
IBFD
1999
605Bater P.SegregatorThe Tax Treatment of Cross-Border Donations
IBFD
606SegregatorTaxation & Investment in Canada
IBFD
607SegregatorTaxation & Investment in Mexico
IBFD
608Segregator 1-2The International Guide to Tax Auditing
IBFD
609Segregator 1-4Taxation in Latin Americatom, tom. I-IV
IBFD
610Segregator 1-6Taxation Investmen in the Caribbean, tom I-VI
IBFD
611Segregator 1-25European Txation suplementary service, tom I-XXV
IBFD
612Segregator 1-3Handbook on the 1989 Double taxation Convention between the Federal Republic of Germany and the United States of America, tom I-III
IBFD
613Toit Ch.Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties
IBFD
1999
614Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Broniewicza
1998
615Soos P.The Origins of Taxation at Source in England
IBFD
1997
616Collins M.International Transfer Pricing in the Ethical Pharmaceutical Industry
IBFD
1993
617Local Finance in the fifteen Countries of the European Union
Dexia
1997
618Myczkowski L.Spółdzienie mieszkaniowe
C.H.Beck
1999
619Brzeszczyńska S.Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1999
620Kuźnicki W.Krupa P.Zakład pracy chronionej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych 2000 r.
Wrocław
2000
621Olęziak L.Rynek finansowy UE
Twigger
1999
622Kulicki J.Zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych
Warszawa
2000
623Orłowski C.Kasy rejestrujące
Warszawa
2000
624Orłowski C.Zmiany w podatku od towarów i usług
Warszawa
2000
625Łukasiewicz A.Ryczałt 2000
Warszawa
2000
626Kulicki J.Auto w biznesie
Warszawa
2000
627Zubrzycki J.Leksykon VAT 2000
Unimex
2000
628Guy B.Administracja publiczna w systemie politycznym
Warszawa
1999
629Kalinowski M.Podmiotowość prawna podatnika
630Ochendowski E.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
TNOiK
2000
631Lipowski T.Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
LEX
1999
632Surdykowska S.Rachunkowość międzynarodowa
Zakamycze
1999
633Skoczylas J.Prawo dewizowe. Komentarz
LEX
2000
634Góral L.Karlikowska M.Koperkiewicz-Mordel K.Polskie prawo bankowe
PWN
2000
635Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych w orzecznictwie NSA
C.H.Beck
2000
636Głuchowski J. (red.)Szambelańczyk J. (red.)Bankowość. Podręcznik dla studentów
Poznań
1999
637Ustawa karna skarbowa. Kodeks karny skarbowy. Zestawienie porównawcze
LEX
2000
638Podatek od spadków i darowizn. Opłata skarbowaWyjaśnienia MF
C.H.Beck
1999
639Tratkiewicz T.Zwrot VAT dla turystów zagranicznych
Difin
1999
640Kozłowska J.Łukasiewicz A.Karta podatkowa 2000
Difin
2000
641Majewicz M.Amortyzacja podatkowa 2000
642Paluch M.Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w 2000 r.
Difin
2000
643Gaudement P.Moliner J.Finanse publiczne
Warszawa
2000
644Ruśkowski E. (red.)Finanse publiczne i prawo podatkowe
645Jankowski E.Formy zabezpieczenia zobowiązań podatkowycch
ABC
1999
646Podatki 2000
C.H.Beck
2000
647Góral L.Karlikowska M.Koperkiewicz-Mordel K.Polskie prawo bankowe
PWN
2000
648Brzeziński B.Matuszewski W.Morawski W.Olesińska A.Prawo finansów publicznych
TNOiK
1999
649Smoleń P.Wójtowicz W.Szustek-Janowska M.Prawo podatkowe
Branta
2000
650Gurgul R.Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz
C.H.Beck
2000
651Brigham E.Gapenski L.Zarządzanie finansami, tom I-II
Warszawa
2000
652Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2000
653Gaudement P.Moliner J.Finanse publiczne
Warszawa
2000
654Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych
Warszawa
2000
655Borkowski T.Jerzak S.Nowe prawo dewizowe
Difin
2000
656Nogaj M.Prawo dewizowe dla praktyków. Komentarz
ABC
2000
657Smoleń P.Wójtowicz W.Szustek-Janowska M.Prawo podatkowe
Branta
2000
658Brzeziński B.Głuchowski J.Kosikowski C.Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski
Warszawa
1998
659Czepielik D.Kolanowski T.Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
Branta
1999
660Kuźnicki W.Krupa P.Zakład pracy chronionej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych 2000 r.
Wrocław
2000
661Olesińska A.Łukasik M.Podatek od spadków i darowizn w orzecznictwie sądowym
Lublin
1999
662Kuciński R.Przestępstwa giełdowe
C.H.Beck
2000
663Bogusławska-Klejment J.Podatki od nieruchomości i inne lokalne
Jaktorów
1999
664Bogusławska-Klejment J.Podatek od nieruchomości
665Biernat S.Wasilewski A.Wolność gospodarcza w Europie
Zakamycze
2000
666Przyborowska-Klimczak A.-opr. Skrzydło-Tefelska E.-opr.Dokumenty Europejskie, tom II
Lublin
1999
667Przyborowska-Klimczak A.-opr. Skrzydło-Tefelska E.-opr.Dokumenty Europejskie, tom III
Lublin
1999
668Skubisz R. (red.)Internet 2000. Prawo. Ekonomia. Kultura
Lublin
2000
669Barta J.Markiewicz R.Internet a prawo
Kraków
1998
670Dmochowski S.Rudnicki S.Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga I. Cz. ogólna
PWN
1999
671Rudnicki S.Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe
PWN
1999
672Praca zbiorowaKomentarz do kodeksu cywilneg. Księga III. Zobowiązania,tom I i II
PWN
1999
673Skowrońska-Bocian E.Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga IV. Spadki
PWN
1999
674Kidyba A.Status prawny komandytariusza
Branta
2000
675Kaszubski R.Olszak M.Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne
Difin
2000
676Narożny T.Czynności kredytowe banku. Zagadnienia prawne
Warszawa
2000
677Osada Z.Umowy bankowe
Warszawa
1999
678Szymanowska A.Akcje
Warszawa
2000
679Adamski A.Prawo karne komputerowe
C.H.Beck
2000
680Kodeks cywilny ze skorowidzem
681Springer W.Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce
Twigger
1999
682Jakubiszyn K.Karski B.Rybińska D.EURO. Nowa waluta
Twigger
1999
683Hermanowski J.Incoterms 2000. Komentarz
Zielona Góra
2000
684Brzeszczyńska S.Spadki
C.H.Beck
2000
685Szczechowicz M.Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a podatek dochodowy
Warszawa
2000
686Kulicki J.Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Warszawa
2000
687Bany K.Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych
KiK
1999
688Mojak J.Obrót wierzytelnościami
Lublin
1998
689Mariański A.Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim
ABC
1999
690Ogrodowczyk B.Koszty uzyskania przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
KiK
1999
691Szajkowski A.Prawo spółek handlowych
C.H.Beck
2000
692Sitarska D.Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna
Kraków
1999
693Kalicińska K.Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym
Kraków
1998
694Farys K.Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej w spółkach kapitałowych
Kraków
1996
695Pacek A.Przedmiot aportów wnoszonych na pokrycie kapitału akcyjnego
Kraków
1998
696Pater I.Łączenie spółek akcyjnych w drodze przyjaznego przejęcia
Kraków
1999
697Grasela M.Obligacje zamienne na akcje
Kraków
1999
698Kosiorkiewicz M.Podwyższenie kapitału akcyjnego w publicznych spółkach akcyjnych
Kraków
1999
699Dobranowski R.Tomaszek P.Przekształcanie spółek kapitałowych
Kraków
1999
700Kowalska A.Proces zakładania spółki z o.o.
Kraków
1999
701Rendaszka K.Cywilnoprawna odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.
Kraków
1998
702Otola J.Likwidacja spółki z o.o.
Kraków
1999
703Sroczyński S.Witek M.Instrumenty finansowe
ABC
1999
704Tokarczyk R.Komparatystyka prawnicza
Zakamycze
2000
705Blajer R.Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w obrocie międzynarodowym
Warszawa
1999
706Przybysz P.Egzekucja administracyjna
ABC
1999
707Maruchin W.VAT. Harmonizacja polskiego prawa podatkowego z prawem UE
Difin
1998
708BrunnerSchmidWestenWirtschaftsrecht der osteuropaischen Staaten WOS
Nomos
709Praca zbiorowaEncyklopedia prawa bankowego
PWN
1999
710Praca zbiorowaEncyklopedia podatkowa
PWN
1998
711Paluch M.Zobowiązania podatkowe w 2000 r.
Difin
2000
712Komarecka E.Kulinicz T.Akcyza 2000
713Stępień T.Stępień K.Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe
TNOiK
2000
714Minas M.Aport w spółce kapitałowej
Gdańsk
2000
715Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
716Safjan M. (red.)Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskiePrawo spółek
Warszawa
1996
717Safjan M. (red.)Standardy prawne Rady Europ. Prawo gospodarcze, tom V
Warszawa
1999
718Ruśkowski E.(red.)Finanse publiczne i prawo finansowe, tom II
KiK
2000
719Krakowiak M.(red.)Prawo dewizowe. Komentarz
Twigger
2000
720Kubacki R.Zubrzycki J.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2000
Unimex
2000
721Fiszer B.Skruch M.Szewczyk P.Wzory umów w prawie komputerowym, cz. I
Zakamycze
2000
722Faktury VAT w 2000 r.
Difin
2000
723Kycia G.Powstanie i ustanie prawa do firmy i prawa do znaku towarowego oraz ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych
Kraków
1999
724Ostaszewski J.Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną
Difin
2000
725Lewandowska L.Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości
ODDK
2000
726Księga jubileuszowa prof. L. KurowskiegoPodstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityka finansowa w Polsce w latach 1989-1997
KiK
2000
727Paluch M.Ordynacja podatkowa w 2000 r.
Difin
2000
728Komarecka E.Kulinicz T.Akcyza 2000
Difin
2000
729Chustecka K.Opłata skarbowa w 2000 r.
Difin
2000
730Podatki 2000. Vademecum Podatnika 144
Difin
2000
731Majewicz M.Samochód w działalności gospodarczej w 2000 r.
Difin
2000
732Rogala E.VAT 2000 r.
Difin
2000
733Lis Z.Pobór podatku dochodowego w 2000 r.
Difin
2000
734Chołuj E.VAT. Odliczenia i zwroty w 2000
Difin
2000
735Tratkiewicz T.Opodatkowanie transportu krajowego i międzynarodowego podatkiem VAT
Difin
2000
736Etel L.Popławski M.Podatnik w urzędzie gminy
Difin
2000
737Szałowski R.Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Difin
2000
738Olesińska A.Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
Lublin
2000
739Krakowiak M. (red.)Prawo dewizowe. Komentarz
Twigger
2000
740Polska klasyfikacja obiektów budowlanych i środków trwałych od 2000
Wrocław
2000
741VAT, SWW i KWiU dla towarów i usług opodatkowanych w 2000 r. stawką 7%, 0% i zwolnionych
Wrocław
2000
742Klasyfikacja usług wg. PKWiU ze stawkami podatku VAT
Wrocław
2000
743Góral L.Nadzór bankowy
Warszawa
1998
744Brzeszczyńska S.Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1999
745Wojciechowski J. (red.)Gmina w systemie samorządu terytorialnego
Łódź
2000
746Mariański A.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Poznań
2000
747Jurga R.Michalski M.Spółka akcyjna w publicznym obrocie papierami wartościowymi
ABC
2000
748Gajda J.Walińska E.Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, tom I i II
Warszawa
1998
749Górski M.Aporty w spółkach kapitałowych
Warszawa
2000
750Jacyszyn J.Rudowicz J.Oddział spółki. Tworzenie i funkcjonowanie
Zakamycze
1999
751Miller M.O instrumentach pochodnych
Warszawa
1999
752Huchla A.Zryczałtowany podatek dochodowy. Komentarz
PWN
2000
753Huchla A.Zryczałtowany podatek dochodowy. Komentarz
PWN
2000
754Stefaniak A.Prawo spółdzielcze. Komentarz
Łomianki
2000
755Załupka D.Żyniewicz M.Wygrać z urzędem skarbowym
NetNet
2000
756Snopczyński M.Opodatkowanie leasingu
C.H.Beck
2000
757Żyniewicz M.Załupka D.Luki podatkowe 2000
NetNet
2000
758Srzednicki A.Sokołowicz W.Matura S.Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce
C.H.Beck
2000
759Zdzieborski R.Spółki kapitałowe przed rejestracją
C.H.Beck
2000
760Cieślak S.Podział funduszów masy upadłości
761Praca zbiorowaPodstawy prawa przedsiębiorstw
C.H.Beck
1999
762Świerta J.Postępowanie nakazowe
Kraków
1999
763Okła M.Prawo gospodarczetom VWarszawski zbiór pism + dyskietka
C.H.Beck
2000
764Czechowska A.Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej
Ostoja
2000
765Kuźniak B.Capik A.Traktat Amsterdamski. Komentarz, tom I
C.H.Beck
2000
766Planavova-Latanowicz J.Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych
ABC
2000
767Golat R.Prawo autorskie i prawa pokrewne
C.H.Beck
1999
768Kudert S. (red.)Nabiałek J. (red.)Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce
PWN
2000
769Kudert S. (red.)Nabiałek J. (red.)Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce
PWN
2000
770Praca zbiorowaKodeks karny skarbowy z komentarzem
Gdańsk
2000
771Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
2000
772Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
2000
773Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
2000
774Praca zbiorowaPapiery wartościowe
Zakamycze
2000
775Łukasiewicz A.Rybaczewska E.Ryczałt a VAT 2000
Warszawa
2000
776Pisarczyk Ł.Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych
Difin
2000
777Bogucka I.Funkcje prawa. Analiza pojęcia
Zakamycze
2000
778Prawo gospodarcze i handlowe
C.H.Beck
2000
779Berier R.Polskie prawo cywilne. Zobowiązania
Poznań
1999
780Battley N.Kontrakty futures i opcje na giełdach towarowych
Liber
1995
781Kostecki A.Prawo czekowe
Zakamycze
1998
782Wojciechowski I.Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzia ograniczające ryzyko
Zakamycze
1999
783Grasela M.Obligacje zamienne na akcje
Kraków
1999
784Jeżewski J. (red.)Samorząd terytorialny i administracja w wybranych karajach
UW
1999
785Jedlak K.Wprowadzanie spółek na rynek pozagiełdowy
Warszawa
1999
786Bennett D.Ryzyko walutowe
ABC
2000
787Roth P.Rynki walutowe i pieniężne + CD
ABC
2000
788Wiśniewski M.Prawnokarna ochrona wierzytelności majątkowych uczestników obrotu gospodarczego
Ostoja
2000
789Szewczyk M.Wprowadzanie spółki akcyjnej na rynek pozagiełdowy
Ostoja
2000
790Czechowska A.Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej
Ostoja
2000
791Posłuszny J.Umorzenie akcji
Ostoja
2000
792Rożnowska M.Sposoby ograniczenia ryzyka niedojścia emisji nowych akcji do skutku
Ostoja
2000
793Bailey G.Wild K.Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
Warszawa
2000
794Hys D.VAT 2000. Komentarz
Warszawa
2000
795Kodeks podatkowy 2000
TNOiK
2000
796Huchla A.Zryczałtowany podatek dochodowy. Komentarz
PWN
2000
797Annual Report 1999-2000
IBFD
2000
798Annual Report 1999-2000
IBFD
2000
799ButterwortsYellow Tax Handbook 1999-2000, tom I i II
Londyn
1999
800Shipwright A.Keeling E.Textbook on Revenue Law
Londyn
1998
801Zgud Z.Zasada subsydiarności w prawie europejskim
Zakamycze
1999
802Wyciślok J.Reforma systemów podatkowych
2000
803Golat R.Podatki a prawo cywilne
Warszawa
2000
804Zubrzycki J.Grzybowska M.Wieczorek-Fronia M.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2000
Unimex
2000
805Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2000
806Segregator 1-2Segregator 1-2EG. Handbook, 2 x tom I-II
Datev
2000
807Ilustrierte Geschichte des steuerberatenden Berufes
BRV
1999
808The Taxpayer and the Electronic Age
IBFD
1999
809Analyse und Auswertung der DATEV-BWA
Datev
1998
810Fachworter fur die Steuerberatung Deutsch-Tschechisch
Datev
1998
811Scheinselbstandingkeit
Datev
2000
812Kapitalgesellschaften und CO-Richtlinie-Gesetz
Datev
2000
813Die neue Investitionsforderung
Datev
2000
814Die Lohnsteuer-Richtlinien 2000
Datev
2000
815Die Umsatzsteuer-Richtlinien 2000
Datev
1999
816Steuerbereinigungs-gesetz 1999
Datev
2000
817Unternehmenssteuerreform
Datev
2000
818Der Steuerberater als Personalberater
Datev
1999
819Tabellen und Informationen fur den steuerlichen Berater
Datev
2000
820Tabellen und Informationen fur den steuerlichen Berater
Datev
2000
821Steuerberater gebuhrenverordung
Datev
2000
822Steuerberater gebuhrenverordung
Datev
2000
823Ruśkowski E. (red.)Przewodnik po orzecznictwie sądowym w sprawach podatkowych
ABC
1999
824Ruśkowski E. (red.)Przewodnik po orzecznictwie sądowym w sprawach podatkowych
ABC
1999
825Prusak F.Kodeks celny. Komentarz
Warszawa
2000
826Fabozzi F.Rynki obligacji. Analiza i strategie
Warszawa
2000
827Kodeks podatkowy 2000
TNOiK
2000
828Zubrzycki J.Grzybowska M.Wieczorek-Fronia M.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2000
Unimex
2000
829Łaszczyca G. (red.)Kosala E. (red.)Matana A. (red.)Prawo administracyjne w okresie tranfomacji ustrojowej
Zakamycze
1999
830Kudlicka M.Podatek dochodowy od osób prawnych 2000 r.
ABC
2000
831Szachułowicz J.Własność publiczna
Wyd.Prawn.
2000
832Ożóg I.Amortyzacja 2000
KiK
2000
833Sasiak R.Fuzje i przejęcia spółek publicznych
Zakamycze
2000
834Kulicki J.Kontrola skarbowa
ABC
2000
835Hopfer A. (red.)Zasady wyceny nieruchomości w świecie
Zielona Góra
1999
836Tomaszek P.Dobranowski R.Zmiany kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych
Ostoja
1999
837Ludwikowski R.Prawo konstytucyjne porównawcze
TNOiK
2000
838Szymański K.Rachunkowość i podatki
Difin
2000
839Kozłowska J.Napiórkowska H.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2000 r.
Difin
2000
840Paczuła C.Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Warszawa
2000
841Chróścicki A.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
INFOR
2000
842Kotowski W.Kurzępa B.Komentarz do kodeksu karnego skarbowego
INFOR
2000
843Kidyba A.Prawo handlowe
C.H.Beck
2000
844Serwacki J.Kryczko P.Nita A.Podatek dochodowy od osób fizycznych rok 2000, tom I
C.H.Beck
2000
845Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych, tom II
C.H.Beck
2000
846Kosikowski C.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wyd.Prawn.
2000
847Jaki A.Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości
Zakamycze
2000
848Fuchs B.Umowy franchisingowe
Zakamycze
1998
849Robaczyński W.Sądowa zmiana umowy
ABC
1998
850Michalski J.Gostyński Z.Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, tom I i II
Wyd.Prawn.
2000
851Rajski J.Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
PWN
2000
852Broniewicz W.Postępowanie cywilne w zarysie
2000
853Kosikowski C.Polskie publiczne prawo gospodarcze
LexisNexis
2000
854Borodo A.Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy
PWN
2000
855Borkowski J.Nieważność decyzji administracyjnej
ZCO
1997
856Łaszczyca G.Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Zakamycze
2000
857Łaszczyca G.Matan A.Doręczenie w postępowaniu administracyjnym, ogólnym i podatkowym
Zakamycze
1998
858Wyrzykowski M.(red.)Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych
Warszawa
1999
859Sarnecki P.Prezydent RP. Komentarz do przepisów
Zakamycze
2000
860Wangerek E.Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Warszawa
1998
861Karnicka-Kawczyńska A.Kawczyński J.Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
C.H.Beck
1999
862Sommer J.Stoga K.Potrzeszcz R.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
Twigger
2000
863Litwińczuk H.Prawo podatkowe przedsiębiorców
KiK
2000
864Litwińczuk H.Prawo podatkowe przedsiębiorców
KiK
2000
865Kmieciak Z.Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego
PWN
2000
866Kmieciak Z.Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego
PWN
2000
867Kmieciak Z.Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego
PWN
2000
868Mariański A.-wprow.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2000
8691999 Word Wide Corporate Tax Guide
Ernst&Young
1999
870Transfer Pricing 1999 Global, cz. I-ang, cz. II-pol.
Ernst&Young
1999
871Kudert S.Nabiałek J.Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce
PWN
2000
872Michalski J.Gostyński Z.Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, tom I-II
Wyd.Prawn.
2000
873International Tax Law Review 1/99
Roma
1999
874International Tax Law Review 2/99
Roma
1999
875International Tax Law Review 3/99
Roma
1999
876Kulicki J.Kontrola skarbowa
ABC
2000
877Skowrońska-Bocian E.Rozliczenia majątkowe małżonków
Wyd.Prawn.
2000
878Praca zbiorowaPraktyka bankowa. Edycja 2000
C.H.Beck
2000
879Praca zbiorowaSpółki cywilne
Warszawa
2000
880Szachułowicz J.Własność publiczna
2000
881Stępień T.Stępień K.Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
TNOiK
2000
882Klocek R.Poręczenie i gwarancje Skarbu Państwa. Komentarz
C.H.Beck
2000
883Szpunar A.Zabezpieczenia osobiste wierzytelności
LEX
1997
884Popowska E.Wąsowski W.Rachunkowość bankowa
Warszawa
2000
885Blajer A.Międzynarodowe reguły handlowe
ODDK
2000
886Ożóg I.Amortyzacja 2000
KiK
2000
887Litwińczuk H.Prawo podatkowe przedsiębiorców
KiK
2000
888Wotava M.Podatkowe raje
MOW Korona
2000
889Wyciślok J.Umowa Modelowa OECD
Videograf II
2000
890Gigol K.Opłacalność działalności kredytowej banku
Twigger
2000
891Ryżewska S.Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego
Twigger
2000
892Derejczyk M.Kudłaszyk A.Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe wierzytelności w praktyce
Bydgoszcz
2000
893Defecińska K.Spory o właściwość organu administracji publicznej
Wyd.Prawn.
2000
894Kosikowski C.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
Wyd.Prawn.
2000
895Głodzik F.Kontrola skarbowa i podatkowa
Gorzów Wlkp.
2000
896Włudyka T.Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i Spółka Europejska
Kraków
2000
897Praca zbiorowaPrawo spółek w Republice Federalnej Niemiec, W. Brytanii, Francji i Włoszech
Kraków
2000
898Traktaty Europejskie
899Selected Issues in European Tax Law
900Soler Roch M.Family Taxation in Europe
Kluwer
1999
901Meussen G.The Principle of Equality in European Taxation
Kluwer
1999
902Tax treatment of hybryd financial instruments in cross-border transactions, vol. LXXXVa
Kluwer
2000
903International Tax aspects of deferred remunerations, vol. LXXXVb
Kluwer
2000
904Hanna Ch.Comparative Income Tax Deferral: the United States and Japan
Kluwer
2000
905Helminen M.The Divident Concept in International Tax Law, vol. 25
Kluwer
1999
906The concept of beneficial ownership in tax treaties,vol. 23a
Kluwer
2000
907Thuronyi V.Tax Law Design and Drafting
Kluwer
2000
908Banach J.Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
C.H.Beck
2000
909Zubrzycki J.VAT w rolnictwie w pytaniach i odpowiedziach
Unimex
2000
910Pałka M. (red.)VAT. SWW. KWiU
Wrocław
2000
911Pałka M.Zakładowy plan kont z komentarzem
Wrocław
2000
912Sokolewicz W.Komentarz do ustawy o samorządzie województwa
Twigger
2000
913Kubala W.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
C.H.Beck
2000
914Pankowska-Lier B.Pfaff D.Arbitraż gospodarczy
C.H.Beck
2000
915Świętek K.Szachowicz K.Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej w 2000 r.
Gorzów Wlkp.
2000
916Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2000
917Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2000
918Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2000
919Kamiński J.Dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT
C.H.Beck
2000
920Polakowski D.VAT od produktów rolnych i niskoprzetworzonej żywności
Wrocław
2000
921Iwaszkiewicz M.Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym
Twigger
2000
922Naworski J.Cena. Obowiązek zapłaty w obrocie gospodarczym
KiK
1999
923Szczepanowska-Kozłowska K.Patent Europejski. Przedmiotowy zakres ochrony
KiK
1998
924Kaszubski R.Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce
KiK
1998
925Srzednicki A.Sokołowicz W.Matura S.Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce
C.H.Beck
2000
926Bogudziński J.Buczkowski K.Kaznowski A.Wzory umów i pism, tom VI. Warszawski zbiór pism
C.H.Beck
2000
927Wzory umów i pism. Instrukcja. Warszawski zbiór pism
C.H.Beck
2000
928Praca zbiorowaPraktyka bankowa. Edycja 2000
C.H.Beck
2000
929Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2000
930Roszewski Z.Zmiany podmiotowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
ABC
2000
931Piecko-Mazurek A.Likwidacja spółek kapitałowych
Difin
2000
932Rozwałka R.Ankiewicz M.Leasing w praktyce
Warszawa
2000
933Mik C. (red.)Europeizacja prawa krajowego
TNOiK
2000
934Niemczyk R.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowychzeszyt 173
Bydgoszcz
2000
935Kurzępa B. (red.)Spółka cywilna w orzecznictwie sądów polskich
Kraków
2000
936Góralczyk W. (red.)Prawo bankowe. Komentarz
Twigger
1999
937Atiyah P.Summers R.Form and Substance in Anglo-American Law
Oxford
1987
938Besteuerung der Land - und Forstwirtschaft
Berlin
1998
939Wareham R.Dolton A.Value Added Tax 2000-2001
Tolley
2000
940Income Tax 2000
Tolley
2000
941Corporation Tax 2000
Tolley
2000
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2000
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2001
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2004
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2005
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2005
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2006
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2000
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2002
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2003
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2003
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2004
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2007
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2010
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2010
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2012
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2011
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2008
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2009
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2007
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2006
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2012
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2008
942Taxation of Farmers and Landowners
Londyn
2009
943Orange Tax Handbook 2000-2001
Tolley
2000
944Income Tax 2000-2001
Tolley
2000
945Corporation Tax 2000-2001
Tolley
2000
946The Taxation of Companies 2005
Londyn
2005
946The Taxation of Companies 2000
Londyn
2000
946The Taxation of Companies 2001
Londyn
2001
946The Taxation of Companies 2002
Londyn
2002
946The Taxation of Companies 2003
Londyn
2003
946The Taxation of Companies 2004
Londyn
2004
946The Taxation of Companies 2009 supl. 204.04,2009
Londyn
2009
946The Taxation of Companies 2007
Londyn
2007
946The Taxation of Companies 2010
Londyn
2009
946The Taxation of Companies 2006
Londyn
2006
947Kosikowski C.Szpinger Z.Finanse publiczne
ZCO
2000
948Kalisiak M.Paluch W.Działalność gospodarcza gminy i powiatu
2000
949Winczorek P.Komentarz do Konstytucji RP
Liber
2000
950Granecki P.Koleśnikow M.Zamówienia publiczne. Poradnik dla praktyków
Zakamycze
2000
951Helin A.Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Warszawa
2000
952Praca zbiorowaPrawo administracyjne
Difin
2000
953Ochendowski E.Prawo administracyjne. Cz. ogólna
TNOiK
2000
954Bouvier M.Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku
KiK
2000
955Lyons D.Etyka i rządy prawa
ABC
2000
956Wartość dochodowa nieruchomości
957Drwiłło A.Procedury celne w świetle przepisów kodeksu celnego
LEX
1999
958Naumiuk T.Koszty rachunkowości finansowej
INFOR
2000
959Jankowski J.Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz
2000
960Fuchs B.Lex mercatoria w międzynarodowym obrocie handlowym
Zakamycze
2000
961Kosikowski C.Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz i przepisy
Wyd.Prawn.
2000
962Tomkiewicz E.Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej
Scholar
2000
963Kosikowski C.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
WP
2000
964Defecińska K.Spory o właściwość organu administracji publicznej
WP
2000
965Roszewski Z.Zmiany podmiotowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
ABC
2000
966Sarnecki P.Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz
Zakamycze
2000
967Hanclich P.Olszewski R.Zwolnienia od cła. Komentarz praktyczny
KiK
2000
968Rodziewicz J.Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym
Gdańsk
2000
969Wójcik A.Zawarcie umowy w drodze przetargu
Zakamycze
2000
970Rutkowski B.Dowody w postępowaniu podatkowym
ABC
1999
971Grzegorczyk T.Kodeks karny skarbowy. Komentarz
ABC
2000
972Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
Poznań
2000
973Górski W.Wesołowski K.Prawo gospodarcze
ZCO
2000
974Prawo finansowe. Teksty ustaw
C.H.Beck
2000
975Mik C.Europejskie prawo wspólnotowe, tom I
C.H.Beck
2000
976Muszalski W. (red.)Kodeks pracy. Komentarz
C.H.Beck
2000
977Brodecki Z.Prawo europejskiej integracji
PWN
2000
978Ilnicki M.Wolski J.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
Zakamycze
2000
979Nowicki M.Wokół Konwencji Europejskiej
Zakamycze
2000
980Jędrzejewski T.Rączka P.Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Gdańsk
2000
981Wędrychowski M.(red.)Bachmat P.(red.)Profesjonalny informator dla prawnika 2001 r.
ABC
2000
982Leoński Z.Nauka administracji
C.H.Beck
2000
983Przychodzki M.Jak prowadzić działalność gospodarczą w 2001 r.
2000
984Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Gdańsk
2000
985Szewc A.Jyż G.Pławecki Z.Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz
ABC
2000
986Praca zbiorowaPrawo finansowe
C.H.Beck
2000
987Praca zbiorowaPrawo finansowe
C.H.Beck
2000
988Kilian A.Słownik języka prawniczego i ekonomicznegoniemiecko-polski, tom II
C.H.Beck
2000
989Kilian A.Słownik języka prawniczego i ekonomicznegopolsko-niemiecki, tom I
C.H.Beck
2000
990Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
KiK
2000
991Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
KiK
2000
992Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
KiK
2000
993Praca zbiorowaPrawo finansowe
C.H.Beck
2000
994Sobczak J.Prawo autorskie i prawa pokrewne
Warszawa
2000
995Górecki J.Umowne prawo pierwokupu
Zakamycze
2000
996Czerniawski R.Wierzbowski M.Ustawa-prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz
ABC
2000
997Niezbecka E.Jakubecki A.Mojak J.Prawne zabezpieczenie wierzytelności bankowych
Zakamycze
2000
998Katner J.Kodeks spółek handlowych
2000
999Praca zbiorowaNowe prawo spółek handlowych
Poznań
2000
1000Kodeks spółek handlowych z wprowadzeniem
1001Winiarska K.Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z UE
Szczecin
2000
1002Kodeks cywilny po nowelizacji z 26.07.2000 z uzasadnieniem
Wyd.Prawn.
2000
1003Kodeks cywilny po nowelizacji z 26.07.2000 z uzasadnieniem
Wyd.Prawn.
2000
1004Byjoch K.Redeł S.Prawo gospodarki komunalnej
PWN
2000
1005Ustawa o umowach offsetowych
Zakamycze
1006Kosikowski C.Prawo działalności gospodarczej
Warszawa
2000
1007Ruśkowski E.Stachurski W.Stankiewicz J.Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz
WP
2000
1008Postępowanie podatkowe. Wzory pism
Difin
1009Zubrzycki J.VAT w rolnictwie
Unimex
2000
1010Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Postępowanie. Zobowiązania.Komentarz praktyczny.
ODDK
2001
1011Sądownictwo amerykańskie
1012Bezpodstawne wzbogacenie
C.H.Beck
1013Prace z prawa prywatnego
C.H.Beck
1014Rozwiązanie umowy przez strony
C.H.Beck
1015Polskie postępowanie administracyjno-sądowe
PWN
1016Cieśliński A.Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich
UW
1999
1017Jagielski M.Prezydent USA jako szef administracji
Zakamycze
2000
1018Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
2000
1019Zalewski H.Zamówienia publiczne. Ekonomiczno-prawne podstawy działania
ODDK
2000
1020Pieróg J.Zamówienia publiczne. Komentarz
Warszawa
2000
1021Ruśkowski E.Stachurski W.Stankiewicz J.Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz
WP
2000
1022Bielski P.Nowe prawo przedsiębiorców
Gdańsk
2000
1023Osada Z.Uprawnienia banku w dochodzeniu należności
Warszawa
2000
1024Borodo A.Finanse publiczne RP. Zagadnienia prawne
Branta
2000
1025Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o NIK
Warszawa
2000
1026Zmiany w rachunkowości od 2001 r. i 2002 r.Ustawa o rachunkowości. Część I
Wrocław
2000
1027Groppeli A.Nikbakht E.Wstęp do finansów
Warszawa
1999
1028Gliniecka J.Harasimowicz J.Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego
Branta
2000
1029Gliniecka J.Harasimowicz J.Zasady polskiego prawa budżetowego
Branta
2000
1030Jacyszyn J.Spółka partnerska. Komentarz
Park
1031Etel L.Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce
Białystok
1998
1032Górzyńska T.Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej
Zakamycze
1999
1033Łaszczyca G.Matan A.Doręczenie w postępowaniu administracyjnym, ogólnym i podatkowym
Zakamycze
1998
1034Chorąży K.Taras W.Wróbel A.Postępowanie administracyjne
Zakamycze
2000
1035Gliniecka J.Harasimowicz J.Zasady polskiego prawa bankowego i dewizowego
Branta
2000
1036Gliniecka J.Harasimowicz J.Zasady polskiego prawa budżetowego
Branta
2000
1037Sawicki K.Kiziukiewicz T.Pałka M.Zmiany w rachunkowości od 2001 i 2002 r. Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości. Część II
Wrocław
2000
1038Olszowy W.Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola
KiK
1997
1039Olszowy W.Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola
KiK
1997
1040Waligórski M.Nowe prawo działalności gospodarczej. Podręcznik akademicki
Poznań
2001
1041Terra B.Wattel P.European Tax Law
Kluwer
1997
1042Pol K.Poczet prawników polskich
Warszawa
2000
1043Kidyba A.Prawo handlowe
C.H.Beck
2001
1044Łętowska E.Ochrona niektórych praw konsumentów
C.H.Beck
2001
1045Tax Guide 2000/2001
1046Biegalski A.Polska jurysdykcja podatkowa
Poznań
2000
1047Biegalski A.Polska jurysdykcja podatkowa
Poznań
2000
1048Niemczyk R.Wycena wartości niematerialnych i prawnych
Bydgoszcz
2000
1049Manowska M.Postępowanie uproszczone w procesie cywilnym
Wyd.Prawn.
2001
1050Ereciński T.Gudowski J.Jędrzejewska M.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część I, tom I-II
WP
2001
1051Transofmacje prawa prywatnego
ABC
2000
1052Oniszczuk J.Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Zakamycze
2000
1053Kosikowski C.Szpinger Z.Finanse publiczne
ZCO
2000
1054Kosikowski C.Szpinger Z.Finanse publiczne
ZCO
2000
1055Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
Poznań
2000
1056Sułkowska W. (red.)Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego
Zakamycze
2000
1057Bohdan Ł.Usługi prawnicze w UE
Zakamycze
2000
1058Szwaja J. (red.)Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
C.H.Beck
2000
1059Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
1060Szałkowska-Kozyra K.Przekształcenie spółki cywilnej
Toruń
2001
1061Knaflewski M.Rudnicki M.Szczepaniak R.Nowe prawo spółek. Komentarz
Magnum
2001
1062Piątkowski J.Zagadnienia prawa stosunku pracy
TNOiK
2000
1063Piekarczyk H.Weksel-poradnik praktyczny
Warszawa
1998
1064Babcak V.Danove pravo procesne
Koszyce
2000
1065Acta iuridica Cassoviensia nr 23/2000
Koszyce
2000
1066Wareham R.Dolton A.Value Added Tax 2000-2001
Tolley
2000
1067Yellow Tax Handbook 1997-1998, tom I i II
Londyn
1997
1068Homer A.Burrows R.Tolley's Tax Guide 1997-1998
Tolley
1997
1069International Transfer Pricing 1998-1999
PWC
1998
1070Moores Rowlands Orange Tax Guide 1997-1998
Londyn
1997
1071Corporation Tax 1996-1997
Tolley
1996
1072Golding J.Inheritance Tax 1997-1998
Tolley
1997
1073Watterson J.Capital Gains Tax 1997-1998
Tolley
1997
1074National Insurance Contributions1997-98
Tolley
1997
1075Wareham R.Dolton A.Value Added Tax 1997-1998
Tolley
1997
1076Income Tax 1997-1998
Tolley
1997
1077Corporate Acquisitions & Mergers, vol. I i II
Londyn
1990
1078Gierusz J.Zmiany w ustawie o rachunkowości 2001/2002
ODDK
2001
1079Sobczak K.Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne
PWN
2001
1080Troicka-Sosińska R. (red.)Zabezpieczenie należności pieniężnych
Warszawa
1999
1081Szubielska D.Nowak A.Kozaczuk M.Wniesienie aportu do spółki kapitałowej
C.H.Beck
2001
1082Gawlas C.Mikulski R.Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
Warszawa
2001
1083Korolko M.Retoryka i erystyka dla prawników
Warszawa
2001
1084Księga pamiątkowa ku czci prof. E. Ochendowskiego
TNOiK
1999
1085Trzebiatowski M.Spółka z o.o. w organizacji
Norbertinum
2000
1086Zielińska E.(red.)Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie-dokumenty karne
Warszawa
2000
1087Zacker Ch.Wernicke S.Prawo europejskie w pytaniach i odpowiedziach
PiPG
2000
1088Załupka D.Żyniewicz M.Leasing ABC oraz D
Wrocław
2001
1089Praca zbiorowaHolding. Kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Bydgoszcz
2000
1090Bryńska A.Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1091Zirk-Sadowski M.Wprowadzenie do filozofii prawa
Zakamycze
2000
1092Tokarczyk R.Historia filozofii prawa
Zakamycze
2000
1093Nieznański E.Logika. Podstawy, język, uzasadnienie
C.H.Beck
2000
1094Kaźmierski A.-wprow.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1095Podatki 2001
C.H.Beck
2001
1096Podatki 2001
C.H.Beck
2001
1097Kuźniak B.Capik A.Traktat Amsterdamski. Komentarz, tom II
C.H.Beck
2001
1098Olszewski J.Prawo gospodarcze. Kompendium
C.H.Beck
2001
1099Knurowska I.Ochrona przed wrogim przejęciem spółki akcyjnej
Ostoja
2000
1100Lipińska O.Spółka komandytowo-akcyjna
Ostoja
2001
1101Januś L.Spółka partnerska
Ostoja
2000
1102Czekaj M.Umowa agencji i pośrednictwa
Ostoja
2001
1103Manowska M.Postępowanie uproszczone w procesie cywilnym
WP
2001
1104Kodeks cywilny, rodzinny i opekuńczy
Studio Sto
2001
1105Polska Klasyfikacja Działalności
Studio Sto
2001
1106Chrzanowska E.Góra E.Kotula M.Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych
ODDK
2001
1107Szubielska D.Nowak A.Kozaczuk M.Wniesienie aportu do spółki kapitałowej
C.H.Beck
2001
1108Raczkowska I.Sekurytyzacja wierzytelności bankowych
KiK
2001
1109Kaźmierski A.-wprow.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1110Gmytrasiewicz M.Rezerwy w rachunkowości
Difin
2001
1111Frieske K.Socjologia prawa
Warszawa
2001
1112Praca zbiorowaWycena nieruchomości rolnych
Warszawa
2000
1113Studia prawnicze. Kwartalnik
Warszawa
2001
1114Zalewski G.Kontrakty terminowe w praktyce
Warszawa
2000
1115Justyński T.Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym
Zakamycze
2000
1116Gniewek E.Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kleina. O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych
Zakamycze
2000
1117Kosacka-Łędziewicz D.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.Oficjalne interpretacje MF, tom II
ABC
2000
1118Chłopiecki A.Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne
ABC
2001
1119Malinowska M.Podatek od spadków i darowizn. Praktyczny komentarz
ABC
2001
1120Kondrat M.Znaki towarowe w internecie
ABC
2001
1121Kudrycka B.Dębicki M.Etyczne administrowanie. Wyzwanie dla samorządu terytorialnego
Twigger
2000
1122Etel L.Popławski M.Presnarowicz S.Podatki i opłaty samorządowe w pytaniach i odpowiedziach
Municipium
2000
1123Stochlak J.Zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie ochrony środowiska
Twigger
2000
1124Rogala E.Co (nie) podlega opodatkowaniu VAT w 2001 r.
Difin
2001
1125Zajm T.Delegacje krajowe i zagraniczne 2001 r.
Difin
2001
1126Chustecka K.Podatek od czynności cywilnoprawnych 2001 r.
Difin
2001
1127Chołuj E.VAT. Odliczenia i zwroty w 2001 r.
Difin
2001
1128Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych
C.H.Beck
2001
1129Szpunar A.Komentarz do prawa wekslowego i czekowego
WP
2001
1130Knaflewski M.Rudnicki M.Szczepaniak R.Nowe prawo spółek. Komentarz
Magnum
2001
1131Zubrzycki J.Leksykon VAT 2001
Unimex
2001
1132Szpunar A.Komentarz do prawa wekslowego i czekowego
Warszawa
2001
1133Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych
C.H.Beck
2001
1134Shaw M.Prawo międzynarodowe
Warszawa
2000
1135Włodyka S. (red.)Prawo gospodarcze i handlowe. Prawo umów w obrocie gospodarczym, tom V
C.H.Beck
2001
1136Kidyba A.Spółka z o.o. Komentarz
C.H.Beck
2001
1137Reps S.Reps J.Ubezpieczenie majątkowe przedsiębiorców
Warszawa
2000
1138Pruszak A.Znaki pieniężne i ich fałszerstwa
Twigger
2001
1139Słownik prawniczo-handlowy polsko-niemiecki
AWM
2000
1140Słownik prawniczo-handlowy niemiecko-polski
AWM
2000
1141Szubielska D.Nowak A.Kozaczuk M.Wniesienie aportu do spółki kapitałowej
C.H.Beck
2001
1142Walczak R.Prawne aspekty reklamyw ustawodawstwie polskim, europejskim i międzynarodowym. Orzecznictwo
Iuris
2001
1143Postępowanie nakazowe i upominawcze
1144Chrościcki Z.Zarządzanie projektem-zespołami zadaniowymi
C.H.Beck
2001
1145Kidyba A.Spółka z o.o. Komentarz
C.H.Beck
2001
1146Zubrzycki J.Leksykon VAT 2001
Unimex
2001
1147Kabalski P.Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi
ODDK
2001
1148Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych rok 2001, tom II
C.H.Beck
2001
1149Szymanek P.Delegacje krajowe i zagraniczne. Zasady rozliczania
Warszawa
2001
1150Szymanek P.Jak prawidłowo rozliczyć samochód w firmie
Warszawa
2001
1151Klasyfikacja środków trwałych
Warszawa
2001
1152Rybaczewska E.VAT 2001. Komentarz do zmian w podatku od towarów i usług
Warszawa
2001
1153Kulicki J.Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Warszawa
2001
1154Perło H.Zasiłek chorobowy, macierzyński i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego
Warszawa
2001
1155Sech W.Senderowicz J.Podatki i opłaty samorządowe w świetle wyjaśnień MF
TaxPress
2001
1156Trzebiatowski M.Spółka z o.o. w organizacji
Norbertinum
2000
1157Kamiński J.-wprow.VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
C.H.Beck
2001
1158Kamiński J.-wprow.VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
C.H.Beck
2001
1159Chłopecki A.Dyl M.Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie-rynek kapitałowy
ON
2000
1160Hambura S.Muszyński M.Karta Praw Podstawowych
Studio Sto
2001
1161Hambura S.Muszyński M.Traktat o UE z komentarzem, tom I
Studio Sto
2001
1162Nowicki M.Wokół Konwencji Europejskiej
Zakamycze
2000
1163Prawo handlowe
C.H.Beck
2001
1164Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem
ODDK
2000
1165Szymiczek A.Podatkowa księga przychodów i rozchodów
INFOR
2001
1166Reps S.Reps J.Ubezpieczenie majątkowe przedsiębiorców
Warszawa
2000
1167Drab M.Sowińka-Kobelak D.Papiery wartościowe i prawa pochodne
Warszawa
2001
1168Łazowski A.Zawidzka A.Prawo międzynarodowe publiczne
C.H.Beck
2001
1169Jaszczyn J.Kujawski R.Nowe prawo gospodarcze i handlowe
ZCO
2001
1170Makowski A.Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych
Rzeszów
2000
1171Długosz T.Węzłowe zagadnienia nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej
Ostoja
2001
1172Tratkiewicz T.Opodatkowanie podatkiem VAT usług transportu 2001r.
Difin
2001
1173Golat R.Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych
Difin
2000
1174Mucha M.-wprow.Moczko-Wdowczyk S.-wprow.Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2001
1175Krawczyk I.Podatek dochodowy od osób prawnychOficjalne interpretacje MF, tom I
ABC
2000
1176Kosacka-Łędziewicz D.Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowyOficjalne interpretacje MF, tom II
ABC
2000
1177Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2000
1178Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KosteckiegoStudia z dziedziny prawa podatkowego
TNOiK
1998
1179Wójtowicz W. (red.)Prawo finansowe
C.H.Beck
1997
1180Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych w orzecznictwie NSA
C.H.Beck
2000
1181Serwacki J.Kryczko P.Nita A.Podatek dochodowy od osób fizycznych rok 2000, tom I
C.H.Beck
2000
1182Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych rok 2001, tom II
C.H.Beck
2001
1183Marciniuk J.(red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2000
1184Marciniuk J.(red.)Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1185Praca zbiorowaWymowa prawnicza
C.H.Beck
2001
1186Wójtowicz W.Podatki. Cz. szcz.
C.H.Beck
1999
1187Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
1188Radwański Z.Panowicz-Lipska J.Zobowiązania. Cz. szcz.
C.H.Beck
2001
1189Kamiński J.Maruchin W.VAT w orzecznictwie NSA
C.H.Beck
1998
1190Krzemiński Z.Wnoszenie apelacji cywilnej
C.H.Beck
2001
1191Bryńska A.Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1192Wyszomirska-Łapczyńska M.Zaskarżenie decyzji podatkowej
C.H.Beck
1999
1193Snopczyński M.Opodatkowanie leasingu
C.H.Beck
2000
1194Brzeszczyńska S.Spadki
C.H.Beck
2000
1195Brzeszczyńska S.Opodatkowanie obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
1999
1196Kamiński J.Dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT
C.H.Beck
2000
1197Mucha M.Moczko-Wolowczyk S.Reprezentacja i reklama. Zagadnienia podatkowe
C.H.Beck
2001
1198Łętowska E.Bezpodstawne wzbogacenie
C.H.Beck
2000
1199Pyrzyńska A.Rozwiązanie umowy przez strony
C.H.Beck
2000
1200Banaszczyk Z.(red.)Księga pamiątkowa ku czci sędziego J. Pietrzykowskiego. Prace z prawa prywatnego
C.H.Beck
2000
1201Mucha M.-wprow.Moczko-Wolowczyk S.-wprow.Podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z aktami wykonawczymi
C.H.Beck
2001
1202Kaźmierski A.-wprow.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1203Kamiński J.-wprow.VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
C.H.Beck
2001
1204Podatki 2001
C.H.Beck
2001
1205Mucha E.Postępowanie podatkowe
Difin
1998
1206Kalinowska M.Lis Z.Podatek dochodowy od osób fizycznych
Difin
2001
1207Kalinowska M.Skibińska T.Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w 2001 r.
Difin
2001
1208Napiórkowska H.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2001 r.
Difin
2001
1209Chustecka K.Podatek od spadków i darowizn w 2001 r.
Difin
2001
1210Tomczyk S.VAT w rolnictwie
Difin
2001
1211Etel L.Popławski M.Podatki i opłaty realizowane przez gminy 2001
Difin
2001
1212Gontarz G.Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w 2001 r.
Difin
2001
1213Zdanowicz J.Opłata skarbowa
C.H.Beck
2001
1214Jakubecki A.Postępowanie zabezpieczające
Zakamycze
2000
1215Barta J.Markiewicz R.Ochrona danych osobowych
Zakamycze
2001
1216Czerwiński W.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Zakamycze
2001
1217Szumański A.Ustawa o umowach offsetowych. Komentarz
Zakamycze
2000
1218Gil J.Gil P.Kazusy z prawa podatkowego z rozwiązaniami
C.H.Beck
1998
1219Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000
Zakamycze
2001
1220Osowy P.Egzekucje z rachunku bankowego
ABC
2000
1221Ofiarski Z.Ustawy o: opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
ABC
2001
1222Heropolitańska I.Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty weksla
ABC
2000
1223Roszewska K.Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
ABC
2001
1224Miłosz L.Pawluś J.Pracownicze programy emerytalne. Praktyczny poradnik
ABC
2001
1225Gomułowicz A.Zasada sprawiedliwości podatkowej
ABC
2001
1226Practical Experience with the OECD Transfer Pricing Guidelines, vol. 23b
Kluwer
1999
1227Soler Roch M.Family Taxation in Europe
Kluwer
1999
1228Siedlińska V.Sądownictwo amerykańskie w Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki
Kraków
1997
1229Heropolitańska I.Michalski M.Hipoteka. Listy zastawne. Obligacje hipoteczne
Twigger
2001
1230Ostrowski J.Stępniewski M.Śliwiński P.Emisja obligacji komunalnych w teorii i praktyce
Twigger
2000
1231Kucharska-Stasiak E.Wartość rynkowa nieruchomości
Twigger
2000
1232Sobańska K.Sieradzan P.Podatek VAT od usług finansowych
Twigger
2001
1233Praca zbiorowaZarys prawa samorządu terytorialnego
Poznań
2001
1234Wojciechowski J. (red.)Gmina w systemie samorządu terytorialnego
Łódź
2000
1235Administracja i prawo administracyjne na progu trzeciego tysiąclecia
Wyd. UŁ
2000
1236Kuźnicki W.Krupa P.Zakład pracy chronionej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych 2001 r.
Wrocław
2001
1237Etel L.Opodatkowanie nieruchomości-problemy praktyczne
Białystok
2001
1238Adamiak B.Borkowski J.Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
PWN
2000
1239Zięba-Załucka H.Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP
Rzeszów
2000
1240Izdebski H.Kulesza M.Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne
Liber
1998
1241Praca zbiorowaPrawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjne
PWN
2001
1242Słownik języka prawniczego i ekonomicznego polsko-niemiecki i niemiecko-polskitom I
C.H.Beck
2000
1243Brzeziński B.Kalinowski M.Morawski W.Ordynacja podatkowa. Zobowiązania. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
1244Miklaszewski S. (red.)Polska droga do UE. Doświadczenia i wyzwania
Kraków
1999
1245Stencel J.Zakaz konkurencji w prawie pracy
WP
2001
1246Zubrzycki J.Grzybowska M.Wieczorek-Fronia M.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2001
Unimex
2001
1247Kruczalak K.Zarys prawa handlowego
WP
2001
1248Kołakowski K.Dowodzenie w procesie cywilnym
Warszawa
2000
1249Otola J.Likwidacja spółki z o.o.
Ostoja
2001
1250Zysnarska A.Wykaz projektowanych zmian w sprawozdawczości budżetowej w 2001 r.
ODDK
2001
1251Traktat o UE
Studio Sto
2001
1252Brzeziński B.Kalinowski M.Morawski W.Ordynacja podatkowa. Zobowiązania. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
1253Brzeziński B.Kalinowski M.Masternak M.Ordynacja podatkowa. Postępowanie. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
1254Boniuszko E.Kodeks spółek handlowych z wprowadzeniem
ODDK
2000
1255Bielski P.Nowe prawo przedsiębiorców
ODDK
2001
1256Góra E.Kotula M.Prawo o gospodarce nieruchomościami
ODDK
2000
1257Góra E.Kotula M.Fundacje i stowarzyszenia
ODDK
2000
1258Chrzanowska E.Góra E.Jankowiak D.Kodeks karny skarbowy
ODDK
2000
1259Bielski P.Kodeks spółek handlowych a kodeks handlowy
ODDK
2001
1260Patulski W.Kodeks cywilny w praktyce gospodarczej z orzecznictwem
ODDK
2000
1261Góra E.Jankowiak D.Wzory pism i sprawozdań podatkowych z komentarzem
ODDK
1998
1262Praca zbiorowaPrawo upadłościowe i układowe. Komentarz
ODDK
2001
1263Molle W.Ekonomika integracji europejskiej
Gdańsk
2000
1264Ziółkowska W.Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie
Poznań
2000
1265Adamczak J.Furtki podatku dochodowego od osób fizycznych 2001
NetNet
2001
1266Adamczak J.Furtki podatku VAT 2001
NetNet
2001
1267Paczuski A.Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób prawnych
C.H.Beck
2001
1268Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2001
1269Huchla A.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
PWN
2001
1270Dereń A.Podatki 2001, tom I-II
Bydgoszcz
2001
1271Polish Commercial Companies CodeKodeks spółek handlowych ang.-pol. i pol.-ang.
C.H.Beck
2001
1272Polska Klasyfikacja Działalności
Difin
2001
1273Zoll F.Klauzule dokumentowe
C.H.Beck
2001
1274Praca zbiorowaPrawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo
Scholar
2001
1275Rocznik statystyczny RP 2000
GUS
2000
1276Zalega K.Zając B.Spółka komandytowo-akcyjna. Komentarz
Park
2001
1277Borowicz K.Tworzenie i przekształcanie spółek osobowych
Park
2001
1278Kidyba A.Spółka z o.o. Komentarz
C.H.Beck
2001
1279Biernat S.(red.)Studia z prawa UE
Wyd. UJ
2000
1280Bartoszewski W.-wprow.Karta Praw Podstawowych UE
MSZ
2001
1281Aleksanderek J.Sokołowska K.Wzory podstawowych decyzji i postanowień w/g Ordynacji podatkowej
Difin
2001
1282Bidzińska-Jakubowska B.Unia Europejska
UO
2000
1283Banach J.Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
C.H.Beck
2000
1284Nykiel W.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
Wyd.Prawn.
2001
1285Kubacki R.Zubrzycki J.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2001 r.
Unimex
2001
1286Kuźnicki W.Krupa P.Zakład pracy chronionej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych 2001 r.
Wrocław
2001
1287Nowak-Far A.Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie
C.H.Beck
2001
1288Borkowski T.Jędrasiak Z.Troicka-Sosińska R.Prawo wekslowe w praktyce
C.H.Beck
2001
1289Piotrowska J.Renomowane znaki towarowe i ich ochrona
C.H.Beck
2001
1290Michalik T.Ustawa o VAT. Komentarz
C.H.Beck
2001
1291Dauter B.Kontrowersje w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa NSA
Warszawa
2001
1292Pieróg J.Zamówienia publiczne. Komentarz
C.H.Beck
2001
1293Bagan-Kurluta K.Umowa franchisingu
C.H.Beck
2001
1294Mojak J.Obrót wierzytelnościami
WP
2001
1295Pełczyński M.Zbycie przedsiębiorstwa
C.H.Beck
2000
1296Norek E.Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe
WP
2001
1297Falkiewicz K.Wawrykiewicz M.Kara umowna w obrocie gospodarczym
Difin
2001
1298Rudnicki S.Prawo obrotu nieruchomościami
C.H.Beck
2001
1299Praca zbiorowaBankowo-hipoteczna wartość nieruchomości
C.H.Beck
2001
1300Skoczylas A.Odesłania w postępowaniu sądowoadministracyjnym
C.H.Beck
2001
1301Smoktunowicz E.Kijowski D.Mieszkowski J.Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjnosądowe
PiPG
2001
1302Pazdan M. (red.)Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz
Zakamycze
2001
1303Czerwiński W.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Zakamycze
2001
1304Bladowski B.Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym
Zakamycze
2001
1305Boć J.(red.)Powiat
Koln
2001
1306Drab M.Sowińka-Kobelak D.Papiery wartościowe i prawa pochodne
Warszawa
2001
1307Hys D.VAT 2001. Komentarz
INFOR
2001
1308Drwiłło A.Prawo celne
Gdańsk
2001
1309Marciniak A.Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipoteką
Currenda
2001
1310Świątkiewicz J.Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy
PiPG
2001
1311Strzępka J.Prawo umów budowlanych
C.H.Beck
2001
1312Nisengolc S.Środki trwałe wartości niematerialne i prawne 2001
Framax
2001
1313Sasin W.Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorstw
Framax
2001
1314Borkowski T.Jerzak S.Nowe prawo dewizowe
Difin
2001
1315Michalski T. (red.)Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i UE
Difin
2001
1316Praca zbiorowaUstawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz
ABC
2001
1317Malinowska M.Podatek od spadków i darowizn. Praktyczny komentarz
ABC
2001
1318Kosacka-Łędziewicz D.Podatek od towarów i usług. Poradnik praktyczny
ABC
2001
1319Turzyński M.Rachunkowość. Nowe regulacje prawne
ABC
2001
1320McDougall A.Swapy. Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem
Kraków
2001
1321Hambura S.Muszyński M.Traktat z Nicei z komentarzem
Studio Sto
2001
1322Lewandowski M.Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych
Warszawa
2001
1323Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2001
1324Nykiel W.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
Wyd.Prawn.
2001
1325Law in Transition Serbia, Slovakia
Belgrad
1999
1326Acta iuridica Cassoviensia nr 20/1994
Koszyce
1994
1327Acta iuridica Cassoviensia nr 21/1998
Koszyce
1998
1328Acta iuridica Cassoviensia nr 22/1999
Koszyce
1999
1329Acta iuridica Cassoviensia nr 23/2000
Koszyce
2000
1330Acta iuridica Cassoviensia nr 24/2000
Koszyce
2000
1331Zieliński T. (red.)Kodeks pracy. Komentarz
ABC
2001
1332Popławska E. (red.)Konstytucja dla rozszerzającej się Europy
Warszawa
2000
1333Kosacka-Łędziewicz D.Podatek od towarów i usług. Poradnik praktyczny
ABC
2001
1334Praca zbiorowaUstroje państw współczesnych
UMCS
2000
1335Owsiak S.Finanse publiczne. Teoria i praktyka
PWN
2001
1336Paluszak G.Systemy bankowe w prcesie europejskiej integracji walutowej
Poznań
2001
1337Winiarski B. (red.)Polityka gospodarcza
PWN
2001
1338Romanowski M. (red.)Grupy kapitałowe w Polsce
Difin
2000
1339Dahlberg M.Svensk skatteavtalspolitik och utlandska basbolag
Uppsala
2000
1340Brokelind C.Une interpretation de la directive societes meres et filiales du 23 juillet 1990
2000
1341Zdyb M.Prawo działalności gospodarczej-komentarz do ust. z dn. 19.11.1999
Zakamycze
2000
1342Nowakowski J.Jak rozliczać VAT
C.H.Beck
2001
1343Piotrkiewicz A.Świadczenia pracownicze. Zagadnienia podatkowe
C.H.Beck
2001
1344Chołuj E.VAT
C.H.Beck
2001
1345Kosikowski C.Matuszewski J.Opodatkowanie posiadania psów
ABC
2002
1346Administrat of justice in Poland
1347Kay J.King M.The British Tax System
Oxford
1990
1348Langan P.Maxwell on the Interpretation of Statutes
Londyn
1976
1349Andrews W.The Taxation of Space Commerce
Kluwer
2001
1350Serwacki J.Kryczko P.Nita A.Podatek dochodowy od osób fizycznych, tom I
C.H.Beck
2001
1351Komarecka E.Kulinicz T.Akcyza 2001
Difin
2001
1352Rolska-Rygiel B.Alfabet VAT dla każdego w pytaniach i odpowiedziachVademecum Podatnika 182
Difin
2001
1353Bień A.Bień W.Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie
Difin
1996
1354Paluch M.Kontrola podatkowa 2001 r. Vademecum Podatnika 176
Difin
2001
1355Kalinowska M.Skibińska T.Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej w 2001 r.
Difin
2001
1356Białobrzeski J.Międzynarodowe prawo podatkowe. Komentarz
Difin
2001
1357Kalinowska M.Skibińska T.Orzecznictwo NSA o podatku dochodowym od osób fizycznych 2001 r. Vademecum Podatnika 180
Difin
2001
1358Etel L.Popławski M.Podatki i opłaty realizowane przez gminy w 2001 r. Vademecum Podatnika 171
Difin
2001
1359Majewicz M.Samochód w działalności gospodarczej 2001 r.Vademecum Podatnika 172
Difin
2001
1360Tratkiewicz T.VAT w imporcie i eksporcie 2001 r. Vademecum Podatnika 173
Difin
2001
1361Kubacki R.Zubrzycki J.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2001 r.
Unimex
2001
1362Praca zbiorowaKodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1-150,tom I
C.H.Beck
2001
1363Ziółkowski P.Oficjalne interpretacje MF. Podatek dochodowy od osób fizycznych, tom III
ABC
2001
1364Maruchin W.Wójcik B.Opodatkowanie zysków z kapitałów pieniężnych
ABC
2001
1365Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2001 r., tom I-II
ABC
2001
1366Kostecki A. (red.)Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków
Zakamycze
2000
1367Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych 2001 r.
C.H.Beck
2001
1368Michalik T.VAT. Komentarz
C.H.Beck
2001
1369Oniszczuk J.Podatki i inne daniny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
KiK
2001
1370Praca zbiorowaSpółki osobowe. Komentarz do kodeksu spółek handlowych
LexisNexis
2001
1371Praca zbiorowaSpółki z o.o. Komentarz do kodeksu spółek handlowych
LexisNexis
2001
1372Katner W. (red.)Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów
Gdańsk
2001
1373Łopuski J.Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
Branta
2001
1374Dauter B.Jankowski A.Podatki i opłaty samorządowe w orzecznictwie NSA
Difin
2001
1375Dauter B.Kontrowersje w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa NSA
Warszawa
2001
1376Gontarz G.Podatek dochodowy od osób prawnych. Zbiór pism MF, tom I
Difin
2001
1377Baczyński A.Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa. Komentarz
Difin
2001
1378Kulicki J.Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych
SeZam
2001
1379Prusak F.Prawo dewizowe. Komentarz
Iuris
2001
1380Nowak-Far A.Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie
C.H.Beck
2001
1381Naruszewicz S.Laszuk M.Prawo celne. Zarys wykładu
LexisNexis
2001
1382Jamróz G.Chapka E.Wzory dokumentów do kodeksu spółek handlowych
ODDK
2001
1383Kidyba A.Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia
Zakamycze
2001
1384Kulicki J.Kontrola skarbowa
ABC
2001
1385Suska A.VAT poradnik
ABC
2001
1386Bielski P.Spółka cywilna pod rządami prawa działalności gospodarczej
ODDK
2001
1387Wiśniewski D.Spółka cywilna na tle zmian w prawie gospodarczym handlowym i rejestrowym
ODDK
2001
1388Bieniek G.Spółka cywilna. Problematyka prawna
ZCO
2001
1389Wójtowicz W.Gorgol A.Prawo dewizowe z komentarzem
Branta
2001
1390Skoczylas A.Odesłania w postępowaniu sądowoadministracyjnym
C.H.Beck
2001
1391Golat M.Wszystko o podatkach. 1000 pytań i odpowiedzi
C.H.Beck
2001
1392Polski kodeks spółek handlowych pol.-niem.
C.H.Beck
2001
1393Polski kodeks spółek handlowych pol.-ang.
C.H.Beck
2001
1394Izdebski H.Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
LexisNexis
2001
1395Polska Klasyfikacja Działalności ze zmianami na 2001
ODDK
2001
1396Praca zbiorowaPrawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo
Scholar
2001
1397Mostowik P.Żukowski W.Ustawa o języku polskim. Komentarz
LexisNexis
2001
1398Leszczyński L.Stosowanie generalnych klauzul odsyłających
Zakamycze
2001
1399Kornobis-Romanowska M.Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich
ABC
2001
1400Borkowski T.Jerzak S.Nowe prawo dewizowe
Difin
2001
1401Marszałkowska-Krześ E.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz
Librata
2001
1402Gnela B. (red.)Szostak R. (red.)Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami UE
Zakamycze
2001
1403Praca zbiorowaKodeks celny. Komentarz
LexisNexis
2001
1404Zawłocki R.Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Komentarz
C.H.Beck
2001
1405Stecki L.Koncern
Toruń
2001
1406Łopuski J.Konwencja Lugańska-o jurysdykcji i wykonywalności orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych
Branta
1407Wójcik J.Kryminologiczna ocena transakcji w procesie prania pięniędzy
Twigger
2001
1408Jacyszyn J.Krześ S.Marszałkowska-Krześ E.Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo
Librata
2001
1409Katner W.(red.)Podstawy prawa cywilnego i handlowego dla ekonomistów
Gdańsk
2001
1410Polnische Wirtschafsgesetze
C.H.Beck
2001
1411Oplustil K.Pożyczki wspólników udzielane spółkom kapitałowym
Zakamycze
2001
1412Baniak S.Prawo karne skarbowe. Podręcznik
Zakamycze
2001
1413Bogdan G.Czajka B.Światłowski A.Wzory pism w postępowaniu karnym skarbowym z komentarzem
Gdańsk
2001
1414Benion F.Statutory Interpretation + suplement 1999
Londyn
1997
1415
1416Bell J.Engle G.Cross Statutory Interpretation
Londyn
1995
1417Yellow Tax Handbook 2001-2002, tom I-II
Tolley
1418Harvery R.Baldwin R.Tax and Financial Planning for Sportsmen and Entertainers
Butterworths
1994
1419Orange Tax Handbook 2001-2002
Tolley
2001
1420Smailes D.Walton K.Capital Gains Tax 2001
2001
1421Saunders G.Corporation Tax 2001-2002
Tolley
2001
1422Saunders G.Smailes D.Income Tax 2001-2002
Tolley
2001
1423Golding J.Inheritance Tax 2001-2002
Tolley
2001
1424Wareham R.Dolton A.Value Added Tax 2001-2002
Tolley
2001
1425Pickford A.Harris D.Taxation of Intellectual Property
Londyn
1993
1426Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób prawnych 2002 r.
C.H.Beck
2002
1427Zander M.The Law-Making Process
Londyn
1999
1428Davies D.Booth: Residence, Domicile and UK Taxation
Tolley
2001
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1998
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2010
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2012
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2012
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2011
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2011
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2009
1429Ghosh J.Johnson I.Miller P.Taxation of Loan Relationships, Financial Instruments and Foreign Exchange
LexisNexis
2010
1430Anti-Avoidance Provisions
Tolley
1431
1432Fairpo A.Fairpo H.Tax and Business Planning for High Technology Businesses
Tolley
2001
1433Homer A.Partnership Taxation
Tolley
2001
1434Thiel S.EU Case Law on Income Tax, cz. 1
IBFD
2001
1435The Ernts&Young Tax Guide 2002
Wiley
2002
1436Williams D.EC Tax Law
Longman
1998
1437Doernberg R.International Taxation in a nutshell
USA
2001
1438Southern D.Taxation of Corporate Debt, foreign exchange and Derivative Contracts
Tolley
2001
1439Nehl H.Principles of Administrative Procedure in EC Law
Oxford
1999
1440Markesinis B.Foreign Law & Comparative Metodology: a subject and a Thesis
Oxford
1997
1441Marnnor A.Law & interpretation
1442Alexander L.Legal Rules and Legal Reasoning
Anglia
2000
1443Wareham R.Dolton A.Value Added Tax 1998-1999
Tolley
1998
1444Locher P.System des Steuerrchts
Zurich
1992
1445Baker P.Double Taxation Conventions
Sweet &Maxwell
2002
1446Guild E.Lesieur G.The European Court of Justice on the European Convention on Human Rights
Kluwer
1998
1447The European Court and National Courts - Doctrine and Jurisprudence
Oxford
2000
1448McLeod I.Legal Method
1999
1449Aust A.Modern Treaty Law and Practice
Cambridge
2000
1450Jarvis M.The Application of EC Law by National Courts
Oxford
1998
1451Tiley J.Revenue Law
Kanada
2000
1452Taxation of Companies and Company Reconstructions
Oxford
1999
1453Taxation of Companies and Company Reconstructions. Suplement
1454The Practical Corporation Tax Manual
W. Brytania
1997
1455Raupach A.Tipke K.Uelner A.Niedergang oder Neuordnung des deutschen Einkommensteuerrechts?cz. I
Koln
1985
1456Lang J.Reformentwurf zu Grundvorschriften des Einkommensteuergesetzes, cz. II
Koln
1985
1457Terra B.Kajus J.Introdaction to Value Added Tax in the EC
Kluwer
1991
1458Korean Taxation 2001
Korea
2001
1459Amonn T.Besteuerung von Zweitwohnungen
Szwajcaria
1997
1460Taxation of Offshore Trusts and Funds
Tolley
1992
1461Non-Resident Trusts
Anglia
1999
1462Australian Tax Handbook 1998
ATP
1998
1463Praca zbiorowaAustralian Tax Handbook 1997
ATP
1997
1464Athanas P.Kuhn S.Ubersicht und Fallbeispiele zur steuerlichen Behandlung von Unternehmensteilungen
Munchen
1998
1465Judge N.Irish Income Tax 1995-1996
Irlandia
1995
1466Business Law Guide to Switzerland
1991
1467Huston J.Japanese International Taxation
Iuris
2000
1468Tax Appeals
Sweet &Maxwell
1991
1469Taxation of Companies and Company Reconstructions
Sweet &Maxwell
1994
1470Taxation of Companies and Company Reconstructions
Sweet &Maxwell
1991
1471Transfer of funds
2000
1472Social Responsibility
2001
1473Environment
2001
1474Handbuch des Aussensteuerrechts 1998
C.H.Beck
1998
1475Witte P.Wolffgang H.Lehrbuch des Zollrechts
Berlin
1991
1476Pincher R.U.K. Taxes and Duties in the Internal Market
Londyn
1993
1477Cox Ch.Ross H.Capital Gains Tax on Businesses
Londyn
1992
1478Zweifel M.Athanas P.Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht
Szwajcaria
1997
1479Lang J.Entwurf eines Steuergesetzbuchs
Bonn
1993
1480Taxation and Inbound Investment in Pacific Rim Countries
IBFD
1991
1481Besteuerung wiederkehrender Bezuge
1990
1482Unternehmensnachfolge und Erbauseinandersetzung
1991
1483Ubertragung von Einkunftsquellen, Niessbrauch
1990
1484Estate Planning
Tolley
1989
1485Gravestock P.Guide to Self-Assessment for the Self-Employed
Tolley
1996
1486The EC Tax Jurnal, vol. 4-3 2000
Londyn
2001
1487The EC Tax Jurnal, vol. 4-2 2000
Londyn
2000
1488The EC Tax Jurnal, vol. 5-1 2001
Londyn
2001
1489The EC Tax Jurnal, vol. 5-2 2001
Londyn
2001
1490The EC Tax Jurnal, vol. 4-1 1999
Londyn
1999
1491SegregatorModel Tax Convention on Income and on Capital, tom I
OECD
1997
1492SegregatorModel Tax Convention on Income and on Capital, tom I
OECD
1997
1493SegregatorModel Tax Convention on Income and on Capital, tom II
OECD
1997
1494SegregatorModel Tax Convention on Income and on Capital, tom II
OECD
1997
1495Cahiers de Droit Fiscal International, tom I-II
Kluwer
1995
1496
1497Smoktunowicz E.Kijowski D.Mieszkowski J.Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjnosądowe
PiPG
2001
1498Mariański A.Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym
LexisNexis
2001
1499Wójtowicz W.-wprow.Prawo finansowe
C.H.Beck
2001
1500Tarno J.P.Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego
Difin
1999
1501Szubielska D.Kozaczuk M.Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe
KiK
2001
1502Szubielska D.Kozaczuk M.Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe
KiK
2001
1503Szubielska D.Kozaczuk M.Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe
KiK
2001
1504Mitrus L.Swoboda przemieszczania się pracowników. Komentarz
Kraków
2001
1505Brzeziński B.Wstęp do nauki prawa podatkowego
TNOiK
2001
1506Brzeziński B.Wstęp do nauki prawa podatkowego
TNOiK
2001
1507Brzeziński B.Wstęp do nauki prawa podatkowego
TNOiK
2001
1508Kalinowski M.Granice legalności unikania opodatkowania
Toruń
2001
1509Brzeziński B.Olesińska A.Prawo podatkowe. Cz. szcz.
TNOiK
2001
1510Brzeziński B.Olesińska A.Prawo podatkowe. Cz. szcz.
TNOiK
2001
1511Brzeziński B.Olesińska A.Prawo podatkowe. Cz. szcz.
TNOiK
2001
1512Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
TNOiK
2002
1513Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
TNOiK
2002
1514Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
TNOiK
2002
1515Banach J.Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
C.H.Beck
2002
1516Zdyb M.Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Podręcznik
Zakamycze
2001
1517Jagielski J.Status obywatela i cudzoziemca w orzecznictwie
ABC
2001
1518Banaszak B.Preisner A.Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP
C.H.Beck
2002
1519Redelbach A.Natura praw człowieka. Stasburskie standardy i ich ochrony
TNOiK
2001
1520Pogonowski P.Domy składowe. Umowa składu
LexisNexis
2001
1521Mojak J.Prawo papierów wartościowych w zarysie. Podręcznik
Zakamycze
2001
1522Lewicki A.Zarząd i Rada Nadzorcza. Świadczenia uzyskiwane przez członków
INFOR
2002
1523Rajski J. (red.)Prawo zobowiązań. Cz. szcz., tom VII
C.H.Beck
2001
1524Sutor J.Korespondencja dyplomatyczna
WP
1992
1525Pietkiewicz E.Protokół dyplomatyczny
Warszawa
1998
1526
1527Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ze stawkami podatku VAT, tom I-V
Wrocław
2001
1528
1529
1530
1531Jaśkowski K.Maniewska E.Kodeks pracy z komentarzem
Zakamycze
2001
1532Krajowy Rejestr Sądowy ze skorowidzem
ODDK
2001
1533Justyński J.Podstawy prawne polityk gospodarczych UE
TNOiK
2001
1534Łętowska E.Prawo umów konsumenckich
C.H.Beck
2002
1535Skorupka J.Karnoprawna ochrona wierzycieli
TNOiK
2001
1536Praca zbiorowaZarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki
TNOiK
2001
1537Adamski A.Przestępczość w cyberprzestrzeni
TNOiK
2001
1538Praca zbiorowaPrawo finansów publicznych
TNOiK
2001
1539Ochendowski E.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa
TNOiK
2001
1540Krynicki J.Trzemżalski J.Rachunkowość 2002. Wdrażanie zman
ODDK
2001
1541Lipowski T.Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystywania
ODDK
2002
1542Dobrucka M.Berczyńska A.Wynik finansowy. Ujęcie finansowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 r.
ODDK
2002
1543Kidyba A.Atypowe spółki handlowe
Zakamycze
2001
1544Oplustil K.Pożyczki wspólników udzielane spółkom kapitałowym
Zakamycze
2001
1545Berger M.Umowa o badanie sprawozdań finansowych
Zakamycze
2001
1546Skoczylas J.Zarys prawa dewizowego. Podręcznik
Zakamycze
2001
1547Borkowski M.Łączenie się spółek akcyjnych
C.H.Beck
2001
1548Werwińska J.E jak euro
ODDK
2002
1549Zawłocki R.Przestępstwa przeciwko wierzycielom. Komentarz
C.H.Beck
2001
1550Jasińska M.Skarga pauliańska. Komentarz
C.H.Beck
2002
1551Kidyba A.Spółka z o.o. Komentarz
C.H.Beck
2002
1552Borkowski T.Jędrasiak Z.Troicka-Sosińska R.Prawo wekslowe w praktyce
C.H.Beck
2001
1553Malinowska U.Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich
Difin
2001
1554Jankowska K.Urbańska-Dąbek J.Ustawa o rachunkowości z komentarzem
Gdańsk
2001
1555Szubielska D.Kozaczuk M.Łączenie się spółek handlowych. Aspekty prawne i podatkowe
KiK
2001
1556Sech W.Podatek od środków transportowych 2002
1557Niewiadomski Z. (red.)Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka
Branta
2001
1558Uryga J.Magielski W.Zasady tworzenia, funkcjonowanie i łączenie się spółek handlowych
Kraków
2001
1559Świątkiewicz J.Rzecznik Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym
PiPG
2001
1560Izdebski H.Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz. Orzecznictwo. Skorowidz
AJP Partners
2001
1561Praca zbiorowaKodeks spółek handlowych. Komentarz
LexisNexis
2001
1562Jaworski W.Zawadzka Z.Bankowość. Podręcznik akademicki
Warszawa
2001
1563Czachórski W.Zobowiązania. Zarys wykładu
LexisNexis
2001
1564Ereciński T.Gudowski J.Jędrzejewska M.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część I, tom I i II
LexisNexis
2002
1565Panasiuk A. (red.)Ustawa o zamówieniach publicznych. Komentarz
Forum
2001
1566Świeboda Z.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, cz. II
Wyd.Prawn.
2001
1567Ereciński T.Ciszewski J.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, cz. III
LexisNexis
2001
1568Praca zbiorowaKodeks celny. Komentarz
LexisNexis
2001
1569Rott-Pietrzyk E.Umowa agencyjna po nowelizacji. Komentarz
Zakamycze
2001
1570Dobrucka M.Berczyńska A.Wynik finansowy. Ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 r.
ODDK
2002
1571Mariański A.Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym
LexisNexis
2001
1572Falkiewicz K.Wawrykiewicz M.Kara umowna w obrocie gospodarczym
Difin
2001
1573Rościszewski P.Podatek od towarów i usług w wyjaśnieniach MF
ODDK
1999
1574Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Postępowanie. Zobowiązania.Komentarz praktyczny.
ODDK
2001
1575Trzebiatowski M.Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej
PiPG
2001
1576Martyniuk T.Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych
ODDK
2001
1577Dolata S. (red.)Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, tom I-II
Opole
2000
1578
1579Kulicki J.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2001 rok
ODDK
2001
1580Martyniuk T.Poradnik podatnika prowadzącego księgę przychodów i rozchodów w 2001 roku
ODDK
2001
1581Filipek J.Prawo administracyjne i instytucje ogólne. Podręcznik, cz. II
Zakamycze
2001
1582Tarno J.P.Naczelny Sąd Administracyjny a wykładnia prawa administracyjnego
Difin
1999
1583Emmert F.Morawiecki M.Prawo europejskie
PWN
2001
1584Marciniuk J.(red.)Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
1585Mariański A.Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym
LexisNexis
2001
1586Warchoł J.Umowy koncernowe w prawie niemieckim i polskim. Wzory umów
Ostoja
2001
1587Włodarczyk W.Zdolność odróżniająca znaku towarowego
Lublin
2001
1588Trzebiatowski M.Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej
PiPG
2001
1589Ciszewski J.Konwencja z Lugano. Komentarz
C.H.Beck
2001
1590Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2001
1591Morawska S.Najwyższa Izba Kontroli a prywatyzacja
Difin
2001
1592Białocerkiewicz J.Cudzoziemcy w RP
TNOiK
2001
1593Świątkiewicz J.Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy
PiPG
2001
1594Jurek W.Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie
Poznań
2001
1595Norek E.Spółki handlowe. Wzory umów i innych aktów
LexisNexis
2001
1596Golat R.Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2002 r.Vademecum Podatnika 184
Difin
2002
1597Mączyński G.Opodatkowanie zakładów pracy chronionej 2002r. Vademecum Podatnika 186
Difin
2002
1598Węckowski K.Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT 2002 r. Vademecum Podatnika 187
Difin
2002
1599Łukowicz A.Karta podatkowa w 2002 rokuVademecum Podatnika 189
Difin
2002
1600Chustecka K.Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2002 r.
Difin
2002
1601Majewicz M.Amortyzacja podatkowa w 2002 r. Vademecum Podatnika 194
Difin
2002
1602Majewicz M.Samochód w działalności gospodarczej w 2002 rokuVademecum Podatnika195
Difin
2002
1603Napiórkowska H.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2002 r. Vademecum Podatnika 201
Difin
2002
1604Podatki 2002, tom I
C.H.Beck
2002
1605Podatki 2002, tom II + suplement
C.H.Beck
2002
1606Podatki 2002, tom II
C.H.Beck
2002
1607Kalinowski M.Morawski W.Kodeks podatkowy. Zbiór przepisów podatkowych
Toruń
2002
1608Malinowska E.Misiąg W.Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002
ODDK
2002
1609Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób prawnych 2002 r.
C.H.Beck
2002
1610Kubacki R.Zubrzycki J.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2002 r.
Unimex
2002
1611Kosacka-Łędziewicz D.Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2002 r.
Unimex
2002
1612Modzelewski W. (red.)Bielawny J. (red.)Komentarz do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości
Warszawa
2002
1613Szczepański K.Podatek dochodowy w spółkach prawa handlowego
Librata
1614Chłopecki A.Dyl M.Rynek kapitałowyPrawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie
Warszawa
2000
1615Praca zbiorowaKodeks spółek handlowychCode of commercial companies
Zakamycze
2002
1616Brodecki Z. (red.)Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem
LexisNexis
2002
1617Lipowski T.Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystywania
ODDK
2002
1618Wieczorek I.Rachunkowość majątku trwałego
C.H.Beck
2002
1619Machnikowski P.Weksel własny in blanco
C.H.Beck
2002
1620Borkowski M.Łączenie się spółek akcyjnych
C.H.Beck
2001
1621Herbet A.Obrót udziałami w spółce z o.o.
C.H.Beck
2002
1622Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2002
1623Kosacka-Łędziewicz D.Samochód w firmie w 2002 r.
ABC
2002
1624Kulicki J.Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2002
ABC
1625Gliniecka J.Harasimowicz J.Zasady polskiego prawa budżetowego
Branta
2001
1626Hart H.Eseje z filozofii prawa
ABC
2001
1627Finnis J.Prawo naturalne i uprawnienia naturalne
ABC
2001
1628Głuchowski J.Polskie prawo podatkowe
LexisNexis
2002
1629Trzebiatowski M.Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej
PiPG
2001
1630Pokorska B.Leksykon franczyzy
Difin
2002
1631Rogala E.NIP. Zasady ewidencji podatkowej 2002 r. Vademecum Podatnika 197
Difin
2002
1632Cieślak M.Ziółkowski P.Wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego. Zeszyt 6
Warszawa
2001
1633Praca zbiorowaVAT dla księgowych. Zeszyt 94
Warszawa
2002
1634Modzelewski W.Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego. Zeszyt 73
Warszawa
2001
1635Malinowska E.Misiąg W.Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002
ODDK
2002
1636Modzelewski W. (red.)Sławińska T. (red.)Podatek akcyzowy. Zeszyt 76
Warszawa
2002
1637Pieńkos J.Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze
Zakamycze
2001
1638Turzyński M.Kalinowski J.Ustawa o rachunkowości. Komentarz porównawczy
ABC
2002
1639Majewicz M.Amortyzacja podatkowa w 2002 r. Vademecum Podatnika 194
Difin
2002
1640Łukowicz A.Karta podatkowa w 2002 r. Vademecum Podatnika 189
Difin
2002
1641Paluch M.Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w 2002 r.Vademecum Podatnika 206
Difin
2002
1642Żyrek M.Leasing w podatkach i księgowości 2002 r.Vademecum Podatnika 185
Difin
2002
1643Mariański A.Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
Difin
2002
1644Skoczylas J.Zarys prawa dewizowego. Podręcznik
Zakamycze
2001
1645Lis Z.Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 2002 r.Vademecum Podatnika 211
Difin
2002
1646Napiórkowska H.Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2002 r.Vademecum Podatnika 200
Difin
2002
1647Praca zbiorowaKoszty reprezentacji i reklamy w ujęciu podatkowym i rachunkowym 2002 r. Vademecum Podatnika 202
Difin
2002
1648Raczek T.Reprezentacje spółki z o.o.
Ostoja
2002
1649Praca zbiorowaPrawo bankowe. Komentarz
LexisNexis
2002
1650Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa. Komentarz
C.H.Beck
2002
1651Etel L.Podatek od nieruchomości. Komentarz
C.H.Beck
2002
1652Wyszomirska-Łapczyńska M.Zobowiązania podatkowe. Zeszyt 3
C.H.Beck
2002
1653Bartosiewicz A.-oprac.Kubacki R.-oprac.Prawo dewizowe
C.H.Beck
2002
1654Łućko R.-oprac.Senda T.-oprac.Prawo celne. Zeszyt 8
C.H.Beck
2002
1655Wyszomirska-Łapczyńska M.-oprac.Zadania pisemne. Zeszyt 13
C.H.Beck
2002
1656Kosikowski C.Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą
LexisNexis
2002
1657Jędrejek G.Pogonowski P.Działalność gospodarcza małżonków
LexisNexis
2002
1658Grzybowska M.Zubrzycki J.Leasing. Zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002
Unimex
2002
1659Miemiec W. (red.)Cybulski B. (red.)Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 r.
Municipium
2002
1660Kisielewicz A.Samodzielność gminy w orzecznictwie NSA
Librata
2002
1661Stahl M. (red.)Materialne prawo administracyjne. Pojęcia. Instrukcje. Zasady
Difin
2002
1662Ofiarski Z.Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego
Difin
2002
1663Chróścielewski W.Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
ABC
2002
1664Wójtowicz W. (red.)Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
ABC
2002
1665Skrzydło W.Konstytucja RP. Komentarz
Zakamycze
2002
1666Pieńkos J.Polsko-angielski słownik prawniczy
Zakamycze
2002
1667Sikorska M.Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości
ODDK
2002
1668Kopaczyńska-Pieczniak K.Ustanie członkowstwa w sp. z o.o.
Zakamycze
2002
1669Suska A.VAT w 2002 r.
Zakamycze
2002
1670Ziółkowski P.Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 r.
C.H.Beck
2002
1671Zieliński M.Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki
LexisNexis
2002
1672Brzeszczyńska S.Koszty w podatkach dochodowych
C.H.Beck
2002
1673Praca zbiorowaKodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 151-300,tom II
C.H.Beck
2002
1674Radwański Z. (red.)Prawo cywilne. Cz. ogólna, tom II
C.H.Beck
2002
1675Pieńkos J.Francusko-polski słownik terminologiczny. Prawo. Ekonomia, handel. Stosunki międzynarodowe
Zakamycze
2002
1676Pieńkos J.Francusko-polski leksykon. Prawo. Ekonomia. Handel
Zakamycze
2002
1677Koch A. (red.)Napierała J. (red.)Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze. Podręcznik
Zakamycze
2002
1678Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
1679Rajski J.Kocot W.Zawadkiewicz U.Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
LexisNexis
2002
1680Rachunkowość i zarządzanie kapitałem inwestycyjnym-koncepcje i praktyka
ODDK
2002
1681Praca zbiorowaSamorząd terytorialny w Polsce
LexisNexis
2002
1682Modzelewska-Wąchal E.Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
Twigger
2002
1683Streinz R.Prawo europejskie
Kodeks
2002
1684Konarski X.Internet i prawo w praktyce
1685Mały Rocznik Statystyczny Polski 2002
GUS
1686Gołda M.Leasing 2002
Difin
2002
1687Zubrzycki J.Leksykon VAT 2002 r.
Unimex
2002
1688Niemczyk P.Gospodarka nieruchomościami a kwestia katastru. Zeszyt 22
Bydgoszcz
2002
1689Gumińska-Pawlic J.Sawicka K.Budżet jednostki samorządu terytorialnego
Zielona Góra
2002
1690Borowicz K.Ustawa o podpisie elektronicznym. Komentarz
1691Kwecko A.Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych wg. Konwencji z Lugano
Warszawa
2002
1692Owsiak S.Budżet władz lokalnych
Warszawa
2002
1693Kozakiewicz J.Postępowanie w sprawach celnych
ABC
2002
1694Gołaczyński J.Zastaw na rzeczach ruchomych
C.H.Beck
2001
1695Czechowski P.Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa UE
2001
1696Sporczyk D.Żyznowski T.Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych
LexisNexis
1697Modzelewski W. (red.)Komentarz do ustawy o doradztwie podatowym. Zeszyt 72
Warszawa
2001
1698Modzelewski W.Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej. Zeszyt 74
2001
1699Modzelewski W.Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zeszyt 7
Warszawa
2002
1700Modzelewski W.Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zeszyt 80
Warszawa
1701Komentarz do ustawy o zasadach NIP. Zeszyt 71
Warszawa
1702Modzelewski W.Spółka cywilna. Problemy podatkowe
2001
1703Jankowiak D.Podatnik kontra urząd skarbowy
Unimex
1704Górzyńska E.Indywidualne ulgi uznane w prawie podatkowym w 2002 r.
Difin
2002
1705Mączyński G.Opodatkowanie zakładów pracy chronionej 2002 r.Vademecum Podatnika 186
Difin
2002
1706Bartosiewicz A.Kubacki R.Opodatkowanie nieruchomości
Difin
2002
1707Chustecka K.Opłata skarbowa w urzędach 2002
Difin
2002
1708Paluch M.Ordynacja podatkowa w 2002 r.
Difin
2002
1709Szymiczek A.Podatkowa księga przychodów i rozchodów
INFOR
1710Chustecka K.Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2002 r.
Difin
2002
1711Etel L.Popławski M.Podatki i opłaty realizowane przez gminy 2002
Difin
2002
1712Rogala E.Prawa, obowiązki i sankcje podatnika VAT w 2002 r.
Difin
2002
1713Napiórkowska H.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2002 r. Vademecum Podatnika 201
Difin
2002
1714Praca zbiorowaVAT w interpelacjach poselskich w 2002 r.
Difin
2002
1715Tratkiewicz T.VAT w usługach transportu w 2002 r.
Difin
2002
1716Więckowski K.Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT 2002 r. Vademecum Podatnika 187
Difin
2002
1717Paluch M.Zobowiązania podatkowe w 2002 r.
Difin
2002
1718Walińska E.Zasady wyceny bilansowej. Rachunkowość finansowa
1719Świątkiewicz J.Rzecznik Praw Obywatelskich.
1720Rogala E.Nowe zasady rozliczania VAT 2002
C.H.Beck
2002
1721Piotrkiewicz A.Podróże służbowe. Samochód w firmie. Zagadnienia podatkowe
C.H.Beck
1722Modzelewski W. (red.)Komentarz do podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego i podatku od gier. Zeszyt 93
Warszawa
2002
1723Jaruga A. (red.)Komentarz do ustawy o rachunkowości
ODDK
2002
1724Kuś A.Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa UE
Iuris
2001
1725Merlewska-Budzik B.Spółka z o.o. Prawo spółek handlowych. Wzory z objaśnieniami
C.H.Beck
2002
1726Miller K.Yrkoski J.Ordynacja podatkowa. Wersja polsko-angielska
ABC
2002
1727Modzelewski W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zeszyt 98
Warszawa
2002
1728Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
2002
1729Krawczyk I.Oficjalne interpretacje MF, tom I
ABC
1730Modzelewski W. (red.)Bielawny J. (red.)Komentarz do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości
Warszawa
2002
1731Gomułowicz A.Małecki J.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ABC
2002
1732Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 r., tom I
ABC
2002
1733Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 r., tom II
ABC
2002
1734Winiarska K.Ustawa o rachunkowości
ABC
2002
1735Czubik P.Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowego regionalizmu handlowego
Zakamycze
2002
1736
1737Pyziak-Szafnicka M.Potrącenie w prawie cywilnym
Zakamycze
2002
1738Korzeniowska A.Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym
Zakamycze
2002
1739Jakimowicz W.Publiczne prawa podatkowe
Zakamycze
2002
1740Małysko K.Proces inwestycyjno budowlany
Zakamycze
2002
1741Szpunar M.Promocja towarów w prawie wspólnotowym
Zakamycze
2002
1742Janga A.Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe
C.H.Beck
2002
1743Półtorak N.Odpowiedzialność odszkodowawcza państw w prawie wpólnot europejskich
Zakamycze
2002
1744Zieliński M.Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki
LexisNexis
2002
1745Stosio A.Umowy zawierane przez internet
ABC
1746Kotulski M.Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie
LexisNexis
2002
1747Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2002
1748Wójtowicz W. (red.)Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
ABC
2002
1749Księga jubileuszowa ku czci prof. J. Głuchowskiego.Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe
TNOiK
2002
1750Góral L.Karlikowska M.Koperkiewicz-Mordel K.Polskie prawo bankowe
LexisNexis
2002
1751Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
LexisNexis
2002
1752Praca zbiorowaPrawo bankowe. Komentarz
LexisNexis
2002
1753Barta J.System prawa prywatnego. Prawo autorskie, tom XIII
C.H.Beck
2003
1754Kosikowski C.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
LexisNexis
2002
1755Rzymowski J.Kamiński M.Podpis elektroniczny
Łódź
2002
1756Banach J.Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
C.H.Beck
2002
1757Dzwonkowski H.Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
C.H.Beck
2002
1758Wolański R.Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw
ABC
1759Ofiarski Z.Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
ABC
2002
1760Jacyszyn J.Krześ S.Marszałkowska-Krześ E.Działalność gospodarcza osób zagranicznych w Polsce
LexisNexis
2002
1761Opodatkowanie leasingu
C.H.Beck
2002
1762Dudzik S.Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej
Zakamycze
2002
1763Heropolitańska I.Jak prawidłowo wypełnić weksel w 416 przykładach
Twigger
2002
1764Kidyba A.Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom I-II
Zakamycze
2002
1765Strąpka J.Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo
C.H.Beck
2003
1766Praca zbiorowaKodeks spółek handlowych, tom III
1767Machnikowski P.Weksel własny in blanco
C.H.Beck
2002
1768Borkowski M.Łączenie się spółek akcyjnych
C.H.Beck
2001
1769Stroiński R.Przedsiębiorstwo. Charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim
C.H.Beck
2003
1770Wacławik A.Prawo krótkoterminowych papierów dłużnych
Zakamycze
2002
1771Przymusowy wykup akcji w kodeksie spółek handlowych
1772Oplustil K.Pożyczki wspólników udzielane spółkom kapitałowym
Zakamycze
2001
1773Kania R.Kaspryszyn J.Kaspryszyn M.Kompendium prawa cywilnego w tablicach
Branta
2003
1774Szczotka J.Spółka jawna
Branta
2003
1775Herbet A.Obrót udziałami w spółce z o.o.
C.H.Beck
2002
1776Wierzbowski M.Dyl M.Znaczne pakiety akcji spółek publicznych
C.H.Beck
2002
1777Fojcik-Mastalska E.Nowe prawo dewizowe
Unimex
1778Denek E.Sobiech J.Wolniak J.Finanse publiczne
PWN
2001
1779Modzelewski W.Sławińska T.Podatek akcyzowy. Zeszyt 76
Warszawa
2002
1780Traktat o UE ustanawiający Wspólnotę Europejską
2002
1781Karwat P.Obejście prawa podatkowego
ABC
2002
1782Arnold B.McIntyre M.International Tax Primer
Kluwer
2002
1783Terra B.Wattel P.European Tax Law
Kluwer
2001
1784Smith S.Barents R.Neutrality and Subsidiarity in Taxation
Kluwer
1996
1785Sandler D.Tax Treaties and Controlled Foreign Company Legislation
Kluwer
1998
1786Andersson K.Melz P.Silfverberg Ch.Liber Amicorum Sven-Olof Lodin, vol. 27
Kluwer
2001
1787Karasseva M.Tax Law in Russia
Kluwer
2001
1788Albregtse D.Kogels H.Selected Issues in European Tax Law
Kluwer
1999
1789Environmental Policy and Direct Taxation in Europe
Kluwer
2000
1790Offermanns R.The Entrepreneurship Concept in a European Comparative Law Perspective
Kluwer
2002
1791Electronic Commerce and Multijurisdictional Taxation
Kluwer
2001
1792Jovanovich J.Customs Valuation and Transfer Pricing, vol. 28
Kluwer
2002
1793Menendez A.Justifying Taxes
Kluwer
2001
1794Westin R.International Taxation of Electronic Commerce
Kluwer
2000
1795Rohatgi R.Basic International Taxation
Kluwer
2002
1796Limits on the use of low-tax regimes by multinational businesses: current measures and emerging trends vol. LXXXVIb
Kluwer
2001
1797Taxation of income derived from electronic commerce vol. LXXXVIa
Kluwer
2001
1798Wakkie N.Meer T.Mergers and Acquisitions in the Netherlands: Legal and Tax Aspects
Kluwer
1992
1799Pistone P.The Impact of Community Law on Tax Treaties
Kluwer
2002
1800Intertax + EC Tax Review
Kluwer
2005
1800Intertax + EC Tax Review
Kluwer
2003
1800Intertax + EC Tax Review
Kluwer
2004
1801Kozierkiewicz R.Słownik terminologii finansowejangielsko-polski
Branta
2003
1802Żmij G.Prawo walut
Zakamycze
2002
1803Kozakiewicz J.Postępowanie w sprawach celnych
ABC
2002
1804Stelmach J.Kodeks argumentacyjny dla prawników
Zakamycze
2003
1805Pinto J.Bauza A.Regimen Juridico de la Responsabilidad Tributaria y su Aplication Practica
2002
1806Ortiz D.La Responsabilidad Tributaria en el Ordenamiento Juridico Espanol
Madryt
2002
1807Gniewek E.(red.)Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Prawo cywilne,tom I
C.H.Beck
2002
1808Gniewek E. (red.)Podstawy prawa cywilnego i handlowego. Prawo handlowe,tom I
C.H.Beck
2002
1809Szczurek Z.Prawo celne dla studentów administracji
Zakamycze
2001
1810Kisielewicz A.Samodzielność gminy w orzecznictwie NSA
Librata
2002
1811Prawo UE. Zagadnienia systemowe
1812Kwecko A.Uznawanie orzeczeń sądów w sprawach cywilnych wg. Konwencji z Lugano
Warszawa
2002
1813Wąsowicz W.Powstanie osoby prawnej
LexisNexis
2002
1814Streinz R.Prawo europejskie
Kodeks
2002
1815Wiktorowska A.Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjne
Librata
2002
1816Praca zbiorowaKomentarz do kodeksu cywilnego-cz. ogólna, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania, spadki. Księga. I, II, III, tom 1 i 2, IV
LexisNexis
2002
1817Ereciński T.Gudowski J.Jędrzejewska M.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część I,tom I i II
LexisNexis
2002
1818Muszyńska B.Wzorcowy wykaz kont 2003 z wyjaśnieniami
1819Zamknięcie roku 2002. Rachunkowość
1820Litwińska M.Kodeks spółek handlowych. Komentarz
C.H.Beck
2002
1821Kamela-Sowińska A.Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Difin
2002
1822Gmytrasiewicz M.Aktywa, inwestycje przedsiębiorstw
Difin
2002
1823Wróbel A. (red.)Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich
Zakamycze
2002
1824Jakubczyk-Cały E.Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości
Difin
2002
1825Kłosiński K.Międzynarodowy obrót usługowy
Difin
2002
1826Norek E.Obrót gospodarczy. Wzory umów i innych aktów
LexisNexis
1827Brzeszczyńska S.Nieruchomość w firmie
C.H.Beck
2002
1828Helin A.Bernaciuk A.Sprawozdanie finansowe
ODDK
1829Helin A. Leasing w księgach korzystającego
ODDK
2003
1830Legionowicz D.Wzory umów i pism w doradztwie podatkowym i księgowości
2002
1831Gierusz J.Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowości
ODDK
2002
1832Helin A.Bernaciuk A.Kontrakty długoterminowe
ODDK
1833Helin A.Wasilewska J.Szymański K.Inwestycje
ODDK
2003
1834Welsyng-Zielony A.Mazur-Strojny R.Kubacki R.Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych. Testy
Kraków
2002
1835Welsyng-Zielony A.Wesołowska A.Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych. Kazusy
Kraków
2002
1836Pyzioł W.Surmański A.Weiss I.Prawo spółek
Branta
2002
1837Szczotka J.Spółka jawna
Branta
2003
1838Witosz A.Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych
Branta
2002
1839Głuchowski J.Polskie prawo podatkowe
LexisNexis
2002
1840Lewandowski S.Malinowski A.Petzel J.Logika dla prawników
LexisNexis
1841Kufel J.Ubezpieczenie gospodarcze w orzecznictwie sądowym
Branta
2002
1842Jaruga A. (red.)Komentarz do ustawy o rachunkowości
ODDK
2002
1843Ustawa o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości
ODDK
1844Wyszomirska-Łapczyńska M.Zobowiązania podatkowe. Zeszyt 3
C.H.Beck
2002
1845Fleszar R.Administracja finansowa i kontrola skarbowa
C.H.Beck
1846Fleszar R.Prawo karne skarbowe
C.H.Beck
1847Wyszomirska-Łapczyńska M.-oprac.Zadania pisemne. Zeszyt 13
C.H.Beck
2002
1848Bartosiewicz A.Kubacki R.Prawo dewizowe
C.H.Beck
2002
1849Ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne
C.H.Beck
1850Kowalewski E.Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Branta
2002
1851Kowalewski E.Umowa ubezpieczenia
Branta
2002
1852Kidyba A.Prawo handlowe
C.H.Beck
2002
1853Muszyńska B. (red.)Środki trwałe. Aspekty prawne
Poznań
2002
1854Gmytrasiewicz M.Rachunkowość finansowa
Difin
2002
1855Borowiecki R.Romanowska M.System informacji strategicznej
Difin
1856Kodeks pracy. Komentarz
LexisNexis
1857Kosikowski C.Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą
LexisNexis
2002
1858Opalski A.Kapitał zakładowy. Zysk. Umorzenie
LexisNexis
2002
1859Kulesza T.Nadzór korporacyjny a zarządzanie spółką kapitałową
LexisNexis
2002
1860Orlicki M.Umowa ubezpieczenia
C.H.Beck
2002
1861Kulicki J.Koszty uzyskania przychodów
ODDK
1862Praca zbiorowaCeny transferowe
C.H.Beck
2003
1863Rutkowska E.Bankowe wzorce umowne
Branta
2002
1864Rudnicki S.Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz
LexisNexis
1865Bogdalski P.Środki ochrony autorskich praw majątkowych
Zakamycze
2003
1866Gajda M.Tarnawska K.Lobbing rolny a budżet UE
Zakamycze
2002
1867Wąsiewicz A.Ubezpieczenia komunikacyjne
Branta
2001
1868Bałaban A.Ciapała J.Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie
Zakamycze
2002
1869Kopaczyńska-Pieczniak K.Ustanie członkowstwa w sp. z o.o.
Zakamycze
2002
1870Kuryłowicz M.Słownik terminów. Zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz opochodzenia łacińskiego
Zakamycze
2002
1871Krześniak E.Spółka partnerska
Zakamycze
2002
1872Karwowski P.Amortyzacja bilansowa i podatkowa 2002
C.H.Beck
2002
1873Kontrakty długoterminowe w prawie bilansoweym i podatkowym
C.H.Beck
2002
1874Brzeszczyńska S.Koszty w podatkach dochodowych
C.H.Beck
2002
1875Ziółkowski P.Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2002 r.
C.H.Beck
2002
1876Bień A.Bień W.Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach
Difin
2002
1877Dąbkowski D.Referendum lokalne
2002
1878Stańdo A.Statut spółki akcyjnej
Ostoja
2002
1879Pogonowski P.Domy składowe-umowa składu
LexisNexis
2001
1880Praca zbiorowaSamorząd terytorialny w Polsce
LexisNexis
2002
1881Kruczalak K.Umowy i inne czynności handlowe
LexisNexis
2002
1882Gawlik Z.Pełczyński P.Podstawy prawa cywilnego. Prawo rzeczowe
LexisNexis
2001
1883Niewiadomski Z.Planowanie przestrzenne. zarys systemu
LexisNexis
2002
1884Jaryszek J.Kosikowski C.Podstawy prawa gospodarczego
LexisNexis
2001
1885Naruszewicz S.Laszuk M.Prawo celne. Zarys wykładu
LexisNexis
2001
1886Bartosiewicz A.Kubacki R.Kodeks karno-skarbowy
C.H.Beck
2002
1887Dzwonkowski H.Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
C.H.Beck
2002
1888Etel L.Podatek od nieruchomości. Komentarz
C.H.Beck
2002
1889Banach J.Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
C.H.Beck
2002
1890Pieróg I.Zamówienia publiczne. Komentarz
C.H.Beck
2002
1891Spółka z o.o. Wzory umów i formularzy
Bielsko-Biała
2003
1892Głuchowski J.Podatki ekologiczne
ABC
2002
1893Oniszczuk J.Samorząd terytorialny w orzecznictwie TK
ABC
2002
1894Turska J. (red.)Rola biegłego we współczesnym procesie
2002
1895Rutkowski B.Dowody w postępowaniu podatkowym
ABC
1999
1896Majewski M.Umowa przedwstępna
C.H.Beck
2002
1897Łętowska E.Zbiór norm w prawie cywilnym
C.H.Beck
2002
1898Góra-Błaszczykowska A.Postanowienie sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym
C.H.Beck
2002
1899Pieńkos J.Słownik prawniczy polsko-niemiecki
Zakamycze
2002
1900Pieńkos J.Podstawy przekładoznawstwa
Zakamycze
2003
1901Kalinowski M.Zmiany w ordynacji podatkowej
ODDK
2003
1902Welsyng-Zielony A.Szewc W.Cieśliński W.Skuteczne zarządzanie kancelarią podatkową i biurem rachunkowym
1903Radwański Z. (red.)Prawo cywilne. Cz. ogólna, tom II
C.H.Beck
2002
1904Wojcieszko-Głuszko E.Ochrona prawa know-how w prawie polskim na tle prawniczo-porównawczym
Zakamycze
2002
1905Zaleska M.Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku
Difin
2002
1906Pogonowski P.Organy postępowania upadłowościowego
ABC
1907Praca zbiorowaKodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
LexisNexis
2002
1908Miller K.Yrkoski J.Ordynacja podatkowa. Wersja polsko-angielska
ABC
2002
1909Piasecki K. (red.)Kodeks postępowania cywilnego, tom III
C.H.Beck
2002
1910Szymiczek A.Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2002
INFOR
2002
1911Poczobut J.Umowa leasingu
C.H.Beck
1912Fijałkowski T.Prawo dewizowe. Akty wykonawcze. Komentarz
2002
1913Brol J.Umowa leasingu
LexisNexis
1914Świeboda Z.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego-postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, cz. II
WP
2001
1915Ereciński T.Ciszewski J.Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego-przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, cz. III
LexisNexis
2002
1916Praca zbiorowaCeny transferowe
C.H.Beck
2003
1917Ciulkin L.Jakubecki A.Krajowy Rejesr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz
1918Praca zbiorowaPolski model sądownictwa administracyjnego
Lublin
2003
1919Mik C. (red.)Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej
Toruń
2002
1920Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
LexisNexis
2002
1921Gniewek E.Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KleinaO źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych
Zakamycze
2000
1922Autkiewicz S.Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw
2002
1923Kuś A.Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa UE
Iuris
2001
1924Behind the Corporate Veil Using Corporate Entities for Illicit Purposes
OECD
2001
1925Taxaton and Electronic Commerce implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions
OECD
2001
1926Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
OECD
1995
1927Tax Ratios a Critikal Survey no. 5
OECD
2001
1928Taxing Powers of State and Local Government no. 1
OECD
1999
1929Fiscal design Surveys across Levels of Government no. 7
OECD
2002
1930Tax and the economy a comparative
OECD
2001
1931Consumption Tax Trends VAT/GST, Excise and Environmantal Taxes
OECD
2001
1932Taxing Insurance Companies no. 3
OECD
2001
1933Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment no.4
OECD
2001
1934Tax Burdens Alternative Measures no. 2
OECD
2000
1935Taxing Wages Special Feature: Taxing Pensioners 2000-2001
OECD
2002
1936Environmentally Related Taxes in OECD Countries Issues and Strategies
OECD
2001
1937Model Tax Convention on Income and on Capital-Condensed Version 2003
OECD
2002
1938Revenue Statistics Special Features:Social security Contributions the Impact of GDP Revosions on Reported Tax Levels 1965-2001
OECD
2002
1939dyskietka CDTax Wages 1979-2001
OECD
2001
1940Model Tax Convention on Income and Capital Condensed Version 1998
OECD
1998
1941Improving Access to Bank Information for Tax Purposes
OECD
2000
1942European economicy-special raport 1/2002
1943Company taxation in the Internal Market
Belgia
2002
1944Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz + tekst ustawy
Unimex
2003
1945Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz + tekst ustawy
Unimex
2003
1946Kuś A.Prawo celne
Branta
2003
1947Izdebski H.Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz. Orzecznictwo. Skorowidz
2003
1948Jasińska M.Podział spółek kapitałowych. Komentarz
C.H.Beck
2003
1949Bartosiewicz A.Kubacki R.Leksykon prawa karnego skarbowego
Unimex
2003
1950Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2003
Unimex
2003
1951Fojcik-Mastalska E.Prawo dewizowe. Komentarz 2003
Unimex
2003
1952Morawski L.Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz
2002
1953Nakielska I.Prawo do własnośći w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Uniw. Gdański
2002
1954Cieśliński A.Wspólnotowe prawo gospodarcze
C.H.Beck
2003
1955Góra E.Kotula M.Fundacje i stowarzyszenia. Zakładanie działalności, likwidacja
ODDK
2002
1956Pabis R.Przepisy ogólne. Pisma spółek handlowych, tom I. Spółka jawna i partnerska
C.H.Beck
1957Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2003
1958Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o rachunkowości
LexisNexis
2003
1959Kosacka-Łędziewicz D.Eksport i import. Opodatkowanie 2003
Unimex
2003
1960Zubrzycki J.PKWiU a stawka VAT 2003
Unimex
2003
1961Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2003
1962Marciniuk J.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2003
1963Gujski W.Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne. Oświadczenie pracy
Librata
2003
1964Rogala E.VAT 2003r
Difin
2003
1965Chustecka K.Podatek od czynności cywilnoprawnych 2003
Difin
2003
1966Wrona J.Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa w 2003 r.
Difin
2003
1967Tarno J.P.Ustawy reformujące sądownictwo administracyjne
LexisNexis
1968Lutter M.-wprow.Niemieckie ustawy o spółce z o.o. i spółce akcyjnej
C.H.Beck
1999
1969Zieliński M.Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki
LexisNexis
2002
1970Olejniczak-Szałowska E.Referendum lokalne w świetle ustawodawstwa polskiego
Difin
2002
1971Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Difin
2002
1972Stahl M. (red.)Materialne prawo administracyjne. Pojęcia. Instrukcje. Zasady
Difin
2002
1973Biskup R.Wtórny obrót papierami wartościowymi-zagadnienia
Branta
2003
1974Merlewska-Budzik B.Spółka z o.o. Prawo spółek handlowych. Wzory z objaśnieniami + (CD poz. rej. 2360)
C.H.Beck
2002
1975Porzecka B. (red.)Podatki 2003, tom I
C.H.Beck
2003
1976Porzecka B. (red.)Podatki 2003, tom I
C.H.Beck
2003
1977Income Tax 2002-2003
Tolley
2002
1978Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
2003
1979Kotulski M.Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie
LexisNexis
2002
1980Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
1981Zubrzycki J.Leksykon VAT 2003 r.
Unimex
2003
1982Praca zbiorowaPodatek dochodowy od osób prawnych 2003 r.
Unimex
2003
1983Marciniuk J.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2003
1984Pieróg J.Zamówienia publiczne. Komentarz
C.H.Beck
2003
1985Hauser R.Drachal J.Mzyk E.Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne
ZCO
2003
1986Kurzuna-Chciel D.Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym
Bielsko-Biała
2003
1987Olszewski J.Prawo gospodarcze. Kompendium
C.H.Beck
2002
1988Baranowska-Prokop E.Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym
Difin
2003
1989Sobańska I. (red.)Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
C.H.Beck
2003
1990Kosacka-Łędziewicz D.Eksport i import. Opodatkowanie 2003
Unimex
2003
1991Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2003
Unimex
2003
1992Martini J. (red.)Ustawa o VAT. Komentarz
Difin
2003
1993Praca zbiorowaUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Difin
2003
1994Pałka M. (red.)VAT-PKWiU dla towarów i usług opodatkowanych w r. 2003 stawką 7%, 3%, 0% i zwolnionych oraz objętych zryczałtowanym podatkiem
2003
1995Skupisz R. (red.)Orzecznictwo ETS + CD
C.H.Beck
2003
1996Cioch H.Prawo fundacyjne
Difin
2002
1997Wasiński T.Skoczylas W.Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie
2002
1998Pabis R.Spółka z o.o. Komentarz
C.H.Beck
2003
1999Ostaszewski J.Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej
2003
2000Gajda M.Tarnawska K.Lobbing rolny a budżet UE
Zakamycze
2002
2001Olchowicz I.Tłaczała A.Sprawozdawczość finansowa
Difin
2002
2002Góra E.Kotula M.Dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2003 r.
2003Paluch M.Ordynacja podatkowa w 2003 r.
Difin
2003
2004Majewicz M.Amortyzacje podatkowe 2003 r.
Difin
2003
2005Bień A.Bień W.Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2003 r.
Difin
2003
2006Łukowicz A.Konta podatkowe 2003
Difin
2003
2007Wrona J.Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa w 2003 r.
Difin
2003
2008Żyrek M.Leasing w podatkach i księgowości w 2003 r.
Difin
2003
2009Napiórkowska H.Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2003 r.
Difin
2003
2010Chustecka K.Podatek od czynności cywilnoprawnych 2003
Difin
2003
2011Majewicz M.Samochód w działalności gospodarczej 2003
Difin
2003
2012Rogala E.VAT 2003 r. Vademecum Podatnika 220
Difin
2003
2013Wykaz izb i urzędów skarbowych oraz numerów rachunków bankowych w 2003 r.Vademecum Podatnika 224
Difin
2003
2014Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych 2003 r.
C.H.Beck
2003
2015Kosacka-Łędziewicz D.Kubacki R.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Unimex
2003
2016Tokarczyk R.Prawo amerykańskie
Zakamycze
2003
2017Mucha M.NIP. Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
C.H.Beck
2003
2018Gralewicz-Mela M.Nuzzo B.Słownik prawniczy włosko-polski
ABC
2003
2019Głuchowski J.Podatki ekologiczne
ABC
2002
2020Michalik T.VAT 2003. Komentarz
C.H.Beck
2003
2021Księga pamiątkowa ku czci prof. I. Weissa. Studia z prawa prywatnego gospodarczego
Zakamycze
2003
2022Kosacka-Łędziewicz D.Podatek od czynności cywilnoprawnych
Unimex
2003
2023Fojcik-Mastalska E.Prawo dewizowe. Komentarz 2003
Unimex
2003
2024Praca zbiorowaSamorząd terytorialny w Polsce
LexisNexis
2002
2025Grzegorczyk T.Ustawa prawo dewizowe
ABC
2003
2026Zedler F.Prawo upadłościowe i naprawcze
Zakamycze
2003
2027Stahl M.(red.)Materialne prawo administracyjne. Pojęcia. Instrukcje. Zasady
Difin
2002
2028Brodecki Z.Prawo o kontraktach w ubezpieczeniach
Zakamycze
2003
2029Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Difin
2002
2030Sarnecki P.Ustroje konstytucyjne pańsw
Zakamycze
2003
2031Ludwikowska A.Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej
2002
2032Brodecki Z.Gra E.Układ Europejski. Komentarz
LexisNexis
2002
2033Tuleja P.Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności
Zakamycze
2003
2034Skrzydło W.Konstytucja RP. Komentarz
Zakamycze
2002
2035Wyrzykowski M. (red.)Konstytucyjne podstawy systemu prawa
Warszawa
2001
2036Martini J. (red.)Ustawa o VAT. Komentarz
Difin
2003
2037Praca zbiorowaUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Difin
2003
2038Czapliśki W.Wyrozumska A.Sądzia krajowy wobec prawa międzynarodowego
2039Banaszak B. (red.)Słownik prawa gospodarczegopolsko-niemiecki
C.H.Beck
2003
2040Masternak M.KubiakPrzestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP
Zakamycze
2003
2041Mariański A.Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym
LexisNexis
2001
2042Jarosz-Żukowska S.Konstytucyjna zasada ochrony własności
Zakamycze
2003
2043Wacławczyk A.Obligacje komunalne
Zakamycze
2003
2044Kamiński I.Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy
Zakamycze
2003
2045Maśniak D.Ubezpieczenia ekologiczne
Zakamycze
2003
2046Kalinowski M.Morawski W.Zalasiński A.Kodeks podatkowy 2003 r.
TNOiK
2003
2047Kalinowski M.Morawski W.Zalasiński A.Kodeks podatkowy 2003 r.
TNOiK
2003
2048Kalinowski M.Morawski W.Zalasiński A.Kodeks podatkowy 2003r.
TNOiK
2003
2049Mazur Ł.Sokołowska E.Opodatkowanie środków pomocowych
C.H.Beck
2003
2050Zubrzycki J.Grzybowska M.Wieczorek-Fronia M.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2003
Unimex
2003
2051Etel L.Podatek od nieruchomości. Komentarz
C.H.Beck
2002
2052Bień A.Bień W.Dochody z kapitałów i ich opodatkowanie w 2003 r.
Difin
2003
2053Ofiarski Z.Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
ABC
2054Golat R.Opodatkowanie licencji
ABC
2055Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa 2003 r. Komentarz
Unimex
2003
2056Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie
2002
2057
2058Walińska E.Rachunkowość podatków odroczonych
Warszawa
2003
2059Walińska E.Rachunkowość podatków odroczonych
Warszawa
2003
2060Meisels W.Podręczny słownik polsko-włoski
Warszawa
2001
2061Meisels W.Podręczny słownik włosko-polski
Warszawa
2001
2062Dick L.Przewodnik po Unii Europejskiej
2063Wielki Ilustrowany Atlas Świata
Pascal
2064Wielki słownik polsko-niemiecki, tom I-II
Warszawa
2000
2065Wielki słownik angielsko-polski i polsko-angielski
PWN
2002
2066Słownik języka polskiego, tom I-III
PWN
1999
2067Perlin O.Perlin J.Podręczny słownik polsko-hiszpański
Warszawa
2001
2068Wawrzkowicz S.Hiszpański K.Podręczny słownik hiszpańsko-polski
Warszawa
2000
2069Kopaliński W.Podręczny słownik wyrazów obcych
Warszawa
1999
2070Nykiel W.Koperkiewicz-Mordel K.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
LexisNexis
2003
2071Nykiel W.Koperkiewicz-Mordel K.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
LexisNexis
2003
2072Nykiel W.Koperkiewicz-Mordel K.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
LexisNexis
2003
2073Nykiel W.Koperkiewicz-Mordel K.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz.
LexisNexis
2003
2074Krakowiak M.Prawo dewizowe. Komentarz
2003
2075Mucha M.Obowiązek administracji publicznej w sferze dostępu do informacji
2002
2076Jabłoński M.Wygoda K.Dostęp do informacji i jego granice
2002
2077Sanetra W. (red.)Sąd Najwyższy wobec prawa i praktyki UE
Wrocław
2003
2078Przyborowska-Klimczak A.-oprac.Dokumenty Europejskie, tom IV
Verba
2003
2079Heller I.Integracja Polski z UE
2003
2080Welsyng-Zielony A.Wesołowska A.Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych. Kazusy
Kraków
2003
2081Welsyng-Zielony A.Mazur-Strojny R.Kubacki R.Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych. Testy
Kraków
2003
2082Garlicki L.Konstytucja RP. Komentarz, tom III
Wyd. Sejmowe
2003
2083Dąbkowski D.Weksel in blanco
C.H.Beck
2003
2084Romanowski M.Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz
2003
2085Rajchel W.Powszechne Towarzystwa Emerytalne jako specyficzny rodzaj spółki akcyjnej
Branta
2003
2086Jędrejek G.Spółka cywilna między małżonkami
2003
2087Maśniak D.Ubezpieczenia ekologiczne
Zakamycze
2003
2088Jabłoński M.Wygoda K.Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
2002
2089Gołaczyński J.Zastaw na rzeczach ruchomych
C.H.Beck
2001
2090Kmieciak Z.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa
Zakamycze
2003
2091Izdebski H. (red.)Nadużycie prawa
Liber
2003
2092Kukiełka J.Poniewierka D.Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie transakcji kredytowych
2003
2093Radzicka G.Stankowski J.Dochodzenie roszczeń w drodze egzekucji sądowej
Wyd. WSB
2000
2094Pietrzykowski K. (red.)Kodeks cywilny. Komentarz, tom I-II
C.H.Beck
2003
2095Pyziak-Szafnicka M.Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalnośći dłużnika
ABC
1995
2096Pietrzykowski K. (red.)Kodeks cywilny. Suplement do tomu I-II
C.H.Beck
2003
2097Zieliński T. (red.)Kodeks pracy. Komentarz
ABC
2003
2098Giezek J.Kardas P.Przepisy karne KSH. Komentarz
Zakamycze
2003
2099Nawrocki J.Strzelczyk K.Komentarz do KSH. Spółka akcyjna i przepisy karne,tom 1
LexisNexis
2003
2100Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2101Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2003
2102Jakubecki A.Zedler F.Prawo upadłościowe i naprawcze + skorowidz
Zakamycze
2003
2103Borkowski T.Jerzak S.Polskie prawo dewizowe
Difin
2003
2104Prawo UE
2105Zięba-Załucka H.Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP
Rzeszów
2000
2106Chojna-Duch E.Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne
2003
2107Wacławczyk A.Obligacje komunalne
Zakamycze
2003
2108Etel L.Podatek od nieruchomości. Komentarz
C.H.Beck
2002
2109Etel L.Podatek od nieruchomości rolny, leśny
C.H.Beck
2003
2110Kowalski A. Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek osobowych
Difin
2003
2111Gutowski M.Umowa opcji
Zakamycze
2003
2112Modzelewska-Wąchal E.Pomoc publiczna dla przesiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz
2003
2113Norek E.Zamówienia publiczne. Komentarz
2003
2114Jędrejek G.Pogonowski P.Działalność gospodarcza małżonków
LexisNexis
2002
2115Katner W.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo
2003
2116Przybysz P.Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
LexisNexis
2003
2117Borowiecki R.Przepływ i bezpieczeństwo informacji.W stronę inteligencji przedsiębiorstwa
Zakamycze
2003
2118Krześniak E.Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego
Zakamycze
2003
2119Jankowiak D.Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich. Komentarz
C.H.Beck
2003
2120Bajson J.Jodłowski J.Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2003
2121Oplustil K.Europejska spółka akcyjna. Teksty aktów prawnych z omówieniem
2002
2122Tarska M.Spółka z o.o.-isota, ustrój, funkcjonowanie
C.H.Beck
2003
2123Stroiński R.Przedsiębiorstwo-charakter prawny oraz zbycie w prawie amerykańskim, francuskim i polskim
C.H.Beck
2003
2124Cudna-Wagner A.Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela
Kodeks
2002
2125Gołda M.Leasing
Difin
2002
2126Szewc A.Jyż G.Prawo własności przemysłowej
C.H.Beck
2003
2127Promińska U.Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie
2003
2128Lewandowski R.Stolfa M.VAT 2003 r. Komentarz
ABC
2003
2129Sobczak K. (red.)Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw
Difin
2002
2130Skupisz R. (red.)Orzecznictwo ETS
C.H.Beck
2003
2131
2132Łućko R.Senda T.Prawo celne. Nowe pytania egzaminacyjne
C.H.Beck
2002
2133Kubacki R.Bartosiewicz A.Kodeks karny skarbowy
C.H.Beck
2003
2134Cieśliński A.Wspólnotowe prawo gospodarcze
C.H.Beck
2003
2135Rygiel B.Zbiór orzeczeń WSA, SN i TK. Interpretacje i odpowiedzi MF. VAT 2003
Difin
2003
2136International encyklopedia of camparative law, tom I - VI
2137Towards a Dual Income Tax
Kluwer
1996
2138Pension systems in the European Union
Kluwer
1999
2139Thuronyi V.Tax Law Design and Drafting
Kluwer
2000
2140Meldman R.Schadewald M.A Practical Guide to U.S. Taxation of International Transactions
Kluwer
2000
2141Karasseva M.Tax Law in Russia
Kluwer
2001
2142Otsuka M.Otsuka I.Tax Law in Japan
Kluwer
2001
2143Amann R.German Tax Guide
Kluwer
2144Essers P.Abusive Application of International Tax Agreements, Vol. 25b
Kluwer
2001
2145Soler Roch M.Tax Law in Spain
Kluwer
2002
2146Mammen Ch.Using Legislative History in American Statutory Interpretation
Kluwer
2002
2147Ruiz M.Manual Asistance for the Recovery of Tax Claims
Kluwer
2003
2148Lang M.Zuger M.Settlement of disputes in Tax Treaty Law
Kluwer
2002
2149Thuronyi V.Comparative Tax Law
Kluwer
2003
2150Gribnau H.Legal Protection Against Discriminatory Tax Legislation
Kluwer
2003
2151Model Tax Convention on Income and on Capital,tom I i II
OECD
2000
2152Baker P.Double Taxation Conventions
Sweet &Maxwell
2003
2153Orange Tax Handbook 2003-2004
LexisNexis
2003
2154Yellow Tax Handbook 2003-2004, tom I-IV
LexisNexis
2003
2155Sonnenveldt F.Global Estate Planning - A Practical Guide to the Principles of Estste, Inheritance and Gift Taxes
Kluwer
2001
2156Issues in International Taxation, nr 8
OECD
2003
2157Taxing Wages 2001-2002
OECD
2003
2158Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2159Morawski W.Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym
ODDK
2003
2160Brzeszczyńska S.Umowy w obrocie nieruchomościami
C.H.Beck
2003
2161Dorfmueller P.Tax Planning for U.S. MNCs with EU Holding Companies
Kluwer
2003
2162Lutkiewicz-Rucińska A.Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka
Branta
2003
2163Mankiewicz J. (red.)Ubezpieczenia w UE
2002
2164Lutter M.-wprow.Niemieckie ustawy o spółce z o.o. i spółce akcyjnej
C.H.Beck
1999
2165Kodeks spółek handlowych. Tekst dwujęzyczny polsko-niemiecki
C.H.Beck
2002
2166Rudnicki S.Kodeks spółek handlowych-wprowadzenie
2002
2167Kodeks pracy polsko-angielski
C.H.Beck
2003
2168Marciniuk J.Małocha A.VAT i podatek akcyzowyMWSt und Akzisesteuer
C.H.Beck
2003
2169Marciniuk J.Zręba-Jesiotr K.Podatek dochodowy od osób fizycznychEinkommensteuer
C.H.Beck
2003
2170Marciniuk J.Dymek M.Podatek dochodowy od osób fizycznychKorperschaftsteuer 2003
C.H.Beck
2003
2171Perkowski M (red.)Wymiar sprawiedliwości UE. Wybrane zagadnienina
2003
2172Lankosz K. (red.)Traktat o UE. Komentarz
C.H.Beck
2003
2173Brzeziński B.Kalinowski M.Komentarz do Ordynacji podatkowej
ODDK
2003
2174Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa
C.H.Beck
2002
2175Tarska M.Kodeks spółek handlowych
C.H.Beck
2002
2176Kamiński J.Ustawa o VAT. Komentarz
C.H.Beck
2003
2177Barcz J. (red.)Prawo UE. Prawo materialne i polityki
2003
2178Smyczyński T. (red.)Prawo rodzinne i opiekuńcze, tom XII
C.H.Beck
2003
2179Dybowski T. (red.)Prawo rzeczowe, tom III
C.H.Beck
2003
2180Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2181Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2182Góra-Błaszczykowska A.Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz
C.H.Beck
2003
2183Górniok O. (red.)Prawo karne gospodarcze
C.H.Beck
2003
2184Sołtysiński S.Szajkowski A.Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 459-633,tom IV
C.H.Beck
2004
2185Świeboda Z.Prawo upadłościowe i naprawcze
2003
2186Kuźniar R.Prawa człowieka
Scholar
2002
2187Wąsowicz W.Powstanie osoby prawnej
Kodeks
2002
2188Golat K.Golat R.Umowy nietypowe w obrocie cywilnoprawnym. Praktyczne kompendium
2003
2189Pyziak-Szafnicka M.Potrącenie w prawie cywilnym
Zakamycze
2002
2190Czerwińska K.Nowe prawo ubezpieczeniowe. Komentarz
Twigger
2003
2191Manowska M.Postępowanie odrębne w procesie cywilnym
2003
2192Bąkowski T.Zasady techniki prawodawczej
ABC
2003
2193Hauser R.Leoński Z.Postępowanie egzekucyjne w administracji
C.H.Beck
2003
2194Przybysz P.Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
LexisNexis
2003
2195Szachułowicz J.Krassowska M.Gospodarka nieruchomościami. Komentarz
2003
2196Iwulski JSanetra W.Kodeks pracy. Komentarz
Librata
2003
2197Kubala W.Kubala K.Umowa spółki cywilnej. Wzory pism
C.H.Beck
1999
2198Kodeks spółek handlowych o KRS. Prawo działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze
2199Łućko R.-oprac.Senda T.-oprac.Prawo celne. Zeszyt 8
C.H.Beck
2002
2200Oplustil K.Spółki kapitałowe w stadium organizacji
2002
2201Pinior P.Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim
C.H.Beck
2003
2202Oplustil K.Europejska spółka akcyjna. Teksty aktów prawnych z omówieniem
2002
2203Zdzieborski R.Spółki kapitałowe przed rejestracją
C.H.Beck
2000
2204Od rejestracji do likwidacji. Poradnik podatkowy przedsiębiorcy
ODDK
2003
2205Góralski W. (red.)Europa 2003. Organizacje. Instytucje. Personalia. Adresy. Kontakty
Warszawa
2003
2206Ius publicum European
PiPG
2003
2207Piasecki K.Postępowanie sądowe i arbitrażowe w sprawach gospodarczych
2003
2208Kaleda S.Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie. Zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe
2003
2209Traktat Akcesyjny. Wybór dokumentów
PiPG
2003
2210Traktat Akcesyjny. Wybór dokumentów
PiPG
2003
2211Traktat z Nicei. Zagadnienia prawne i instytucjonalne
2003
2212Postępowanie administracyjne, podatkowe, egzekucyjne, sądowoadministracyjne. Wybór tekstów
2003
2213Praca zbiorowaPrawo finansów publicznych
TNOiK
2003
2214Praca zbiorowaPrawo finansów publicznych
TNOiK
2003
2215Księga pamiątkowa ku czci prof. J. NowackiegoPrawo a wartości
Zakamycze
2003
2216Pieniążek A.Stefaniuk M.Socjologia prawa. Zarys wykładu
Zakamycze
2003
2217Dubel L.Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
Zakamycze
2002
2218Tokarczyk R.Współczesne doktryny polityczne
Zakamycze
2003
2219Kosikowski C. (red.)Ruśkowski E. (red.)Etel L. (red.)Głuchowski J. (red.)Finanse publiczne i prawo finansowe
ABC
2003
2220Kosikowski C. (red.)Ruśkowski E. (red.)Etel L. (red.)Głuchowski J. (red.)Finanse publiczne i prawo finansowe
ABC
2003
2221Kosikowski C. (red.)Ruśkowski E. (red.)Etel L. (red.)Głuchowski J. (red.)Finanse publiczne i prawo finansowe
ABC
2003
2222Marchewka-Bartkowiak K.Zarządzanie długiem publicznym w krajach UE i Polsce
Warszawa
2003
2223Nicoll W.Salmon T.Zrozumieć Unię Europejską
KiW
2002
2224Łazowski A.Zawidzka A.Prawo międzynarodowe publiczne
C.H.Beck
2003
2225Piontek E. (red.)Prawo polskie a prawo UE
Liber
2003
2226Kasterski R.Jak pisać
Bielsko-Biała
2003
2227Susałko M.Prawo w diagramach. KPA
Bielsko-Biała
2003
2228Szokalska A.Prawo w diagramach. KPC
Bielsko-Biała
2003
2229Prawo. Społeczeństwo. Jednostka. Księga jubileuszowa dedykowana. Prof. L. Kubackiemu
2003
2230Drapała P.Zwalniające przejęcie długu
C.H.Beck
2002
2231Adamiak B.Borkowski J.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
2003
2232Golat R.Opodatkowanie licencji
ABC
2233Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych
ABC
2003
2234Etel L.Presnarowicz S.Podatek od środków transportu. Komentarz
ABC
2002
2235Głuchowski J.Podatki ekologiczne
ABC
2002
2236Kosikowski C.Prawo finansowe. Cz. ogólna
ABC
2003
2237Banasiński C.Kulesza M.Ustawa o gospodarce komunalnej
ABC
2002
2238Barta J.Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
ABC
2003
2239Bartosiewicz A.Kubacki R.Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego
ABC
2003
2240Wójtowicz W. (red.)Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
2003
2241Praca zbiorowaZasady techniki prawodawczej
ABC
2003
2242Księga pamiątkowa UJ. Dziedzicwo prawne XX w.
2243Jarosz-Żukowska S.Konstytucyjna zasada ochrony własności
Zakamycze
2003
2244Łazowski A.Ochrona praw jednostki w prawie Wspólnot Europejskich
Zakamycze
2002
2245Włosińska A.Odmowa uznania zagranicznego orzeczenia sądowego w świetle postanowień Konwencji Lugańskiej
Zakamycze
2002
2246Pazdan J.Pełnomocnictwo w prawie prywatnym międzynarodowym
Zakamycze
2003
2247Bałaban A.Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja. Źródła prawa. Samorząd terytorialny
Zakamycze
2003
2248Masternak M.KubiakPrzestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP
Zakamycze
2003
2249Krześniak E.Spółka partnerska
Zakamycze
2002
2250Nowacki J.Studia z teorii prawa
Zakamycze
2003
2251Czubik P.Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowego regionalizmu handlowego
Zakamycze
2002
2252Wacławczyk A.Obligacje komunalne
Zakamycze
2003
2253Langrod J.Instytucje prawa administracyjnego. Zarys cz. ogólnej
Zakamycze
2003
2254Ożegalska-Trybalska J.Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne
Zakamycze
2003
2255Hauser R.Drachal J.Mzyk E.Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne
ZCO
2003
2256Sopoćko A.Rynkowe instrumenty finansowe
2003
2257Kołodko G.Globalizacja. Marginalizacja. Rozwój
2003
2258Jaśkowska M.Masternak M.Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa NSA
2002
2259Ochendowski E. (red.)Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne
2002
2260Kukulski J.Aspekty prawne bankowych kart płatniczych w polskim systemie pieniężnym
Kodeks
2002
2261Cudna-Wagner A.Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela
Kodeks
2002
2262Adamski A. (red.)Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i UE
2003
2263Sozański J.Ochrona mniejszości w systemie uniwersalnym, europejskim, wspólnotowym
Kodeks
2002
2264Sozański J.Ochrona prawna inwestycji zagranicznych
Kodeks
2002
2265Lutkiewicz-Rucińska A.Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne małżonków
Branta
2003
2266Rządca R.Negocjacje w interesach
2003
2267
2268Skupisz R. (red.)Orzecznictwo ETS + CD
C.H.Beck
2003
2269Hauser R.Leoński Z.Postępowanie egzekucyjne w administracji
C.H.Beck
2003
2270Czarnecki M.Bagińska L.Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
C.H.Beck
2003
2271
2272Pabis R.Pisma spółek handlowych. Spółka jawna.Sspółka partnerska. Spółka komandytowa. Spółka z o.o., tom I-IV + + 4x CD
C.H.Beck
2003
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279Lankosz K. (red.)Traktat o UE. Komentarz
C.H.Beck
2003
2280Piątek S.Prawo telekomunikacyjne WE
C.H.Beck
2003
2281Szewc A.Jyż G.Prawo własności przemysłowej
C.H.Beck
2003
2282Banaszak B. (red.)Słownik prawa i gospodarki polsko-niemiecki
C.H.Beck
2003
2283Kodeks spółek handlowych. Wersja niemiecka
C.H.Beck
2002
2284Niedzwiedzka M.Kowalski R.Audyt wewnętrzny VAT. Zdążyć przed fiskusem
Difin
2003
2285Sobczak K. (red.)Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw
Difin
2002
2286Golat R.Internet. Aspekty prawne
Difin
2003
2287Jachimowska-Jaskólska L.Kazusy z prawa bankowego z rozwiązaniami
Difin
2003
2288Wyka T.Ochrona zdrowia i życia pracownika jako element treści stosunku pracy
Difin
2003
2289Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe
Difin
2002
2290Duniewska Z.Prawo administracyjne. Pojęcia. Instytucje. Zasady w teorii i orzecznictwie
Difin
2002
2291Pałecki K.Prawoznawstwo. Zarys wykładu
Difin
2003
2292Kamela-Sowińska A.Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
Difin
2002
2293Reprezentacja. Reklama. Promocja. Zagadnienia podatkowe
Difin
2003
2294Baranowska-Prokop E.Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym
Difin
2003
2295Kowalski R.Wierzyciel-podatnik.Podatkowe aspekty windykacji
Difin
2003
2296Marciniuk J.Zręba-Jesiotr K.Podatek dochodowy od osób fizycznychEinkommensteuer
C.H.Beck
2003
2297Marciniuk J.Dymek M.Podatek dochodowy od osób fizycznychKorperschaftsteuer 2003
C.H.Beck
2003
2298Marciniuk J.Małocha A.VAT i podatek akcyzowyMWSt und Akzisesteuer
C.H.Beck
2003
2299Modzelewska-Wąchal E.Pomoc publiczna dla przesiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz
2003
2300Pietrzykowski H.Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych
2003
2301Nawrocki J.Strzelczyk K.Komentarz do KSH. Spółka akcyjna i przepisy karne,tom 1
LexisNexis
2003
2302Praca zbiorowaPrawo upadłościowe i naprawczewersja polsko-angielska
Zakamycze
2003
2303Gutowski M.Umowa opcji
Zakamycze
2003
2304Kopaczyńska-Pieczniak K.Ustanie członkowstwa w sp. z o.o.
Zakamycze
2002
2305Petterson R.Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku
2002
2306Petterson R.Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku
2002
2307Sojak S.Baćkowski D.Ceny transferowe. Aspekty podatkowe
ABC
2003
2308Pyziak-Szafnicka M.Elementarny kurs prawa cywilnego
ABC
2003
2309Ferlak M.Instrumenty pochodne. Wprowadzenie
2001
2310Winiarska K.Woroszyn A.Rachunkowość budżetowa
ABC
2002
2311Golec N.Rynek obligacji. Wprowadzenie
ABC
2001
2312Kucharska R.Rynek walutowy i pieniężny
ABC
2001
2313Krawczyk I.Sobczak J.Wzory pism podatkowych +CD
ABC
2003
2314Oberson X.Droit fiscal suisse
Germany
1998
2315Etel L.Podatki i opłaty samorządowe w pytaniach i odpowiedziach
Municipium
2003
2316Jastrzębski R.Funkcje weksla w II RP
Liber
2003
2317Krajewski A.Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z orzecznictwem
2003
2318Mołdawa T. (red.)Wymiar społeczny członkowstwa Polski w UE
2003
2319Morawska E.Klauzula państwa prawnego w Konstytucji na tle orzecznictwa TK
TNOiK
2003
2320Prengel M.Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawnoporównawczym
2003
2321Gołda M.Leasing
Difin
2003
2322KPA z orzecznicwem. Najnowsze orzecznictwo SN i NSA z lat 2000-2003
ODDK
2003
2323Oniszczuk J.Samorząd terytorialny w orzecznictwie TK
ABC
2002
2324Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre dla każdego
2003
2325
2326Katner W. (red.)Podstawy prawa cywilnego handlowego dla ekonomistów
INFOR
2003
2327Fleszar R.Prawo karne skarbowe
C.H.Beck
2002
2328Masiota J.Elektroniczne instrumenty płatnicze
C.H.Beck
2003
2329Jasińska M.Podział spółek kapitałowych. Komentarz
C.H.Beck
2003
2330Łaszczyca G.Martysz Cz.Matan A.Postępowanie administracyjne ogólne
C.H.Beck
2003
2331Prawo cywilne. Zobowiązania
C.H.Beck
2003
2332Biernat J.Cybula P.Prawo spadkowe
C.H.Beck
2003
2333Strzępka J.Sagan B.Zielińska E.Prawo umów budowlanych
C.H.Beck
2001
2334Sobańska I. (red.)Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
C.H.Beck
2003
2335Pabis R.Spółka z o.o. Komentarz
2003
2336Czarczyńska A.Śledziewska K.Teoria integracji europejskiej
C.H.Beck
2003
2337Cieśliński A.Wspólnotowe prawo gospodarcze
C.H.Beck
2003
2338Pinior P.Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim
C.H.Beck
2003
2339Bieniek G.Własność lokali
C.H.Beck
2003
2340Stawecki T.Winczorek P.Wstęp do prawoznawstwa
C.H.Beck
2003
2341Szkodnicki A.Walka konkurencyjna przedsiębiorstw
2003
2342Górniok O. (red.)Prawo karne gospodarcze
C.H.Beck
2003
2343Szczęsny W.Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem
C.H.Beck
2003
2344Pietrzykowski K. (red.)Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
2003
2345Kozakiewicz A.Program rozwoju przedsiębiorstw internetowych
Lector
2346Kozakiewicz A.Program, innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw
Lector
2347Kozakiewicz A.Program rozwoju przedsiębiorstw
Lector
2348Kozakiewicz A.Program rozwoju przedsiębiorstw eksportowych
Lector
2349Kozakiewicz A.Fundusz dotacji inwestycyjnych
Lector
2350Litwińczuk H.Prawo podatkowe przedsiębiorców
ABC
2003
2351Litwińczuk H.Prawo podatkowe przedsiębiorców
ABC
2003
2352Traktat Akcesyjny. Wybór dokumentów
PiPG
2003
2353Ziółkowska W.Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie
2002
2354Ofiarski Z.Prawo dewizowe. Komentarz
Zakamycze
2003
2355Bartkowiak-Majewska E.Cano Santana E.Słownik handlowo-finansowy polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski
Poltext
2003
2356Korczyński I.Opodatkowanie umowy faktoringu
ODDK
2003
2357Korczyński I.Opodatkowanie umowy leasingu
ODDK
2003
2358Korczyński I.Opodatkowanie umowy forfaitingu
ODDK
2003
2359Biernat S. (red.)Przystąpienie Polski do UE
Zakamycze
2003
2360tylko CD do poz. 1974Prawo spółek handlowych. Wzory z objaśnieniami. CD
2361Góralski W. (red.)Europa 2003. Organizacje. Instytucje. Personalia. Adresy. Kontakty
Warszawa
2003
2362Katner W.Komercjalizacja. Prywatyzacja. Komentarz
2003
2363Chatas J.Kwiatkowska H.Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
Difin
2003
2364Brodecki Z.Wolność gospodarcza
2003
2365Czerniawski R.Ustawa o obligacjach. Komentarz
ABC
2003
2366Borodo A.Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny
TNOiK
2003
2367Białocerkiewicz J.Nowe polskie prawo o cudzoziemcach
2003
2368Szkice z prawa UE. Prawo instytucjonalne, tom I
Zakamycze
2003
2369Szkice z prawa UE. Prawo materialne, tom II
Zakamycze
2003
2370International and Comparative Taxation, vol. 26
Kluwer
2002
2371Wareham R.Dolton A.Value Added Tax 2003
Tolley
2003
2372Inheritance Tax 2003-2004
Tolley
2003
2373Corporation Tax
2374Capital Gains Tax 2003-2004
Tolley
2003
2375Egxecutives Living Abroad:Guide to Tax Planning in 37Jurisdictions
Kluwer
1994
2376Mikva A.Lane E.An Introduction to Statutory Interpretation and the Legislative Process
Aspen
1997
2377Lang M.Direct Taxation:Recent ECJ Developments
Wiedeń
2003
2378Lang M.Direct Taxation:Recent ECJ Developments
Wiedeń
2003
2379Lang M.Direct Taxation:Recent ECJ Developments
Wiedeń
2003
2380Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2381Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2382
2383Walińska E.Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości
CCAC
2002
2384Walińska E.Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości
CCAC
2002
2385Walińska E.Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości
CCAC
2002
2386Walińska E.Zasady wyceny bilansowej i ustalania wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości
CCAC
2002
2387Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2388Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2389Sachs K. (red.)VI Dyrektywa VAT
C.H.Beck
2004
2390Komarecka E.Kulinicz T.Akcyza 2003. Vademecum Podatnika 225
Difin
2003
2391Kozakiewicz J.Postępowanie w sprawach celnych
ABC
2002
2392Pinto C.Tax Competition and EU Law
Kluwer
2003
2393Krześniak E.Spółka partnerska ze szczgólnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych
Zakamycze
2002
2394Wytyczne w sprawie cen transferowych. Raport Komitetu Spraw Podatkowych OECD
ABC
2004
2395
2396Czyżowicz W. (red.)Prawo celne
C.H.Beck
2004
2397Chustecka K.Podatek od spadków i darowizn 2004
2004
2398Majewicz M.Amortyzacja podatkowa 2004
2004
2399Fila M.Karta podatkowa 2004
2004
2400Lis Z.Opodatkowanie dochodu od osób fizycznych z najmu budynków i lokali 2004
2004
2401Porowski J.Porowski L.Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2004
2004
2402Górzyńska E.Podatnik w urzędzie skarbowym. Prawa. Obowiązki. Procedury
2004
2403Bartosiewicz A.Kubacki R.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Difin
2004
2404Helin A.Ustawa o rachunkowości
2004
2405Hanusz A.Czerski P.Gminne podatki i opłaty budżetowe
Zakamycze
2004
2406Presnarowicz S.Postępowanie podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego
ABC
2003
2407Dąbek D.Prawo miejscowe samorządu terytorialnego
2003
2408Promińska U. (red.)Prawo własności przemysłowej
Difin
2004
2409Jędrzejewski T.Masternak M.Rączka P.Admininstracyjne postępowanie egzekucyjne
TNOiK
2003
2410Królikowska-Olczak M.(red.)Studia z gospodarczego prawa UE
Zakamycze
2004
2411Zdyb M.Prawo działalności gospodarczej. Komentarz
Zakamycze
2000
2412Herdegen M.Prawo europejskie
2004
2413Turek A.Spółka komandytowo-akcyjna w prawie polskim i francuskim
Warszawa
2004
2414Kidyba A.Prawo handlowe
2004
2415Podrecki P. (red.)Prawo internetu
2004
2416Trzebiński J.Odpowiedzialność organizacyjna wspólników i członków organów spółki handlowej
2004
2417Jacyszyn J.Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce
2004
2418Susałko M.Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo w diagramach
Bielsko-Biała
2003
2419Wytyczne w sprawie cen transferowych. Raport Komitetu Spraw Podatkowych OECD
ABC
2004
2420Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2421Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2422Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2423Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2424Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2425Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2426Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2427Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2428Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2429Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe
Difin
2003
2430Promińska U.(red.)Prawo własności przemysłowej
Difin
2004
2431Szajkowski A.Tarska M.Prawo spółek handlowych
2004
2432Doliwa-Klepacki Z.Integracja europejska po zakończeniu negocjacji Polski z UE
Białystok
2003
2433Praca zbiorowaGrupy kapitałowe w UE i w Polsce
Warszawa
2002
2434Machowska A.Wojtyczek K. (red.)Prawo francuskie, tom I
Zakamycze
2004
2435Rogalska B.Powstanie obowiązku podatkowego w podatkach od towarów i usług
2003
2436Chustecka K.Podatek od czynności cywilnoprawnych 2004
2004
2437Kreft Z.Holding. Grupa kapitałowa
Pol. Wyd. Ek.
2004
2438Safjan M. (red.)Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia
2002
2439Ciszewski J.Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe
2003
2440Krukowski J.Wstęp do nauki o państwie i prawie
2002
2441Stefanicki R.Prawo reklamy
2003
2442Breczko A.Prawo a moralność w teorii i praktyce
2004
2443Krajewska A.Podatki-UE. Polska. Kraje Nadbałtyckie
2004
2444Karpus K.Systemy podatków lokalnych
2003
2445Trzebiński J.Odpowiedzialność organizacyjna wspólników i członków organów spółki handlowej
2004
2446Romanowski M.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
C.H.Beck
2004
2447Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2004
2448Litwińczuk H.Prawo podatkowe przedsiębiorców
ABC
2003
2449Kaleda S.Przejęcie prawa Wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie. Zagadnienia przejściowe oraz międzyczasowe
2003
2450Owsiak S.Finanse publiczne
2004
2451Sozański J.Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów. Wzajemne relacje ajedność czy odrębność unormowań i systemów
Toruń
2004
2452Sozański J.Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów. Wzajemne relacje
2004
2453Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa 2004 r. Komentarz
Unimex
2004
2454Jara Z.Spółka akcyjna. Wzory dokumentów
2004
2455Kosacka-Łędziewicz D.Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych
Unimex
2004
2456Oniszczuk J.Koncepcje prawa
2004
2457Jaśkowska M.Wróbel A.Kodeks postępowania administracyjnego
Zakamycze
2000
2458Szpunar A.Komentarz do prawa wekslowego i czekowego
2003
2459Marciniuk J.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2004
2460Mariański A.Karolak A.Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
2004
2461Machała W.Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim
2003
2462Włodyka S.Prawo koncernowe
Zakamycze
2003
2463Etel L.Uchwały podatkowe samorządu terytorialnego
2004
2464Kamiński I.Słuszność i prawo. Szkic prawnoporównawczy
Zakamycze
2003
2465SarkowiczTeoria prawa
2466Podsiadlik C.Wrogie przejęcie spółki
LexisNexis
2003
2467Kotulski M.Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie
LexisNexis
2002
2468Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
2469Kienzler I.Słownik terminologii gospodarczej polsko-angielski i angielsko-polski, tom I
C.H.Beck
2004
2470Babiarz S.Prawo bankowe
2004
2471Maruchin W.VAT
ABC
2004
2472Kryczko P.Łunarski O.Nowy podatek VAT
ODDK
2004
2473Kryczko P.Łunarski O.Nowy podatek VAT
ODDK
2004
2474Kryczko P.Łunarski O.Nowy podatek VAT
ODDK
2004
2475Kryczko P.Łunarski O.Nowy podatek VAT
ODDK
2004
2476Michalik T.VAT 2004 r. Komentarz
2004
2477Michalik T.VAT 2004 r. Komentarz
2004
2478Michalik T.VAT 2004 r. Komentarz
2004
2479Barcz J. (red.)Prawo Unii Europejskiej
2004
2480Barcz J. (red.)Prawo Unii Europejskiej
2004
2481Barcz J. (red.)Prawo Unii Europejskiej
2004
2482Rozwiązania zwiększające stabilność prowadzenia działalnośći gospodarczej
2483Rozwiązania zwiększające stabilność prowadzenia działalnośći gospodarczej
2484Modzelewski W.Rudecka I.(red.)Integracja z humorem. Nowy VAT polski 2004
2004
2485Martini J.(red.)Nowa ustawa o VAT. Komentarz
2004
2486Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych
2004
2487Marciniuk J.Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2004
2488Zubrzycki J.Leksykon VAT + suplement
2004
2489Grabowski A.Klonowska S.Różnice kursowe
2003
2490Kosacka-Łędziewicz D.Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych
2004
2491Cejmer M.Napierała J.Sójka T. (red.)Europejskie Prawo Spółek-instytucje prawne, dyrektywy, kapitał
Zakamycze
2004
2492Michalski M.Kontrola kapitałowa nad spółką akcyjną
Zakamycze
2004
2493Presnarowicz S.Postępowanie podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego
ABC
2003
2494Mączyński D.Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim
C.H.Beck
2004
2495Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa
2004
2496Martyniuk T.Strzałkowska-Gierusz B.Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych
2004
2497Zoll F.Jaka szkoła prawa
ABC
2498Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tom V
2499Witosz A.Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych
2004
2500Nowacki J.Studia z teorii prawa
Zakamycze
2003
2501Zoll F.Prawo gospodarcze i handlowe. Klauzule dokumentowe
2004
2502Mariański A.Karolak A.Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
2004
2503Biernat S. (red.)Przystąpienie Polski do UE
Zakamycze
2003
2504Królikowska-Olczak M. (red.)Studia z gospodarczego prawa UE
Zakamycze
2004
2505Stelmach J.Brożek B.Metody prawnicze
Zakamycze
2004
2506Gliniecka J.System bankowy w regulacjach polskich i unijnych
2004
2507Gil J.Mięzynarodowe prawo gospodarcze
1998
2508Mariański A.Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe
2004
2509Kosacka-Łędziewicz D., Olszewski B.Dokumentacja VAT po 1.05.2004
2004
2510Kosacka-Łędziewicz D.Kubacki R.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
2004
2511Gniewek E. (red.)Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-534
2004
2512Barcz J. (red.)Przyszły traktat konstytucyjny
2004
2513Kienzler I.Słownik terminologii gospodarczej. Polsko-angielski i angielsko-polski, tom I i II
C.H.Beck
2004
2514Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych
Unimex
2004
2515Martyniuk T.Strzałkowska-Gierusz B.Formy ewidencji podatkowej
2004
2516Chudzik M.Wystrychowski M.VAT. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy
ODDK
2004
2517Czapliński W.Wyrozumska A.Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe
C.H.Beck
2004
2518Kulicki J.Kontrola skarbowa. Komentarz
ABC
2004
2519Wyciślok J.Kontrola środków UE
2004
2520Łętowska E.Europejskie prawo umów konsumenckich
2004
2521Fojcik-Mastalska E. (red.)Prawo bankowe
2003
2522Kamiński T.Status poczty dyplomatycznej
2003
2523Popłoński R.Popis P.Podpis elektroniczny. Komentarz
2004
2524Sójka T.Umorzenie akcji
Zakamycze
2004
2525Włodyka S.Prawo koncernowe
Zakamycze
2003
2526Turyna J.Standardy rachunkowości
2003
2527Turyna J.Szczęsny W. (red.)Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych
2004
2528Bartosiewicz A.Kubacki R.Leksykon prawa karnego skarbowego
Unimex
2004
2529Roszczyc M.Kontrola podatkowa w twojej firmie
2003
2530Mączyński D.Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim
C.H.Beck
2004
2531Mazur Ł.Sokołowska E.Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT
C.H.Beck
2004
2532Kosikowski C.Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP
2004
2533Malinowski A. (red.)Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny
2004
2534Niemczyk R.Rachunkowość
2004
2535Zubrzycki J.PKWiU a stawka VAT
2004
2536Rajski J.Kocot W.Zawadkiewicz U.Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
LexisNexis
2002
2537Borodo A.Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy
2004
2538Dynia E.Integracja Europejska
2004
2539Jankowiak D.Ordynacja podatkowa w orzecznictwie SN i NSA
Unimex
2004
2540Kosacka-Łędziewicz D., Olszewski B.Export. Import
2004
2541Wieczorek-Fronia M.Grzybowska M.Zubrzycki J.Środki trwałe
2004
2542Praca zbiorowaLeksykon KSH
2004
2543Wrona J.Stanów D.Kontrola skarbowa i kontrola celna
2004
2544Etel L. (red.)Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach
2004
2545Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa
Unimex
2004
2546Praca zbiorowaPodatek dochodowy od osób prawnych
Unimex
2004
2547Maruchin W.Akcyza po wejściu do UE
Unimex
2004
2548Rodzik T. (red.)Polski kodeks spółek handlowych pol.-ang.
2004
2549Jungman J.Fil P.Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznychpolsko-niemiecki
2004
2550Sozański J.Wspólnotowe a powszechne prawo traktatów. Wzajemne relacje
2004
2551
2552
2553
2554Blaik P.Logistyka
2001
2555Doyle P.Marketing wartości
2003
2556Szacka B.Wprowadzenie do socjologii
2003
2557Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2558Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2559Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2560Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2561Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2562Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2563Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2564Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2565Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2566Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2567Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2568Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2569Brzeziński B. (red.)Podatek od towarów i usług. Studia
2003
2570The World's Leading Lawyears
Chambers
2003
2571Munro A.Double Taxation Relief
LexisNexis
2001
2572Wronkowska S.Podstawowe pojęcia prawa i prwoznawstwa. Cz. II
2003
2573Dyrektywy Wspólnot Europejskich
2574Praca zbiorowaPrawo upadłościowe i naprawcze. Wersja polsko-angielska
Zakamycze
2003
2575Pessel R.Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności
LexisNexis
2003
2576Kosikowski C.Finanse publiczne. Komentarz
LexisNexis
2003
2577Kosikowski C.Finanse publiczne. Komentarz
LexisNexis
2003
2578Gołaczyński J. (red.)Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej
2579Praca zbiorowaProces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UE
2003
2580Patryas W.Elementy logiki dla prawników
Poznań
2581Leszczyński L.Zagadnienia teorii stosowania prawadoktryna i tezy orzecznictwa
Zakamycze
2001
2582Morawski L.Główne problemy współczesnej filozofii prawa
LexisNexis
2003
2583Spencer H.Jednostka wobec prawa
Liber
2002
2584Praca zbiorowaPrawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjne
LexisNexis
2003
2585Zarys prawa handlowego
2586Zakaz konkurencji w prawie pracy
2587Zdanowicz J.Opłata skarbowa
2588Kosacka-Łędziewicz D.Zubrzycki J.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
Unimex
2001
2589Holoubek G.Wymowa prawnicza
2590Wyszomirska-Łapczyńska M.Zobowiązania podatkowe
C.H.Beck
2002
2591Mucha M.Moczko-Wdowczyk S.-wprow.Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2002
2592Dowodzenie w procesie cywilnym
2593Ofiarski Z.Ustawy o: opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
ABC
2001
2594Wieczorek-Fronia M.Grzybowska M.Zubrzycki J.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 1998
Unimex
1998
2595Ochrona danych osobowych
2596Postępowanie administracyjne i sądownicze
2597Traktat o UE w 4 językach
2598Kulicki J.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
ODDK
1999
2599Etel L.Popławski M.Podatki i opłaty realizowane przez gminy w 2001 r. Vademecum Podatnika 171
Difin
2001
2600Kozłowska J.Napiórkowska B.Radziewicz B.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 1998r.
Difin
1998
2601Jaśkowska M.Wróbel A.Kodeks postępowania administracyjnego
Zakamycze
2000
2602Hipoteka
2603Karta praw
2604Wykaz projektów
2605Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP
2606Praca zbiorowaOpodatkowanie
2000
2607Korczyński I.Opodatkowanie umowy factoringu
ODDK
2003
2608Gurgul S.Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz
2004
2609Praca zbiorowaKSH. Suplement do tomu IV-go
2004
2610Hauser R.Leoński Z.Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
C.H.Beck
2004
2611Adamiak B.Borkowski J.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
LexisNexis
2004
2612Menkes J.Wasilkowski A.Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu
2004
2613Izdebski H.Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
2004
2614Wasilewski T.Stosunek wzajemny
2004
2615Justyński J.Podstawy prawne polityk gospodarczych
2004
2616Ruśkowski E.Finanse lokalne w dobie akcesji
ABC
2004
2617Marszałkowska-Krześ E.Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych
2004
2618Przybysz P.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
LexisNexis
2004
2619Suska A.Podatek VAT 2004. Komentarz
Warszawa
2004
2620Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2004
2621Oniszczuk J.Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
Zakamycze
2004
2622Grzegorzewska-Mischka E.Przedsiębiorca po nowemu
2004
2623Hambura S.Muszyński M.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, tom II
Studio Sto
2002
2624Heropolitańska I.Prawne zabezpieczenie wierzytelności
2004
2625Wierzbowski M. (red.)Postępowanie administracyjne
2004
2626Romanowski M.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
C.H.Beck
2004
2627Włodyka S.Kodeksowe spółki atypowe
C.H.Beck
2004
2628Kubiak R.Prawo dewizowe
2004
2629Kozierkiewicz R.Słownik fachowej terminologii finansowejpolsko-angielski i angielsko-polski
2004
2630Dukiel I.Pałys J.Postępowanie naprawcze w razie zagrożenia niewypłacalnością. Komentarz
2004
2631Cieślak S.Fundusze masy upadłości. Postępowanie podziałowe. Komentarz
2004
2632Łukasiewicz J.Zarys nauki administracji
2004
2633Nawacka E.Samorząd terytorialny w ustroju państwowym
2003
2634Jaśkowska M.Masternak M.Postępowanie sądowoadministracyjne
2004
2635Wierzbowski M.Cieślak M.Prawo administracyjne
2003
2636Naruszewicz S.Laszuk M.Wspólnotowe prawo celne
LexisNexis
2004
2637Sobczak K.Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne
2004
2638Etel L. (red.)Prawo podatkowe w pytaniach i odpowiedziach
2004
2639Kosikowski C.Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP
2004
2640Kornobis-Romanowska D.(red.)Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym
2004
2641Rola Z.Kontrola wewnętrzna. Kontrola finansowa i adyt w jednostkach sektora finansów publicznych
2003
2642Chmielnicki P.Statuty jednostek pomocniczych gminy + CD. Wzory statutów
2004
2643Działocka K.(red.)Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP
2004
2644Kuś A.Wspólnotowy kodeks celny
2004
2645Human rights and the rule of law
2004
2646Kwiecień R.Suwerenność państwa
Zakamycze
2004
2647Wójcik J.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Zakamycze
2004
2648Czapliński W.Wyrozumska A.Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe
C.H.Beck
2004
2649Wilejczyk M.Zbycie przedsiębiorstwa
2004
2650Mały Rocznik Statystyczny 2004 polsko-angielski
2004
2651Bielski P.Kodeks spółek handlowych a kodeks handlowy
ODDK
2001
2652Nesterowicz M.Rembieliński A.Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego
TNOiK
1995
2653Nesterowicz M.Rembieliński A.Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego
TNOiK
1995
2654Nestorowicz M.Rembieliński A.Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego
TNOiK
1995
2655Nestorowicz M.Rembieliński A.Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego
TNOiK
1995
2656
2657
2658Terra B.Kajus J.European VAT Directives 2004, tom I-IV
IBFD
2004
2659
2660
2661
2662
2663Shipwright A.Tax Avoidance and the Law
Londyn
1997
2664Grundy M.Essays in International Taxation
Londyn
2001
2665Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2000
2666Kulicki J.Krawczyk A.Sokół P.Leksykon podatkowy
Pol. Wyd. Ek.
1998
2667Żyniewicz M.Załupka D.Luki podatkowe
NetNet
1999
2668Katner W.Stahl M.Nykiel W.Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym
ABC
1996
2669Katner W.Stahl M.Nykiel W.Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym
ABC
1996
2670Korczyński I.Leasing w prawie podatkowym
TNOiK
1998
2671Korczyński I.Leasing w prawie podatkowym
TNOiK
1998
2672Korczyński I.Leasing w prawie podatkowym
TNOiK
1998
2673Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne
Zielona Góra
1999
2674Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne
Zielona Góra
1999
2675Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
1999
2676Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowiązania podatkowe
TNOiK
1999
2677Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowiązania podatkowe
TNOiK
1999
2678Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
1999
2679Brzeziński B.Prawo podatkowe
TNOiK
1999
2680Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2681Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2682Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2683Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2684Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2685Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2686Chróścielewski W.Nykiel W.Postępowanie podatkowe w świetle ordynacji podatkowej
C.H.Beck
2000
2687Brzeziński B.Kalinowski M.Masternak M.Ordynacja podatkowa. Postępowanie. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
2688Brzeziński B. (red.)Kosikowski C. (red.)Ordynacja podatkowa. Studia
TNOiK
1999
2689Brzeziński B. (red.)Kosikowski C. (red.)Ordynacja podatkowa. Studia
TNOiK
1999
2690Adamiak J.Borodo A.Finanse komunalne w Polsce
TNOiK
1994
2691Adamiak J.Borodo A.Finanse komunalne w Polsce
TNOiK
1994
2692Adamiak J.Borodo A.Finanse komunalne w Polsce
TNOiK
1994
2693Adamiak J.Borodo A.Finanse komunalne w Polsce
TNOiK
1994
2694Głuchowski J. (red.)Studia podatkowe
Toruń
1991
2695Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Postępowanie podatkowe
Difin
1998
2696Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Postępowanie podatkowe
Difin
1998
2697Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Postępowanie podatkowe
Difin
1998
2698Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Zobowiązania podatkowe
Difin
1998
2699Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Zobowiązania podatkowe
Difin
1998
2700Mucha E.Sibrecht-Ośka E.Zobowiązania podatkowe
Difin
1998
2701Kodeks postępowania administracyjnego
PiPG
1999
2702Smoktunowicz E.Kijewski D.Mieszkowski J.Postępowanie administracyjne, podatkowe i administracyjnosądowe
PiPG
1998
2703Świątkiewicz J.Naczelny Sąd Administracyjny. Komentarz do ustawy
PiPG
1999
2704Brzeszczyńska S.Umowy w obrocie nieruchomościami
C.H.Beck
2003
2705Ordynacja podatkowa. Kodeks podatnika
Consilium
1998
2706Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2000
2707Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
Ars Boni
1998
2708Majszczyk H.Stolarek M.Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Wyd.Prawn.
1999
2709Zubrzycki J.Leksykon VAT 2000
Unimex
2000
2710Zubrzycki J.Leksykon VAT 1999
Unimex
1999
2711Wojciechowski J. (red.)Gmina w systemie samorządu terytorialnego
Łódź
2000
2712Grzegorczyk T.-wprow.Kodeks karny skarbowy. Nowa kodyfikacja
PiPG
1999
2713Ochendowski E.Prawo administracyjne.Cz. ogólna
TNOiK
1997
2714Ochendowski E.Prawo administracyjne. Cz. ogólna
TNOiK
1996
2715Praca zbiorowaSamorząd terytorialny w Polsce
LexisNexis
2002
2716Praca zbiorowaSamorząd terytorialny w Polsce
LexisNexis
2002
2717Albiniak M.-wybórCzajkowska A.-wybórPrzepisy o obywatelstwie polskim w latach 1919-1995
TNOiK
1996
2718Zubrzycki J.Leksykon VAT 2003
Unimex
2003
2719Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zbiór przepisów
Verte
1997
2720Podatek dochodowy od osób fizycznych. Zbiór przepisów
Verte
1997
2721Nykiel W.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz
PWN
1997
2722Nykiel W.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz
PWN
1997
2723Suska A.Podatek od towarów i usług
Difin
1999
2724Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych 1998
Warszawa
1998
2725Tratkiewicz T.Zwrot VAT dla turystów zagranicznych
Difin
1999
2726Gach J.Gomułowicz A.Małecki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
C.H.Beck
1998
2727Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych
Warszawa
2000
2728Kulicki J.Podatek dochodowy od osób fizycznych
Warszawa
2000
2729Huchla A.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
PWN
2001
2730Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Kodeks podatkowy 1997 + suplement
TNOiK
1997
2731Brzeziński B.Kalinowski M.Olesińska A.Kodeks podatkowy 1997 + suplement
TNOiK
1997
2732Hall R.Rabushka A.Podatek liniowy
ABC
1998
2733Hall R.Rabushka A.Podatek liniowy
ABC
1998
2734Zubrzycki J.Grzybowska M.Wieczorek-Fronia M.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 1999
Unimex
1999
2735Kulicki J.Auto w biznesie
Warszawa
1998
2736Podatek dochodowy od osób prawnych. Zbiór przepisów
Verte
1997
2737Podatek dochodowy od osób prawnych. Zbiór przepisów
Verte
1997
2738Kulicki J.Podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek
Warszawa
1998
2739Legionowicz D.Ulgi podatkowe
Consilium
1998
2740Huchla A.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
WP
1999
2741Huchla A.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
WP
1999
2742Huchla A.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
WP
1999
2743Mariański A.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
WP
2000
2744Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
WP
1999
2745Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
WP
1999
2746Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
WP
1999
2747Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
WP
1999
2748Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
WP
1999
2749Nykiel W.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wyd.Prawn.
1999
2750Kulicki J.Kontrola skarbowa. Komentarz do ustawy
Warszawa
1997
2751Kulicki J.Kontrola skarbowa. Komentarz do ustawy
Warszawa
1997
2752Kulicki J.Kontrola skarbowa. Komentarz do ustawy
Warszawa
1997
2753Kulicki J.Kontrola skarbowa. Komentarz do ustawy
Warszawa
1997
2754Nykiel W.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
WP
2001
2755Nykiel W.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
WP
2001
2756Nykiel W.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
WP
2001
2757Nykiel W.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
WP
2001
2758Ciulkin L.Piszczek P.Prawo celne. Prawo dewizowe. Ewolucja. Teksty. Orzecznictwo
1994
2759segregatorPrawo celne. Komentarz
C.H.Beck
2760Local Finance in the fifteen Countries of the European Union
Dexia
1997
2761Mirek I.Daniny publiczne w prawie niemieckim
PiPG
1999
2762Jasudowicz T. (red.)Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
TNOiK
1997
2763Jasudowicz T. (red.)Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
TNOiK
1997
2764Jasudowicz T. (red.)Międzynarodowe prawo humanitarne
TNOiK
1997
2765Jasudowicz T. (red.)Międzynarodowe prawo humanitarne
TNOiK
1997
2766Pyzioł W.Umowa rachunku bankowego
WP
1997
2767Wesołowska M.Prawo dewizowe
Verte
1997
2768Wesołowska M.Prawo dewizowe
Verte
1997
2769Praca zbiorowaPrawo bankowe. Komentarz
LexisNexis
2002
2770Góral L.Karlikowska M.Koperkiewicz-Mordel K.Polskie prawo bankowe
PWN
2000
2771Góral L.Karlikowska M.Koperkiewicz-Mordel K.Polskie prawo bankowe
PWN
2000
2772Huchla A.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
PWN
2001
2773Huchla A.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
PWN
2001
2774Huchla A.Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
PWN
2001
2775Ofiarski Z.Ustawy o: opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
ABC
2001
2776BrunnerSchmidWestenWirtschaftsrecht der osteuropaischen Staaten WOS
Nomos
2777Arndt H.Rechtsfragen einer deutschen CO2-/ Einergiesteuer entwickelt am Beispiel des DIW-Vorschlages
Frankfurt
1995
2778Arndt H.Europarecht
C.F.Muller
1995
2779Bień W.Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
1999
2780International Tax Glossary
IBFD
1988
2781International Tax Glossary
IBFD
1988
2782International Tax Glossary
IBFD
1988
2783International Tax Glossary
IBFD
1988
2784International Tax Glossary
IBFD
1988
2785International Tax Glossary
IBFD
1988
2786International Tax Glossary
IBFD
1988
2787International Tax Glossary
IBFD
1988
2788International Tax Glossary
IBFD
1988
2789International Tax Glossary
IBFD
1988
2790International Tax Glossary
IBFD
1988
2791International Tax Glossary
IBFD
1988
2792International Tax Glossary
IBFD
1988
2793International Tax Glossary
IBFD
1988
2794International Tax Glossary
IBFD
1988
2795International Tax Glossary
IBFD
1988
2796International Tax Glossary
IBFD
1988
2797International Tax Glossary
IBFD
1988
2798Burgers I.Taxation and Supervisions of Branches of International Banks
IBFD
1991
2799The Merger Directive. Practical Tax Issues
IBFD
1993
2800Sojak S. (red.)Stankiewicz J. (red.)Podstawy rachunkowości
TNOiK
1996
2801Sojak S.(red.)Stankiewicz J.(red.)Podstawy rachunkowości
TNOiK
1996
2802Sojak S.Rachunkowość podatkowa w warunkach inflacji
TNOiK
1996
2803Sojak S.Rachunkowość podatkowa w warunkach inflacji
TNOiK
1996
2804Annual Report 1998-1999
IBFD
1999
2805Kłopotowski A.Teoria prawdopodobieństwa
2806Plaskacz S.Procenty składane
TNOiK
1997
2807Plaskacz S.Procenty składane
TNOiK
1997
2808Cooper G.Tax Avoidance and the Rule of Law
IBFD
1997
2809Skaar A.Taxation Issues Relating to Captive Insurance Companies
IBFD
1998
2810Skaar A.Taxation Issues Relating to Captive Insurance Companies
IBFD
1998
2811Brzeziński B.Prawo podatkowe. Zarys wykładu
TNOiK
1996
2812Brzeziński B.Prawo podatkowe. Zarys wykładu
TNOiK
1996
2813Weeghel S.The Improper use of Tax Treaties, vol. 19
Kluwer
1998
2814Pagan J.Wilkie J.Transfer Pricing Strategy in a Global Economy
IBFD
1993
2815Brzeziński B.Kalinowski M.Morawski W.Ordynacja podatkowa. Zobowiązania. Komentarz praktyczny
ODDK
1999
2816Podatki 2000
C.H.Beck
2000
2817Kaźmierski A.Ulgi inwestycyjne i specjalne strefy ekonomiczne
C.H.Beck
1998
2818Marek A.Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
TNOiK
1997
2819Marek A.Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
TNOiK
1997
2820Marek A.Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach
TNOiK
1996
2821Nowicka I.Enerlich M.Prawo karne materialne. Cz. ogólna
TNOiK
1996
2822Shelton N.Interpretation and Aplication of Tax Treaties
LexisNexis
2004
2823Górniok O.Prawo karne gospodarcze. Komentarz
TNOiK
1997
2824Górniok O.Prawo karne gospodarcze. Komentarz
TNOiK
1997
2825Praca zbiorowaPrzebieg procesu karnego
TNOiK
1996
2826Kolasiński K.Prawo pracy znowelizowane
TNOiK
1996
2827Kolasiński K.Prawo pracy znowelizowane
TNOiK
1996
2828Piątkowski J.Podstawowe zasady prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy
TNOiK
1996
2829Piątkowski J.Podstawowe zasady prawa pracy po nowelizacji kodeksu pracy
TNOiK
1996
2830Bojarski W.Prawo rzymskie
TNOiK
1994
2831Biliński K.ŻmudaWybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych
TNOiK
1994
2832Justyński J.Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych
TNOiK
1994
2833Serwacki J.Kryczko P.Nita A.Podatek dochodowy od osób fizycznych rok 2000, tom I
C.H.Beck
2000
2834Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KosteckiegoStudia z dziedziny prawa podatkowego
TNOiK
1998
2835Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KosteckiegoStudia z dziedziny prawa podatkowego
TNOiK
1998
2836Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KosteckiegoStudia z dziedziny prawa podatkowego
TNOiK
1998
2837Smoktunowicz E.Mieszkowski J.Źródła i wykładnia prawa podatkowego
2838Smoktunowicz E.Mieszkowski J.Źródła i wykładnia prawa podatkowego
2839Smoktunowicz E.Mieszkowski J.Źródła i wykładnia prawa podatkowego
2840Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2841Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2842Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2843Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2844Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2845Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2846Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2847Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2848Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2849Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2850Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2851Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2852Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2853Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2854Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2855Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2856Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2857Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2858Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2859Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2860Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2861Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2862Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2863Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2864Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2865Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2866Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2867Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2868Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
2869
2870Grapperhaus F.Opowieści podatkowe Drugiego Millenium
TNOiK
2000
2871Grapperhaus F.Opowieści podatkowe Drugiego Millenium
TNOiK
2000
2872Grapperhaus F.Opowieści podatkowe Drugiego Millenium
TNOiK
2000
2873Grapperhaus F.Opowieści podatkowe Drugiego Millenium
TNOiK
2000
2874Praca zbiorowaPrawo finansów publicznych
TNOiK
1999
2875Praca zbiorowaPrawo finansów publicznych
TNOiK
1999
2876Mastalski R.Zubrzycki J.Ordynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2001
2877Gomułowicz A.Małecki J.Ordynacja podatkowa
Poznań
1998
2878Gomułowicz A.Małecki J.Ordynacja podatkowa
Poznań
1998
2879Gomułowicz A.Małecki J.Ordynacja podatkowa
Poznań
1998
2880Nykiel W.Rola dochodów w równoważeniu budżetów lokalnych
1993
2881Kalinowski M.Współczesne systemy podatkowe
2882Kalinowski M.Współczesne systemy podatkowe
2883Kalinowski M.Współczesne systemy podatkowe
2884Zieliński M.Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki
LexisNexis
2002
2885Zieliński M.Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki
LexisNexis
2002
2886Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób prawnych
C.H.Beck
2001
2887Woldwide Corporate Tax Guide 2003
E&Y
2003
2888Model Tax Convention on Income and on Capital-Condensed Version 2003
OECD
2002
2889Model Tax Convention on Income and on Capital-Condensed Version 2003
OECD
2002
2890Mastalski R.Prawo podatkowe I. Cz. ogólna
C.H.Beck
1999
2891Wielka encyklopedia prawa
PiPG
2000
2892Messere K.Tax Policy in OECD Countries
IBFD
1998
2893Gołoś A.Wantuch A.Kodeks celny. Komentarz
Difin
1998
2894Mastalski R.Prawo podatkowe II. Cz. szcz.
C.H.Beck
1999
2895Karwat P.Obejście prawa podatkowego
ABC
2002
2896Zbiór praw, tom VI, Prawo podatkowe, cz. I i II + CD
2897Baker P.Double Taxation Conventions
Sweet &Maxwell
2004
2897Baker P.Double Taxation Conventions
Sweet &Maxwell
2005
2898Hanusz A.Czerski P.Gminne podatki i opłaty budżetowe
Zakamycze
2004
2899Rościszewski P.Interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów
ODDK
2004
2900Praca zbiorowaReforma podatków majątkowych
ABC
2004
2901Chróścielewski W.Tarno J.P.Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
LexisNexis
2004
2902Mączyński D.Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim
C.H.Beck
2004
2903Zboralska G.Łukańko B.Zarys niemieckiego prawa cywilnego
Bielsko-Biała
2004
2904Lipowski T.Raje podatkowe a unikanie opodatkowania
C.H.Beck
2004
2905Turzyński M.Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego
Alphapro
2004
2906Ruśkowski E.Finanse lokalne w dobie akcesji
ABC
2004
2907Kosikowski C.Publiczne prawo gospodarcze Polski I UE
LexisNexis
2005
2908Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
LexisNexis
2004
2909Jankowiak D.Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Unimex
2004
2910Suska A.Podatek VAT 2004. Komentarz
Warszawa
2004
2911Praca zbiorowaPrawo administracyjne. Pojęcia. Instytucje. Zasady w teorii i orzecznictwie
Difin
2004
2912Olesińska A.Prawo podatkowe
TNOiK
2004
2913Brzeziński B.Kalinowski M.Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2005
2914Praca zbiorowaFinanse
LexisNexis
2004
2915czasopismoVademecum Podatkowo-Księgowe
2916Mehta A.International Taxation of Cross-Border Leasing Income
IBFD
2005
2917Engelen F.Interpretation of Tax Treaties under International Law,tom VII
IBFD
2004
2918Praca zbiorowaEuropejskie prawo podatkowe. Wybór opracowań
CDiSP
2004
2919Praca zbiorowaEuropejskie prawo podatkowe. Wybór opracowań
CDiSP
2004
2920Praca zbiorowaEuropejskie prawo podatkowe. Wybór opracowań
CDiSP
2004
2921Praca zbiorowaEuropejskie prawo podatkowe. Wybór opracowań
CDiSP
2004
2922Praca zbiorowaEuropejskie prawo podatkowe. Wybór opracowań
CDiSP
2004
2923Kwartalnik Prawa Podatkowego1/2-2004
CDiSP
2004
2924Kwartalnik Prawa Podatkowego1/2-2004
CDiSP
2004
2925Kwartalnik Prawa Podatkowego1/2-2004
CDiSP
2004
2926Kwartalnik Prawa Podatkowego1/2-2004
CDiSP
2004
2927Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2004
2928Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2004
2929Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2004
2930Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2931Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2932Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2933Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2934Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2935Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2936Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2937Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2938Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2939Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2940Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2941Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2942Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2943Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2944Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
2945Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2004
2946Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2004
2947Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2004
2948Terra B.Kajus J.European VAT Directives 2005, tom I-IV
IBFD
2005
2949Raad K.Materials on International & EC Tax Law 2004/2005, tom I-II
IBFD
2004
29502 segregatoryPrawo gospodarcze, cz. I-II
2951Widmann S.Mayer D.Umwandlungsrecht. Komentar, tom I-VIII
Berlin
2004
2952Veder M.Cross-Border Insolvency Proceedings and Security Rights, vol. 8
Kluwer
2004
2953Dzwonkowski H.Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych
ABC
2003
2954Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kabata. Ius Et Lex
Uniw. Maz.-Warm.
2004
2955Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kabata. Ius Et Lex
Uniw. Maz.-Warm.
2004
2956Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kabata. Ius Et Lex
Uniw. Maz.-Warm.
2004
2957Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kabata. Ius Et Lex
UMW
2004
2958Olesińska A.Prawo podatkowe
TNOiK
2004
2959Brzeziński B.Kalinowski M.Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2005
2960
2961Oberson X.Hull H.Switzerland in International Tax Law
IBFD
2001
2962Thiel S.EU Case Law on Income Tax, cz. 1
IBFD
2001
2963Uricchio A.Flessibilita del lavoro e imposizione tributata
Bari
2004
2964
2965A Tax Globalist
IBFD
2005
2966
2967Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych pol.-ang.Prawo bankowe/prawo dewizowe
C.H.Beck
2005
2968Ustawa o rachunkowości pol.-ang.
C.H.Beck
2005
2969Ustawa o podatku od towarów i usług
C.H.Beck
2005
2970Jamroży M.Opodatkowanie spółki osobowej
C.H.Beck
2005
2971Marciniuk J.(red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych 2005 r. Komentarz
C.H.Beck
2005
2972Marciniuk J.(red.)Podatek dochodowy od osób prawnych 2005 r. Komentarz
C.H.Beck
2005
2973Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
2005
2974Helin A.Ustawa o rachunkowości. Komentarz
C.H.Beck
2005
2975Helin A.Szymański A.Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych
C.H.Beck
2005
2976Kwartalnik Prawa Podatkowego3-2004
CDiSP
2004
2977Kwartalnik Prawa Podatkowego3-2004
CDiSP
2004
2978Kwartalnik Prawa Podatkowego3-2004
CDiSP
2004
2979Kwartalnik Prawa Podatkowego3-2004
CDiSP
2004
2980Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2004
CDiSP
2004
2981Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2004
CDiSP
2004
2982Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2004
CDiSP
2004
2983Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2004
CDiSP
2004
2984Winczorek P. (red.)Teoria i praktyka wykładni prawa
Liber
2005
2985Praca zbiorowaPodatek dochodowy od osób prawnych 2005 r. Komentarz
Unimex
2005
2986Zubrzycki J.Leksykon VAT 2005, tom I-II
Unimex
2005
2987Kubacki R.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Unimex
2005
2988Kubacki R.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Interpretacje US
Unimex
2005
2989Kubacki R.Podatek dochodowy od osób prawnych. Interpretacje US
Unimex
2005
2990Wróbel A. (red.)Stosowanie prawa UE przez sądy
Zakamycze
2005
2991Woś T.Krzysiak-Molczyk H.Romańska M.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
LexisNexis
2005
2992Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
LexisNexis
2005
2993Machowska A.Wojtyczek K. (red.)Prawo francuskie, tom II
Zakamycze
2005
2994Unia Europejska-prawo intytucjonalne i gospodarcze
ABC
2005
2995Praca zbiorowaPrawo Wspólnot Europejskich
Scholar
2005
2996Parulski Sz.Akcyza. Komentarz + CD
Zakamycze
2005
2997Zoll F. (red.)Prawo bankowe. Komentarz, tom I-II
Zakamycze
2005
2998Kosacka-Łędziewicz D.Podatek VAT. Interpretacje US
Unimex
2005
2999Brzeziński B.Kalinowski M.Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2005
3000Ostaszewski J. (red.)Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce
Difin
2004
3001Romanowski M.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
C.H.Beck
2004
3002Radwan A.Prawo poboru w spółce akcyjnej
C.H.Beck
2004
3003Borowski A.Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych
C.H.Beck
2005
3004Minas M.Aport w spółce kapitałowej
Arche
2005
3005Bielecki M.Bielecka D.Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu
C.H.Beck
2005
3006Wyciślok J.Harmonizacja podatków bezpośrednich w świetle UE
C.H.Beck
2005
3007Gajewski D.Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych
ABC
2005
3008Witosz A.Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych
Branta
2005
3009Naruszewicz S.Laszuk M.Wspólnotowe prawo celne
LexisNexis
2004
3010Stelmach J.Brożek B.Metody prawnicze
Zakamycze
2004
3011Srebro B.Ochrona interesów finansowych
Zakamycze
2004
3012Hanusz A.Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego
Zakamycze
2004
3013Czerski P.Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych
Zakamycze
2004
3014Broszowski P.Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego
Zakamycze
2004
3015Mazur Ł.Sokołowska E.Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT
C.H.Beck
2004
3016Dmoch W.Szymura T.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2005
C.H.Beck
2005
3017Wystrychowski M.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Zakamycze
2005
3018Kosacka-Łędziewicz D.Pogoński M.Dochody uzyskane za granicą
Unimex
2005
3019Doliwa-Klepacki Z.Integracja Europejska
Białystok
2005
3020Modzelewski W. (red.)Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zeszyt 157
Warszawa
2005
3021Modzelewski W. (red.)Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeszyt 133
Warszawa
2005
3022Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o samorządzie powiatowym
LexisNexis
2005
3023Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o samorządzie województwa
LexisNexis
2005
3024Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o samorządzie gminnym
LexisNexis
2004
3025Kosikowski C. (red.)Finanse samorządowe 2005
ABC
2005
3026Kosacka-Łędziewicz D.Olszewski B.Opodatkowanie. Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Export. Import
Unimex
2005
3027Gawłowicz I.Wierzchowiecka I. (red.)Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów
LexisNexis
2005
3028Susałko M.Prawo w diagramach. KPA
Bielsko-Biała
2004
3029Mik C.Czapliński W.Traktat o UE. Komentarz
ABC
2005
3030Baniak S.Prawo karne skarbowe
Zakamycze
2005
3031Wolański R.System podatkowy w Polsce
Zakamycze
2005
3032Leszczyński L.Zagadnienia teorii stosowania prawadoktryna i tezy orzecznictwa
Zakamycze
2004
3033Michalik T.VAT 2005. Komentarz
C.H.Beck
2005
3034Cieśliński A.Wspólnotowe prawo gospodarcze
C.H.Beck
2003
3035Sutor J.Leksykon dyplomatyczny
LexisNexis
2005
3036Suski P.Stowarzyszenia i fundacje
LexisNexis
2005
3037Gajewski D.Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych
ABC
2005
3038Skoczylas A.Działalność uchwałodawcza NSA
C.H.Beck
2004
3039Wyciślok J.Harmonizacja podatków bezpośrednich w świetle UE
C.H.Beck
2005
3040European Tax Handbook 2002
IBFD
2002
3041European Tax Handbook2000, 2001, 2002, 2003, 2004
IBFD
2000
3042SegregatorThe International Guide to the Taxation of Holding Companies, tom I
IBFD
3043SegregatorThe International Guide to the Taxation of Sportsmen and Sportswomen tom I
IBFD
3044SegregatorThe International Guide to the Taxation of Transfers of Technology, tom I i II
IBFD
3045SegregatorList of Ticket and Airport Taxes and Fees
IATA
1998
3046Annual Report 2002-2003
IBFD
2003
3047Thiel S.Free movement of Persons and Income Tax Law: the European Court in search of principles, tom III
IBFD
2002
3048Romano C.Advance Tax Rulings and Principles of Law Towards a European Tax Rulings System? tom IV
IBFD
2002
3049Pietrzykowski K. (red.)Kodeks cywilny. Komentarz, tom i i II
C.H.Beck
2005
3050Strzępka J. (red.)Kodeks spółek handlowych, tom I do art. 1-300, tom II do art. 301-633
C.H.Beck
2005
3051Jaśkowska MWróbel A.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Zakamycze
2005
3052Brzeszczyńska S.Umowy w obrocie nieruchomościami
C.H.Beck
2005
3053Włodyka S.Kodeksowe spółki atypowe
C.H.Beck
2004
3054Radwan A.Prawo poboru w spółce akcyjnej
C.H.Beck
2004
3055Borowski A.Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych
C.H.Beck
2005
3056Miś G.Przekształcanie spółek handlowych
C.H.Beck
2005
3057Martini J.Karpiesiuk Ł.VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C.H.Beck
2005
3058Martini J.Karpiesiuk Ł.VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C.H.Beck
2005
3059Martini J.Karpiesiuk Ł.VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C.H.Beck
2005
3060Gmytrasiewicz M. (red.)Encyklopedia rachunkowości
LexisNexis
2005
3061Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o samorządzie powiatowym
LexisNexis
2005
3062Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o samorządzie województwa
LexisNexis
2005
3063Kosiedowski W. (red.)Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego
TNOiK
2005
3064Szumański A. (red.)Prawo papierów wartościowych, tom 18
C.H.Beck
2005
3065Unger R.M.Ruch studiów krytycznych nad prawem
ABC
2005
3066Kosacka-Łędziewicz D.Podatek VAT 2005
Unimex
2005
3067Kozierkiewicz R.Dictionary of Business Termsangielsko-polski, tom I
C.H.Beck
2005
3068Wach K.Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
OE
2005
3069Trzaskowski R.Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w UE
PiPG
2005
3070Zawidzka A.Rynek wewnętrzny Współnoty Europejskiej a interes publiczny
PiPG
2005
3071Szafarczyk-Kasicka A.Odliczenia i zwroty VAT
ODDK
2005
3072Oniszczuk J.Równość. Najpierwsza z zasad i orzecznictwo TK
Warszawa
2004
3073Janicka D.Ustrój administracji w nowożytnej Europie
TNOiK
2002
3074Jendrośka J.Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadminnistracyjne
Koln
2005
3075Konieczny W. (red.)Księga jubileuszowa dedykowana prof. W. Goronowskiemu.Studia prawnofinansowe
Liber
2005
3076Ziemski K.Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji
Poznań
2005
3077Bartosiewicz A.Kubacki R.VAT. Komentarz. Aneks
Zakamycze
2005
3078Skoczylas J.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez władzę publiczną
LexisNexis
2005
3079Engeleit M.Wirtualne walne zgromadzenie
Difin
2005
3080Polkowski P.Podatek od środków transportowych. Komentarz
Warszawa
2005
3081Golat R.Opodatkowanie działalności kulturalnej
ABC
2005
3082Jamroży M.Opodatkowanie spółki osobowej
C.H.Beck
2005
3083Rogala E.Nowy Vat
Difin
2005
3084Modzelewski W. (red.)Bielawny J. (red.)Materialne prawo podatkowe. Zeszyt 137
Warszawa
2005
3085Skrzypek J. (red.)Projekty współfinansowane ze środków UE. Od pomysłu do studium wykonalności + CD
Twigger
2005
3086Dzwonkowski H. (red.)Procedury podatkowe. Gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu
C.H.Beck
2005
3087Niedzielska K.Europejska spółka akcyjna. Założenie. Funkcjonowanie. Likwidacja
C.H.Beck
2005
3088Zimmermann J.Dobosz P. (red.)Źródła prawa administracyjnego
Zakamycze
2005
3089Martysz Cz.Matan A. - red.Pozycja SKO w postępowaniu administracyjnym
Zakamycze
2005
3090Myrczek E. - oprac.Dictionary of Law Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski
C.H.Beck
2005
3091Kozierkiewicz R.Słownik terminologii podatkowej. Polsko-angielski i angielsko-polski
C.H.Beck
2005
3092Kryczko P. - wprow.Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zakamycze
2005
3093Bauman Z.Globalizacja
Warszawa
2000
3094Draniewicz B.Gospodarowanie odpadami i opakowaniami. Opłaty
C.H.Beck
2005
3095SegregatorKonstytucja RP. Komentarz, tom II
Wyd. Sejmowe
2001
3096Wołk-Karaczewska L.Kodeks spółek handlowych pol.-niem.
ODDK
2005
3097Jóźwik B.Wołk-Karaczewska L.Kodeks pracy pol.-niem.
ODDK
2004
3098Podatek dochodowy od osób fizycznychPodatek dochodowy od osób prawnychpol.-niem.
C.H.Beck
2004
3099Koch A. (red.)Napierała J. (red.)Prawo spółek handlowych
Zakamycze
2005
3100Polskie ustawy gospodarczepol.-niem.
C.H.Beck
2005
3101Gajewski D.Opodatkowanie holdingów i grup kapitałowych
ABC
2005
3102Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2005
CDiSP
2005
3103Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2005
CDiSP
2005
3104Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2005
CDiSP
2005
3105Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2005
CDiSP
2005
3106Kwartalnik Prawa Podatkowego2/3-2003
CDiSP
2003
3107Kwartalnik Prawa Podatkowego2/3-2003
CDiSP
2003
3108Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2005
3109Machała R.Przejęcia i fuzje-wpływ na wartość firm
Unimex
2005
3110Kubacki R.Bartosiewicz A.Opodatkowanie najmu i dzierżawy
Unimex
2005
3111Wach K.Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej
OE
2005
3112Szafarczyk-Kasicka A.Odliczenia i zwroty VAT
ODDK
2005
3113Lubińska T. (red.)Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja. Oświata
Difin
2005
3114Rykowski R.Pojęcie powiernictwa. Konstrukcja prawna zarządu powierniczego
C.H.Beck
2005
3115Skory M.Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta
Zakamycze
2005
3116Etel LPopławski M.Dowger R.Gminny poradnik podatkowy, tom I-II
TaxPress
2005
3117Rohatgi R.Basic International Taxation, tom I
Richmond
2005
3118Iwanek T.Elementarny kurs prawa spółek
ABC
2004
3119Hauser R.Leoński Z.Skoczylas A.Postępowanie egzekucyjne w administracji
C.H.Beck
2005
3120Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
Unimex
2005
3121Praca zbiorowaPrawo podatkowe
Difin
2005
3122Praca zbiorowaPrawo podatkowest. pr. na 01.09.05
Difin
2005
3123Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2005
CDiSP
2005
3124Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2005
CDiSP
2005
3125Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2005
CDiSP
2005
3126Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2005
CDiSP
2005
3127Brzeziński B.Kalinowski M.Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2005
3128Brzeziński B.Kalinowski M.Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2005
3129Sosnowski J. (red.)Społeczna odpowiedzialność biznesu.XV lat Caritas Archidjecezji Łódzkiej
2005
3130Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3131Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3132
3133An outline of Japanese Taxes ed 2000
TaxBureau
2000
3134Brennan G.Buchnan J.The Power to tax analytcal foundations of a fiscal constitution
Londyn
1980
3135
3136Maisto G.Multilingual Text and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law
IBFD
2002
3137Betten R.The new Netherlads transfer pricing regime
IBFD
2002
3138Herman D.Taxing portfolio income in global financial markets
IBFD
2002
3139Holmes K.The concept of income a multi-discyplinary analisys
IBFD
2001
3140Schwencke H.Accounting for mergers and acquisitions in Europe
IBFD
2002
3141Wuerlmi R.Mergers in Acquisitions in Switzerland
IBFD
2002
3142Westberg B.Cross-Border Taxation of E-commerce
IBFD
2002
3143The tax treatment of transfer of residence by indyviduals, vol. LXXXVIIb
Kluwer
2002
3144Form and Substance in Tax Lawvol. LXXXVIIa
Kluwer
2002
3145Larking B.International Tax Glossary
IBFD
2005
3146Doernberg R.International Taxation in a nutshell
USA
1989
3147Umsatz-steuerrecht
Monachium
2005
3148Steuergesetze 1
Monachium
2005
3149Dzwonkowski H. (red.)Procedury podatkowe. Gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu
C.H.Beck
2005
3150Dzwonkowski H. (red.)Procedury podatkowe. Gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu
C.H.Beck
2005
3151Pietro A.Lo stato della fiscalita, tom I-II
Giugno
2003
3152Master Tax Guide U.S. 2004
Chicago
2003
3153Dolnicki B. (red.)Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa. Prawo europejskie a prawo krajowe
Branta
2005
3154Włodyka S. (red.)Prawo umów handlowychtom V
C.H.Beck
2006
3155Bielecki M.Bielecka D.Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu
C.H.Beck
2005
3156Bernat M.Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawach gospodarczych
C.H.Beck
2006
3157Schotzik U.Umowy z członkiem zarządu w prywatnych spółkach kapitałowych
PiPG
2005
3158Mariański A. (red.)Podatnik w postępowaniu podatkowym
C.H.Beck
2006
3159Robaczyński T.Gryska P.Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz
C.H.Beck
2006
3160Szajkowski A. - wprow.Kodeks spółek handlowych
C.H.Beck
2005
3161Praca zbiorowaKodeks spółek handlowych, tom II
C.H.Beck
2005
3162Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa
LexisNexis
2005
3163Pabis R.PSH. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tom III + cd
C.H.Beck
2005
3164Nykiel W. (red.)Mariański A. (red.)Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ODDK
2006
3165Podatki 2006
ABC
2006
3166Kosacka-Łędziewicz D.Olszewski B.Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2006
Unimex
2006
3167Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2006, tom I-II
Unimex
2006
3168Wyrzykowska A.Optymalizacja VAT
ODDK
2006
3169Malec E.Roszkowski D.Ceny transferowe
ODDK
2006
3170Zalasiński A.Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej
C.H.Beck
2006
3171Wyciślok J.Ceny transferowe
C.H.Beck
2006
3172Tyrakowski M.Opodatkowanie dochodów kościoła katolickiego w Polsce
ABC
2005
3173Golat R.Opodatkowanie działalności kulturalnej
ABC
2005
3174Polski kodeks spółek handlowych
C.H.Beck
2006
3175Hellich E.Finanse publiczne 2006
C.H.Beck
2006
3176Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2005
CDiSP
2005
3177Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2005
CDiSP
2005
3178Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2005
CDiSP
2005
3179Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2005
CDiSP
2005
3180Litwińczuk H. (red.)Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom I i II
C.H.Beck
2006
3181Litwińczuk H. (red.)Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom I-II
C.H.Beck
2006
3182Chojna-Duch E.Polskie prawo finansowe
LexisNexis
2006
3183Susałko M.Prawo w diagramach. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Park
2006
3184Walińska E.Międzynarodowe standardy rachunkowości
Oficyna Ekonom.
2006
3185Malinowski A.Polski język prawny. Wybrane zagadnienia
LexisNexis
2006
3186Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób prawnych 2006
C.H.Beck
2006
3187Fojcik-Mastalska E. (red.)Prawo bankowe. Komentarz
LexisNexis
2005
3188Kosikowski C.Finanse publiczne. Komentarz
LexisNexis
2006
3189Olszak M.Outsourcing w działalności bankowej
LexisNexis
2006
3190Bień A.Bień W.Dochody z kapitałów i ich opodatkowaniew 2006 r.
Difin
2006
3191Praca zbiorowaUmowy odnoszące się do osób trzecich
C.H.Beck
2006
3192Robaczyński T.Gryska P.Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz
C.H.Beck
2006
3193Zubrzycki J.Leksykon VAT 2006
Unimex
2006
3194Kowalski R.Obrót wierzytelnościami. Windykacja
Unimex
2006
3195Bartosiewicz A.Kubacki R.Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Difin
2006
3196Rykowski R.Pojęcie powiernictwa. Konstrukcja prawna zarządu powierniczego
C.H.Beck
2005
3197Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3198Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3199Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3200Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3201Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3202Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3203Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3204Terra B.Kajus J.European VAT Directives 2006, tom I-IV
IBFD
2006
3205Praca zbiorowaPodatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2006
Unimex
2006
3206Dzwonkowski H.Zgierski Z.Procedury podatkowe
Difin
2006
3207Babiarz S.Dauter B.Wzory pism w sprawach podatkowych
LexisNexis
2006
3208Jungmann J. (red.)Fil P. (red.)Terminologia fachowa doradztwa podatkowego-rach. Pr. Podatkowe. Pr. handlowe. Leksykon pol./niem.
Datev
2006
3209Wieczorek-Fronia M.Grzybowska M.Zubrzycki J.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Unimex
2006
3210Juszczak K.Prawa i obowiązki podatnika. Zobowiązanie. Zaległość. Nadpłata
Unimex
2006
3211Panek M.Musiał R.Drygajło R.Obowiązki płatnika w podatkach dochodowych
Unimex
2006
3212Wowra J.Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców
Unimex
2006
3213Ksieniewicz U.Kałka M.Leksykon podatku akcyzowego 2006
Unimex
2006
3214Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
LexisNexis
2006
3215Głuchowski J.Polskie prawo podatkowe
LexisNexis
2006
3216Litwińczuk H. - red.Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom I-II
ABC
2006
3217Modzelewski W. (red.)Bielawny J. (red.)Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym
Warszawa
2006
3218Brzeziński B. (red.)Kalinowski M. (red.)Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2006
3219Brzeziński B. (red.)Kalinowski M. (red.)Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2006
3220Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz praktyczny
ODDK
2006
3221Dzwonkowski H. (red.)Ordynacja podatkowa
C.H.Beck
2006
3222Mastalski R.Prawo podatkowe
C.H.Beck
2006
3223Lux M.Prawo celne Unii Europejskiej
Szczecin
2004
3224Praca zbiorowaPrawo celne
Szczecin
2005
3225Błasiak-Barnuś D.Leksykon prawa celnego
Branta
2006
3226Modzelewski W. (red.)Problemy podatkowe przedsiębiorców w 2006 r. Kierunki zmian
Warszawa
2006
3227Dmoch W.Szymura T.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2006
C.H.Beck
2006
3228Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych 2006
C.H.Beck
2006
3229Krawczyk IGumola M.Jabłonowski P.Ordynacja podatkowa. Komentarz do nowelizacji
C.H.Beck
2006
3230Kalisiak E. - oprac.Wspólnotowy kodeks celny. Tekst ujednolicony
Szczecin
2006
3231Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXXI
ŁTN
2005
3232Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXXII
ŁTN
2005
3233Jungmann J. (red.)Fil P. (red.)Terminologia fachowa doradztwa podatkowego-rach. Pr. Podatkowe. Pr. Handlowe. Leksykon pol./niem.
Datev
2006
3234Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3235Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3236Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3237Dauter B. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
LexisNexis
2006
3238Pietrasiewicz W.Romańczuk M.Koszty uzyskania przychodów
C.H.Beck
2006
3239Bilewska K.Spółka europejska
LexisNexis
2006
3240Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątkuwersja pol.
ABC
2005
3241Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątkuwersja pol.
ABC
2005
3242Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja pol.
ABC
2005
3243Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja pol.
ABC
2005
3244Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, wersja pol.
ABC
2005
3245Michalik T.VAT. Komentarz, rok 2006
C.H.Beck
2006
3246Michalik T.VAT. Komentarz, rok 2006
C.H.Beck
2006
3247Podatki 2006. Teksty ustaw i rozporządzeń
C.H.Beck
2006
3248Polish Tax Law-w jęz. angielskim
C.H.Beck
2006
3249Polish Tax Law-w jęz. angielskim
C.H.Beck
2006
3250Nykiel W. (red.)Mariański A. (red.)Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
ODDK
2006
3251Jankowiak D.Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Unimex
2006
3252Kozieja-Dachterska A.Grossworterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, cz. 1niem.-pol.
C.H.Beck
2006
3253Kosikowski C. (red.)Ruśkowski E. (red.)Finanse publiczne i prawo finansowe
ABC
2006
3254Unia Europejska. Prawo intytucjonalne i gospodarcze
ABC
2006
3255Doliwa-Klepacki Z.Integracja Europejska
Białystok
2005
3256Barcz J. (red.)Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki
PiPG
2006
3257Wielki słownik ortograficzny PWN +CD
PWN
2003
3258Wielki słownik francusko-polski, tom I i II
WP
2003
3259Uniwersalny słownik języka polskiego +CD, tom I-VI
PWN
2003
3260Dzwonkowski H.Zgierski Z.Procedury podatkowe
Difin
2006
3261Jaruga A. (red.)Martyniuk T. (red.)Komentarz do ustawy o rachunkowości
ODDK
2006
3262Kozierkiewicz R.Dictionary of Business Terms. Angielsko-polski, tom I-II
C.H.Beck
2005
3263Praca zbiorowaKomentarz do kodeksu cywilnego. Cz. Ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe. Zobowiązania. Spadki. Księga. I, II, III, tom 1 i 2, IV
LexisNexis
2006
3264Fojcik-Mastalska E.Prawo dewizowe
Unimex
2006
3265Grzegorczyk T.Kodeks karny skarbowy. Komentarz
ABC
2006
3266Modzelewski W. (red.)Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług
Warszawa
2006
3267Babiarz S.Dauter B.Wzory pism w sprawach podatkowych
LexisNexis
2006
3268Piątowski J.Prawo spadkowe. Zarys wykładu
LexisNexis
2003
3269Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz praktyczny
ODDK
2006
3270Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3271Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3272Praca zbiorowaPrawo podatkowe
Difin
2005
3273Malinowski A.Polski język prawny. Wybrane zagadnienia
LexisNexis
2006
3274Praca zbiorowaPrawo administracyjne. Pojęcia. Instytucje. Zasady w teorii i orzecznictwie
Difin
2004
3275Gomułowicz A.Małecki J.Podatki i prawo podatkowe
LexisNexis
2006
3276Głuchowski J.Polskie prawo podatkowe
LexisNexis
2006
3277Góral LKarlikowska M.Koperkiewicz-Mordel K.Polskie prawo bankowe
LexisNexis
2006
3278Mojak J.Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
LexisNexis
2006
3279Praca zbiorowaKomentarz do ustawy o samorządzie gminnym
LexisNexis
2006
3280Kienzler I.Pisma i umowy w firmie-pol., ang., niem.
C.H.Beck
2006
3281Tkaczyk J.Zdyb M.Międzynarodowe prawo podatkowe. Opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne osób pracujących w UE
Difin
2006
3282Wierzbicka-Grajek J.Moderne Deutsche Amtssprache
C.H.Beck
2005
3283Kienzler I.Dictionary of Economic Termsangielsko-polski i polsko-angielski
C.H.Beck
2006
3284Praca zbiorowaWprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny
LexisNexis
2006
3285Tarno J.P.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
LexisNexis
2006
3286Dauter B. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
LexisNexis
2006
3287Postuła I.Werner A.Pomoc publiczna
LexisNexis
2006
3288Kodeksy
Zakamycze
2006
3289Etel L. (red.)Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach
LexisNexis
2006
3290Szanciło T.Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne
C.H.Beck
2006
3291Zalasiński A.Zakaz dyskryminacji w sferze podatków bezpośrednich w prawie podatkowym Wspólnoty Europejskiej
C.H.Beck
2006
3292Kukulski Z.Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym
C.H.Beck
2006
3293Kukulski Z.Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym
C.H.Beck
2006
3294Domański G.Understanding modern company law
C.H.Beck
2005
3295Kozierkiewicz R.Dictionary of Accouting, Audit and Tax Termspolsko-angielski i angielsko-polski
C.H.Beck
2006
3296Kozierkiewicz R.Dictionary of Tax Termspolsko-angielski i angielsko-polski
C.H.Beck
2005
3297Myrczek E. - oprac.Dictionary of Law Termsangielsko-polski i polsko-angielski
C.H.Beck
2005
3298Ustawa o rachunkowości. Wersja angielsko-polska polsko-angielska
C.H.Beck
2005
3299Kodeks pracypol-niem.
C.H.Beck
2006
3300Kodeks spółek handlowych.Wersja polsko-niemiecka
C.H.Beck
2004
3301Kodeks spółek handlowych. Wersja polsko-angielska
C.H.Beck
2006
3302Banaszak B. (red.)Słownik prawa i gospodarki. Polsko-niemiecki, tom II
C.H.Beck
2005
3303Polskie ustawy gospodarcze w tłumaczeniu niemieckim
C.H.Beck
2005
3304Kodeks spółek handlowych. Wersja polsko-francuska
Zakamycze
2005
3305Kodeks postępowania cywilnego. Wersja polsko-niemiecka
C.H.Beck
2005
3306Mariański A. (red.)Podatnik w postępowaniu podatkowym
C.H.Beck
2006
3307Prawo pracy. Polsko-angielski
C.H.Beck
2005
3308Prawo bankowe. Prawo dewizowe. Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych polsko-angielski
C.H.Beck
2005
3309Ustawa o rachunkowości pol.-niem.
C.H.Beck
2005
3310Pietrasiewicz W.Romańczuk M.Koszty uzyskania przychodów
C.H.Beck
2006
3311Kozierkiewicz R.Dictionary of Accouting, Audit and Tax Terms-małypolsko-angielski i angielsko-polski
C.H.Beck
2006
3312Brzeziński B. (red.)Kalinowski M. (red.)Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
ODDK
2006
3313Polnische Steuergesetze
C.H.Beck
2006
3314Terra B.Wattel P.European Tax Law
Kluwer
2005
3315Praca zbiorowaCFC Legislation, Tax Treaties and EC Law
Kluwer
2004
3316Lang M.Herdin J.Hofbauer I.WTO and Direct Taxation
Kluwer
2005
3317Borrego F.Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions
Kluwer
2006
3318Weber D.Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms
Kluwer
2005
3319Amatucci A.International Tax Law
Kluwer
2006
3320Markham M.The Transfer Pricing of Intangibles
Kluwer
2005
3321Lang M.The Application of the OECD Madel Tax Convention to Parnerships
Kluwer
2000
3322Kosikowski C. (red.)Ruśkowski E. (red.)Finanse publiczne i prawo finansowe
ABC
2006
3323European Tax Handbook 2006
IBFD
2006
3324IBFD from Past to Future
IBFD
2006
3325Wkaz niemieckich kancelarii zainteresownych współpracą
Datev
2004
3326Wyroki ETS. Podatek VAT I-VII 2006
KIDP
2006
3327Wyroki ETS. Podatek VAT I-VII 2006
KIDP
2006
3328Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2003
3329Łunarski O.Zapłata podatku
ODDK
2002
3330Siwik Z. - oprac.Prawo karne gospodarcze. Wybór źródeł
Studio Lex
2006
3331Brzeziński B.Kalinowski M.Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa ETS
ODDK
2001
3332Feria R.A Handbook of EU VAT Legislation
Kluwer
2004
3333Szczepaniak J.Ordynacja podatkowa. Komentarz porównawczy
Zakamycze
1999
3334Poverty Reduction and Adult Education-63/2004
Botswana
2004
3335Lux M.Prawo celne Unii Europejskiej
Szczecin
2004
3336Sylwestrowicz H.Kalisiak E.Wernic C.Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych
Szczecin
2005
3337Kalisiak E. - oprac.Wspólnotowy kodeks celny. Tekst ujednolicony
Szczecin
2006
3338Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3339Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3340Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3341Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3342Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3343Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3344Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3345Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3346Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3347Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3348Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3349Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3350Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3351Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3352Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3353Malinowska-Misiąg E.Misiąg W.Finanse publiczne w Polsce
LexisNexis
2006
3354Martini J.Karpiesiuk Ł.VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C.H.Beck
2005
3355Kalinowska A. (red.)Parulski Sz. (red.)Akcyza w orzecznictwie ETS
C.H.Beck
2006
3356Brzeziński B.Szkice z wykładni prawa podatkowego
ODDK
2002
3357Koperkiewicz-Mordel K.Chróścielewski W.Nykiel W.Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki
Difin
2006
3358Praca zbiorowaWprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego
LexisNexis
2006
3359Mariański A. (red.)Podatnik w postępowaniu podatkowym
C.H.Beck
2006
3360Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3361Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3362Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3363Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3364Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3365Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3366Working cross-border
PWC
2006
3367Working cross-border
PWC
2006
3368Ogólnoświatowe badanie przedsiębiorstw użyteczności publicznej 2006
PWC
2006
3369Essers PRijkers A.The Notion of Income from Capital
IBFD
2005
3370DiPiazza S.Eccles R.Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting
PWC
2002
3371DiPiazza S.Eccles R.Building Public Trust. The Future of Corporate Reporting
PWC
2002
3372Opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej
PWC
2006
3373Annual Report 1994-1995
IBFD
1995
3374Annual Report 2000-2001
IBFD
2001
3375Annual Report 2000-2001
IBFD
2001
3376Annual Report 2001-2002
IBFD
2002
3377Annual Report 2003-2004
IBFD
2004
3378Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa-komentarz
Unimex
2007
3379Jamroży M. (red.)Cloer A. (red.)Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami
C.H.Beck
2007
3380Tomke P.Prawo konstytucyjne
Gliwice
2006
3381Tomke P.Podstawy prawa
Gliwice
2003
3382Tkaczyk JZdyb M.Międzynarodowe prawo podatkowe-opodatkowanie i ubezpieczenia społeczne osób pracujących w UE +CD
Difin
2006
3383Terra B.Kajus J.European VAT Directives 2007, tom I-IV
IBFD
2007
3384Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2006
CDiSP
2006
3385Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2006
CDiSP
2006
3386Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2006
CDiSP
2006
3387Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2006
CDiSP
2006
3388Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2006
CDiSP
2006
3389Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2006
CDiSP
2006
3390Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2006
CDiSP
2006
3391Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2006
CDiSP
2006
3392Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2006
CDiSP
2006
3393Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2006
CDiSP
2006
3394Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2006
CDiSP
2006
3395Kwartalnik Prawa Podatkowego3/4-2006
CDiSP
2006
3396Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2007
Unimex
2007
3397Stanik K.Winiarski K.Cena i porozumienia transferowe w praktyce. Wybrane zagadn.
Unimex
2007
3398Mariański A.Strzelec D.Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz
Gdańsk
2007
3399Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób prawnych 2007 r.
C.H.Beck
2007
3400Dmoch W. Podatek dochodowy od osób prawnych 2007
C.H.Beck
2007
3401Journal of International Law - Michigan State
M.S.U.
2007
3402Journal of International Law - Michigan State
M.S.U.
2007
3403Kalina-Prasznic U. (red.)Encyklopedia prawa
C.H.Beck
2007
3404Praca zbiorowaPodatek dochodowy od osób prawnych
Unimex
2007
3405Jankowiak D.Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Unimex
2007
3406Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
ODDK
2007
3407Podatki 2007
ABC
2007
3408Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2006
3409Maruchin W.Modzelewski K.Nowy leksykon VAT 2007
ODDK
2007
3410Zubrzycki J.Leksykon VAT 2007, tom I-II
Unimex
2007
3411Kubacki R.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Unimex
2007
3412Kosacka-Łędziewicz D.Olszewski B.Szóstko E.Leksykon świadczeń ZUS
Unimex
2007
3413Wowra J.Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców
Unimex
2007
3414Praca zbiorowaSądowa kontrola administracji. Podręcznik akademicki
Warszawa
2006
3415Woś T.Knysiak-Molczyk H.Romańska M.Postępowanie sądowo-administracyjne
LexisNexis
2007
3416Górecki D.Polskie prawo konstytucyjne
ABC
2007
3417Mariański A.Strzelec D.Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz
CDiSP
2007
3418Szymański K.Opodatkowanie spółek kapitałowych. Połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne
ABC
2006
3419Zirk-Sadowski M.Wprowadzenie do filozofii prawa
Zakamycze
2000
3420Chustecka K.Nowe zasady opodatkowania spadków i darowizn w 2007 r.
Difin
2007
3421Kmieciak Z. (red.)Postępowanie sądowo-administracyjne
Zakamycze
2005
3422Kwaśnicki R. (red.)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
C.H.Beck
2005
3423Praca zbiorowaPrawo podatkowe
C.H.Beck
2006
3424Praca zbiorowaPrawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
Zakamycze
2006
3425Cioch H.Kidyba A.Ustawa o fundacjach
Wolters Kl.
2007
3426Kosikowski C.Finanse publiczne. Komentarz
LexisNexis
2007
3427Dauter B. - red.Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny
LexisNexis
2007
3428Wyrozumska A.Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka
PiPG
2006
3429Lux M.Prawo celne Unii Europejskiej
Szczecin
2004
3430Goettel Cz.Goettel A.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
Wolters Kl.
2007
3431Jakimowicz W.Wykładnia w prawie administracyjnym
Wolters Kl.
2006
3432Kamiński M.Nieważność decyzji administracyjnej Studium teoretyczne
Wolters Kl.
2006
3433Kmieciak Z.Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym
Zakamycze
2004
3434Popławski M. (red.)Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach
Białystok
2007
3435Porowski JPorowski L.Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2007 r.+ CD
Difin
2007
3436Karolak S.Sprawiedliwość, sens prawa. Eseje
Zakamycze
2005
3437Kosikowski C.Ustawa podatkowa
LexisNexis
2006
3438Kosikowski C.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz
LexisNexis
2007
3439Brzeziński B.Zasady wykładni prawa podatkowego w krajach anglosaskich
C.H.Beck
2007
3440Pietrasiewicz W.Romańczuk M.Koszty uzyskania przychodów
C.H.Beck
2006
3441Wiśniewski K.Odliczenia i zwroty VAT
C.H.Beck
2007
3442Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa
C.H.Beck
2007
3443Zobek T.Słownik terminologii prawniczej rosyjsko-polski
C.H.Beck
2007
3444Smiley S.United States Income Tax System, tom I-III + CD
C & D
2007
3445Rivista di Diritto Tributario InternazionaleInternational Tax Law Review
Rzym
2005
3446Podatki 2007. Teksty ustaw i rozporządzeń
C.H.Beck
2007
3447Praca zbiorowaWielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, tom I-II
PWN
2004
3448Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2007
3449Wicik G.Wiśniewski P.Prawo zamówień publicznych. Komentarz + suplement aktualizacyjny
C.H.Beck
2007
3450Pieróg J.Prawo zamówień publicznych. Komentarz
C.H.Beck
2007
3451Bartosiewicz AKubacki R.VAT
Wolters Kl.
2007
3452Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
LexisNexis
2007
3453Praca zbiorowaUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
LexisNexis
2007
3454Kałka M.Ksieniewicz U.Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz
Unimex
2007
3455Fojcik-Mastalska E.Prawo dewizowe
Unimex
2007
3456Etel L.Kosikowski C.Ruśkowski E.Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP
ABC
2006
3457Dauter B (red.)Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo
Wolters Kl.
2007
3458Suwaj P.Gwarancje bezstronności organów administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
Kolonia Ltd
2004
3459Poszwa M.Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie
C.H.Beck
2007
3460Sobieralski K.Praktyczne problemy wznowienia postępowania administracyjnego
Presscom
2005
3461Potrzeszcz J.Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego
KUL
2007
3462Płowiec W.Koncepcja aktu prawa wewnętrznego Konstytucji RP
Poznań
2006
3463Florczak-Wątor M.Orzeczenia Tybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne
Poznań
2006
3464Wronkowska S.Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa
Poznań
2005
3465Oniszczuk J.Koncepcje prawa
Warszawa
2004
3466Praca zbiorowaEtyka a podatki i doradztwo podatowe
Poznań
2006
3467Malec E.Roszkowski D.Ceny transferowe
ODDK
2006
3468Wilbrandt-Gotowicz K.Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym
TNOiK
2005
3469Małecki P.Lubińska H.Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych
ODDK
2006
3470Izdebski H.Introduction to Public Administracion and Administrative Law
Liber
2006
3471Malinowski D (red.)Postępowanie przed organami skarbowymi
Difin
2007
3472Karmańska A.Walińska E.Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym
Warszawa
2006
3473Ziółek R. (red.)Międzynarodowe planowanie podatkowe
Difin
2007
3474Grajewski K. (red.)Warylewski J. (red.)Informacja prawna a prawa obywatela
Lex
2006
3475Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
2006
3476Feldo K.Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz
LexisNexis
2007
3477Postuła I.Werner A.Pomoc publiczna
LexisNexis
2006
3478Babiarz S.Dauter B.Niezgódka-Medek M.Koszty postępowania w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
LexisNexis
2007
3479Kudert S.Jamroży M.Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców
ABC
2007
3480Hanusz A.Niezgoda A.Czerski P.Dochody budżetu gminy
ABC
2006
3481Mika J.Ceny transferowe
C.H.Beck
2007
3482Bosek J.Bezprawie legislacyjne
LexisNexis
2007
3483Jastrzębski J. (red.)Odpowiedzialność odszkodowawcza
C.H.Beck
2007
3484Księżak P.Świadczenie niegodziwe
C.H.Beck
2007
3485Bagińska E.Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy publicznej
C.H.Beck
2006
3486Pierzchała E.Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
C.H.Beck
2007
3487Jopek-Bosiacka A.Przekład prawny i sądowy
PWN
2006
3488Lewandowski R.Polish Commercial Law: An Introduction
C.H.Beck
2007
3489Ruśkowski E. (red.)Urzędowe interpretacje prawa podatkowego
Temida
2006
3490Rusek J.Instytucja płatnika w prawie polskim
C.H.Beck
2007
3491Kosikowski C.Podatki. Problem władzy publicznej i podatników
LexisNexis
2007
3492Kosikowski C.Ustawa podatkowa
LexisNexis
2006
3493Rutowicz P.Węsierski J.Rozliczenia podatkowe pomiędzy partnerami w UE
INFOR
2006
3494Spyra T.Granice wykładni prawa
Zakamycze
2006
3495Brzeszczyńska S.Podatek od spadków i darowizn
C.H.Beck
2007
3496Pabis R.Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna,tom II + CD
C.H.Beck
2003
3497Kosacka-Łędziewicz D.Dochody uzyskane za granicą
Unimex
2007
3498Kukulski Z.Niedostateczna kapitalizacja w prawie podatkowym
C.H.Beck
2006
3499Kosikowski C.Podatki-problem władzy publicznej i podatników
LexisNexis
2007
3500Golat R.Opodatkowanie działalności kulturalnej
ABC
2007
3501Turek A.Spółka komandytowo-akcyjna w prawie polskim i francuskim
Warszawa
2004
3502Brzeszczyńska S.Podatek od spadków i darowizn
C.H.Beck
2007
3503Kudert S.Jamroży M.Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców
ABC
2007
3504Kalisz A.Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego
Wolters Kl.
2007
3505European Tax Handbook 2007
IBFD
2007
3506Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002
Datev
1999
3507Die Lohnsteuer-Richtlinien 2002
Datev
2001
3508Rosarius L.Die neue Investitionsforderung
Datev
2002
3509Der Steuerberater als Insolvenzberater
Datev
1998
3510Der Steuerberater als Berater offentlicher Betriebe
Datev
1999
3511Der Steuerberater als Berater in Zoll- und Verbrauchsteuerfragen
Datev
1998
3512Verluste nach dem StEntlG 1999/2000/2002
Datev
1999
3513Handelrechtsreformgesetz
Datev
1998
3514Eigenverbrauch und Vorsteuerabzug
Datev
1999
3515Schuldzinsenabzug im Einkommensteuerrecht
Datev
2000
3516Die Erbschaftsteuer-Richtlinien 1999
Datev
1999
3517Das KFZ im Steuerrecht
Datev
2001
3518Vereinsbesteuerung
Datev
2000
3519Einkunfte und Umsatze im Ausland
Datev
2000
3520Die Lohnsteuer-Richtlinien 2001
Datev
2000
3521Erbrecht und Steuerrecht
Datev
2000
3522Steueranderungsgesetz 2001
Datev
2002
3523Der Steuerberater als Vertreter vor dem Finanzgericht
Datev
2001
3524Rentenreform 2001/2002
Datev
2001
3525Steuerrechtsanderungen 1998-2000
Datev
2000
3526Steuerberater - Berufsrecht
Datev
2000
3527Familienforderung
Datev
2000
3528Negative Einkunfte aus der Beteiligung an Verustzuweisungsgesellschaften + CD
Datev
2001
3529Steuerliche Ausenprufung - Datenzugriff der Finanzverwaltung auf Firmen-EDV
Datev
2001
3530Steuerliche Ausenprufung - Datenzugriff der Finanzverwaltung auf Firmen-EDV
Datev
2001
3531AfA-Tabellen 2001-1997-1995
Datev
2001
3532Steuerabzug bei Bauleistungen
Datev
2001
3533Aktuelle Gesetzes-anderungen 2001/2002
Datev
2002
3534Die Steuerplane der Bundesregierung 2003
Datev
2003
3535Mini-Jobs, Kapital fur Arbeit, Ich-AG...
Datev
2003
3536Praca zbiorowaThe Interpretation of Income Tax Treaties with Particular Reference to the Commentaries on the OECD Model
IBFD
2005
3537Maisto G.Tax Treaties and Domestic Law, tom II
IBFD
2006
3538Russo R.The Attribution of Profits to Permanent Establishments
IBFD
2005
3539Becerra J.Interpretation and Application of Tax Treaties in North America
IBFD
2007
3540Lang M.Herdin J.Hofbauer I.WTO and Direct Taxation
Kluwer
2005
3541Weber D.Tax Avoidance and the EC Treaty Freedoms
Kluwer
2005
3542Bentley D.Taxpayers' Rights. Theory. Origin and Implementation
Kluwer
2007
3543Ludemann P.Steuerfolgen gewerblicher Investitionen in Spanien
C.F.Muller
1999
3544Ludemann P.Steuerfolgen gewerblicher Investitionen in Irland
C.F.Muller
2000
3545Księga pamiątkowa ku czci prof. A. KosteckiegoStudia z dziedziny prawa podatkowego
TNOiK
1998
3546Brzeziński B.Kalinowski M.Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa ETS
ODDK
2001
3547Księga jubileuszowa ku czci prof. J. GłuchowskiegoRegulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe
TNOiK
2002
3548Zubrzycki J.Leksykon VAT 2003
Unimex
2003
3549Praca zbiorowaFinanse publiczne, tom I
Poznań
2000
3550Kruczalak K.Prawo handlowe. Zarys wykładu
PWN
1997
3551Czepielik D.Kolanowski T.Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz
Branta
1997
3552Kulicki J.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
ODDK
1999
3553Praca zbiorowaDie GmbH in der Beratungspraxis
DATEV
2002
3554Kosikowski C.Dzwonkowski H.Huchla A.Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz
ABC
2002
3555Ochendowski E.Prawo administracyjne. Cz. ogólna.
TNOiK
1999
3556Feld D.International Tax Digest
New York
2004
3557Gesellschaftsrecht
Datev
2001
3558Olchowicz I.Rachunkowość podatkowa
Difin
2000
3559Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2002
3560Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych
C.H.Beck
2003
3561Kamiński J.Dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT
C.H.Beck
2000
3562Sauer O.Schlagwortregister zur Rechtsprechung und Literatur des gesamten Steuerrechts 1993
STV
1994
3563Handels- und Gesellschaftsrecht
Datev
2001
3564Vermogensanlage, Kredit- und Unternehmenssicherung
Datev
2001
3565Arbeitsrecht
Datev
2001
3566Głuchowski J.Oazy podatkowe
ABC
1996
3567Euro-Umstellung
Datev
2001
3568Witosz A.Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych
Branta
2005
3569Kosikowski C.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz
LexisNexis
2005
3570Hanclich P.Olszewski R.Zwolnienia od cła. Komentarz praktyczny
KiK
2000
3571Konzelmann A.Die Schuldrechtsreform auf einen Blick + CD
Datev
2001
3572Wagner J.Aspekte der steuerlichen Beretung
Datev
2002
3573Praca zbiorowaDas Schuldrecht 2002
Datev
2002
3574Bobkowa L.Gosudarstwo kak subiekt bjudżetnogo prawa
Moskwa
2007
3575Jakuszew A.Sergienko R.Effektiwnost nałogowo-prawowogo regulirowania dejatelnosti organizancji
Moskwa
2004
3576Strelnikow W.Nałogowaja otwietstwiennost
Moskwa
2006
3577Karasiewa M.Budżetnoje i nałogowoje prawo Rossji
Moskwa
2005
3578Dementew I.Indiwidualnyje nałogowyje prawowite akty
Moskwa
2006
3579Krasjukow A.Beznadeżnyje dołgi po nałogam i sboram: ponjatje i procedura spisanja
Moskwa
2006
3580Karasiewa M.Finansowoje prawo i dienga
Moskwa
2006
3581Karasiewa M.Finansowoje prawootnoszenjie
Moskwa
2001
3582Kamiński JUstawa o VAT
C.H.Beck
2002
3583Dzwonkowski H. (red.)Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
C.H.Beck
2002
3584Mennel A.Forster J.Steuern in Europa, Amerika und Asien, tom I-II. Segregator
NWB
2007
3585Cloer A.Steuerumgehung und andere Einkunftekorrekturvorschriften in Polen
Berlin
2006
3586Tipke K.Lang J.Steuerrecht
Koln
2005
3587Kudert S. (red.)Investieren in Polen
Berlin
2007
3588Doralt W.Ruppe H.Steuerrecht, cz. II
Wiedeń
2006
3589Weber-Grellet H.Europaisches Steuerrecht
C.H.Beck
2005
3590Frotscher G.Internationales Steuerrecht
C.H.Beck
2005
3591Liebscher M. (red.)Zoll F. (red.)Einfuhrung in das polnische Recht
C.H.Beck
2005
3592Soyk S.Mineralol- und Stromsteuerrecht
C.H.Beck
2000
3593Djanani Ch.Brahler G.Losel Ch.Investitionen und Steuern in Polen
Berlin
2005
3594Aktuelle Steuertexte 2007
Berlin
2007
3595Birk D.Steuerrecht
Berlin
2007
3596Praca zbiorowaDas Verbrauchsteuerrecht
Berlin
2007
3597Doralt W.Ruppe H.Steuerrecht, cz. I
Wiedeń
2007
3598Nabiałek J.Jasmand A.Direktinvestitionen deutscher Unternehmungen in Polen aus steuerlicher Sicht
Frankfurt
2004
3599Gwiazdowski R.Podatek progresywny i proporcjonalny
Wyd. UW
2007
3600Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz, tom II
TNOiK
2007
3601Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa. Komentarz
LEX
2007
3602Kiczka K.Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej
Wrocław
2006
3603Thedy M.Krasowski T.Wasiluk A.Opodatkowanie rynku nieruchomości
C.H.Beck
2007
3604Dauter B. (red.)Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych
LexisNexis
2007
3605Suwaj R.Wydawanie decyzji administracyjnych + CD
Wrocław
2007
3606Krawiec G.Wznowienie ogólnego postępowania administracyjnego
Sosnowiec
2007
3607Nita A.Czynnik czasu w prawie podatkowym
Arche
2007
3608Ziółkowska W.Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie
Poznań
2005
3609Krawiec G.Wydanie decyzji w wyniku fałszywych dowodów jako podst. wznowienia postępow. administracyjnego
Sosnowiec
2006
3610Borodo A.Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny
TNOiK
2007
3611Morawski L.Zasady wykładni prawa
TNOiK
2006
3612Ruśkowski E. (red.)Salachna J. (red.)Finanse publiczne. Komentarz praktyczny
ODDK
2007
3613Pożarowska A.VAT w sferze budżetowej
INFOR
2005
3614Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne
Temida 2
2007
3615Wyrozumska A.Introduction to Polish Law
2005
3616Wyrozumska A.Introduction to Polish Law
2005
3617Wolański R.System podatkowy w Polsce
Kluwer
2007
3618Lasiński-Sulecki K. (red.)Prawo celne
Kluwer
2007
3619Ruśkowski E.Salachna J.Finanse lokalne po akcesji
Kluwer
2007
3620Nowacki J.Tobor Z.Wstęp do prawoznawstwa
Kluwer
2007
3621Wójtowicz K.System opodatkowania nieruchomości w Polsce
Lublin
2007
3622Adamiak B.Borkowski J.Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
LexisNexis
2007
3623Modzelewski W. (red.)Komentarz do ustawy o kontroli skarbowej
ISP
2006
3624Wernik A.Finanse publiczne
Warszawa
2007
3625Dolnicki B. (red.)Jagoda J. (red.)Administracja pod wpływem prawa europejskiego
Branta
2006
3626Wyrzykowska A.Optymalizacja VAT
ODDK
2006
3627Praca zbiorowaLeksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego
ODDK
2007
3628Nizioł K.Prawne aspekty polityki podatkowej
Difin
2007
3629Micherda B. (red.)Prawo bilansowe a prawo podatkowe
Difin
2007
3630Kmieciak Z. (red.)Postępowanie administracyjne w Europie
Zakamycze
2005
3631Maruchin W.Ustawa o Vat
C.H.Beck
2007
3632Mariański A.Karolak A.Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.
C.H.Beck
2006
3633Grześkiewicz W.Egzekucja administracyjna. Teoria i praktyka
Kluwer
2006
3634Pawłowski A. (red.)Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz
Kluwer
2007
3635Pietrasz P.Opodatkowanie dochodów nieujawnionych
Kluwer
2007
3636Maruchin W.Nowe uregulowania z zakresu VAT
LexisNexis
2007
3637Praca zbiorowaPrawo finansów publicznych i prawo podatkowe. Kazusy
TNOiK
2007
3638Modzelewski W. (red.)Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego
Warszawa
2007
3639Chustecka K.Krawczyk I.Kurasz M.Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz
LexisNexis
2007
3640Bąkowski T.Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości
Kluwer
2007
3641Ofiarski Z.Prawo finansowe
C.H.Beck
2007
3642Kmieciak H.Podatki dla gmin i nie tylko
Warszawa
2007
3643Wierzbowski M. (red.)Postępowanie administracyjne
C.H.Beck
2007
3644Ślifirczyk M.Nadpłata podatku
Zakamycze
2005
3645Sobieralski K.Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Zakamycze
2003
3646Martini J.Karpiesiuk Ł.VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
C.H.Beck
2007
3647Dmoch W.Szymura T.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2007
C.H.Beck
2007
3648Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2003
CDiSP
2003
3649Salanie B.The Economics of Taxation
Londyn
2003
3650James S.Nobes Ch.The Economics of Taxation
Edynburg
2006
3651Nykiel W. (red.)Mariański A. (red.)Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2007
ODDK
2007
3652Praca zbiorowaLeksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego
ODDK
2007
3653Nykiel W.Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku
ABC
2002
3654Karasiewa M.Tax Law in Russia
Kluwer
2001
3655Sowremiennyje problemy publicznowo prawa Rossija-Litwa
Woroneż
2007
3656Sowremienyje problemy teorii nałogowogo prawa
Woroneż
2007
3657Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2003
CDiSP
2003
3658Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2003
CDiSP
2003
3659Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2007
CDiSP
2007
3660Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2007
CDiSP
2007
3661Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2007
CDiSP
2007
3662Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2007
CDiSP
2007
3663Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2007
CDiSP
2007
3664Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2007
CDiSP
2007
3665Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2007
CDiSP
2007
3666Kwartalnik Prawa Podatkowego2-2007
CDiSP
2007
3667Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2003
CDiSP
2003
3668Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2003
CDiSP
2003
3669Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2003
CDiSP
2003
3670Kwartalnik Prawa Podatkowego1-2003
CDiSP
2003
3671Kwartalnik Prawa Podatkowego4-2003
CDiSP
2003
3672Podatki 2008
C.H.Beck
2008
3673Woś T.Knysiak-Molczyk H.Romańska M.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
LexisNexis
2008
3674Mikosz R.Radecki G.Strzępek Ł.Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Wolters Kl.
2008
3675Łętowska E. (red.)Osajda K. (red.)Prawo intertemporalne w orzecznictwie TK i SN
Wolters Kl.
2008
3676Podatki 2008-Meritum
Wolters Kl.
2008
3677Kubacki R.Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych 2008
Unimex
2008
3678Leszczyński L. (red.)Wykładnia prawa
Wyd. UMC-S
2006
3679Ochendowski E.Postępowanie administracyjne: ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne
TNOiK
2008
3680Brzeziński B.Wprowadzenie do prawa podatkowego
TNOiK
2008
3681Myrczek E.Lexicon of Law Terms
C.H.Beck
2006
3682Gomułowicz AMałecki J.Podatki i prawo podatkowe
LexisNexis
2008
3683Bojanowski E.Cieślak Z.Lang J.Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi
LexisNexis
2008
3684Kosikowski C.Polskie prawo finansowe na tle prawa UE
LexisNexis
2008
3685Dauter B.Zarys metodyki pracy sędziego sądu administracyjnego
LexisNexis
2008
3686Lasiński-Sulecki K.Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji
Toruń
2007
3687Babiarz S.Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym
LexisNexis
2008
3688Olesińska A.Polskie prawo podatkowe. Zarys systemu
TNOiK
2007
3689Patyk J.Opodatkowanie Kościoła Katolickiego i osób duchownych
TNOiK
2008
3690Kosikowski C.Prawo finansowe w UE
Branta
2008
3691Maruchin W.Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich
ODDK
2008
3692Lubińska H.Małecki P.Opodatkowanie dotacji unijnych i innych środków pomocowych
ODDK
2007
3693Koślicki K.Opodatkowanie i rozliczanie przychodów z zagranicy
ODDK
2008
3694Bernal A.Zjawisko uchylania się od podatków dochodowych i metody jego ograniczania
Difin
2008
3695Chustecka K.Podatek od spadków i darowizn w 2008 r.
Difin
2008
3696Etel L. (red.)Prawo podatkowe
Difin
2008
3697Barański M. (red.)Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej
Toruń
2007
3698Trela A. (red.)Swora M. (red.)Koszty i opłaty w postępowaniach administracyjnych i postępowaniu sądowo-administracyjnym
C.H.Beck
2007
3699Tarno J.P.Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-komentarz
LexisNexis
2008
3700Bącal A. (red.)Podatek od towarów i usług
LexisNexis
2008
3701Wierczyński G.Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego
Wolters Kl.
2008
3702Berezowski L.Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?
C.H.Beck
2007
3703Łaszczyca G.Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Wolters Kl.
2008
3704Herbst I. (red.)Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych
Twigger
2007
3705Gliniecka J.Opłaty publiczne w Polsce
Branta
2007
3706Duda S.Interes prawny w polskim prawie administracyjnym
C.H.Beck
2008
3707Parchomiuk J.Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej
C.H.Beck
2007
3708Zieliński M.Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki
LexisNexis
2008
3709Grześkiewicz W.Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Wolters Kl.
2008
3710Dowgier R.Prawo podatkowe. Ściąga akademicka
Difin
2008
3711Kosacka-Łędziewicz D.Olszewski B.Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych
Unimex
2008
3712Zubrzycki J.Leksykon VAT 2008, tom I-II
Unimex
2008
3713Malinowska E.Szczypiór M.Podatek VAT w sektorze publicznym
Wrocław
2007
3714Adamiak B.Borkowski J.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
C.H.Beck
2008
3715Dzwonkowski H. (red.)Ordynacja podatkowa 2008
C.H.Beck
2008
3716Hauser R.Leoński ZSkoczylas A.Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
C.H.Beck
2008
3717Rynk J.-opr.Notariat. Praktyka. Problemy podatowe i nie tylko
Kielce
2006
3718Studia Prawno-Ekonomiczne, tom LXXV
ŁTN
2007
3719Terra B.Kajus J.European VAT Directives 2008, tom I-II
IBFD
2008
3720Rynk J.Banasik T.Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce
Kielce
2007
3721Szczurek B.Koncepcja ochrony praw podatnika
C.H.Beck
2008
3722Sachs K (red.)Namysłowski R. (red.)Dyrektywa VAT
Wolters Kl.
2008
3723Sachs K (red.)Namysłowski R. (red.)Dyrektywa VAT
Wolters Kl.
2008
3724Podatki 2008
C.H.Beck
2008
3725Praca zbiorowaOrdynacja podatkowa
Unimex
2008
3726Damodaran A.Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka
Helion
2007
3727Mudrecki A (red.)Kodeks postępowania administracyjnego
ODDK
2008
3728Babiarz S.Dauter B.Wzory pism w sprawach podatkowych + CD
LexisNexis
2007
3729Morawski W. (red.)Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz
Wolters Kl.
2007
3730Tokarczyk RomanPrawo amerykańskie
Wolters Kl.
2007
3731Fojcik-Mastalska E.Prawo dewizowe
Unimex
2008
3732Bartosiewicz A.Kubacki R.VAT 2008. 1335 wyjaśnień i interpretacji
Wolters Kl.
2008
3733Modzelewski W. (red.)Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług
Warszawa
2008
3734Modzelewski W. (red.)Bielawny J. (red.)Komentarz do podatków: rolnego, leśnego oraz od nieruchomości
Warszawa
2008
3735Praca zbiorowaVAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2008 r.
Gofin
2008
3736Belon E.Kobiela M.Żarejko R.Podatek dochodowy od osób prawnych w 2008 r.
Gofin
2008
3737Belon E.Siwkowska B.Świętek K.Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2008 r.
Gofin
2008
3738Susałko M.Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Park
2007
3739Pietrzak B.Polański Z.Woźniak BSystem finansowy w Polsce, tom I-II
PWN
2008
3740Marecki K. (red.)Podstawy finansów
Pol. Wyd. Ek.
2008
3741Praca zbiorowaLeksykon CIT 2008
LexisNexis
2008
3742Brzeziński B.Podstawy wykładni prawa podatkowego
ODDK
2008
3743Maruchin W.Modzelewski K.Nowy leksykon VAT 2008
ODDK
2008
3744Kubacki R.Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych
Unimex
2008
3745Wieczorek-Fronia M.Grzybowska M.Zubrzycki J.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Unimex
2008
3746Bartosiewicz A.Kubacki R.Leksykon "ryczałtu"
Unimex
2008
3747Kubacki R.Bartosiewicz A.Opodatkowanie najmu i dzierżawy
Unimex
2008
3748Kosacka-Łędziewicz D.Opodatkowanie. Dochody uzyskane za granicą 2008
Unimex
2008
3749Matysiak A.Kontrola podatkowa i skarbowa w przedsiębiorstwie
Warszawa
2008
3750Majchrzycka-Guzowska A.Finanse i prawo finansowe
LexisNexis
2007
3751Chojna-Duch E.Polskie prawo finansowe-finanse publiczne
LexisNexis
2007
3752Hybka M.Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Republice Federalnej Niemiec
Poznań
2005
3753Tomala G.Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
ODDK
2008
3754Krywan T.VAT'emecum 2008
Difin
2008
3755Praca zbiorowaUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz
Difin
2008
3756Modzelewski W. (red.)Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE
ISP
2008
3757Rogala E.Mały słownik VAT
Difin
2008
3758Makowski M.Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą
Difin
2008
3759Marciniuk J. (red.)Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
C.H.Beck
2008
3760Orzecznictwo w systemie prawa
UG
2008
3761Zimmermann J.Koncepcja systemu prawa administracyjnego
Wolters Kl.
2007
3762Nawrot R.Opodatkowanie dywidend
Warszawa
2007
3763Szczypiór M.VAT w transporcie i spedycji w 2008
Wrocław
2007
3764Skwarło R.Ustawa o opłacie skarbowej
Wolters Kl.
2008
3765Jankowiak K.Zakład pracy płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 r.
Zielona Góra
2007
3766Borkiewicz-Liszka L.Bobak A.Jeleńska A.Poradnik ryczałtowca
Kraków
2008
3767Wojtasik P.Amortyzacja podatkowa środków trwałych
ODDK
2007
3768Golat R.Opodatkowanie działalności kulturalnej
Wolters Kl.
2007
3769Rogala E.Gmina rozlicza nowy VAT 2008
Difin
2008
3770Bartosiewicz A.Kubacki R.Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
Difin
2008
3771Zdanowicz J.Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa
C.H.Beck
2007
3772Kodeks postępowania administracyjnego
Park
2008
3773Ustawa o podatku od towarów i usług
Wolters Kl.
2008
3774Ordynacja podatkowa
Wolters Kl.
2008
3775Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Wolters Kl.
2008
3776Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Wolters Kl.
2008
3777Kodeks karny skarbowy. Kontrola skarbowa
Wolters Kl.
2008
3778Praca zbiorowaEgzamin na doradcę podatkowego. Kazusy. Testy, tom I-II
Kraków
2007
3779Zieliński A. (red.)Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
C.H.Beck
2008
3780Nowikowski I. (red.)Problemy stosowania prawa sądowego
Lublin
2007
3781Kozieja-Dachterska A.Grossworterbuch der Wirtschafts- und Rechtssprache, cz. 1niem.-pol.
C.H.Beck
2006
3782Księga jubileuszowa Prof. Bronisława Jastrzębskiego.Problemy współczesnego ustrojoznawstwa
Olsztyn
2007
3783Zdanowicz M. (red.)Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Temida 2
2007
3784Turakiewicz J.Polski słownik podatków i rachunkowości 2008
Warszawa
2008
3785Głuchowski J.Patyk J.Zarys polskiego prawa podatkowego
LexisNexis
2008
3786Murias A.Jak odzyskać VAT zapłacony za granicą
ODDK
2007
3787Drabik D.Podatki i inne opłaty lokalne
Warszawa
2008
3788Praca zbiorowaKodeks Spółek Handlowych, tom V
C.H.Beck
2008
3789Łaszczyca G.Martysz Cz.Matan A.Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,tom I i II
Wolters Kl.
2007
3790Kienzler I.Dictionary of Economic Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski
C.H.Beck
2006
3791Praca zbiorowaRechts-und Wirtschaftwortebuch, cz. II
C.H.Beck
2005
3792Jungmann J.Fil P.Polnische Steuergesetze
C.H.Beck
2006
3793Nykiel W. (red.)Mariański A. (red.)Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2008
ODDK
2008
3794Księga jubileuszowa prof. Alicji PomorskiejNauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce
Wyd. UMC-S
2008
3795Martini J. (red.)Dyrektywa VAT 2006/112/WE
Unimex
2008
3796Kosikowski C. (red.)Ruśkowski E. (red.)Finanse publiczne i prawo finansowe
Wolters Kl.
2008
3797Lubińska H.Kozłowski T.Środki unijne i inne formy pomocy państwa - w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach
Warszawa
2007
3798Ofiarski Z.Prawo podatkowe
LexisNexis
2008
3799Wójtowicz W. (red.)Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
Wolters Kl.
2008
3800Winiarska K.Startek K.Rachunkowość podatkowa. Zadania. Pytania. Testy
C.H.Beck
2008
3801Marciniuk J.(red.)Podatek dochodowy od osób fizycznych 2008
C.H.Beck
2008
3802Dmoch W.Podatek dochodowy od osób prawnych 2008
C.H.Beck
2008
3803Wincenciak M.Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania
Wolters Kl.
2008
3804Mastalski R.Stosowanie prawa podatkowego
Wolters Kl.
2008
3805Global Corporate Tax Handbook 2007
IBFD
2007
3806Global Individual Tax Handbook 2007
IBFD
2007
3807Latin Amrican Tax Handbook 2007
IBFD
2007
3808North American Tax Handbook 2008
IBFD
2008
3809Potgens F.Income from International Private Employment
IBFD
2006
3810Koele I.International Taxation of Philanthropy
IBFD
2007
3811OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed version 2005 and Key Tax Features of Member countries 2007
IBFD
2007
3812OECD Model Tax Convention on Income and on Capital - condensed version 2005 and Key Tax Features of Member countries 2007
IBFD
2007
3813Kavelaars P.Pechler E.Tax Case Law of the Court of Justice of the European Union+ CD
SDU Fiscal&
2008
3814European Tax Handbook 2008
IBFD
2008
3815Frankowski S.Introduction to Polish Law
Kluwer
2005
3816McDaniel P.Ault H.Repetti J.Introduction to the United States International Taxation
Kluwer
2005
3817McDaniel P.Ault H.Repetti J.Introduction to the United States International Taxation
Kluwer
2005
3818Henkow O.Financial Activities in European VAT
Kluwer
2008
3819Praca zbiorowaTax Compiliance Costs for Companies in an Enlarged European Community
Kluwer
2008
3820Simontacchi S.Taxation of Capital Gains under the OECD Model Convention
Kluwer
2007
3821Andrews W.The Taxation of Space Commerce
Kluwer
2001
3822Diaz E.El Concepto de Canones y/o Regalias en los Convenios
Kluwer
2007
3823Regmi M.Land Tenure and Taxation in Nepal
Nepal
1978
3824Stankiewicz J.Debudżetyzacja finansów państwa
Białystok
2007
3825Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne
Białystok
2007
3826Serrano F.La Justicia Tributaria y el Defensor del Contrubuyente en Espania
Madryt
2007
3827Serrano F.La Conciencia Fiscal y el Marketing Tributario en las Haciendas Locales
Madryt
2007
3828Popławski M. (red.)Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach
Białystok
2007
3829Ruśkowski E. (red.)Salachna J. (red.)Urzędowe interpretacje prawa podatkowego
Białystok
2006
3830Szyszkowska M. (red.)Filozofia prawa w życiu i nauczaniu
Białystok
2004
3831Jamróz A. (red.)Wstęp do prawoznawstwa
2007
3832Mastalski R.Stosowanie prawa podatkowego
Wolters Kl.
2008
3833Litwińczuk H. (red.)Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom I
C.H.Beck
2006
3834Podatki 2008. Meritum
Meritum
2007
3835Sachs K (red.)Namysłowski R. (red.)Dyrektywa VAT
Wolters Kl.
2008
3836Thomas M.Stamp Duty Land Tax
Cambridge
2006
3837Praca zbiorowaComparative Perspectives on Revenue Law
Cambridge
2008
3838Schenk A.Oldman O.Value Added Tax
Cambridge
2007
3839Avi-Yonah R.International Tax as International Law
Cambridge
2007
3840Terra B.Wattel P.European Tax Law
Kluwer
2008
3841Lang M.Schuch J.Staringer C.Tax Treaty Law and EC Law
Kluwer
2007
3842Maisto G.International and EC Tax Aspects of Groups of Companies
IBFD
2008
3843Maisto G.Courts and Tax Treaty Law
IBFD
2007
3844Schon W.Tax Competition in Europe
IBFD
2003
3845Zuger M.Arbitration under Tax Treaties
IBFD
2001
3846Pinto D.E-Commerce and Source-Based Income Taxation
IBFD
2003
3847Viitala T.Taxation of Investment Funds in the European Union
IBFD
2005
3848Barenfeld J.Taxation of Cross-Border Partnerships
IBFD
2005
3849Molenaar D.Taxation of International Performing Artistes
IBFD
2005
3850Altman Z.Dispute Resolution under Tax Treaties
IBFD
2005
3851Laukkanen A.Taxation of Investment Derivatives
IBFD
2007
3852Dourado P.Borges R.The Acte Clair in EC Direct Tax Law
IBFD
2008
3853Brokelind C.Towards a Homogeneous EC Direct Tax Law
IBFD
2007
3854Peeters B.The Concept of Tax
EATLP
2005
3855Lang M.Vanistendael F.Accounting and Taxation & Assessment of ECJ Case Law
EATLP
2007
3856Krois-Lindner A.International Legal English + 3 szt. CD
Cambridge
2007
3857Wróbel A. (red.)Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, tom I
Kluwer
2008
3858Boć J. (red.)Prawniczy słownik wyrazów trudnych
Kolonia Ltd.
2005
3859Kienzler A.Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski
AWM
2006
3860Kienzler A.Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski
AWM
2006
3861Zacharko L. (red.)Matana A. (red.)Łaszczyca G. (red.)Księga jubileuszowa prof. Ernesta KnosaliEwolucja prawnych form administarcji publicznej
Kluwer
2008
3862Barta J.Markiewicz R.Prawo autorskie
Kluwer
2008
3863Barta J. (red.)Prawo autorskie, tom 13
C.H.Beck
2007
3864Pyzioł W. (red.)Kodeks spółek handlowych. Komentarz
LexisNexis
2008
3865Bącal A. (red.)Orzecznictwo ETS a polska ustawa o VAT
Unimex
2008
3866Barcz J.Górka M.Wyrozumska A.Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji
LexisNexis
2008
3867Strzyczkowski K.Prawo gospodarcze publiczne
LexisNexis
2007
3868Kałka M.Międzynarodowy obrót towarowy. Uproszczenia i ułatwienia celne
Unimex
2008
3869Jackowski M.Ochrona praw nabytych w polskim systemie konstytucyjnym
Wyd. Sejmowe
2008
3870Litwińczuk H. (red.)Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom I
Kluwer
2008
3871Golat R.Prawo autorskie i prawa pokrewne
C.H.Beck
2008
3872Borodo A. (red.)Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego
TNOiK
2008
3873Golat R.Know-how. Status prawny i podatkowy
ODDK
2007
3874Modzelewski W. (red.)Komentarz do dyrektywy 2006/112/WE
ISP
2008
3875Zubik M. (red.)Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych sądów
C.H.Beck
2008
3876Kidyba A.Prawo handlowe
C.H.Beck
2008
3877Dmoch W.Szymura T.Podatek dochodowy od osób fizycznych 2008
C.H.Beck
2008
3878Łozińska-Małkiewicz E.Angielsko-polski słownik terminologii prawniczej
Toruń
2007
3879Koncewicz T.Wspólnotowy kodeks proceduralnyCommunity Procedural Code
C.H.Beck