ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

 

Z przyjemnością informujemy, że 11 października 2019 r. dr Małgorzata Sęk otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego II stopnia za osiągnięcia związane z pracami badawczymi (opublikowaną w 2018 r. książkę pt. „Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania VAT usług wewnątrzunijnych”).