ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

W dniach 05.07.2015 – 09.07.2015 na WPIA UŁ odbędzie się Szkoła Letnia dla Doktorantów pt. „Similarities and Differences in the Development of Regions within the Globalization process – legal, social and political aspects". Uczestniczyć w niej będą pracownicy naukowi i doktoranci z ośrodków akademickich z Nankai, Montrealu, Barcelony i Łodzi. Wykłady zaprezentują m. in. specjaliści z CDiSP - dr Ziemowit Kukulski i mgr Małgorzata Sęk.