ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

AKTUALNOŚCI

 

20 maja 2013 r. odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego konferencja "VAT w jednostkach samorządu terytorialnego". Konferencja została zorganizowana przez CDiSP, Fundację CDiSP oraz Związek Miast Polskich.

 

10 maja 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się międzynarodowa konferencja "Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden".

 

Ważnym elementem działalności statutowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego jest organizowanie comiesięcznych konferencji. 15 kwietnia 2013 r. odbyła się w Łodzi jubileuszowa, setna konferencja.

 

W dniach 29 listopada - 1 grudnia 2012 r. prof. Włodzimierz Nykiel oraz mgr Michał Wilk wzięli udział w międzynarodowej konferencji "Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation", zorganizowanej przez Instytut Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego (Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht) Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität). Prof. Nykiel oraz mgr Wilk wygłosili referat pt. "C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company ECJ pending case".

 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza na wykłady i seminarium prowadzone przez prof. Jana de Goede (IBFD, Amsterdam, Holandia).

 

W dniu 5 listopada 2012 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się 95 Konferencja podatkowa "Podatek od towarów i usług", zorganizowana przy merytorycznej współpracy z Ernst & Young.

 

W dniach 26-28 października 2012 r. prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Adam Mariański, dr Ziemowit Kukulski oraz mgr Michał Wilk wzięli udział w międzynarodowej konferencji "Podatki bez granic" zorganizowanej w Poznaniu przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

 

Katedra Materialnego Prawa Podatkowego zaprasza do udziału w seminiariach w roku akademickim 2012/2013

 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza do wziecia udziału w dziesiatym wykładzie rektorskim prof. Philipa Bakera "The Protection of Our Rights as Taxpayers".

Wykład odbędzie się 11 października 2012 r. o godzinie 11.00 w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 

 

7 września 2012 r. dr Ziemowit Kukulski oraz mgr Michał Wilk wzięli udział w konferencji "Practical Problems of the Application of the Tax Treaty between Austria and Poland" zorganizowanej w Krakowie przez polski i austriacki oddział International Fiscal Association. Dr Kukulski oraz mgr Wilk przedstawili referaty dotyczące opodatkowania dochodów kapitałowych oraz dochodów z pracy najemnej na gruncie polsko-austriackiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.