ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

Na początku 30.05 – 04.06. 2015 r. gościł w CDiSP prof. dr Altin Hoti, prorektor i dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Luarasi w Tiranie. W trakcie pobytu, prof. Hoti przeprowadził wykład dla studentów studiów doktoranckich Katedry Materialnego Prawa Podatkowego nt. "Private Debt in Albania - a Lackluster Existence". Podpisana została także umowa wykonawcza z Centrum do umowy o współpracy między UŁ a Uniwersytetem Luarasi, która przewiduje m.in. wspólny projekt edukacyjny: letnią szkołę prawa podatkowego dla studentów ul w Tiranie.