ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Opracowania oraz zgłoszenie zawierające następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa uczelni, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego powinny zostać nadesłane na adres Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do dnia 1 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu na adres e-mail). Praca nie powinna przekraczać 10 stron maszynopisu (przewidujemy ok. 7 minut na jej ustną prezentację). Prosimy, aby do maszynopisu pracy została załączona jej wersja elektroniczna oraz streszczenie o objętości nie przekraczającej pół strony. Praca wraz ze streszczeniem powinny znajdować się w jednym pliku zatytułowanym imieniem i nazwiskiem uczestnika ze wskazaniem nazwy uczelni macierzystej. Prosimy również o umieszczenie danych autora (imię, nazwisko, nazwa uczelni, adres e-mail i nr telefonu) na pierwszej stronie pracy.

Prezentowane prace będą oceniane przez komisję złożoną z profesorów prawa podatkowego oraz praktyków. Na zakończenie sesji nastąpi wręczenie nagród autorom najlepszych prezentacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń przeprowadzona zostanie wstępna kwalifikacja, w wyniku której zostaną wyłonione prace prezentowane na konferencji.

Dodatkowe informacje na temat konferencji można uzyskać drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefonicznie (0-42) 635 46 50.