ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

W dniach 8-11 czerwca 2015 r. dr Ziemowit Kukulski gościł na Kaukaskim Międzynarodowym Uniwersytecie w Tibilisi (Gruzja). Przeprowadził wykład dla studentów nt. harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE oraz polskiej praktyki traktatowej z państwami UE. W trakcie wizyty omówiono także wzajemną współpracę między Centrum a Kaukaskim Międzynarodowym Uniwersytetem w obszarze dydaktyki (wymiana studentów i doktorantów) i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych – m.in. zorganizowaniu wspólnej polsko-gruzińskiej konferencji naukowej poświęconej