ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

W dniach 14-18 listopada 2019 r. pracownicy Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Ziemowit Kukulski i dr Małgorzata Sęk w ramach zawartej w 2016 r. dwustronnej umowy wykonawczej o akademickiej współpracy złożyli wizytę na chińskiej uczelni partnerskiej Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (chin.: 上海立信会金融学院, Shànghǎi Lìxìn Kuàijì Jīnróng Xuéyuàn). Towarzyszyły im prof. Maria Królikowska-Olczak, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego, WPiA UŁ oraz dr Anna Górczyńska, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniu 14 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z władzami Wydziału Finansów Publicznych i Administracji Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, w trakcie którego podsumowano dotychczasowe doświadczenia dwustronnej współpracy (m.in. wizyta dwóch pracowników naukowych Shanghai Lixin University of Accounting and Finance na rocznych stażach w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, organizacja pierwszej polsko-chińskiej konferencji naukowej nt. Recent Developments in Public Finance, Economy and Taxation in Poland and China, tłumaczenie na język chiński monografii autorstwa pracowników i współpracowników Centrum nt. Polish Tax System – Business Opportunities and Challenges, Warszawa 2017, publikacje naukowe pracowników chińskiej uczelni w Kwartalniku Prawa Podatkowego). Podjęto także decyzje w sprawie dalszej współpracy naukowej. Zgodnie z ustaleniami, w roku akademickim 2019/2020 Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego zorganizuje letnią szkołę prawa podatkowego dla studentów Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, zaś na początek roku akademickiego 2020/2021 zaplanowano zorganizowanie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego trzeciej polsko-chińskiej konferencji naukowej.

W dniu 15 listopada 2019 r. miała miejsce druga chińsko-polska konferencja naukowa nt. Challenges of Digital Economy and Possible Solutions. Merytoryczną część konferencji rozpoczęło wystąpienie prof. Włodzimierza Nykiela nt. Digital Economy – Main Features and Principles of Taxation. Prof. Ziemowit Kukulski wygłosił referat nt. Digital Permanent Establishment – Recent Developments and the EU’s Proposals on Digital Tax, zaś dr Małgorzata Sęk nt. Sharing Economy – Selectd Tax Issues. Przedmiotem wystąpień prof. Marii Królikowskiej-Olczak była problematyka Overview of EU Competiton Rules, zaś dr Anny Górczyńskiej – Public procurement in the EU Law. Stronę chińską na konferencji reprezentowali pracownicy naukowi Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (m.in. prof. Duanlian Peng, prof. Luo Qin, prof. Yonggang Li, prof. Liang Deming), Fudan University (prof. Du Li), Shanghai University of Finance and Economics (prof. Zhu Weigun) oraz Shanghai Social Sciences Academy (dr Zelin Xue).

18 listopada 2019 r. prof. Włodzimierz Nykiel, prof. Ziemowit Kukulski i dr Małgorzata Sęk wygłosili wykłady gościnne dla studentów Shanghai Lixin University of Accounting and Finance oraz studentów Shanghai Business School (prof. Włodzimierz Nykiel) i studentów Fudan University (prof. Ziemowit Kukulski).

Chiny